GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

MIÓTA MIKULÁS A MIKULÁS?2015-12-23

-Legendák a GFF Gyakorlóban-

Ötödik éve gördül be hintón, angyalok kíséretében a Gyakorlóba a Mikulás... Élnek a hagyományok. Gyerekízűen... Izgatott nyüzsgés az udvari "hullámos kövön" - dajka nénik töltögeteik a forró teát apróbb-nagyobb kezek bögréibe. Várjuk a Mikulást! Azt már tudjuk: lovaskocsival jön - úgy, mint tavaj - hisz nincs hó, nem csúszna a szánkó! Vajon mit hoz? Kinek lesz csoki, vagy kinek virgács a csomagjában? Lesz-e sok finomság, játék, ajándék?
Szól a zene. Jó lesz odaállni a pálya szélére, minél előbb, hogy jobban lássunk - elöl a kicsik, hátul az iskolások. Némelyik hetedikes már a tanító nénik feje fölött is elláthat a kapuig! No, akkor énekeljünk, hátha hamarább jön a régen várt vendég... Morajlás, ott jön! Patkódobogás, kétszép ló kanyarodik kecsesen az udvar közepére. A Mikulás piros-arany püspök süvegében ott magaslik fenn a hintón. HÓÓÓ...
Fiatalosan pattan le a kocsiról, és határozottan a gyerekek elé lép. Köszönti az egybegyűlt gyerek-seget, és velünk együtt hallgatja a róla (azaz elődjéről - Miklós Püspökről) szóló csodaszép legendát:

"Mióta jön a Mikulás a gyerekekhez? Sok legenda kering a Mikulás történetéről, van, aki ezt vallja, van, aki amazt, én most elmesélem a Mikulás valódi és csodaszép történetét.
Szent Miklós a keleti egyház, máig a legtiszteltebb szentje.
Nagyon régen született Krisztus után 245-ben Kis-Ázsiában, Patarában. Myra városában legendás körülmények között püspökké választották. Bárki kérte, mindig segített. Ember szeretete, segítőkészségének híre messze földre eljutott. Egyszerű emberként élt a nép között, beszélgetett az emberekkel, figyelt a gondjaikra. Így történt a legendáját alkotó eset is:
A kolostor szomszédságában élt egy szegény ember. Három férjhez menés előtt álló lánya azon vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el magát rabszolgának, hogy pénzhez jussanak, és a másik két lány férjhez tudjon menni. Ekkor ért a nyitott ablak alá Miklós püspök, és meghallotta őket. Visszasietett a templomba, egy marék aranyat kötött egy keszkenőbe, és bedobta az ablakon. A lányok azt hitték csoda történt. Majd egy év múlva ugyanebben az időben még egy keszkenő aranyat dobott be a második lánynak is. A lányok kisiettek, mert lépteket hallottak az ablak alól, s akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember siet el a sötétben. Harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, és zárva találta az ablakot. Ekkor felmászott a sziklaoldalban épült ház tetejére, és a nyitott tűzhely kéményén dobta be az aranyat. A legkisebb lány éppen ekkor tette harisnyáját a kandallóra száradni, és az arany pont beleesett. Az ismeretlen jótevőről kezdték azt hinni, hogy maga a Tél-Apó jön el a hó födte hegyekből ezekkel az ajándékokkal. Az idő folyamán mégis kitudódott a titok, hogy a jótevő maga Miklós püspök, ugyanis a legkisebb lánynak bedobott aranyban volt egy olyan darab, amit a helyi aranykereskedő előzőleg adományozott Miklós püspöknek. Ezt felismerve, már mindenki tudta, hogy ki a titokzatos segítő! De kiderült ez abból is, hogy december 5-én a névnapja előestéjén a hideg idő beköszöntével rendszeresen megajándékozta a gyerekeket mindenféle édességgel. Vagyonát a gyerekek és az emberek megsegítésére fordította.
Hosszú, békés öregkort ért meg. A legenda szerint lelkét angyalok vitték a mennybe.
Szeretettel küldi legendája a mai gyerekekhez utódát, a Mikulást."

Ezek után Szécsi Lola egy szép verssel zárja a történetet, és köszöntöti vendégünket.
Izgatott taps, majd a hetedikes nagyfiúk segítségével lekerülnek a kocsiról a piros puttonyok, dobozok, kosarak, tele minden jóval! A felnőttek és segítőik lelkesen cipelik a kövér csomagokat a gyerkőcökhöz, majd néhány búcsúzó szó, és a Mikulás ahogy jött- angyalostól, kocsistól, lovastól - eltűnik a nyitott kapun át a gyerekek szeme elől.

Csak az öröm és izgalom marad, ahogy a kicsik bontogatják a csomagokat a csoportszoba melegében.

Gyekiczki Istvánné szakvezető óvodapedagógus

MIKULÁSVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ A GYAKORLÓÓVODÁBAN2015-12-03

Apró léptek toppanása, felnőttek zsivalya, vetkőzés, öltözés, majd megjelenik egy kétévesforma kisfiú a tornaterem ajtajában. Megpillantva az ismerős helyszínt, arcát boldog mosoly önti el, két kis kezét összecsapja örömében és szalad befelé. Megérkezett a Csöppke Cseppke játszóházba, ahol picik és kicsik szüleikkel, nagyszüleikkel együtt remélték a Mikulás megérkezését.

December elsején a Gyakorlóóvoda Cseresznye és Szamóca csoportos óvó- és dajka nénijei várták egy vidám órácskára az apróságokat. Lehetett itt hóembert építeni só-lisztgyurmából, kipróbálhatták a különböző zörgő, csörgő, csilingelő hangszereket, miközben együtt mondókáztak, énekeltek a felnőttekkel. A bátrabbak már önállóan építették össze a síneket, melyen vonatok robogtak, s örömmel vették birtokba a sok szép színes játékot.

E játszóházak alkalmával még az anya, apa jelenléte nyújtotta biztonságból fedezhetik fel a körülöttük lévő világot, teremthetnek más gyermekekkel kapcsolatot. A szülőknek pedig módjuk nyílik arra, hogy megfigyeljék csemetéik viselkedését kortársak között, kapcsolatot teremtsenek szülőtársakkal.

Természetesen elmaradhatatlan ilyenkor a gyerekek számára oly kedves bábjáték, melyben most az erdő állatai a Mikulás kesztyűjét találták meg. Jutalmuk nem maradt el, mint ahogyan a játszókuckóba érkező gyermekek sem távoztak üres kézzel. Nekünk pedig itt hagyták jókedvüket, boldog kacajukat, mely megszépítette esténket.

Te még nem jártál nálunk? Várunk szeretettel következő játszóházunkba januárban!

Szalbotné Kovács Mária
szakvezető óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus

ADOMÁNYT GYŰJTÖTTEK St. FERENC NAPJÁN A GYAKORLÓSOK2015-12-02

A GFF Szarvasi Gyakorlóintézmény hatodik osztályosai immár második éve szervezik a kókutyar és elveszett kutyusok élelmezéséhez való hozzájárulásként adománygyűjtésüket.

Az idei évben is az Állatok Világnapján nyolc zsák kutyatápot, takarókat, játékokat gyűjtöttek össze a lelkes önkéntesek. Az adományt Szarvas Kókutyar és Elveszett Kutyái Állatvédő Egyesület vezetése vette át és ismerte el a gyermekeink munkáját, önzetlenségét egy emléklappal.

Sz.Zs

ELSŐ HELYEZETT LETT A GYAKORLÓ ISKOLA CSAPATA A GYOMAENDRŐDI JÁTÉKOS BIBLIATÖRTÉNETI VETÉLKEDŐN 2015-12-01

2015. november 27-én immár 3. alaklommal rendeztek játékos bibliatörténeti vetélkedőt a gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában a környékbeli katolikus iskolák 1-4. évfolyamos tanulói számára.

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolájának nyolctagú csapata idén is nagy izgalommal készült a vetélkedőre. Minden osztályból 2-2 tanuló képviselhette az iskolát. Az elsősök közül Baráth Barna és Palicska Enna, a második osztályból Szohtszlai-Szabó Dániel és Szabó Panna Vivien, a harmadikosoktól htgdán Péter és Füzesséry Lujza, míg a negyedikes hittanosok közül Kelemen Emma és Osztroluczki Flóra alkották a kis csapatot.

A vetélkedő beugró feladata volt, hogy minden nevező készítsen egy illusztrációt „Halak a Bibliában” témában. A rajzokat a helyszínen díjazták is. Szohtszlai-Szabó Dani rajza az 1-2. osztályosok kategóriájában a zsűri döntése alapján III. helyezett lett.

A kerettémát ezúttal az ószövetségi Jónás próféta története adta. A gyerekek nemcsak Jónás kalandjaiból készültek fel a nagy nap előtti héten, hanem az ilyenkor szokásos sorversenyre is sokat gyakoroltak.

Gyomaendrődre érkezvén az igazgatói köszöntő és a megnyitó ünnepség után a csapatok útnak indultak. Jónás történetével kapcsolatos szókirakó, képkirakó, keresztrejtvény, halacska horgászat és ehhez hasonló színes feladatok váltották egymást 9 állomáson keresztül a vetélkedő első blokkjában. Az utolsó állomás a tornaterembe vezetett, ahol idén is ügyességi sorversenyben mérettették meg a résztvevőket. A sorverseny után a szervezők uzsonnával kedveskedtek, majd a vetélkedő legizgalmasabb része következett: az eredményhirdetés. Idén a Gyakorló Iskola csapata érte el összesítve a legmagasabb pontszámot a vetélkedőn. Az első helyezés hírét kitörő örömmel ünnepelték a gyerekek még a hazafelé vezető úton is.

Ezúton is köszönjük a gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános Iskolának a vetélkedő megszervezését, a kedves fogadtatást és a sok szép jutalmat. A gyerekek felkészítői voltak: Jancsó Brigitta hitoktató, Koppányiné Langó Zsuzsanna igazgatóhelyettes, Konczné Éva hitoktató, valamint Gyekiczki Istvánné Bacsa Piroska hitoktató.

J.B.

HÉTKÖZNAPJAINK HÉTKÖZNAPITÓL ELTÉRŐ IDŐSZAKAI: ISMÉT ÜNNEPELTÜNK...2015-12-01

-GFF GYAKORLÓÓVODA OVI-KONCERTJE-

2015. november 19-én délelőtt ismét ünnep volt a Gyakorló Óvodánkban.

A néprajzban az ünnep fogalmát így határozzák meg: " Az ünnep olyan időszak az emberek életében, amikor a hétköznapitól, a megszokottól eltérő módon viselkedünk, más szabályokat tartunk be, ünnepi viseletet hordunk..."

Hétköznapokban a hétköznapitól eltérően őszi évszakzáró ovikoncertet rendeztünk az óvoda tornatermében.

A gyermekeink és mi felnőttek a megszokottól eltérő ünnepi ruházatban, külsőségekben is készülve erre a jeles napra vártuk, hogy megszólaljon a zene. Tamás Margit, a Gál Ferenc Főiskola ének-zene tanszékének tanára a II évfolyamos hallgatókkal francia és spanyol táncokból és magyar gyermekdalokból összeállított "szobahangversenyt" adott.

Megszólaltak a hangszerek is, mint a furulya, elektromos zongora, ritmusjátszó hangszerek

A gyermekdalok ismertek voltak, így a gyermekeinkkel közösen is énekelték. Fontos a megerősítés, a koncert végén síkbábok segítségével újra felismerték az elhangzott dalokat majd együtt énekelve ismételtük át azokat.

A megszokottól eltérően most nem csak a két művészeti program alapján dolgozó Alma és Cseresznye csoport volt a közönség, hanem az egész óvodai közösség. Az Alma csoport gyermekeinek nagy része először vett részt ilyen koncerten, számukra meghatározó élményt jelentett.

Hálásak vagyunk a zeneszerető és zeneértő hallgatóknak ezért a lehetőségért.

Az ünnepek szebbé, változatosabbá teszik életünket, a művészetek így a zene ebben fontos szerephez jut.

Mihály Zoltánné óvodapedagógus, etnográfus

Oldalak: 162

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011