GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SIKEREI MEZŐTÚRON2016-04-20

A mezőtúri Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda negyedik alkalommal rendezte meg "Játékos- komplex tanulmányi versenyét", melyen a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola első alkalommal három csapattal képviseltette magát. Versenybe szállt még Békéscsaba, Békésszentandrás, Gyomaendrőd, Gyula, Mezőtúr és Szentes katolikus iskoláinak egy-egy csapata. Hét állomáson, hét területen versengtek egymással a csapatok. Az állomásokon nem kimondottan tananyaghoz kapcsolódó matematika- logikai feladatokkal, nyelvi játékokkal, értő olvasás gyakorlatokkal, természetismereti feladványokkal, angol nyelvi teszttel, hittan rejtvénnyel és ügyességi feladatok végrehajtásával kellett megbirkózniuk a versenyzőknek. A kísérő pedagógusok is aktívan bekapcsolódtak a vetélkedő lebonyolításába, mivel az ő feladatuk egy másik iskola tanulóinak kísérete, felügyelete, segítése volt. Az 1-2. osztályos csapatunk -Palicska Enna, Steinmacher Tamás, Sindel Jamka, Sass Péter- IV. helyezést ért el, a 3-4. osztályos csapatunk -Bagócsi Jázmin, Bogdán Péter, Závoda Kata, Steinmacher Gréta- a III. helyet szerezte meg, míg az 5-6. osztályos csapat -Sechna Dorina, Szécsi Lola, Kalocsai Csenge, Nagy- Bobvos Noel- az előkelő II. helyen zárt. Köszönjük a szép és tartalmas szakmai délutánt a Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda nevelőtestületének, Földvári Nagyné Sólyom Anikó és Pappné Beke Melinda tanító- szervezőknek. A Gyakorlóintézmény köszönetet mond a GFF Pedagógiai Karának a gyermekek utaztatásáért, a csapatok támogatásáért.

Koppányiné Langó Zsuzsanna
szakvezető tanító-igazgatóhelyettes

TAVASZI OVIGALÉRIA MEGNYITÓJA GFF GYAKORLÓÓVODÁBAN2016-04-20

-"Piroska néni, a bábok életre keltője..."-

Ismét ünnepi alkalomra került sor április 14-én, csütörtök délelőtt az Alma és a Cseresznye csoportban.

Ovigalériánk tavaszi kiállításának megnyitójára készültünk a két csoport közötti folyosón. Nem festményeket, fotókat, népművészeti tárgyakat láthatunk most, hanem marionett bábokat. Megálmodójuk, megalkotójuk Gyekiczki Istvánné Piroska néni, aki immár 25 éve foglakozik bábkészítéssel, bábozással. A Süni bábcsoport megalapítója, vezetője, több országos elismerést is kapott munkájáért. Mészáros Vincéné díjas, amely az Országos Bábjátékos Egyesület magas elismerése.

Ő az, aki életre kelti a bábokat, felnőttként is örömmel figyelem, hogyan elevenednek meg keze és hangja által ezek a csodálatos figurák. A megnyitó alatt a gyerekek megismerkedtek az elkészítés módjaival, hallhattak arról is, hogyan csodálkozott rá a kis Bacsa Piroska óvodás korban Kemény Henrik bábjaira. Ekkor határozta el, hogyha felnőtt lesz, ő is bábokkal szeretne foglalkozni.

A Cseresznye csoportos gyerekek egy-egy mese szereplőiként is megnevezték a kiállított bábokat.

Rendhagyó módon most nem közös alkotással zárult a megnyitó, hanem meglepetésként Piroska néni vezetésével az óvónénik előadták marionett bábokkal a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című bábdarabot. A humoros részeknél volt nevetés, taps, együtt örültünk a kiskakas győzelmének a hatalom felett.

Ma ismét tanultunk valamit: Mindent elérhetünk az életben, csak kitartóan kell akarni és ugyanilyen kitartóan meg is kell dolgozni a sikerért. Piroskának sikerült. Gratulálunk.

Mihály Zoltánné
szakvezető óvodapedagógus

Gyakorlós sikerek a városi versmondó versenyen2016-04-13

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola minden alsó tagozatos osztályából 2-2 versmondó vett részt a városi versmondó versenyen. Egy kötelező és egy szabadon választott verssel indulhattak a gyerekek. Iskolánk diákjai jól felkészültek és eredményesen vettek részt a rendezvényen.

A Költészet napja alkalmából meghirdetett városi versmondó versenyen a Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában évfolyamonként értékelték a tanulók versmondását. A gyakorlós versenyzők a zsúri döntése alapján a következő eredményt érték el.

Első helyezett lett: Tóth Iringó Anna 1. osztályos tanuló / felkészítője: Blaskó Péterné tanító

Második helyezett lett: Grodiczki Anna Hajnalka 3. osztályos tanuló / felkészítője: Koppányiné Langó Zsuzsanna szakvezető tanító, igazgatóh.

A versenyen részt vettek és bemutatkoztak: Baráth Barna 1. osztályos tanuló/felkészítője: Blaskó Péterné tanító, Sindel Janka 2. osztályos tanuló, Szécsi Panna 2. osztályos tanuló/felkészítőjük: Komlósné Szirom Anita tanító, Pljesovszki Pálma 3. osztályos tanuló/felkészítője: Koppányiné Langó Zsuzsanna szakvezető tanító, Csipai Lilla Anna 4. osztályos tanuló, Kószó Lara Adriána 4. osztályos tanuló/felkészítője: Csasztvan Zsuzsanna tanító

A Gyakorlóiskola tanulóinak és tanítóinak gratulálunk a sikeres szerepléshez, a rendező iskolának a színvonalas megvalósításhoz és áldozatos szervezői munkájukhoz!

KAZINCZY-DÍJ BRONZ FOKOZAT...2016-04-13

A Szép Magyar Beszéd Verseny tiszántúli fordulóján Kazinczy-jelvény bronz fokozatát vehette át a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolájának hetedik osztályos tanulója. Tóth Eszter a szarvasi területi megmérettetés után, mint első helyezett a hetedik-nyolcadik osztályosok kategóriájában képviselte Szarvas várost, és a GFF Gyakorlóintézményét. A Kisújszálláson megrendezett versenyen hetvennégy résztvevőből érte harmadik, kiváló helyezését Eszter. Felkészítő tanára, tehetséggondozója: Stafira-Lovas Ilona magyar nyelv és irodalom szakos tanár.

Sz.Zs.

TEHETSÉGGONDOZÁS AZ ÓVODÁBAN - SZAKMAI NAP A GFF GYAKORLÓÓVODÁJÁBAN2016-04-13

-horizontális tudásmegosztás az óvodapedagógia szakmai támogatásáért-

2016. április 7-én módszertani szakmai nap került megszervezésre a Gál Ferenc Főiskola Gyakorlóóvodájában, amelynek fókuszában a külső világ tevékeny megismerése nevelési terület állt, illetve a tehetséggondozás jó gyakorlata az óvodai csoporton belül. Szalbotné Kovács Mária szakvezető óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, az óvodai csoporton belül folyó egyénre szabott, differenciáló pedagógiai munkát mutatta be, a tehetségígéretek gondozásának mindennapi gyakorlatát. A bemutatót intézménylátogatás és foglalkozás elemzés követte.

A szakmai napon a Gyakorlóóvoda vendégül látta Tiszakécske város óvodáinak nevelőtestületeit, illetve szakmai delegációját. A megvalósuló hospitálási alkalom egyhetes programsorozat részeként került megvalósításra, amelynek első elemeként 2016. április 4-én a Tiszakécskén megrendezett Szakmai napok konferencián előadást tartott "Újratöltve" - a pedagógus szerepe a tehetséggondozásban címmel, Bíró Gyula igazgató, f.tanársegéd, szaktanácsadó, és "Tehetségígéret az óvodában" címmel Lestyán Erzsébet f.tanársegéd, gyakorlati képzésvezető.

A Gál Ferenc Főiskola Gyakorlóintézménye kiemelt prioritásként kezeli a pedagógus közösségek szakmai/módszertani támogatását, a minél korszerűbb gyakorlati ismeretek oda- vissza cseréjét, hogy a pályára lépő pedagógus hallgatóink piacképes tudással, jó elméleti és gyakorlati ismeretetekkel kezdhessék meg hivatásuk gyakorlását.

A Gyakorlóintézmény következő szakmai napja 2016. májusában kerül megrendezésre, külső hospitáló csoport fogadásával, saját programfejlesztésének bemutatásával és elemzésével.

Sz.Zs.

FUTÓVERSENY 2016. ÁPRILIS 6.2016-04-13

I.korcsoport
Fiú
Egyéni: 1. helyezés: Komlósi Rupert
Csapat: 2. helyezés: Komlósi Rupert, Bencze Hunor, Szoboszlai-Szabó Dániel, Baráth Barna, Szklenár Kristóf
Lány: Csapat: 3. helyezés : Sonkoly Noémi, Szebegyinszki Rita, Éri Nóra, Sindel Janka, Solymosi Berill

II.korcsoport
Lány
Csapat: II. helyezés : Steinmacher Gréta, Komlós Ágota, Kelemen Emma, Biró Csenge, Bartha Csenge
Egyén: I.helyzés: Steinmacher Gréta

GRATULÁLUNK VERSENYZŐINKNEK ÉS NEVELŐIKNEK!

"CSODA TÖRTÉNIK: MINÉL TÖBBET ADSZ, TE MAGAD ANNÁL GAZDAGABB MARADSZ"2016-04-06

A fenti mottóval foglalta össze sikeres pályázati zárását Szalbotné Kovács Mária szakvezető óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, a GFF Szarvasi Gyakorlóóvodájának kiváló nevelője. A választott mottó annak a Nivea "Karolj fel egy családot" pályázatnak az apropóján született, amelyben a tehetséggondozó pedagógusok a szülőket támogatva, a tehetségígéret kisgyermekek képességeinek jobb kibontakoztatásáért ösztöndíjban részesülhettek. A szerencsés, támogatottgyermek Szőke Barnabás Cseresznye csoportos tehetségígéret óvodásunk 2016. április 4-én Bíró Gyula és Huszár Istvánné intézményvezető jelenlétében vehette át édesanyjával az ötvenezer forint értékben összeállított fejlesztőjáték csomagot. Az ajándékok átadását követően a tehetséggondozó pedagógus a szülővel is megismertette a játékok használatát, annak képességfejlesztő hatásait, hogy az együtt játszás élménye biztosított legyen otthon is, hiszen ez a pályázat sikeressége szempontjából különös fontossággal bír. Szalbotné Kovács Mária óvodapedagógus elmondta, hogy a játékok kiválasztása Barnabásra szabottan történt, az ő érdeklődésének, képességeinek megfelelően állította össze a csomagot. A pályázat célja volt, hogy olyan óvodapedagógusok kapják az ösztöndíjat, akik a fejlesztő és tehetséggondozó pedagógiai munkájukban különös hangsúlyt fektetnek a tehetségígéret gyermekektámogatása mellett a családdal való közös gondolkodásra, és közös fejlesztési célok megvalósítására, elérésére.

A Gyakorlóintézmény köszönetet mondott és változatlanul támogatja azoknak az innovatív pedagógusainak a törekvését, akiknek mindennapi munkájában kiemeltcélként a gyermekek mindenek felett álló érdeke és képességeik legjobb kibontakoztatása, komplex személyiségfejlesztése, egyénre szabott pedagógiája áll.

Sz.Zs.

Galéria

Oldalak: 149

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011