GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG Gyermekszemmel2017-03-11

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG Gyermekszemmel RAJZPÁLYÁZATON Simonfi József 4. osztályos tanulónk különdíjat vehetett át.

GRATULÁLUNK!

IRÁNY A TESCO! - Tegyük zöldebbé a Gyakorlót!2017-03-10

INDUL A ZSETONGYŰJTÉS...


Célunk a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda udvari terének megszépítése. Szeretnénk otthonossá tenni környezetünket, zölddé varázsolni a gyermekek természeti és épített környezetét, zöld szigeteket, közösségi mikrotereket létrehozni. Szeretnénk játszóudvarunkat környezetbarát felülettel borítani, ami tiszta és kellemes játszókörnyezetet biztosíthatna gyermekeink számára, illetve szülői közösségeinknek a családbarát programok alkalmával. Köszönjük szavazatát!


Erre a projektre a következő áruházainkban szavazhat:

KÉRÜNK MINDEN TÁMOGATÓT, hogy ZSETONJÁVAL TÁMOGASSA A BÓBITA ALAPÍTVÁNYT, a GYAKORLÓT!

Rajzpályázat2017-03-10

"RAJZOLJ! ALKOSS! GYARAPÍTS!" felhívással hirdetett belsős rajzpályázatot intézményünk óvodásoknak és iskolásoknak.

"A tengeralatti világ" és az "Álmaim álma" című rajpályázaton ötven alkotó szerepelt.

A verseny elindítói és szigorúan gyermek zsűrije: Baráth Luca, Csipai Lilla, Liska Janka ötödik osztályos tanulóink voltak. Minden pályamunkát beküldőnknek ajándékkal kedveskedtünk, a díjazottak könyv ajándékot, írószereket, kulcstartókat kaptak az oklevelük mellé ajándékba. A munkákat Liska Janka értékelte, kiemelve azok "munkásságát", igényességét és fantáziát megmozgató világát.

Az ajándékokat igazgató bácsi és a szervezők adták át.

Nagycsoportosok

I.Pozderka Krisztina
II.Csapó Sára
III. Csernus Liliána

1-2. osztály:

I. Majoros Ádám
II. Papp Emma
III. Laurinyecz Levente
Különdíj: Tábori Bianka

3-4. osztály:

I. Szécsi Emma
II. Makai Regina
III. Sindel Janka
Különdíj: Bagócsi Jázmin

5. osztály:

I. Csatai Vivien
II. Csekő Bernadett
III. Kelemen Emma
Különdíj: Varga Erzsébet Borbála

Támogatóink voltak: GFF Gyakorlóintézmény, MAMUTEC KFT, Bíró Gyula, GFF SZGYÁI DÖK

ASZTALITENISZ HELYEZETTJEINK...2017-03-09

Békés Megyei Újonc Ranglista Verseny, Mezőberény
Szarvasi Körös ASE versenyző

Sass Péter - III. helyezés

Bencze Hunor - vigaszágon I. helyezés

GRATULÁLUNK!

GFF Pedagógiai Kar sikerei a Gerhardus Tudományos Diákköri Konferencián...2017-03-05

2017. február 23-24-én került megrendezésre a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gál Ferenc Főiskolájának szervezésében a nemzetközi Gerhardus Tudományos Diákköri Konferencia /GTDK/ döntője. A konferencia célja a kiemelkedő teljesítményt nyújtó keresztény hallgatók tudományos eredményeinek bemutatása, kutatásaik elmélyítése, referálása. Ahogy a tudományos konferencia céljai között olvashatjuk: "a konferencia szolgálni kívánja az universitas történetileg legfontosabb eszközének megtartását, az unum, a tudomány, az ész, és a hit egységének megőrzését, törekvést a teljes igazság körbenjárására".

A konferencia döntője Szegeden, kilenc szekcióban került megrendezésre, ahol az előzetes külső bírálatokon átesett hallgatói munkák előadás keretében is bemutatkozhattak.

A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karáról több hallgatói dolgozat közül három pályamunka mutatkozhatott be, mind a három dolgozat a pedagógia és pszichológia szekcióban. A zsűri kétnapos tanácskozását követően remek eredményekkel térhettek haza a Kar hallgatói, oktatói.

Második helyezést ért el Ihászné Almási Csilla óvodapedagógus hallgató, /témavezetője Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár - GFF ESZK-GFF PK/ aki a Nevelőkkel szembeni pedagógiai elvárások, szülő, kontra pedagógusok... című dolgozatával mutatkozhatott be, amiben etikai kódexek vizsgálatát végezte el, szakmaetikai szempontok szerint egyházi és nem egyházi dokumentumok elemzésével. Foglalkozott a pedagógusok közötti belső kohézió kérdésével, az erkölcsi nevelés fontosságával, az erkölcsi ítélőképesség fejlődéseinek szakaszaival, a pedagógus-szülő kapcsolattal, kommunikációval, mint az együttnevelés alapjainak lényeges kérdéseivel. Kutatásainak célja, hogy összehasonlítsa az óvodás korú gyermeket nevelő szülők etikai elvárásait az óvodapedagógusok attitűdjeivel, elemezve a kettő közötti összhang, illetve eltérés lényeges pontjait. A kérdőíves vizsgálat közel ezres, egész országot lefedő mintavétellel történt.

Harmadik helyezést értek el remek előadásukkal az Óvodáskorú gyermekek testi és motoros teljesítményének összehasonlító vizsgálata című dolgozatukkal, Mészáros Inez és Veres Jenifer harmadik évfolyamos hallgatók /témavezetőjük: Dr. Fest Sarolta dékánhelyettes, tanszékvezető főiskolai tanár – GFF PK/. Dolgozatukban három-hatéves korú gyermekek szomatikus fejlettségét és motorikus teljesítményének mérését végezték el, hiánypótló módon, három óvoda gyermekcsoportját vizsgálva, több háttértényező figyelembe vételével. Alkalmazott kutatásuk vizsgálta az óvodák eltérő tárgyi és személyi feltételeit, illetve azok hatásait az óvodás korú gyermekek testi és motoros fejlettségére. A kutatás jelentősége, hogy gyakorlat közelbe hozza az óvodások körében végzett szomatikus fejlettségre, és motorikus teljesítményre vonatkozó vizsgálatok eredményeit, segítve ezzel a "bementre" épülő kimenet tervezését. A hallgatók tudományos eredményei gyakorlatközpontúak, és a gyakorlati pedagógiát támogatóak.

A pedagógia, pszichológia szekcióban mutathatta be neveléstörténeti dolgozatát Ács Rajmund tanító szakos hallgató, aki dolgozatában a tanyasi iskolák világát hozta érzékletesen testközelbe, interjúkon, és levéltári dokumentumok elemzésén keresztül /témavezető: Dr. Lipcsei Imre dékán, főiskolai tanár – GFF PK/.

A hallgatók színvonalasan bemutatott munkái további elmélyítést követően az Országos Tudományos Diákköri Konferencián is versenybe szállnak.

"A keresztény európai kultúrát szolgáló magyar tudományos nevelés konferenciája" megmutatta azoknak a felsőoktatásban működő műhelyeknek az elkötelezett szakmai munkáját, ahol oktatók, és hallgatók együttesen kutatva vállalják a nemzetközi megmérettetést, és szolgálják a magyar és európai kultúra fejlődését.

Sz.Zs.

Kincses Kultúróvoda 2017 elismerő címet
vehetett át a GFF Gyakorlóóvodája
2017-03-01

2017. február 23-án "Kincses Kultúróvoda 2017" elismerő címet vehetett át a GFF Szarvasi Gyakorlóintézménye, az Emberi Erőforrások Minisztériumában. Negyvennyolc pályázó intézmény közül választották ki azt a tizenkét intézményt, aki a címet három évig birtokolhatja, munkájának elismeréseképpen. Az elismerést Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, és Závogyán Magdolna helyettes államtitkár adta át. Az intézmény képviseletében a díjat Huszár Istvánné igazgatóhelyettes, főiskolai mesteroktató és Mihály Zoltánné szakvezető óvodapedagógus, etnográfus vette át. A Minisztérium a cím mellett egymillió-kétszázhuszonötezer forint támogatásban is részesíti az intézményt, amely elismerése az óvodai életbe integrált, kulturális, művészeti területen szerveződő programjainak, az igényes műveltségtartalom választásnak és a tudatos kultúrkincs átadásnak, a helyi és területi kulturális intézményekkel való példaértékű intézményi együttműködéseknek.

A cím viselésével a GFF Szarvasi Gyakorlóintézménye igyekszik mintát adni e területen is a környezetében működő köznevelési intézményeknek.

Bolyai Természettudományi Csapatverseny2017-03-01

A 2016/2017. tanévben nevezéses alapon megrendezésre került a Bolyai Természettudományi Csapatverseny 3-8. osztályos tanulóknak.

A verseny célja: Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedogozva oldjanak meg problémákat. A szervezők lehetőséget szeretnének biztosítani arra, hogy a gyermekek átéljék az együttgondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat.

A versenyre benevezett a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda, Bölcsőde 3. osztályából egy négy fős csapat. A körzeti forduló után, melyet írásbeli munka formájában bonyolították le izgatottan vártuk az eredményt.

A Hunnia Dél régióban (mely Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok megyét foglalja magába) az induló 23 csapat közül az 5. helyen végzett az Okos Baglyok csapata. A csapat tagjai: Bencze Hunor, Éri Nóra Bianka, Erdei Máté Levente, Kasnyik Hédi.

Gratulálunk a versenyző tanulóknak, szép munka volt!

Juró Mária
szakvezető tanító

Gyakorlóban muzsikáltak a legkisebbek...2017-02-22

-ovi játszókuckó-

A Gyakorlóóvoda minden hónapban különleges programokkal készül az óvoda előtt álló gyerekeknek és szüleiknek. Február 15-én már az ötödik alkalommal vártuk a legkisebbeket, hogy közelebbről is megismerkedjenek az óvodával, az óvó nénikkel.

A leendő ovisokkal történő újbóli találkozás témája a zenélés, éneklés köré fonódott.

Már aznap kora délután a szokásosnál is nagyobb zaj szűrődött ki a Búzavirág csoportból.

A zaj forrását a "Zene- bona" játszókuckót birtokba vett érdekes hangú hangszerek adták.

Kisgyerekeknek szóló dalokkal, mondókákkal, ölbeli játékokkal kedveskedtünk a gyereknek, akik eleinte tátott szájjal hallgatták az előadásokat, majd kíváncsian turkáltak a hangszeres kosárban, a csörgők, cintányérok, dobok és a többi furcsaság után.

Igazi "zene - bona" hangulat alakult ki, amit az "életre kelt" állatbábok megjelenése csak fokozni tudott. A malackás, kiscsibés, kutyás, cicás bábok mind- mind vidám, önfeledt mosolyt, kacajt csaltak a gyerekek arcára, miközben énekeltünk, báboztunk velük.

Az ötödik játszóházunkon több kisgyermeket is ismerősként fogadtunk, akik a többszöri találkozás hatására már bátran, otthonosan mozogtak a csoportban. Hamar birtokba vették a csoportszoba galériáját, ismét kedvelt játék volt újból, és újból lecsúszni annak csúszdáján. Nagy örömünkre a mostani játszóházunkon is üdvözölhettünk újonnan hozzánk látogató gyerekeket, szüleiket.

Az egy órás együttlét ezen a napon is gyorsan eltelt, ahol búcsúzóul egy kis dió-kocogtató hangszert ajándékoztunk a gyerekeknek, ezzel is a nap zenei hangulatát, vidámságát megörökítve.

A következő játszókuckó témája is hasonló izgalmakat fog tartogatni, hiszen a tavaszt várjuk, csalogatjuk elő március 18-án, szombat délelőtt 9 órától, ahová sok szeretettel várja a kicsiket és a szülőiket a Gyakorlóóvoda.

Fabóné Nagy Andrea szakvezető óvodapedagógus

GYAKORLÓS DIÁKOK A II. SZARVASI MEDENCÉS SÁRKÁNYHAJÓ BAJNOKSÁGON...2017-02-22

Az immár második alkalommal megrendezett Medencés Sárkányhajó Bajnokságon Gyakorlós diákjaink két kategóriában, Általános Iskolás Leány és Általános Iskolás Vegyes kategóriákban mérték össze erejüket más csapatok legénységeivel és az alábbi eredményeket érték el:

Általános Iskolás Leány: II. helyezés

Általános Iskolás Vegyes: III. helyezés

A legénység tagjai:

Általános Iskolás Leány: Koncz Dóra, Tomasovszki Odett, Jelen Zsófia, Kerekes Laura, Sutyinszki Jázmin, Monostori Panna

Általános Iskolás Fiú:Koncz Dóra, Tomasovszki Odett, Varga Bence, Monostori Péter, Nagy-Bobvos Noel, Keller Gergő

Gratulálunk a csapatok tagjainak!

Oldalak: 161

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011