Ma Zoltán névnapja van, holnap Iván napja lesz.

Mai dátum: 2024 június 23.

A A A

A Regionális Gyermekkert Oktatóközpont gondozásában és kiadásában, a Nemzeti Tehetségprogram és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jelent meg új kiadvány, Kisfürkészek – módszertani füzet környezetpedagógia műhelyfoglalkozásokhoz címmel.

A gyakorló pedagógusok és egyetemi hallgatók számára írt módszertani kiadvány a GFE Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda gyakorlóóvodai intézményegység „Kisfürkész” tehetségműhelyének környezetpedagógiai tevékenységébe enged betekintést. A Gyakorlóban működő tehetségműhely célja, hogy rendszeresen, szervezett foglalkozásokon lehetőséget biztosítson a természettudományos érdeklődésű, és e területen kiemelkedő képességet mutató gyermekek aktív, játékos cselekedtetésére. A tehetségműhelyben a gyermekek mikrocsoportos formában, sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás, felfedezés közben játszva ismerkednek meg a környezetükben előforduló anyagok tulajdonságaival, egymásra hatásukkal, és a mindennapi életben betöltött szerepükkel. Egyszerű „kísérleteket” végeznek el, amelyek veszélytelenek, és a mindennapi tevékenységeikhez, játékaikhoz hasonlatosak. Így biztosítják egyszerre a gyönyörködtetést, a jó játékot, mindemellett megismerve a természet titkait, törvényeit, megérthetik alkalmazásukat a hétköznapi életben, ezzel megalapozva tudományos ismereteiket. – mondta el Szalbotné Kovács Mária szakvezető óvodapedagógus, a műhely vezetője.

Bíró Gyula c. egyetemi docens, a kötet szerkesztője elmondta, hogy olyan kiadvány megjelentetése volt a cél, amely módszertani „finomságokat” mutat meg a gyakorló pedagógusok mindennapi munkáját támogatva. Akár óvodai csoportban szervezett, akár tehetségműhelyekben megvalósított környezetpedagógiai tevékenységekről legyen szó. Az óvodáskorú gyermekek kíváncsisága, érdeklődése, „vágy-telítettsége”, kiapadhatatlan tudásszomja, aktivitása, élményéhsége, ami alapja a felfedeztetésnek, a megtapasztalásnak, és a gyakorlati problémamegoldásnak. A kötetben szereplő kísérletek beágyazhatóak a pedagógiai folyamattervezésbe, megalapozva azok tovább gondolását, olyan módszertani fogásokkal, eljárásmódokkal gazdagítva az óvodapedagógiát, amely nélkülözhetetlen annak a képnek a megőrzésében, ami a hazai, innováció központú óvodai nevelést jelenti. A kötet szerkesztője kiemelte, hogy a természettudományos oktatás minden gyermek számára nélkülözhetetlen. Az objektív elemzés képességének fejlődése, a természeti jelenségek és törvények magyarázatai, a gyakorlati és elméleti kutatás alapja már az óvodapedagógiában megjelenik; tevékenységekbe ágyazva, megfigyelésekre építve, igazolásokkal és megkérdőjelezésekkel, „kíváncsiság-morzsákkal”. Az óvodáskorú gyermek ösztönösen befogadó, nem szakadt el a természettől, cselekvő tapasztalatszerzés útján képes elsajátítani a környezetpedagógiai módszerek segítségével a legfontosabbat, hogy érteni, megérteni, és vigyázni kell a teremtett világ szépségeire, értékeire. A kulcsszót a szemléletformálásban ragadhatjuk meg – mondta.

A kötetben az olvasó kísérletekkel, kísérlet leírásokkal, magyarázatokkal találkozhat, fotókkal bemutatva a kísérletek elvégzését. A kötet alkotóinak nem titkolt szándéka volt, hogy az érdeklődő szülők otthon, a gyermekeikkel is elvégezhessék ezeket a kísérleteket, közös programot szervezve, és közös élményeket szerezve a természettudományos kísérletek végzésével.

A kötet tizenhárom kísérletet tartalmaz, és egy oktatófilmet a pedagógusok és az egyetemi hallgatók részére, amelyben gyakorlatban is láthatják a tevékenységbe ágyazott programmegvalósítást az óvodapedagógus irányításával.

Ahogy a kötet ajánló előszavában, Dr. Hanyecz Katalin, a Szarvasi Arborétum igazgatója fogalmaz: „gondolhatnánk, hogy a mi nevelésünk csepp a tengerben, és igen keveset számít az emberiség általános viselkedésében, de az a tenger mégis ezekből a kis cseppecskékből épül fel, így mindenképpen hozzájárul a teljes egészhez.”

 

Bíró Gyula-Szalbotné Kovács Mária (2021) Kisfürkészek-módszertani füzet környezetpedagógiai műhelyfoglalkozásokhoz, Regionális Gyermekkert Oktatóközpont, Szarvas ISBN 978-615-01-0460-7