GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

PÁLINKÁS LUCA ÍRÓI DEBÜTÁLÁSA2015-09-20

-első kötetes szerzőt köszönthet Szarvas Város-

Pálinkás Luca a Gál Ferenc Főiskola Gyakorlóintézményének hetedik osztályos tanulója első szépirodalmi kötetével jelentkezett a Digitális Kalamáris Kiadó ​kiadásában és gondozásában megjelent Három írás című kis könyvvel. A Gyakorlóintézmény tehetséggondozó programjának támogatásával megjelent kötetet Bíró Gyula igazgató, író, a kötet szerkesztője ajánlja az olvasók figyelmébe, Érzékeny Hártya című előszavában:

"A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorlóintézmény tehetséggondozó programjának egy újabb jeles darabját foghatja kezében a tisztelt olvasó. A Digitális Kalamáris Kiadó gondozásában Pálinkás Luca Krisztina "már nem hatodikos-még nem hetedikes" tanuló, írópalánta Három írás című prózakötetét ajánlom szíves figyelmébe kedves érdeklődő olvasóiknak. Különös érzés egy tanítvány kötetét szerkeszteni, egy tanítvány kötetét ajánlani, mert e mögött bizonyos, hogy több van, bizonyos, hogy más van, mint egy tanítási órák által megszabott keretrendszer. Luca nem csupán kiváló tanulója az iskolának, de érdeklődése, kreativitása, alternativitása, izgalmas színfoltjává teszi intézményünknek. Ő magát "csodabogárnak" érzi, s nyilván az is... Könyvét kezembe fogva jólesően gondolok csodabogárságára. Három írás, amelyeket sok-sok korábbi töredék, szösszenet előzött meg, és próbálkozások. Lesznek még ilyenek. A próbálkozások eredményt szülnek. Ilyen eredmény lehet egy könyv is. Például ez a könyv. Vagy majd több is...

A tizenhárom éves szerző írói világáról írni, hm… Nehezen menne. Egy kiváló alkotó lehetőségéről, tehetségéről, lényegesen könnyebb feladat. Luca az Országos Író-Deák Szépírói verseny első helyezését megnyerve, s különdíját is elhozva, "bejelentkezett" az "alkotói szakmába". Hesse, a kiváló német író a művészetet finom, és érzékeny hártyának írja le, közöttünk és a világ szíve között. Hesse ezt a gondolatát, amikor fejtegeti, akkor ezt a hártyát vékonynak képzeli, és semmiképpen egy páncélnak. Luca érzékeny hártyával szövi körül magát, amelyet néha-néha felszakítva közel kerül "a világ szívéhez". A művészeket tiszteletre méltónak szoktuk találni, néha kissé csodabogaraknak, de ahogy Márai mondja, a művészek Isten gyermekei, akik bizonyosan a legnehezebb részt választották. Nekem a művészet útkeresés, önmegvalósítás, "önkifröccsenés", amikor az író, zenész, színész nem törődik azzal, hogy értik-e őt, hogyan vélekednek az alkotásairól, egész egyszerűen originális akar lenni.

A Gyakorló egy műhely. Olyan műhely, ahol test, lélek, értelem és érzelem különös elegyként van jelen. Az elegyet a szeretet, a kölcsönös tisztelet, a hit, és a tudás, ami összeköti. A jó pedagógia ápolja és védi, kibontakoztatja a tehetséget. Mert néha védeni kell. Néha "rugdosni", néha szelíden biztatni, néha kapaszkodót nyújtani, és leginkább teret adni. A Gyakorlóiskola második irodalmi kis kötetét veszi kézbe az érdeklődő olvasó. Egy érzékeny, egy rendkívül impulzív, tehetséges, "hártyatáncot" járó tanuló, író első szárnypróbálgatását. Nekem különös büszkeség, hogy Luca tanáraként, az intézmény vezetőjeként különös tehetségeket gondozhatunk, legyen az sport, tanulmány, művészet, és megannyi terület, ahol a Gyakorló márkanév megcsillan.

Drága Luca! Legyen ez a kiskönyv irodalmi utad első állomása, és kövesse még ezt a kis kötetet számtalan "világérzékeny" írásod."

/Pálinkás Luca Krisztina: Három írás, Digitális Kalamáris Kiadó, Szarvas, 2015/szerk.:Bíró Gyula, Tipográfia: Tatai László, nyelvi lektor: Krátky Anita ISBN: 978-615-5431-07-4/ A kötet megvásárolható a szarvasi Líra Könyvesboltban 700 Ft/kötet áron, vagy a Gyakorlóintézményben. ​

Sz.Zs.

MINTAKÉNT A KÖZNEVELÉSBEN...2015-09-20

-MINTAKÖZVETÍTŐ INTÉZMÉNY A GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓINTÉZMÉNYE-

Sikeresen zárta referencia intézményi minősítő eljárását a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda. Az augusztus hónapban lezárult minősítési folyamatban az intézmény minősítő bizottság előtt reprezentálta referencia területeit, a minta értékű szervezetfejlesztési munkát, és jó gyakorlatainak adaptációs csomagját. A minősítő eljárás szakmai bizottsága igazoltnak látta, hogy a jövőben szolgáltatóként segítse az intézmény a köznevelés rendszerének megújulását, modernizációját. Az intézményi akkreditáció értelmében a jövőben is fogad pedagógus közösségeket, szakmai csoportokat, szakmai bemutatókra, horizontális tudásmegosztást célzó műhelyfoglalkozások keretében, hospitálásokon. A Gyakorlóintézmény az elkövetkezendő időszakban Európai Uniós és hazai források tekintetében minősített intézményként indulhat mint szakmai fejlesztéseket megvalósító, jó gyakorlatokat működtető, példaértékű szervezeti működéssel rendelkező intézmény.

A Gyakorlóintézmény a jövőben is szolgálni kívánja a nemzet nevelésügye mellett, a Szeged-Csanádi Egyházmegye és Békés-megye köznevelést ellátó intézményeinek. fenntartóinak munkáját, a szarvasi pedagógusképzést.

Oldalak: 159

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011