Ma Elza névnapja van, holnap Melinda napja lesz.

Mai dátum: 2020 december 1.

Rólunk

Rólunk

Köszöntő

Feltöltés alatt.

Információ

GÁL FERENC EGYETEM SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA 

5540 Szarvas 5540 Szarvas, Szabadság út 6-8.

Az intézmény telefonszáma: 06 66/312-332, 06 66/886-035

Az intézmény telefaxszáma: 06 66/311-550

Az intézmény e-mail címe: gyakorlo@gfe.hu

Az intézmény honlapja: www.gyakorloovi-suli.hu

Intézményvezető: Bíró Gyula igazgató, c. egyetemi docens

Telefon: 06/30 312-6206, 06 66/886-035 

e-mail: biro.gyula@gfe.hu , birogyulameister@gmail.com

web: www.birogyula.hu 

Igazgatóhelyettesek: 

Bajomi-Nagy Éva intézményegységvezető igh., vezetőtanár 

Telefon: 06 66/886-007

Koppányiné Langó Zsuzsanna vezetőtanár

Telefon: 06 66/886-037

Titkárságvezető/iskolatitkár: Jelen Szilvia
Telefon: 06/66-886-036

Óvodatitkár: Rónyai Gabriella

Gyakorlati képzés vezetői:

óvodapedagógus szak – nappali tagozat: Huszár Istvánné főiskolai mesteroktató
óvodapedagógus szak – levelező tagozat: Bíró Gyula igazgató, c. egyetemi docens, vezetőtanár
tanító szak: Dr. Lestyán Erzsébet főiskolai adjunktus, vezetőtanár 

Munkaközösség vezetők:

Alsó tagozatos tanítói munkaközösség: Grunerné Harmati Mária szakvezető tanító
Felső Tagozatos tanári munkaközösség: Stafira-Lovas Ilona vezetőtanár
Óvodai munkaközösség: Sulyan Eszter szakvezető óvodapedagógus
Gyermek és ifjúságvédelmi felelős: Demjénné Jónás Klára szakvezető óvodapedagógus

Minőségbiztosítási vezetők: Grunerné Harmati Mária / Fabó Andrea

Intézményünk története

Gyakorlóintézmény a gyermekek és a pedagógusképzés szolgálatában

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gál Ferenc Főiskolájának fenntartásában működő köznevelési intézmény. A főiskola önálló szervezeti egységeként biztosítja a szarvasi pedagógusképző kar képzésében az óvodapedagógus és tanító, tanár szakos hallgatók gyakorlati képzését, módszertani felkészítését. A keresztény szellemiségű intézmény érték- és gyermekközpontú pedagógiájával a hazai pedagógusképzés ismert és elismert gyakorlóintézménye.

Szarvason a 18. században létesült közösségi összefogással katolikus iskola, amely egészen a 20. századi államosításig működött és szolgálta a helyi oktatás-nevelés ügyét. Az intézmény 2013 őszétől a Katolikus Egyház fenntartásában folytatja munkáját, ezzel a közel háromszáz éves múltra visszatekintő örökség élhet tovább Szarvason. A felsőoktatási integráció okán az intézményfenntartók köre is rendkívül változatos volt, de mindig is a szarvasi pedagógusképző kart erősítve, kiegészítve, szoros együttműködésben látta el feladatát.

A Gyakorlóintézmény kezdetben gyakorlóóvodaként működött a főiskola alsó szintjeit megtöltve, majd 1979-ben költözhetett egy, a korában rendkívül korszerű és minden igényt kielégítő modern épületbe. Székhelye ma is a Szabadság u. 6-8., a főiskola zárt, zöld övezetes udvara, amely ideális nevelési–oktatási színtér. A “minta” intézményben az általános iskolai intézményegység működése 1985-86 nevelési évre esik, amikor is elindulhatott szorosan az óvodai nevelésre épülve első, illetve ezt követő évben a második osztálya. A főiskolán ezzel párhuzamosan óvó- majd a tanítóképzés is megindulhatott. 1992-93-ban a Gyakorlóintézmény és a Kar óvoda-iskola programot dolgozott ki, ami azóta is segíti a zökkenőmentes óvoda-iskola átmenetet. A gyermekközpontú intézmény óvodai gyakorlata folyamatosan épült tovább az iskola gyakorlatában. A kilencvenes évek elején gyermektorna, gyógytorna, zenede, korai idegennyelvhez szoktatás jelent meg kínálatában, segítve a pályára kerülő pedagógusok felkészültségét. Az épületben tornaterem, speciális mozgásfejlesztő szoba, gyógypedagógiai foglalkoztató, sószoba, műterem, informatika terem segíti a korszerű csoportszobák és tantermek mellett a pedagógiai munkát. A kilencvenes években a tetőtér beépítésével lehetőség nyílott, hogy az iskolai osztályok tovább bővülhessenek, így korszerű környezetben, gazdag tárgyi eszköz felszereltségű gyakorlóiskolában működhetett a négy általános iskolai osztály. 2013 őszétől az intézmény nyolcosztályos iskolaként látja el Szarvas város hozzánk iratkozó gyermekeinek oktatását-nevelését, ennek megfelelően tanterembővítések történtek az épületben. A Gyakorlót védett fák, park övezi, hatalmas játszóudvarokkal, sportpályával. Örökös Zöldóvodai és Ökoiskolai címmel büszkélkedik az intézmény. Tehetségpontként a gyermekek sokféle mozgás, sporttevékenység, tánc, művészeti és kulturális program mellett az országban is egyedülálló erdei óvodában vehetnek részt, illetve gazdag, családbarát iskolai programok várják gyermekeinket és szüleiket. A Gyakorlóintézményben működik a Környezeti Nevelés Módszertani Központja is, ahol Szarvas város páratlan adottságait kihasználva folyik a gyermekek tudatos környezethasználóvá való nevelése mellett a leendő és már pályán lévő pedagógusok szakmai felkészítése, továbbképzése is. Az intézmény életével kapcsolatban „bogarássz” és kutass a gyakorloovi-suli.hu honlapon!

Az intézmény dolgozói szakvezető óvodapedagógusok, tanítók, szakvezető tanítók, tanárok, vezetőtanárok nem csupán a helyi nevelés ügyét, de a nemzet nevelésének ügyét is kiemelt feladatként látták, látják el ma is. Nevelőink, tanáraink könyveikkel, oktató filmjeikkel, tanulmányaikkal segítik a magyar pedagógia gyermekbarát gyakorlatának kiépülését.

A Gyakorlóintézmény vezetői voltak alapításától: Dankó Jánosné óvodavezető (1965-1967), Gál Józsefné óvodavezető (1967-1969), Szakács Mihályné dr. óvodavezető, később főiskolai tanár, főigazgató, dékán (1969-1973), Zvara Jánosné óvodavezető (1973-1987), Tóth Jánosné óvodavezető (1987-1993), Prjevaráné Mikus Márta óvodavezető (1993-1996), Bobné Chlebik Márta óvodavezető (1996-1997), Huszár Istvánné igazgató (1997-2003), Patkós Zsolt igazgató (2003-2005), Kiss Margit igazgató, f. adjunktus (2005-2011), Bíró Gyula igazgató, szaktanácsadó, f.tanársegéd (2011-)

Gál Ferenc (Pácin, Zemplén vm., 1915. márc. 14.- Bp., 1998. júl. 25.): egyetemi tanár. – A teológiát Rómában végezte, 1939-ben pappá szentelték. Bodrogkeresztúron, Szerencsen káplán volt, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen teológiai doktorátust szerzett. 1942-től Kassán püspöki szertartó s a Hittudományi Főiskola tanára. 1946-tól Szerencsen hitoktató, 1949-től Göncön plébános, 1955-től Egerben teológiai tanár, 1959-86-ig, nyugdíjazásáig Budapesten a Hittudományi Akadémia dogmatika professzora, A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Dogmatika tanészékének vezetője. Sík Sándor után Szörényi Andorral, majd egyedül folytatta a budapesti Egyetemi templomban a sokakat vonzó ádventi és nagyböjti konferenciabeszédeket. A budai felsőkrisztinavárosi plébánián lelkipásztorkodott.

Gazdag teológiai örökséget hagyott ránk: huszonhárom önálló tudományos könyve jelent meg, ebből tizenhét dogmatikus mű, fő műve a kétkötetes Dogmatika. Hatvankilenc önálló tudományos cikket és tanulmányt írt a teológia minden területét érintve. Nyolcvanegy ismeretterjesztő tanulmánycikket, ismertetést jelentetett meg különböző folyóiratokban. Hat teológiai mű fordítását készítette el, és öt gyűjteményes kötetben jelentetett meg hosszabb tanulmányokat. Kiegyensúlyozott, szerény, de öntudatos egyénisége, tudományos munkássága, lelkisége, dogmatikus szemlélete mély hatást tett kortársaira, tanártársaira. Belőle éltek, szellemi irányt mutatott nekik, írásai meghatározták a korszak magyar teológiáját. Egészet alkotott, egységes szemléletű, magyar nyelvű teológiát, de a teológia részletkérdéseiben is jelentős munkát végzett. Önálló dogmatikus művei mellett nem kevésbé fontosak a teológia megújítását célzó és a lelki életet irányító tanulmányai, írásai, konferenciaelőadásai és Szentírás-magyarázatai.

Ha valakit részletesebben érdekel Gál Ferenc munkássága, érdemes elolvasni Fila Béla cikkét, melyben négy szempont szerint értékeli tanszékvezető elődjének munkálkodását.

Munkatársaink

Feltöltés alatt.

Bázisintézmény

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorlóintézménye Békés megye nyugati kapujában, Szarvas városban lát el köznevelési és felsőoktatási feladatokat, 1959 óta, a megye egyetlen gyakorlóintézményeként. Az intézmény a gyermekek nevelése-oktatása mellett a szarvasi óvóképzéshez, tanítóképzéshez kapcsolódóan lát el szakfeladatot, tesz szolgálatot. 1979-től kezdődően új oktatási épületben, a jelenlegi helyén, mintaóvodaként, majd gyakorlóóvodaként, gyakorló általános iskolaként működik, ami magas színvonalú tárgyi és személyi feltételeket jelent, komoly kvalifikációs követelményekkel, akkreditációs feltételrendszerrel. Felszereltsége a kornak megfelelő színvonalú, tornateremmel, mozgásfejlesztő szobával, – tanulói és munkatársi – kondicionáló szobával, gyógypedagógiai foglalkoztatóval, egyéni fejlesztőszobákkal, sószobával, műfüves pályával, tágas játszóudvarokkal, játszóteraszokkal felszerelt.

Az intézmény a kilencvenes években elsősorban az óvoda-iskola átmenet program kidolgozásának felsőoktatási és közoktatási kísérleti helyszíne, ahol gyermektorna, gyógytorna, zenedei program, korai idegennyelvhez szoktatás programja, a Tevékeny Együttműködés Szemléletformálással program kifejlesztése, illetve környezetpedagógiai szakmai programok innoválása történt, történik napjainkban is. 1998-tól az épület tetőterében gyakorló iskola létesült, így biztosítva a feltételt a háromtól tizennégy éves gyermekek nevelésének-oktatásának, a “törésmenetes” óvoda-iskola átmenet támogatásának.

Intézményünk a kétezres években kidolgozta – az országban egyedülálló módon – három óvodai nevelési programját, elsősorban attól a céltól vezérelve, hogy az óvodapedagógus hallgatók minél nagyobb lefedettségben végezhessék gyakorlatukat, program specifikusan felkészülve, szakmai pályájukra. Kidolgozásra került a TESZ Program, adaptálva bevezetésre került az “Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel” és a Freinet szellemű projektpedagógiai alapokon nyugvó programunk, amelyekhez kapcsolódóan új típusú innovációk indulhattak meg az intézményünkben. A kétezres évek sikeres pályázatai az infokommunikációs infrastruktúra fejlesztését célozták, illetve a pedagógiai kultúra folyamatos korszerűsítését jelentették, illetve a pedagógusképzést támogató projekteket építettünk be szakmai profilunkba. A 2010-es évektől mind az óvodai, mind az általános iskolai nevelési profilt az innováció menedzsment, és a tartalmi fejlesztés határozta meg. Ennek egyik szakmai mozzanata 2011-ben két referencia terület előminősítése, majd minősítése, a humánerőforrás fejlesztésének új alapokra helyezése, ami elsősorban a legkiválóbb pedagógus hallgatók kiválasztását, szakvizsga megszerzésének támogatását jelenti, ami a szakvezetői kar frissülését hivatott szolgálni. Regisztrált tehetségpontként intézményünkben kiemelt terület az öttől tizennégy éves korosztály tehetséggondozása, kilenc tehetségműhelyben.

2013-ban fenntartóváltás következett be az intézmény életében, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gál Ferenc Főiskolájának fenntartásába került a gyakorlóóvoda, és gyakorló általános iskola, majd 2014-ben az anyaintézmény Pedagógiai Kar is csatlakozott a szegedi központú főiskolához

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai:

 • Interaktív mesefeldolgozás a gyakorlatban – “Játsszunk mesét!” intézményi jó gyakorlat csomag
 • Projektpedagógia a gyakorlatban- “Szabad szárnyalás csodája” intézményi jó gyakorlat csomag
 • “Fenntarthatóság Pedagógiája” – külső világ tevékeny megismerése

 

“Jó gyakorlat” kínálatunk leírása bővebben:

Interaktív mesefeldolgozás a gyakorlatban – “Játsszunk mesét!” intézményi jó gyakorlat csomag

Általunk kidolgozott komplex, interaktív bábjátékkal dramatizálással történő mesefeldolgozások. A jó gyakorlat különlegessége és legfontosabb eleme az interaktivitás. Gyermekek és szülők bevonása a mese előkészítésébe, és a tevékenységek két-három hetes folyamatába. Projektpedagógia, pedagógiai bábjáték, dramatizálás módszereinek és eszközeinek alkalmazása. Célunk, hogy ötletet adjunk az óvodapedagógusoknak több hetes meseciklusok, művészeti témájú projektek komplex és változatos megoldásaihoz. Tevékenység centrikusság és kommunikáció központúság játékba ágyazva, az óvoda-iskola átmenet tartalmilag újszerű megközelítése. Ajánljuk homogén és heterogén összetételű gyermekcsoportoknak, azoknak a nevelőknek, akik érdeklődnek a kommunikáció anyanyelv és szociális kompetenciák fejlesztése iránt. A bemutatott program komplex művészeti megközelítést tesz lehetővé a gyermekek fejlettségi szintjéhez és érdeklődéséhez igazítva. Intézményünk bemutatja a program dokumentációját, után követését, a várható eredmények nyomon követését, gyakorlati megvalósulását bemutató foglalkozások, elemző műhelyfoglalkozások alkalmával.

Minősített program. – programgazda: Gyekiczki István Győzőné szakvezető óvodapedagógus, főiskolai mesteroktató.

Projektpedagógia a gyakorlatban – “Szabad szárnyalás csodája” intézményi jó gyakorlat csomag

Freinet szellemiségű csoportunkban a természetes nevelés pedagógiáját mutatjuk be szakvezetői irányítással, amelynek célja, hogy valóságos élethelyzetekhez, problémákhoz igazodó témaválasztással, tanulásszervezési módokkal segítse az eltérő szükségletű gyermekek egyéni érdeklődését, az egyéni ütem, az önállóság, és öntevékenység lehetőségét, az egész életen át tartó tanulás kialakítását segítő kompetenciák megszerzését. Jó gyakorlatunkban célunk a játék, a tanulás, és a munka jellegű tevékenységek integrálása élethelyzetekbe, ahol a gyermek cselekvő részese már a tervezés és döntéshozatal folyamatának is. Szakvezető óvodapedagógusaink bemutatják a projekt tervezés óvodai gyakorlatát, bemutatják a gyermekek alap és kulcskompetenciáinak alakulását, a pedagógiai környezet és a szülők kommunikációját, bemutatva az óvoda és család együttnevelésének erősítő jellegét, szerepét. Bemutatásra kerülnek az életkönyvek, kiállítási anyagok, projekt portfóliók. Betekintést enged intézményünk a “Szabad szárnyalás csodája” programjába. Horizontális tudásmegosztás részeként sajátos tervezési mintát ismertetünk meg, illetve az egyéni fejlesztés egyedi írásos formáját ismertetjük meg a pedagógusokkal. Kiknek ajánljuk? Homogén, vegyes életkorú óvodai csoportok, innovatív nevelőtestületeknek, integrált nevelést alkalmazó intézmények bármelyikének, gyermekprogramot szervező intézményeknek, civil szervezeteknek és gyermekprogram szervező szervezeteknek.

Minősített program. – programgazda: Faggyas Jánosné szakvezető óvodapedagógus, mesterpedagógus, Fabóné Nagy Andrea szakvezető óvodapedagógus.

“Fenntarthatóság Pedagógiája” -külső világ tevékeny megismerése

2008 óta kedvelt programjaink sorába tartoznak a Zöld Túrák, amelyet az utóbbi években túramozgalommá alakítottunk. A zöld túrákat minden tanévben a gyermekek életkori összetétele alapján csoportonként tervezzük meg, figyelembe véve a gyermekek fejlődési tempóját. A helyi hagyományok megismerésére kiváló lehetőségünk a “Tanya-napok” szervezése (állattartás, földművelés, kézműves tevékenysége – kosárfonás, csuhéj, szalma stb.) A néptánc hagyományok megismerésére a nagycsoportosoknak heti egy alkalommal táncházas programot szervezünk.

1994 óta szervezünk az óvodánkban járó gyermekeknek Erdei tábort. A tábor helyszíne a város külterületén elhelyezkedő, gyermekek táboroztatására kialakított védett zárt környezet. A táboroztatás ideje alatt a gyermekek napirendjét úgy tudjuk kialakítani, hogy egész nap (az étkezések és pihenések időszakában is) szabad levegőn tartózkodhatnak a kicsik. Az Erdei Óvoda programjainak tartalma illeszkedik az adott életkorhoz és az adott évszakhoz.

Az óvodás korú gyermekek napirendjének fő szervezési elve a folyamatos játék biztosítása. Az összefüggő játékidőbe integrálódnak a különböző fejlesztő tevékenységek. Az óvodánk feltételei adottak a folyamatos tízóraizáshoz, a több helyszínű tevékenységszervezéshez. Az őszi és a tavaszi hónapokban a csoportszobáink előtt lévő, árnyékolható terasz lehetővé teszi, hogy a gyerekek minél többet tartózkodjanak a szabad levegőn (játék, étkezés, mozgás). Egészségük megőrzése érdekében 2002 óta só-szobát üzemeltetünk. Kiemelten tervezzük és gyakoroltatjuk a gyermekekkel azokat a magatartási- és cselekvési szokásokat, amelyek segítik a környezettudatos életmód kialakítását (táplálkozási szokások, hulladékkezelés, környezetünk rendje, óvása, vízhasználat, növényápolás, állatgondozást stb.) fejlettségüknek, egyéni sajátosságuknak megfelelően.

Évente két alkalommal fenntarthatóság pedagógiájához kapcsolódó szakmai nap rendezése, zöld óvodák és érdeklődő intézmények részére. Horizontális tudásmegosztás keretében látogatói napok szervezése, műhelymunkák tartása.

Programfelelős: Huszár Istvánné igazgatóhelyettes, főiskolai mesteroktató.

További ajánlatunk:

Tehetséggondozás óvodai gyakorlata – műhelyfoglalkozások

Intézményünk betekintést enged a tehetséggondozás óvodai gyakorlatába, az intézményben működő kilenc óvodai tehetségműhely működésének bemutatásával, komplex készség-képességfejlesztés különböző területeken: “Kisfürkész” – természetismereti tehetségműhely óvodásoknak, vezetője: szakvezető óvodapedagógus. “Lila fecskék” – téri-vizuális tehetségműhely, vezetője: szakvezető óvodapedagógus. “Tükörcserepek” – önismeret, társismeret, vezetője: szakvezető óvodapedagógus. “Izgő-mozgó” gyermektorna , vezetője: szakvezető óvodapedagógus. “Hangerdő” zenei műhely, vezetője: szakvezető óvodapedagógus.

A tehetségműhelyek látogatását követően szakvezetői irányítással a pedagógiai folyamat tervezésének, illetve a látott foglalkozásnak, a tehetséggondozás elméletének és gyakorlatának szintetizálása történik, egyéni beszélgetéssel, elemzéssel.

Intézményünk a hospitáló csoportok kérésének megfelelően biztosítja minden óvodai tevékenységünk látogatásánál főiskolai oktató bevonását, ami a mélyebb – elméleti – háttér megvilágítását segíti.

Óvoda-iskola átmenet támogatása – műhelyfoglalkozások, bemutató órák/foglalkozások

Gyakorló iskolai tanítási órák, tehetségműhelyek, egyéni fejlesztőfoglalkozások látogatása, pedagógiai dokumentáció bemutatása, elemző megbeszélése vezetőtanárokkal, szakvezető óvodapedagógusokkal, szaktanácsadó moderálásával. Ennek keretében olyan érzékeny kérdések gyakorlati megvilágítása történik, mint az óvoda-iskola átmenet pillanatában tapasztalható törés, ennek a váltásnak a zökkenőmentessé tétele, program portfóliók bemutatásán keresztül, illetve konkrét tanórai keretekben a differenciálás pedagógiai gyakorlatát szemléltetjük.

Kapcsolattartó: Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár
tel:06303126206
e-mail:gyakorlo@gff-szarvas.hu

Minőségbiztosítás / Mérés értékelés

 • Igényfelmérés és elégedettségi vizsgálat eredménye (DOC)
  LETÖLTÉS
 • VÉLEMÉNYKUTATÓ KÉRDŐÍV SZÜLŐK RÉSZÉRE,
  GYAKORLÓISKOLAI ÖSSZESÍTŐ (PDF)
  LETÖLTÉS
 • Eseményterv Minőségfejlesztési team (PDF)
  2011/2012 I. félév
  LETÖLTÉS

Intézményi dokumentumok