Ma Zoltán névnapja van, holnap Iván napja lesz.

Mai dátum: 2024 június 23.

A A A
Ökosarok

Ökosarok

Ökoiskolai/Zöld Óvodai  munkacsoport tagjai:

 • Bajomi Nagy Éva igazgatóhelyettes, vezetőtanár
 • Sulyan Eszter munkaközösségvezető, szakvezető óvodapedagógus
 • Szironyné Zsabka Edit vezetőtanár, szakmai koordinátor
 • Roszik Melinda szakvezető tanító, szakmai koordinátor
 • Kiri Anita DÖK segítő pedagógus
 • Bíró Gyula igazgató, c. egyetemi docens
 • Gulyásné Dékán Klára vezetőtanár

Munkacsoport célkitűzései:

 • Elősegíteni a gyermekek/tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását.
 • Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét.
 • A gyermekek/tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
 • Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá.
 • A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi szervezetekkel.
 • Szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés, a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a napi gyakorlatban.
 • Szülők bevonása az intézmény „Zöld Pedagógiai” tevékenységeibe.
 • A környezetkímélő magatartás legyen meghatározó erkölcsi alapelv, egyéni és közösségi szinten egyaránt.
 • Alakuljon ki érzékenység környezetünk állapota iránt, ismerjük fel és óvjuk a környezet értékeit.
 • Legyen szempont az újrahasznosítás, amely közösségi akciókkal minél nagyobb társadalmi csoportot szólítson meg!
 • Az ökoiskolai/zöld óvodai tevékenység folyamatos továbbfejlesztése, a tervezett feladatok esetében a megjelölt határidők betartása.
 • egyetemi hallgatók bevonása a fenntarthatóságra nevelés pedagógiájának gyakorlatába

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink:

 • A „jeles napokról” /Állatok világnapja, Vizes élőhelyek világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Környezetvédelmi Világnap, Madarak és fák napja, stb…/ programokkal, versenyek és kiállítások szervezésével emlékezünk meg.
 • Bázisintézményi bemutatóórák/foglalkozások tartása, bázisintézményi feladatként a fenntarthatóság pedagógiája tartalommal óvodai foglalkozások, iskolai tanítási órák, projektek bemutatása a látogató pedagógus szakmai közösségek részére.
 • Kiadványok megjelentetése óvodai-iskolai környezeti neveléshez kapcsolódóan.
 • Egyetemi hallgatók külső világ tevékeny megismerése, környezetpedagógiai szakszemináriumainak módszertani támogatása.
 • Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben szelektíven gyűjtjük a következőket: papír, PET-palack, műanyag kupak.
 • Évi két alkalommal hulladékgyűjtés szervezése: papír és fémhulladék.
 • Részt veszünk környezettel, természettel kapcsolatos városi és regionális, országos vetélkedőkön, szervezzük a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntarthatóság pedagógiája tematikájú versenyeit.
 • Bekapcsolódunk a fenntarthatósági témahét országos programsorozatába
 • Erdei óvoda, erdei iskola hét szervezése, évente két alkalommal a tavaszi és őszi szemeszterben.
 • Családi programokat szervezünk; egy család, egy palánta akció, MUSTOLÓ,
 • Részt veszünk a városi és országos szemétszedési akciókban, iskolánk környékét rendszeres szemétszedéssel tartjuk tisztán. Takarítási Napokat szervezünk.
 • A tanulmányi kirándulásokat is minden tanévben beiktatják az osztályok az éves programjukba.
 • Együttműködés a Körös-Maros Nemzeti Parkkal, Szent István Egyetem Szarvasi Arborétumával, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szarvasi karával, pedagógiai, módszertani, közösségi akciók keretében. Együttműködő partnereinkkel kutatási együttműködések végrehajtása.
 • A Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Karának módszertani tanszékeivel közös pedagógiai, módszertani kutatások végzése.

Horizontális tudásmegosztó centrumként végezzük a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézetének módszertani támogatását, pedagógus továbbképzését. A Földművelésügyi Minisztérium Zöld óvodai bázisintézményeként ellátjuk Békés megye Zöld óvodáinak szakmai koordinációját, támogatását.

 

Óvodai-iskolai játszóház programok 2017-től:

Kiadvány, tanulmánykötet:

Meghívó, plakát:

Stúdióbeszélgetés:

Facebook:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4189525114503518&id=124914504297953
https://www.facebook.com/124914504297953/videos/931484094131123
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4185741221548574&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4144304302358933&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4127246584064705&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3805978989524801&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3257205884402117&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3217220151734024&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3196157077173665&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3176498822472824&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3174652365990803&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3156428804479826&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3153117908144249&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3138239389632101&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3135208516601855&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3120134288109278&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2800206743435369&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2523591801096866&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2458831197572927&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2383969598392421&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2305931866196195&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2299996870123028&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2293067904149258&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2279540448835337&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2110766972379353&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2061295060659878&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2052063908249660&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2025800544209330&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2025094364279948&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2009122849210433&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1988937057895679&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1977212732401445&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1969636076492444&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1891780234278029&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1832575240198529&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1737620606360660&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1733575236765197&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1727858837336837&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1727840084005379&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1727354750720579&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1625800177542704&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1549792491810140&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1541485759307480&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1540341219421934&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1534438696678853&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1523205531135503&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1521299087992814&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1491553704300686&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1487227614733295&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1485873514868705&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1461208150668575&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1451990148257042&id=124914504297953

Plakát:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4127327344056629&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3598289666960402&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3598172716972097&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3598162683639767&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2272206562902059&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2050600671729317&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1734900656632655&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1521261984663191&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1467980093324714&id=124914504297953

Kiadvány, tanulmánykötet:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3882779208511445&id=124914504297953
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3488587964597240&id=124914504297953

Newjság megjelenések:

Kiadvány:

 

 

Óvodai-iskolai játszóház programok 2017-ig:

Óvodai játszóház – cicasimogató

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=670
https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=676

Iskolára hangoló játszóház
https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=702

„Virágnyitogató” játszókuckó
https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=718

Játszóházi programok
https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=824

Iskolára hangoló játszóház
https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=862

Mikulásváró játszókuckó
https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=861

Játszóházi alkalmak a Gyakorlóóvodában cikk
https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=901

Óvodai játszóház – „Zene-bona” játszókuckó
https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=899

Tavaszváró óvodai játszóház
https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=917
https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=927

Iskolára hangoló játszóház – „Márton napi ludasságok”
https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1057

Tehetséggondozó versenyek:

Környezetismereti vetélkedő – versenyfelhívás

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=699

Oklevél – Groditzki Annak Hajnalka
https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=764

Bolyai Természettudományi Csapatverseny
https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=908

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1172

Curie Kémia Emlékversenyen a Gyakorlósok…
https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=919

Szelfizz, fotózkodj a kedvenc fáddal
https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=939

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=970

Gyakorlósok a Hevesy György Kémia Versenyen…
https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=943
https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1202

Emléklap – Óvodai klímaváltozás
https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1207

Sikeres szereplés a Túzok Tusán
https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1235

Tanulói tehetséggondozásunk mellett kiemelt szerepet kap a hallgatóink tehetséggondozása, és azon belül is környezetismeret tantárgy kiemelt gondozása az ország tanítóképzést folytató egyetemeivel, főiskoláival:

„A Viola rejtett virág, de4 az illatáról rá lehet ismerni”

Országos Tanítási Verseny 2016. a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karán

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=706
Országos Tanítási és Foglalkozási Verseny 2018.

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1198

Nyílt Óráink betekintést engednek az intézményünk oktatási gyakorlatába szülőink számára:

Nyílt órák – plakát

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=703

Go green for a day – avagy Szent Patrik nap a gyakorlóban

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=712

Hulladékgyűjtés

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=724

„Hulladék újratöltve” – Kisné Szalai Edina kiállítása

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=739

„Virágosítás a gyakorlóban”

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=736

Egyházmegyei sportnap Szegeden…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=760

Lurkó nap 2016.

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=762

Erzsébet táborban a gyakorlósok népes serege…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=775

Gyakorlósnak Törökmezőn is jó lenni! -a GFF Gyakorló Általános Iskolájának nyári tábora a Dunakanyarban-

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=790

Balaton átúszás

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=788

XIX. szarvasi Szilvanapok

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=801

Mustoló 2016.

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=810

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=834

Állatok világnapja

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=809

Gyakorlós győzelem az I. Szarvasi Diák

Sárkányhajó Versenyen!

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=808

Hulladékgyűjtés – 09. hó

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=805

Gyakorló Általános Iskolások nyerték az első Nebuló Kupa Sárkányhajó Versenyt

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=822

Mini-Szarvas épült a GFF Gyakorló udvarában

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=818

Szülőink munkában

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=815

Egy osztályra fogyatkozott a szorgos hangyák létszáma

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=828

Mondd, szereted az állatokat? cikk

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=823

“Aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik!”

-Márton napi vigasságok a Gyakorlóban-

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=841

Adomány átadása

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=838

Monostori László előadása

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=887

Rajzpályázat gyakorlósoknak

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=886

Óvodai játszóház – Izgő-mozgó játszókuckó

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=885

Kiss János fotóművész kiállítása a GFF Gyakorlóóvodájának tavaszi ovigalériájában…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=921

IRÁNY A TESCO! – Tegyük zöldebbé a Gyakorlót!

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=911

Lóhere és Szentháromság…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=930

Tesz-Vesz Tavasz délután a Gyakorlóban…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=942

Tudósítónk jelentkezik a szorgos hangyák napjáról…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=940

Szabadtéri kondi park létesült a GFF Gyakorlóintézményében

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=934

Tavaszi hulladékgyűjtés

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=950

Ismételt GFF Gyakorlós győzelem a sárkányhajó versenyen…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=965

Virágok vasárnapján a Gyakorlósok…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=964

Lurkó-nap 2017 a Gyakorlóban…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=982

Lurkó-nap 2017.

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=975

Mustoló futás 2017.

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1008

Hulladékgyűjtés 2017. 09.

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1007

Az Állatok világnapja iskolánkban

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1015

…mert sportolni mindig jó…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1014

Állatok Világnapja a ZOO-vodában…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1035

Lurkó módi Mustolás a szarvasi Gyakorlóban…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1023

Gyakorlósok „Szorgos Hangya” módra…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1038

Állatok Világnapja a Gyakorlóban…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1030

A GFF Gyakorló „Vitaminos veteményeskertje”

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1050

Segíteni mindig …

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1063

Szent Márton nap a GFF Gyakorlóóvodában

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1069

Márton napi játszóház

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1067

Különleges hüllők és ásványok a Gyakorlóban…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1108

Közös alkotás Csorba Anitával…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1119

Mindentudás Kamasz-Egyeteme 2018. – fenntarthatóság témahét

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1179

Lakható marad-e a Föld?

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1192

Tavasztündér a hóesésben…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1190

A nap, amikor Gyakorlóban minden kizöldül…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1189

A „VÍZ VILÁGNAPJA“ a GFF Szarvasi Gyakorlóóvodájában…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1194

Elemükben voltak a Gyakorlóovisok!

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1223

Mindentudás Kamasz- Egyeteme: Egészséges táplálkozás, mozgás…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1215

Egy család, egy palánta…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1228

Virág-ültet… és…  / iskola

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1225

Az egyházmegyei együttműködés mellett az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként is megjelenítjük pedagógiai módszertani kultúránkat, ahol környezetpedagógiai, módszertani műhelyek keretében látogatásokat szervezünk. Intézményünk KOKOSZ partnerként országos találkozókat szervez, illetve közreműködik szakmai kiadványok kiadásával, megjelentetésében.
Horizontális tudásmegosztó centrum feladatok:

Tehetséggondozás az óvodában – Szakmai nap a GFF Gyakorlóóvodájában

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=728
Meghívó

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=722

Ökoléptekkel a Gyakorlóban – országos szakmai tanácskozás a GFF Szarvasi Gyakorlóintézményében-

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=749
A magyarországi köznevelés aktuális kérdései

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=747

A földművelésügyi minisztérium bázisintézményeként ismerte el a Gyakorlót…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=807

Szakmai nap meghívó

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=958
Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet vette át a GFF Gyakorlóintézménye

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=980
Módszertani Szakmai nap és Regionális tanácskozás Szarvason…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=974
Enikő Díj a GFF Szarvasi Gyakorlóintézményének…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1018
Módszertani szakmai nap a GFF Szarvasi Gyakorlóintézményében…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1041
GFF SZGYÁI stúdióbeszélgetés Bíró Gyula igazgatóval….

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1051
Módszertani szakmai nap a GFF Szarvasi Gyakorlóintézményében…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1222
SZTE Gyakorló Óvoda szakmai látogatása intézményünkben…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1233

Erdei óvoda programunkat erdei ovi-suli programmá fejlesztettük, közös munkaközösségi gondolkodás eredményeként, aminek filmjei, oktatófilmjei, segítik és támogatják a campuson folyó pedagógiai munkát is.

Erdei óvoda-iskola:

Erdei óvoda – iskola 2016. ősz

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=811

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=813

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=979

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1017

„Rendesen” kitáborozták magukat a Gyakorlósok!

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1001

 

Szakmai kiadványaink:

Új módszertani kötet: Még zöldebb kalandok…

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=903

 

Stúdióbeszélgetés – Még zöldebb kalandok

https://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=913