GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

„Gyakorló-s kert” – Gyermek és családbarát zöld környezet kialakítása…2019-12-28

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorlóintézményében 700.000 forint pályázati támogatással közösségi tér kialakítása történt meg család-, tanuló-, és hallgatóbarát pedagógiai környezet megteremtésével. Az Örökös Zöld Óvoda és Örökös Ökoiskola címmel rendelkező intézmény a fenntarthatóság pedagógiáját, a teremtett világ óvását gyakorlati cselekvéssé alakítva, a korlátozott környezeti adottságokhoz igazodóan magaságyások telepítésével bemutató-, gyakorlókertet épített ki. A magaságyások telepítésével a technika órák tartalmi fejlesztése valósul meg, kapcsolódva a főiskolai hallgatók tantárgypedagógiai képzési tartalmához. A projekt keretében olyan felület kiépítése történt meg, ahol a főiskola hallgatói a gyermekekkel, tanulókkal közösen tevékenykedve gyakorlati ismeretek alkalmazásának képez teret. Az ágyásokba cserjék telepítése történt meg, tavasszal haszonnövények telepítése történik, illetve virágos növények kerülnek közösségi projektek keretében kiültetésre. A magaságyásokat közösségeink közös munkatevékenységgel gondozzák, illetve tanulóink készítik el a hozzá kapcsolódó információs táblákat a telepített növények neveivel, fotóival és gondozási adataival.

A projekt keretében át-, és továbbépítésre került a Gyakorló tanösvénye, ahol masszív és esztétikus fából készült állomások és információs táblák, bemutatótárgyak interaktív játékok kerültek telepítésre. A Gyakorlóintézményben működő Gyermekkert Módszertani Központ azokat a pedagógiai értékeket, célokat tűzte zászlajára, amely korunk egyik legnagyobb kihívására, a természeti környezet átalakulására, óvására, a felelősségtudatra neveléssel, a környezettudatosságra és a környezet megóvására nevelést erősíti.

A Körös-Maros Nemzeti Park segítségével olyan bemutató táblák, játékok kerültek kihelyezésre, amelyek támogatják az intézményben folyó környezetpedagógiai munkát, de a családok számára is „bogarászási” terep, ahol gyermekükkel együtt fedezhetik föl a teremtett világ szépségeinek egy-egy elemét. A szemlélődés a megismerés mellett a gondolkodásra, a problémák meglátására, a megoldási lehetőségek keresésére irányítja a figyelmet, segítve felfedezni, megérteni, megvédeni az élő környezetet. A környezettudatosság, mint kiemelt pedagógiai érték az intézmény gyakorlatában, támogatja a főiskolai pedagógusképzés gyakorlatát és szemléletformálását a mintaadással.

A program kapcsolódik az intézmény udvar rekonstrukciós programjához, amelynek keretében új utak, új sportpálya és játszótér korszerűsítési munkák zajlanak, közel 16.000.000 forint beruházási értékkel.

A pályázat az EGYH-KCP-19-0677 azonosító számon valósulhatott meg.

Sz.Zs

Merry Christmas! Frohe Weihnachten! Feliz Navidad!

Idegen nyelvi karácsony a Gyakorlóban

2019-12-28

Decemberben, advent idején, szoktak furcsaságok történni a Gyakorlóban, és ez idén sem volt másképpen: Megkeseredett, karácsony-gyűlölő felnőttek elrabolták a „Télapót”, akit a kommandósoknak kellett kiszabadítani manói segítségével. Rájöttünk, hogy milyen szép és fontos nyelv a halandzsa, melyből nyelvvizsgát is könnyebb lenne tenni. Dalban sirattunk el egy múlt karácsonyi szerelmet, és énekeltünk a fagyöngy alatti csókolózásról. Mikulás válogatást tartott a rénszarvas iskolában, hogy találjon egy új segéderőt, de bebizonyosodott, hogy a rénszarvasok többsége igen butácska és használhatatlan. Tanácsokat kaptunk, hogyan illik várni a Mikulást, milyen viselkedés a kívánatos. Körbetáncoltuk a karácsonyfát, fényünkkel beragyogtuk az ünnepi várakozás idejét és csengőkkel csilingeltünk, hogy jókedvet varázsoljunk mindenfelé.

Mindezek a furcsaságok egyetlen rendezvényen összpontosultak, hagyományos adventi idegen nyelvi karácsonyunkon. A Gyakorlósok apraja nagyja már hetek óta készült, hogy megmutathassa, mennyire ötletesek, lelkesek, összeszokottak és nem utolsó sorban, hogy milyen jól beszélnek angolul, németül, halandzsául. Ez az év utolsó, de talán legvidámabb, legszórakoztatóbb, legszínesebb nagy rendezvénye, melynek élményiből táplálkozva, ha egyáltalán ez lehetséges, még boldogabban, izgatottabban, felszabadultabban várják a diákok és pedagógusaik a közelgő téli szünetet és ünnepeket.

 

Roszik Melinda szakvezető tanító

Gyakorlós téli ovikoncert a Karral…2019-12-28

December 12-én a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda Nevelés a Művészetek Eszközeivel program alapján működő csoportjának gyermekei már nagy izgalommal várták a téli ovikoncertet. Nem hiába, hiszen ez a „koncert” különbözött a többitől.
A megszokottól eltérően a rendezvény a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karának nagyelőadó termében került megrendezésre.
Azért is nevezhető rendhagyónak a program, hiszen egy Betlehemes bábdarabot, bábjátékot láthattunk, karácsonyi dalokkal, énekekkel szőve hallgatók előadásában.
Ezalkalommal azonban nem csak a kis művészeti csoportos ovisai vettek részt az eseményen, hanem a Gyakorlóintézmény többi csoportja is.
Az előadás után a gyermekek kezükbe foghatták, kipróbálhatták a bábokat.
A pozitív élmények után máris izgatottan várjuk a következő, tavaszi ovikoncertünket.

 

Hárskuti Evelin óvodapedagógus

Evangélikus Hittanverseny2019-12-21

Az idei tanévben meghirdetésre került XXIX. Országos Evangélikus Hittanverseny. A Bibliaismereti Verseny idei témája, Jézus példázataiból volt válogatva, az evangéliumok alapján. 2019. december 10.-én délelőtt mérte össze 60 gyermek területi fordulón az ismereteit. Ebből a népes létszámból 40 tanuló képviselte a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskoláját.

A gyülekezeti termet megtöltve, lelkesen láttak neki a feladatlapok megírásának a gyermekek.4 fős csapatokban neveztek be.1-2.osztály, 3-4.osztály, 5-6.osztály képviseltette magát a versenyen. Mindegyik korcsoportnak meg volt a kihívása, hiszen a másodikosokra plusz feladatként hárult az elsősök segítése is. A legnagyobbak Bibliai igehely kereséssel is meg kellett, hogy birkózzanak. A feladatok között volt szókereső, igaz-hamis állítás, rajzolós feladat, keresztrejtvény, és még sok izgalmas megoldásra váró feladat. A meleg, szeretetteljes hangulathoz anyukák dolgos keze is sokban hozzájárult.  Finom teát készítettek, sütiket, csemegéket szolgáltak fel a gyermekeknek.

A megyei fordulóba bejutott csapatok kihirdetésére 2019.december 26-án a 9h kezdődő újtemplomi evangélikus egyházközség istentiszteletén kerül sor.

 

Bátori Andrea

evangélikus hitoktató

Második gyertyagyújtás a Gyakorlóintézményben…2019-12-21

Szállást keres a Szentcsalád, de senki sincs, ki helyet ád,

Nincsen, aki befogadja, Őt, ki égnek, s földnek ura.

 

Ma újra körbeálltuk az adventi koszorúnkat, hogy fellobbanjon a második lángocska is! Pentaller Attila református lelkipásztor gyújtotta meg, s beszélt a családi összetartozásról, arról, hogy milyen nagy öröm a gyermek érkezése!

A Szent Család alakjait, Józsefet, Máriát, Jézust idézzük most magunk elé, és nem csak úgy, ahogy megjelenítették az elsőseink az adventi gyertyák fényénél…

Életpéldájuk, hivatásuk teljesítéséből mind jobban szeretnénk megérteni, felismerni saját feladatainkat. Segítségükkel, áldásukkal pedig szeretnénk minél hűségesebben teljesíteni, amit Isten elvár tőlünk. 

Jézus, Mária, József! Látjuk, hogy gyengék vagyunk… Segítsetek nekünk abban, hogy változzunk, hogy bűneinket megbánjuk, szép elhatározásokat tegyünk és azokat meg is tartsuk. Mit tudunk ezért ma tenni?
 Imádkozzunk családjainkért, családunkért!

Ó Szent Család! Vedd oltalmadba keresztény családjainkat és ápold bennük a családi élet erényeit! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

Fontos az ima, és minden jó tett! Mit tud tenni az óvoda, az iskola, az ott dolgozó pedagógus? Időt szán rá, hogy megszervezze azokat a kedves adventi gyertyagyújtásokat, és családi délutánokat, ahol megtehetik a családtagok, hogy csak egymásra figyelnek! Az ünnepi gondolatok, énekek után itt is-ott is összegyülekeztek az óvodai csoportszobákban, iskolai osztálytermekben még a szülők-gyerekek. Az Almás kicsik mézeskalácsot, a Cseresznyés nagyok asztali díszt készítettek, és vidám társasjátékokat játszottak! A Búzavirágosok izgalmas árnyjátékos betlehemes játékot találnak ki, s adnak elő majd a szülők örömére… Igen, ilyenkor ajándékozni akarunk, és mi is lenne nagyobb ajándék annál, hogy időt, figyelmet szánunk, és adunk szeretteinknek!

 

Ó, te József, mit gondoltál,

 

Hogy istállót választottál

 

Ilyen kemény hidegben?

 

Szállj be hozzánk Máriával,

 

Született kis Jézuskával,

 

Hadd lakjék mi szívünkben!

Gyekiczki Istvánné szakvezető óvodapedagógus, hitoktató

Gyakorlósok a Zenekuckóban2019-12-14

A Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola az idei tanévben egy új, 3 alkalomra szóló bérletes rendezvényt indított az óvodás és az alsós korosztály számára.

Zenés, mesés, ismeretterjesztő, interaktív foglalkozásokra szóló meghívásukat szívesen fogadták a Gál Ferenc Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának legkisebb lurkói: az első és második osztályosok.

Az első alkalomra 2019. november 29-én került sor a Fő téri Általános Iskola dísztermében, ahol 70 gyermek izgatottan várta az új élményeket.

A pók és a dinnye című mesén keresztül bepillantást nyerhettek a zeneszerzés művészetébe, megismerkedhettek többféle hangszerrel, s ami talán a legnagyobb élményt nyújtotta: ki is próbálhatták azokat.

 

„Csak a zene képes életet adni az elmondott történetnek.”

 

Aszódi Márta

Mikulásvárás a GFF Gyakorlóintézményében…2019-12-14

December 6-án, délelőtt valami különleges dolog történt a gyakorló udvarán. Kipirult arcú, csillogó szemű gyerekek gyülekeztek és izgatottan várakoztak. Várakozásuk közben meleg teát kortyoltak, hogy ne fázzanak és énekléssel röpítették el az időt. Énekeltek, verset mondtak és közben hallgatták, hogy jön-e már, de nem jött. Még hangosabban énekeltek és még hangosabban verseltek és egyszer csak meghallották a lovak patájának kopogását. Halkan... távolról... majd egyre hangosabban... közelebbről… míg végre megpillantották a hintón érkező Mikulást. Idén is hintón érkezett el a Gyakorlóintézménybe a Mikulás. Hosszú útja során nagyon elfáradt, ezért a Cseresznye csoportos gyerekek énekkel, a Tulipán csoportos gyerekek versel köszöntötték, amíg kipihente magát. De a gyerekek már izgatottan várták, mit rejt a teli rakott puttonya, ezért a jó öreg Mikulás bácsi néhány kedves szó után hozzá is látott a csomagok kiosztásához. Büszke volt ránk, hogy milyen jók és szorgalmasak vagyunk ezért mindenkit bőségesen megjutalmazott. Búcsúzásul ígéretét tette, hogy jövőre is meglátogat minket, de most mennie kell mert nagyon sok helyen várnak még rá. A gyerekek énekszóval búcsúztak a jó öreg Mikulás bácsitól. A csoportok és az osztályok becipelték a nehéz zsákokat, amelyek izgalmas új játékokat is tartalmaztak a csomagok mellett.

 

Palyafári Fruzsina szakvezető óvodapedagógus, mkv.

Gábor angyal, gyere puha szárnyon…2019-12-14

Újra itt az Advent, s mi ünneplőbe öltöztetjük szívünket a várakozásban. Várjuk Jézus eljövetelét. Várjuk, hogy szívünkben is megszülessen, mint régen.

December másodikán meg is gyújtottuk az első gyertyát az adventi koszorúnkon.

A három lila, és egy rózsaszín gyertyát a hallgatók rakták a koszorúnkra. Mint mindig - ez évben is ők készítették nekünk, és mi ismét összesereglettünk körülötte. Sok kíváncsi szempár figyelte Horváth Z. Olivér evangélikus lelkész ünnepre hangoló szavait, kórusunk énekét, és leste az első lángocska fellobbanását.  A hűvös-havas, tél is beköszöntött ránk, és felzavart minket a teraszunkra. Mégis, talán így volt jó, hisz a tél, és a karácsonyvárás valahogy összetartozik. Annyian voltunk, mi angyalváró kicsik és nagyok, hogy alig fértünk, és nem is fáztunk már!

 

Gyekiczki Istvánné szakvezető óvodapedagógus, hitoktató

Oldalak: 174

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011