Ma Zoltán névnapja van, holnap Iván napja lesz.

Mai dátum: 2024 június 23.

A A A

"Minden általa és érte teremtetett…"/Kol 1,16/ beköszönő gondolattal nyílik meg a legújabb Szarvashoz köthető óvoda- és iskolapedagógiai kiadvány.

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorlóintézménye, valamint a Gyermekkert Regionális Szakmai Műhely gondozásában, a Digitális Kalamáris Kiadó kiadásában jelent meg Még zöldebb kalandok… címmel az óvodai-iskolai környezeti neveléshez készített módszertani füzet Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár szerkesztésében.

Bíró Gyula szerkesztő elmondta, hogy a kötet aktualitását az adja, hogy a magyarországi óvodák 1996 óta, éppen a kötet szerkesztésének évében, húsz éve, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának szellemében írt helyi programok szerint működnek, és tervezik nevelői munkájukat. A kötetet a szerkesztő "születésnapi" tisztelgésnek is szánta az előtt a "dokumentum" előtt, amely állandóságot, irányokat jelent az óvodapedagógiával foglalkozók számára. A külső világ tevékeny megismerése, a környezeti nevelés, a teremtett világ tevékeny megismerésének egyik legjobb terepe, nevelési területe. A másik aktualitást az adta, hogy a Gyakorlóintézmény 2016 szeptemberétől a Földművelésügyi Minisztérium bázisintézményeként, főiskolai képzőhelyként fontosnak tartja, hogy teret biztosítson olyan alkotó munkatársaknak, akik a pedagógia korszerű kihívásainak megfelelve "innoválnak", keresik az újat, az izgalmasat, az ötleteset. A GFF Pedagógiai Kara és annak Gyakorlóintézménye nem csupán a városban van jelen, de a megyében és országosan is részt vesz szakmai műhelyekben, mind az óvodapedagógiai, mind a kisiskolás kor pedagógiájának terén.

A kötetben három kiváló szakvezető írása olvasható, így Huszár Istvánné központvezető, igazgatóhelyettes, főiskolai mesteroktató, aki a Gyakorlóintézmény zöld óvodai gyakorlatát ismerteti meg az olvasókkal. A kötetben publikált írása a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár által a Zöld Óvoda Mozgalom, tízedik jubileuma alkalmából kiírt Zöld pedagógiai esszéíró pályázatának harmadik helyezését is elnyerte. Az olvasó a szerzőn keresztül betekintést nyerhet egy referenciaintézmény, minisztériumi bázisintézmény, főiskolai képzőhely mindennapos gyermekközpontú, innovatív munkájába kicsit rendszerező, visszatekintő jelleggel.

Roszik Melinda szakvezető tanító tanulmányában a projekttervezés néhány aspektusát közelíti meg a kisiskolás kor pedagógiáját fókuszba helyezve, láttatva az óvoda-iskola átmenet pedagógiai szakmai szegmensét. A szerző egyik kezdeményezője a Gyakorlóintézményben az erdei óvoda és erdei iskola programok összekapcsolásának, szakmai irányításának.

A kötet előzmény munkaanyaga a 2013-ban megjelent Zöld kalandra fel! című módszertani tanulmánykötet, amely számos utánnyomást megélve van jelen a hazai és határon túli óvodákban, az általános iskolákban, különleges népszerűségnek örvendve, hiszen a szerkesztő akkor is oktatófilmmel együtt jelentette meg a kiadványt. Ezt a hagyományt a harmadik szerző viszi tovább, Szalbotné Kovács Mária szakvezető óvodapedagógus a külső világ tevékeny megismerése nevelési területen tartott tevékenység irányításának, foglalkozásának tervezetét tartalmazza a kötet, szakmai megjegyzésekkel ellátva, és DVD filmmellékleten – operatőr: Molnár András – a megvalósított foglalkozás szakkommentálással kísérve.

A kötet szerkesztője elmondta, hogy ezek a tanulmányok felölelik a korszerű környezetpedagógiai módszerek témaköreit, szakmai kritikákat is megfogalmazva a hagyományos oktatási környezettel kapcsolatban, de módszertani eljárásokat is átnyújtva az olvasóknak, a téma iránt érdeklődőknek.

A kötet és az intézmény számára megtiszteltetés, hogy az ajánló beköszönő sorokat Fábián Katalin, a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület elnöke fogalmazta meg, elismeréssel szólva a szerzők munkásságáról, a Gyakorlóban folyó országosan is ismert és elismert pezsgő szakmai életről.

Vass Albert sorait hívta segítségül Huszár Istvánné esszéjének bevezetőjéhez, ami szépen összefoglalja a kötet pedagógiai szándékát is "Vendég vagy a világban, és ez a világ, szép vendégfogadó; van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virágja rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik!"

Bíró Gyula gondolatait a kötetet ajánlva azzal a köszönő megjegyzéssel zárta, hogy ez a kötet sem jöhetett volna létre, ha nem olyan fenntartói környezetben és támogatással dolgozhatnak, mint amit a Gál Ferenc Főiskola biztosít számukra, hiszen az eredményes és alkotói munka, a jövőbe való befektetés türelmet, áldozatot, alázatosságot és rendületlen elkötelezettséget kíván meg az oktatás-nevelés minden szereplőjétől.

Sz.Zs.