GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

Gyakorlós sikerek a városi versmondó versenyen2016-04-13

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola minden alsó tagozatos osztályából 2-2 versmondó vett részt a városi versmondó versenyen. Egy kötelező és egy szabadon választott verssel indulhattak a gyerekek. Iskolánk diákjai jól felkészültek és eredményesen vettek részt a rendezvényen.

A Költészet napja alkalmából meghirdetett városi versmondó versenyen a Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában évfolyamonként értékelték a tanulók versmondását. A gyakorlós versenyzők a zsúri döntése alapján a következő eredményt érték el.

Első helyezett lett: Tóth Iringó Anna 1. osztályos tanuló / felkészítője: Blaskó Péterné tanító

Második helyezett lett: Grodiczki Anna Hajnalka 3. osztályos tanuló / felkészítője: Koppányiné Langó Zsuzsanna szakvezető tanító, igazgatóh.

A versenyen részt vettek és bemutatkoztak: Baráth Barna 1. osztályos tanuló/felkészítője: Blaskó Péterné tanító, Sindel Janka 2. osztályos tanuló, Szécsi Panna 2. osztályos tanuló/felkészítőjük: Komlósné Szirom Anita tanító, Pljesovszki Pálma 3. osztályos tanuló/felkészítője: Koppányiné Langó Zsuzsanna szakvezető tanító, Csipai Lilla Anna 4. osztályos tanuló, Kószó Lara Adriána 4. osztályos tanuló/felkészítője: Csasztvan Zsuzsanna tanító

A Gyakorlóiskola tanulóinak és tanítóinak gratulálunk a sikeres szerepléshez, a rendező iskolának a színvonalas megvalósításhoz és áldozatos szervezői munkájukhoz!

KAZINCZY-DÍJ BRONZ FOKOZAT...2016-04-13

A Szép Magyar Beszéd Verseny tiszántúli fordulóján Kazinczy-jelvény bronz fokozatát vehette át a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolájának hetedik osztályos tanulója. Tóth Eszter a szarvasi területi megmérettetés után, mint első helyezett a hetedik-nyolcadik osztályosok kategóriájában képviselte Szarvas várost, és a GFF Gyakorlóintézményét. A Kisújszálláson megrendezett versenyen hetvennégy résztvevőből érte harmadik, kiváló helyezését Eszter. Felkészítő tanára, tehetséggondozója: Stafira-Lovas Ilona magyar nyelv és irodalom szakos tanár.

Sz.Zs.

TEHETSÉGGONDOZÁS AZ ÓVODÁBAN - SZAKMAI NAP A GFF GYAKORLÓÓVODÁJÁBAN2016-04-13

-horizontális tudásmegosztás az óvodapedagógia szakmai támogatásáért-

2016. április 7-én módszertani szakmai nap került megszervezésre a Gál Ferenc Főiskola Gyakorlóóvodájában, amelynek fókuszában a külső világ tevékeny megismerése nevelési terület állt, illetve a tehetséggondozás jó gyakorlata az óvodai csoporton belül. Szalbotné Kovács Mária szakvezető óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, az óvodai csoporton belül folyó egyénre szabott, differenciáló pedagógiai munkát mutatta be, a tehetségígéretek gondozásának mindennapi gyakorlatát. A bemutatót intézménylátogatás és foglalkozás elemzés követte.

A szakmai napon a Gyakorlóóvoda vendégül látta Tiszakécske város óvodáinak nevelőtestületeit, illetve szakmai delegációját. A megvalósuló hospitálási alkalom egyhetes programsorozat részeként került megvalósításra, amelynek első elemeként 2016. április 4-én a Tiszakécskén megrendezett Szakmai napok konferencián előadást tartott "Újratöltve" - a pedagógus szerepe a tehetséggondozásban címmel, Bíró Gyula igazgató, f.tanársegéd, szaktanácsadó, és "Tehetségígéret az óvodában" címmel Lestyán Erzsébet f.tanársegéd, gyakorlati képzésvezető.

A Gál Ferenc Főiskola Gyakorlóintézménye kiemelt prioritásként kezeli a pedagógus közösségek szakmai/módszertani támogatását, a minél korszerűbb gyakorlati ismeretek oda- vissza cseréjét, hogy a pályára lépő pedagógus hallgatóink piacképes tudással, jó elméleti és gyakorlati ismeretetekkel kezdhessék meg hivatásuk gyakorlását.

A Gyakorlóintézmény következő szakmai napja 2016. májusában kerül megrendezésre, külső hospitáló csoport fogadásával, saját programfejlesztésének bemutatásával és elemzésével.

Sz.Zs.

FUTÓVERSENY 2016. ÁPRILIS 6.2016-04-13

I.korcsoport
Fiú
Egyéni: 1. helyezés: Komlósi Rupert
Csapat: 2. helyezés: Komlósi Rupert, Bencze Hunor, Szoboszlai-Szabó Dániel, Baráth Barna, Szklenár Kristóf
Lány: Csapat: 3. helyezés : Sonkoly Noémi, Szebegyinszki Rita, Éri Nóra, Sindel Janka, Solymosi Berill

II.korcsoport
Lány
Csapat: II. helyezés : Steinmacher Gréta, Komlós Ágota, Kelemen Emma, Biró Csenge, Bartha Csenge
Egyén: I.helyzés: Steinmacher Gréta

GRATULÁLUNK VERSENYZŐINKNEK ÉS NEVELŐIKNEK!

"CSODA TÖRTÉNIK: MINÉL TÖBBET ADSZ, TE MAGAD ANNÁL GAZDAGABB MARADSZ"2016-04-06

A fenti mottóval foglalta össze sikeres pályázati zárását Szalbotné Kovács Mária szakvezető óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, a GFF Szarvasi Gyakorlóóvodájának kiváló nevelője. A választott mottó annak a Nivea "Karolj fel egy családot" pályázatnak az apropóján született, amelyben a tehetséggondozó pedagógusok a szülőket támogatva, a tehetségígéret kisgyermekek képességeinek jobb kibontakoztatásáért ösztöndíjban részesülhettek. A szerencsés, támogatottgyermek Szőke Barnabás Cseresznye csoportos tehetségígéret óvodásunk 2016. április 4-én Bíró Gyula és Huszár Istvánné intézményvezető jelenlétében vehette át édesanyjával az ötvenezer forint értékben összeállított fejlesztőjáték csomagot. Az ajándékok átadását követően a tehetséggondozó pedagógus a szülővel is megismertette a játékok használatát, annak képességfejlesztő hatásait, hogy az együtt játszás élménye biztosított legyen otthon is, hiszen ez a pályázat sikeressége szempontjából különös fontossággal bír. Szalbotné Kovács Mária óvodapedagógus elmondta, hogy a játékok kiválasztása Barnabásra szabottan történt, az ő érdeklődésének, képességeinek megfelelően állította össze a csomagot. A pályázat célja volt, hogy olyan óvodapedagógusok kapják az ösztöndíjat, akik a fejlesztő és tehetséggondozó pedagógiai munkájukban különös hangsúlyt fektetnek a tehetségígéret gyermekektámogatása mellett a családdal való közös gondolkodásra, és közös fejlesztési célok megvalósítására, elérésére.

A Gyakorlóintézmény köszönetet mondott és változatlanul támogatja azoknak az innovatív pedagógusainak a törekvését, akiknek mindennapi munkájában kiemeltcélként a gyermekek mindenek felett álló érdeke és képességeik legjobb kibontakoztatása, komplex személyiségfejlesztése, egyénre szabott pedagógiája áll.

Sz.Zs.

Galéria

"MINDENKI SZERETETE..."2016-04-04

-II. országos matematika tanítási verseny a GFF Pedagógiai Karán-

A matematika tantárgy sokunknak gyomorgörcs érzetét kelti, visszagondolva általános- és középiskolai éveinkre, azokra a küzdelmekre, amit a négyzetrácsos füzet fölé görnyedve egy-egy képlet megoldásáért folytattunk. Mi, és sokszor a családunk is. Nem volt ez másképp a bölcsészkaron akkor sem, ha mindig ott dobogott a halántékomban Kant ismert mondata szabadon, hogy minden tudomány csak annyira tudomány, amennyi matematika van benne. A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karára és Gyakorlóintézményébe érkező versenyzők számára a matematika tantárgy éppen ellenkezőleg, a legszeretettebb és legcsodálatosabb tantárgy az iskola tantárgyi világának sűrűjében. 2016. március 31 és április 1 között a GFF Pedagógiai Kara és a Gyakorló Általános Iskolája szervezte a második országos matematika tanítási versenyt, tovább éltetve a valamikori Apáczai Kiadó által indított megmérettetést. A rendezvény megnyitásán Dr. Lipcsei Imre dékán, főiskolai tanár és Bíró Gyula igazgató, főiskolai tanársegéd köszöntötte a tanítási verseny résztvevőit, elismeréssel szólva a döntőbe jutásért, és azokért az elkészített versenyfilmekért, amelyeket előzetesen töltöttek föl az online felületre. Szarvas város felsőoktatási intézménye és a fenntartásában működő Gyakorlóintézmény büszke arra, hogy szervezője, éltetője, és elkötelezettje a pályára készülő hallgatók ilyen jellegű tehetséggondozásának. A történelmi Magyarország mértani közepe szellemi erőtér, aminek kisugárzása a fejekben és szívekben érhető tetten, a jövőbe fektetett reményben...

Az országos tanítási versenyen hazánk tanítóképzést folytató egyetemeinek, főiskoláinak végzős hallgatói mérettethetnek meg a gyakorlóiskolai szakvezetőik felkészítésében, illetve a tanszékek módszertan tanárainak támogatásával. Dr. Fest Sarolta dékán helyettes, és Lestyán Erzsébet főiskolai tanársegéd, - a rendezvény szervezői nevében - áttekintve a döntőbe jutás útját, gyakorlati tanácsokkal fűszerezve ismertette és mutatta be a döntőbe jutott intézményeket, hallgatókat, szakvezetőket.

Az idei év döntőjében a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Tanárképző Karának Intézete, illetve az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara, illetve a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karának hallgatói mutatkozhattak be. Az idei év zsűrije: elnöke Esztergályos Jenő ny.ügyvezető igazgató, társelnöke Kitajkáné Szántai Mária, a helyi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium Igazgatója, és a zsűri tagjai Darida Mariann szakvezető tanító a nyíregyházi Apáczai Gyakorló Általános Iskolából, és Seidl Ambrus plébános, a szarvasi gyakorlóiskola matematika-fizika szakos tanára. A színvonalas tanítási órákat a hallgatók szakvezetőik felkészítésével egy éjszaka alatt tervezték meg és készítették elő a megvalósítását, amelyet a Gyakorló Általános Iskola második-, harmadik-, és negyedik osztályos tanulói nagy örömmel és lelkesedéssel fogadtak a verseny napján.

A szakmai megmérettetés láttatta a hallgatók megfelelő szaktárgyi tudását, módszertani kultúráját, a képzők és gyakorlóiskolai szakvezetők felkészítő munkáját, és a hallgatók alázatát leendő pályájukkal, hivatásukkal szemben. A verseny díjazással és a hallgatók munkájának, tanítási órájának értékelésével zárult. 2016. évi matematika tanítás verseny eredményei a következőek: első helyezett Lódi Vivien (PPKE VJTK OTI), felkészítő tanára: Bognár Péterné, Miaveczné Hetényi Katalin szakvezető tanítók, második helyezett Urbancsek Nikola (GFF PK), felkészítő tanára: Koppányiné Langó Zsuzsanna szakvezető tanító, igazgatóhelyettes, harmadik helyezett: Bődi Kitti (SZTE JGYPK OTI), felkészítő tanára Árvainé Libor Ildikó szakvezető tanító, és Dr. Pintér Klára egyetemi oktató, negyedik helyezett: Varga Szilvia Beatrix (ELTE TOK), konzulens tanára Dr. Bagota Mónika. A díjátadás alkalmával a szervező Pedagógiai Kar és társszervező intézménye a Gyakorló Általános Iskola köszönetet mondott a tanítási versenyt támogató cégeknek, szakmai szervezeteknek, akik fontosnak tartották, tartják, hogy Szarvas város felsőoktatási intézménye újból helyet adjon az országos megmérettetésnek.

Don Bosco gondolata, miszerint "aki alázatos és kedves, azt mindig szeretni fogja mindenki: Isten is, és az emberek is..." – hitelesen mutatta azt az elkötelezett szakmai munkát, ami a magyarországi pedagógusképzőkben a tanítóképzés terén látható.

Sz.Zs.

GALÉRIA

Oldalak: 159

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011