GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

FUTÓVERSENY 2016. ÁPRILIS 6.2016-04-13

I.korcsoport
Fiú
Egyéni: 1. helyezés: Komlósi Rupert
Csapat: 2. helyezés: Komlósi Rupert, Bencze Hunor, Szoboszlai-Szabó Dániel, Baráth Barna, Szklenár Kristóf
Lány: Csapat: 3. helyezés : Sonkoly Noémi, Szebegyinszki Rita, Éri Nóra, Sindel Janka, Solymosi Berill

II.korcsoport
Lány
Csapat: II. helyezés : Steinmacher Gréta, Komlós Ágota, Kelemen Emma, Biró Csenge, Bartha Csenge
Egyén: I.helyzés: Steinmacher Gréta

GRATULÁLUNK VERSENYZŐINKNEK ÉS NEVELŐIKNEK!

"CSODA TÖRTÉNIK: MINÉL TÖBBET ADSZ, TE MAGAD ANNÁL GAZDAGABB MARADSZ"2016-04-06

A fenti mottóval foglalta össze sikeres pályázati zárását Szalbotné Kovács Mária szakvezető óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, a GFF Szarvasi Gyakorlóóvodájának kiváló nevelője. A választott mottó annak a Nivea "Karolj fel egy családot" pályázatnak az apropóján született, amelyben a tehetséggondozó pedagógusok a szülőket támogatva, a tehetségígéret kisgyermekek képességeinek jobb kibontakoztatásáért ösztöndíjban részesülhettek. A szerencsés, támogatottgyermek Szőke Barnabás Cseresznye csoportos tehetségígéret óvodásunk 2016. április 4-én Bíró Gyula és Huszár Istvánné intézményvezető jelenlétében vehette át édesanyjával az ötvenezer forint értékben összeállított fejlesztőjáték csomagot. Az ajándékok átadását követően a tehetséggondozó pedagógus a szülővel is megismertette a játékok használatát, annak képességfejlesztő hatásait, hogy az együtt játszás élménye biztosított legyen otthon is, hiszen ez a pályázat sikeressége szempontjából különös fontossággal bír. Szalbotné Kovács Mária óvodapedagógus elmondta, hogy a játékok kiválasztása Barnabásra szabottan történt, az ő érdeklődésének, képességeinek megfelelően állította össze a csomagot. A pályázat célja volt, hogy olyan óvodapedagógusok kapják az ösztöndíjat, akik a fejlesztő és tehetséggondozó pedagógiai munkájukban különös hangsúlyt fektetnek a tehetségígéret gyermekektámogatása mellett a családdal való közös gondolkodásra, és közös fejlesztési célok megvalósítására, elérésére.

A Gyakorlóintézmény köszönetet mondott és változatlanul támogatja azoknak az innovatív pedagógusainak a törekvését, akiknek mindennapi munkájában kiemeltcélként a gyermekek mindenek felett álló érdeke és képességeik legjobb kibontakoztatása, komplex személyiségfejlesztése, egyénre szabott pedagógiája áll.

Sz.Zs.

Galéria

"MINDENKI SZERETETE..."2016-04-04

-II. országos matematika tanítási verseny a GFF Pedagógiai Karán-

A matematika tantárgy sokunknak gyomorgörcs érzetét kelti, visszagondolva általános- és középiskolai éveinkre, azokra a küzdelmekre, amit a négyzetrácsos füzet fölé görnyedve egy-egy képlet megoldásáért folytattunk. Mi, és sokszor a családunk is. Nem volt ez másképp a bölcsészkaron akkor sem, ha mindig ott dobogott a halántékomban Kant ismert mondata szabadon, hogy minden tudomány csak annyira tudomány, amennyi matematika van benne. A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karára és Gyakorlóintézményébe érkező versenyzők számára a matematika tantárgy éppen ellenkezőleg, a legszeretettebb és legcsodálatosabb tantárgy az iskola tantárgyi világának sűrűjében. 2016. március 31 és április 1 között a GFF Pedagógiai Kara és a Gyakorló Általános Iskolája szervezte a második országos matematika tanítási versenyt, tovább éltetve a valamikori Apáczai Kiadó által indított megmérettetést. A rendezvény megnyitásán Dr. Lipcsei Imre dékán, főiskolai tanár és Bíró Gyula igazgató, főiskolai tanársegéd köszöntötte a tanítási verseny résztvevőit, elismeréssel szólva a döntőbe jutásért, és azokért az elkészített versenyfilmekért, amelyeket előzetesen töltöttek föl az online felületre. Szarvas város felsőoktatási intézménye és a fenntartásában működő Gyakorlóintézmény büszke arra, hogy szervezője, éltetője, és elkötelezettje a pályára készülő hallgatók ilyen jellegű tehetséggondozásának. A történelmi Magyarország mértani közepe szellemi erőtér, aminek kisugárzása a fejekben és szívekben érhető tetten, a jövőbe fektetett reményben...

Az országos tanítási versenyen hazánk tanítóképzést folytató egyetemeinek, főiskoláinak végzős hallgatói mérettethetnek meg a gyakorlóiskolai szakvezetőik felkészítésében, illetve a tanszékek módszertan tanárainak támogatásával. Dr. Fest Sarolta dékán helyettes, és Lestyán Erzsébet főiskolai tanársegéd, - a rendezvény szervezői nevében - áttekintve a döntőbe jutás útját, gyakorlati tanácsokkal fűszerezve ismertette és mutatta be a döntőbe jutott intézményeket, hallgatókat, szakvezetőket.

Az idei év döntőjében a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Tanárképző Karának Intézete, illetve az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara, illetve a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karának hallgatói mutatkozhattak be. Az idei év zsűrije: elnöke Esztergályos Jenő ny.ügyvezető igazgató, társelnöke Kitajkáné Szántai Mária, a helyi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium Igazgatója, és a zsűri tagjai Darida Mariann szakvezető tanító a nyíregyházi Apáczai Gyakorló Általános Iskolából, és Seidl Ambrus plébános, a szarvasi gyakorlóiskola matematika-fizika szakos tanára. A színvonalas tanítási órákat a hallgatók szakvezetőik felkészítésével egy éjszaka alatt tervezték meg és készítették elő a megvalósítását, amelyet a Gyakorló Általános Iskola második-, harmadik-, és negyedik osztályos tanulói nagy örömmel és lelkesedéssel fogadtak a verseny napján.

A szakmai megmérettetés láttatta a hallgatók megfelelő szaktárgyi tudását, módszertani kultúráját, a képzők és gyakorlóiskolai szakvezetők felkészítő munkáját, és a hallgatók alázatát leendő pályájukkal, hivatásukkal szemben. A verseny díjazással és a hallgatók munkájának, tanítási órájának értékelésével zárult. 2016. évi matematika tanítás verseny eredményei a következőek: első helyezett Lódi Vivien (PPKE VJTK OTI), felkészítő tanára: Bognár Péterné, Miaveczné Hetényi Katalin szakvezető tanítók, második helyezett Urbancsek Nikola (GFF PK), felkészítő tanára: Koppányiné Langó Zsuzsanna szakvezető tanító, igazgatóhelyettes, harmadik helyezett: Bődi Kitti (SZTE JGYPK OTI), felkészítő tanára Árvainé Libor Ildikó szakvezető tanító, és Dr. Pintér Klára egyetemi oktató, negyedik helyezett: Varga Szilvia Beatrix (ELTE TOK), konzulens tanára Dr. Bagota Mónika. A díjátadás alkalmával a szervező Pedagógiai Kar és társszervező intézménye a Gyakorló Általános Iskola köszönetet mondott a tanítási versenyt támogató cégeknek, szakmai szervezeteknek, akik fontosnak tartották, tartják, hogy Szarvas város felsőoktatási intézménye újból helyet adjon az országos megmérettetésnek.

Don Bosco gondolata, miszerint "aki alázatos és kedves, azt mindig szeretni fogja mindenki: Isten is, és az emberek is..." – hitelesen mutatta azt az elkötelezett szakmai munkát, ami a magyarországi pedagógusképzőkben a tanítóképzés terén látható.

Sz.Zs.

GALÉRIA

TOVÁBBJUTOTTAK...2016-03-31

A Mesélj Európa! angol színjátszó csapatverseny békéscsabai elődöntőjében a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskolának három csapata is továbbjutott.

Kategóriánként 6-6 csapat jutott tovább az induló harmincból.

5-6. évfolyamon 2 csapatunk is ott lesz a következő fordulóban, illetve a harmadik csapatunk a 7-8. osztályosok kategóriájában mérettetheti meg magát.

Szorítunk csapatainknak és eredményes felkészülést követően, élményekkel gazdag megmérettetést kívánunk nekik!

Felkészítő pedagógus: Tolnai Tímea angol-földrajz szakos tanár

GYAKORLÓSOK A MEGYEI KÉMIA VERSENYEN2016-03-30

Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolájából ketten vettek részt Békéscsabán a Hevesy György Országos Kémia Verseny megyei döntőjében,ahol a hetedik osztályos tanulók között: Varga Bence 4. helyezést, Pljesovszki Tamara 5. helyezést ért el.

A versenyen való rézvételt a Bóbita Alapítvány támogatta.

Varga Bence a CURIE KÉMIA EMLÉKVERSENY területi döntőjébe is bejutott, ahol 10.helyezést ért el.

Felkészítőjük: Litauszkiné Erki Katalin matematika-kémia szakos tanár.

Gratulálunk tanulóinknak és felkészítő tanáruknak!

Oldalak: 158

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011