Ma Zoltán névnapja van, holnap Iván napja lesz.

Mai dátum: 2024 június 23.

A A A
Tehetséggondozás

Tehetséggondozás

Zöld óvoda

Gyakorlóóvodánk 2006 óta viseli az Oktatási Minisztérium és a Környezeti és Vidékfejlesztési Minisztérium által adományozott ZÖLD ÓVODA címet, amelyet 2009-ben újból elnyertünk.

Miért lettünk és vagyunk ZÖLD ÓVODA?

mert a helyi nevelési programjaink a környezeti nevelést kiemelten “kezeli”, tartalmazza a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget.

mert mindennapi nevelőmunkánkban természet- és környezetvédelmi feladatok kiemelten szerepelnek (fák védelme, faápolás, faültetés, madárvédelem, hulladék kezelése és felhasználása, egészséges táplálkozás, energiatakarékosság, a lakóhely-megismerési tevékenységek, az épített és a természeti környezet védelme).

mert a gyerekek nevelése egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált bánásmód elve alapján tevékenységközpontú módszerekkel zajlik.

mert az óvodapedagógusaink által alkalmazott módszerek segítik a tanulási környezet megteremtését (játék, szenzitív módszerek, életközösségek terepi tapasztaltatása, felfedezés, élménypedagógia, projekt módszer alkalmazása, kooperatív tanulás, erdei óvoda)

mert a szarvasi és Szarvas környéki, a gyermekek életkorának megfelelő hagyományokat ápoljuk a szülők bevonásával, és így a családdal való kapcsolatot erősítjük.

mert a zöld jeles napok a mi életünkben ünnepnapok, amelyekre a szülőkkel együtt készülünk. (Állatok napja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja, Természetvédelmi világnap).

mert az óvodánk felnőtt közössége munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a környezettudatos magatartásra.

mert az óvodánk berendezése az egyszerűség, a takarékosság a praktikusság jegyeit mutatja. A gyerekek által használt eszközöket, játékokat körültekintően vásároljuk meg.

mert minden csoportszobánknak egyéni hangulata, arculata van, sok-sok növénnyel, a zöld sarokban a természet által adott “kincsekkel”.

mert a gyermekek rendszeresen növényápolási, állatgondozási feladatokat látnak el.

mert az óvodánk kertjében van zöldséges- és virágoskert, a gyógy-és fűszernövény rész, sziklakert és kerti tó is. A gyermekek részt vesznek a kertrészek gondozásában.(ültetés, gyomlálás, öntözés, gereblyézés)

mert az udvari játékaink környezetbarát anyagból készülnek. A szabadban történő egészséges mozgáshoz, játékhoz megfelelő hely és idő áll rendelkezésre minden nap a gyermekek számára.

mert a “hulladék nem szemét” elvet magunkénak valljuk, az újrafelhasználás érdekében ajándéktárgyakat, játékokat készítünk a szülőkkel együtt. A rontott (használt) papírok külön tárolóba kerülnek, hogy a gyerekek újból felhasználhassák (elvihessék onnan rajzolni, hajtogatni stb.) Szelektív hulladékgyűjtés biztosított az óvoda egész épületében.

mert az óvodapedagógusaink folyamatosan gyarapítják a környezeti neveléshez kapcsolódó szakirodalmakat. A szülőknek szervezett programokkal alakítják a gyermekek és családtagjaik környezettudatos és fogyasztói szokásait.

Erdei Óvoda

Feltöltés alatt.

Ökosuli

Feltöltés alatt.

Erdei Iskola

Feltöltés alatt.

Szakkörök
  • Báb szakkör
  • Ovi-Suli Foci
  • Mini tenisz
  • Játékos Labdajátékok
  • Angol-német szoktató
  • Társastánc
  • Mikkamakka ökotanodája
  • Zenede
Tehetségműhelyek

AGYAGBAGYÚRT GYERMEKVILÁG
-Plasztikai munka Kovács Éva kerámiái hatására-

Az óvodás korú gyermek vizuális nevelésében fontos szerepe van a képzőművészetnek. Arra törekszünk, hogy a lakóhelyünkön élő képző-, ipar- és népművész alkotásait ismerjék meg, lássák őt munka közben, legyen módjuk kipróbálni az általuk használt eszközöket, anyagokat. Nagyon átgondoltan kell a módszereket megválasztani, hogy a gyermekek felfigyeljenek, gyönyörködjenek, érzelmileg kötődjenek hozzá. A műalkotások befogadását segítő módszer, melyet óvodás korban nem nélkülözhetünk, a játék és a gyermeki tevékenység.

Az egyik alkalommal olyan kisplasztika gyűjteményből rendeztem mini kiállítást, amely alkotóinak nincs kötődése a városunkhoz. Úgy gondoltam, hogy a kerámiáknak a témája, megformálása, üzente a gyermekekhez közelálló, érdeklődésüket felkeltő, tetszésüket kiváltó lehet. Többségében Kovács Éva keramikus munkái voltak, egy kerámia pedig Sarkantyu Judité. A csillagszemű, bájos lányok nagy hatással voltak a gyerekekre. A fodros, csipkés szoknyás, masnis, kalapos, virágcsokrot tartó szobrok azonnal kedvenccé váltak. Mindenki választott egyet, amellyel azonosulni tudott. Kézbe vehették, megsimogatták, gyönyörködtek a díszes ruhákban, érzéki tapasztalatot szerezhettek a változatos felületminőségekről is. A művész kifejezésében rejlő rendkívül gazdag tartalom átélését szándékoztam segíteni azzal is, hogy lehetőséget adtam egy játékra:- átváltozhattak. Előkerültek szoknyák, szalagok kalapok, kiegészítők, a frizurák átformálására is sor került. A gyerekek utánozták a testtartást, a mozdulatot és egymást látva találgatták, ki kilehet, mit néz, mire gondol. Az átváltozó játék után megalkothatták saját szobrocskájukat agyagból.

Az óvodás korú gyermek térben leginkább az agyaggal tudja magát kifejezni. Sok képlékeny anyag áll az óvodapedagógus rendelkezésére, a saját készítésű és a kereskedelmi forgalomban lévő gyurmák nagyon jó szolgálatot tesznek, de az agyag egészen másképpen formálódik az alkotó kezek között. Az óvodás évek alatt sok lehetőséget kell biztosítani a mintázásra az alaptechnikák megismertetésétől a több alakos téri kompozícióig. Nagyon jó játék és gazdag tapasztaltszerzésének lehetősége is a nyomatok képzése az agyagba. Örömteli felfedezésekre ad lehetőséget, és jól hasznosítható tapasztalatot az önkifejezéshez.

A “kiállítás” benyomásai és a játék után munkához láttunk. Az agyag pillanatok alatt formálódott ember formájúvá a kezük között. Nagy volt az izgalom mintázás közben. Egymás munkájára is rácsodálkoztak. Különböző tárgyak nyomatával díszített Csillagszemű szobrocskák születtek. A mozdulat, a felület megmunkálása, díszítése, az arckifejezés nagyon különleges volt. Az agyagozást megelőző játék, az élmények, tapasztalatok a megélt minták benne vannak minden gyermek alkotásában. A kedves, bájos figurák megszületése után a sikerélmény is rendkívüli volt a gyerekeknek, és az én számomra is.

Kiss Margit szakvezető óvodapedagógus, rajztanár-etnográfus
SZIE Gyakorlóóvoda és Gyakorló Általános Iskola-Szarvas / Színes Kuckó Tehetségműhely