GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

A GYERMEKEK ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZOLGÁLATÁBAN...2017-05-08

-búcsúzunk szeretett munkatársunktól, pedagógusunktól, barátunktól-

Egy csodálatos szakmai életút tört meg oly korán, oly váratlanul, hogy ebben a pillanatban is keressük a szavakat.

Podani Mihályné Döge Ildikó /Szeghalom, 1965 - Szarvas, 2017/ a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda szakvezető óvodapedagógusa, munkaközösség vezetője, a Gál Ferenc Főiskola pedagógusképző karának gyakorlati képzésvezetője, a magyar pedagógusképzés immár hiányzó parányi láncszeme.

Ildikó a szarvasi Óvóképző Intézetben szerezte első oklevelét, majd a szeghalmi Petőfi úti Óvodában kapott állást óvónőként -1986-1990-. Ötletgazdagsága, zseniális érzéke a gyermekhez, a pedagógiához, már ekkor megmutatkozott, akkori pedagógus párjával rengeteget ötleteltek, újítottak. Ildikó soha nem azt nézte, mennyi a munkaideje, hanem hogy mennyit tölthet a gyermekek között. Az első munkahelyén figyeltek föl kiemelkedő szakmaiságára, és az akkori területi szaktanácsadó erősítette, hogy kapcsolódjon be nagyobb szabású programokba is. Több éven keresztül az akkori Közlekedési Minisztérium kísérletében, mint a kisgyermekek közlekedésre nevelését támogató program gazdája dolgozott. Közlekedési szakreferensként bemutatókat tartott, továbbképzéseket szervezett. Aktív sportolóként a másik szakmai területre, az egészséges életmód kialakítása, amit nemcsak a gyermekek körében, de munkahelyén, munkatársai között is örömmel koordinált, és támogatott. 1990-ben munkáját Miniszteri Dicsérettel jutalmazták. A néhány éves pályán lévőség, és az elismerés mutatta, hogy különös kincse lesz ő a hazai pedagógusképzésnek is. 1990. szeptember 1-től a szarvasi Gyakorlóóvodában dolgozott. A kilencvenes évektől számtalan módszertani tartalmi fejlesztésben, innovációs projektben vett részt, vezetett munkacsoportot, és örömmel dolgozott együtt azokban a szakmai munkaközösségekben, ahol az óvoda-iskola átmenet problematikáját vizsgálták és országosan is ismert programot dolgoztak ki. Saját bevallása szerint nagy hatással voltak rá Dr. Daróczi Erzsébet és Szakács Mihályné dr., akik mindig is segítették és támogatták munkáját.

Ildikó a Gyakorlóintézmény és a főiskola megbecsült szakvezető óvodapedagógusa, TESZ munkacsoport vezetője, az óvónői közösség munkaközösség vezetője, erdei tábor vezető, minőségi kör vezető volt, és egyik leglelkesítőbb szakmai munkaköre a Gál Ferenc Főiskola óvodapedagógus hallgatóinak a gyakorlati képzés vezetése volt. A nappali tagozatos hallgatók nemcsak szakmaiságot kaptak tőle, hanem megtapasztalhatták, milyen a hivatásra való elhívás, milyen az elméleti és gyakorlat egyensúlya, mit jelent a magasan képzett elméleti szakemberség, és azt briliánsan alkalmazni tudó gyakorlati szakemberség. Lélekgondozó volt ő, aki mindig érdeklődéssel fordult a közvetlen kollégái, a főiskolai hallgatók felé. A Gyakorlóintézmény megújításában aktív szerepet vállalt, mint a vezetőség tagja, értékes szaktudományi és szakmódszertani ismeretei mellett folyamatosan segítette az intézmény szervezetfejlesztését.

A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola pedagógiai szakának elvégzését követően -1996-, majd a gyakorlatvezető óvónői szakon való végzését követően -1995- is mindig örömmel kapcsolódott be továbbképzésekbe, képzésekbe. Elkötelezett híve volt és motorja a „Legkiválóbb óvodapedagógus jelölt” hallgatók megtalálásának, generálta és szervezte a hallgatók tehetséggondozását, szakmai megmérettetéseit, módszertani kiállításokat hozott létre kollégáival együtt, és kidolgozta a tevékenységek tudatos elemzésének-értékelésének átfogó szempontgyűjteményét. Több éven át dolgozott a helyi Nevelési Tanácsadó külsős munkatársaként, ahol a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel foglalkozott, óvodásokkal és kisiskolásokkal. Részt vett az iskolaérettséget vizsgáló bizottságok munkájában.

Szakvizsgáját kommunikáció szakon szerezte -2009-, amivel továbbfejlesztette és tudatosította mind a gyermekek, mind a hallgatók, mind munkatársai felé irányuló kommunikációs kultúráját.

A gyermekek lelkének ismerete, a mindig bátorítás, megerősítés, a következetesség, a gyermek feltétel nélküli tisztelete és szeretete tette olyan kiváló szakemberré, amely mintája lesz hosszú évek pedagógiai gyakorlatának munkahelyén. Számára a legfontosabb partner a nevelésben a szülő volt, a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, a másik lélekrezdüléseinek érzékeny megérzése tette varázslatosság személyiségét, és tette hitelessé emberként és pedagóguskén egyaránt.

Munkahelye soha nem felejti, amikor óvodai-iskolai programokon konferanszié volt, finom hanghordozása, érzékenysége, irodalmi műveltsége, és művészetszeretete mindent áthatott. Sok felvétel őrzi ezt, és minden alkalommal a professzionalizmus mögött könnyet csal az érzékenysége, a mindenkire való odafigyelése, a bátorító szeretete. Sok hallgatói siker, hallgatóinak köztársasági ösztöndíja, Rózsa Borka díja fémjelzi mentori munkásságát, sok szakmai publikáció, oktatófilmek mutatják meg oktatói tevékenységét, szakvezetői munkásságát, de talán mindtől fontosabb azoknak a szeretet-palántáknak az elültetése, amelyek a gyermekekben, főiskolai hallgatókban, és munkatársaiban szöktek, szöknek virágba. Minta volt, minta lesz, MINTA csupa nagybetűvel.

Keressük, de nincsenek szavak...mindig hiányozni fogsz Nekünk! Velünk, bennünk dobbansz minden napunkban.

Szent Ágoston Ne sírj azért, mert szeretsz című soraival búcsúzunk,

A halál nem jelent semmit./Csupán átmentem a másik oldalra./Az maradtam, aki vagyok/És te is önmagad vagy./Akik egymásnak voltunk,/Azok vagyunk mindörökre./Úgy szólíts, azon a néven,/Ahogy mindig hívtál./Beszélj velem, ahogy mindig szoktál,/Ne keress új szavakat./Ne fordulj felém ünnepélyes, szomorú arccal,/Folytasd kacagásod, nevessünk együtt/Mint mindig tettük./Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts./Hangozzék a nevem házunkban, ahogy mindig is/Hallható volt, ne árnyékolja be távolságtartó pátosz./Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más./A fonalat nem vágta el semmi,/Miért lennék a gondolataidon kívül.../Csak mert a szemed nem lát.../Nem vagyok messze, ne gondold./Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van minden./Meg fogod találni a lelkemet és benne/Egész letisztult szép gyöngéd szeretetemet./Kérlek, légy szíves... ha lehet, töröld le könnyeidet,/És ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.

GFF Szarvasi Gyakorlóintézmény vezetése, gyermek, tanulói és nevelői közössége nevében
Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár

Legkiválóbb Óvodapedagógus Jelölt Díj 2017. - GFF SZGYÁI2017-05-02

"Alázatosság, készenlét, szolgálat..."
-Legkiválóbb óvodapedagógus jelölt díj - 2017.-

Bíró Gyula a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda igazgatója, főiskolai mestertanár Ferenc pápa gondolataival köszöntötte a megjelenteket, azokat a főiskolai hallgatókat, akik szakvezetőik ajánlása nyomán a kimagasló elméleti és gyakorlati tudás "ígéreteiként" mérettethették meg magukat a GFF Gyakorló Intézményének hagyományos szakmai alkalmán.

Földesi Zoltán vezető főtanácsnok köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy több éve láthatja a legkiválóbbak versenyét és hangsúlyozta, hogy milyen fontos is a Gál Ferenc Főiskola felsőoktatási és köznevelési jelenléte a városnak.

A köszöntőket követően a hallgatók pedagógiai hitvallását is megismerhettük azoknak a végzős óvodapedagógus szakos főiskolai hallgatóknak, akik részei a 2017. április 25-én a "Legkiválóbb óvodapedagógus-jelölt Díjért" való megmérettetésnek a Gál Ferenc Főiskola pedagógus képző karának tanácskozó termében. A főiskola képzéseinek gyakorlati hátterét biztosító Gyakorlóintézmény egy évtizedre visszanyúló hagyománya, hogy a kiváló végzős hallgatók - szakvezetői jelölés alapján - versenyre kelhetnek a "legkiválóbb" díjért, melyet a szakmai zsűri ítél oda annak a jelöltnek, aki a számtalan elméleti és gyakorlati feladatok közül a legjobban teljesít. A zsűri a főiskola oktatóiból, a Gyakorlóintézmény gyakorlati képzést irányító, szakvezető óvodapedagógusaiból, valamint Szarvas város vezetőinek képviselőiből áll. Az idén az értékelő bizottságba felkérést kapott Dr. Fest Sarolta dékán-helyettes asszony, főiskolai tanár, Montvajszkiné Bátor Anna nyugalmazott szakvezető óvodapedagógus, Hodálik Pál Szarvas város alpolgármestere, Földesi Zoltán vezető főtanácsnok, Huszár Istvánné az óvodapedagógus szak gyakorlati képzés nappali tagozatának vezetője, igazgató helyettes. A díjra jelölt hallgatók: Balogh Boglárka, Gyebnár Brigitta, Kovács Kitti, Mészáros Inez, Veres Jenifer voltak.

A megmérettetés sokszínű feladat elé állította a hallgatókat, mely által megcsillanthatták pedagógus kompetenciájukat, a szaktárgyi tudásukat, módszertani kultúrájukat, pedagógiai elemzőképességüket, kommunikációs képességeiket. A különböző pedagógiai helyzetekbe szükség volt a problémamegoldó -képességükre, az együttműködési, együttgondolkodási készségükre, de bemutathatták, feltárhatták a hivatásszeretetüket tápláló motívumokat, a szakmai felkészülésük során eddig elért eredményeiket.

A díjra jelöltek előzetesen kifejthették nézetüket a XXI. század óvodapedagógusáról esszé formájában. Az írásbeli munkákat a verseny előtt egy héttel adták le a hallgatók. A megmérettetés napjára két feladattal is készülhettek. Az egyik egy prezentációval összekapcsolt bemutatkozás volt, amelyben nemcsak pályamotivációjukat, szakmaiságukat, hanem egyéniségüket, személyiségüket is bemutathatták. A másik feladatban a legsikeresebb óvodai tevékenységüket kellett bemutatniuk. Az óvodai nevelés széles spektrumából szinte minden nevelési területről prezentáltak pedagógiai élményeket, amelyeket szakmai elemzéssel tolmácsoltak. A verseny napján két olyan feladattal is meg kellett birkózniuk, amelyre előzetesen nem tudtak "rákészülni", így a helyzet- és problémamegoldó képességüket próbára téve születtek a jobbnál jobb megoldások. A napi élethelyzetet teremtve a hallgatóknak egy-egy általuk választott szülői "facebook-bejegyzésre" kellett reagálniuk. A verseny végén közös együttműködést és együttgondolkodást igénylő feladatot is kaptak. Zöld Óvoda óvodapedagógusaiként egy közös pályázati programot kellett összeállítaniuk a "Madarak és fák napja" jeles zöld nap megünneplésére. A hallgatók kellő szakmai biztonsággal és tudás birtokában oldották meg a különböző feladatokat.

A zsűri munkáját az egyes feladatokhoz szerkesztett szempontsorok (indikátorok) segítették. A döntés mégsem volt egyszerű. Bár árnyalt értékelést tett lehetővé az értékelőlap, mégis fejtörést okozott a zsűrinek az objektív értékelés. Végül is az a hallgató került kiválasztásra, aki minden területen kimagasló teljesítményt nyújtott. 2017-ben a "Legkiválóbb óvodapedagógus-jelölt díjat Veres Jenifer kapta, aki a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karának 2017. évi diplomakiosztó ünnepségén veheti majd át a szerény jutalommal járó elismerést a Pedagógiai Kar Dékánjától és a Gyakorlóintézmény igazgatójától.

Az izgalmakkal teli délután az eredményhirdetést követően kellemes szakmai beszélgetéssel ért véget a jelöltek és a zsűri számára is.

"Szeretet nélkül lehet fát aprítani,/szeretet nélkül lehet téglákat formálni,/de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni!" Lev Tolsztoj

Sz.Zs.

ÚJABB SZÉP PING-PONG SZEREPLÉS...2017-05-02

2017. április 30-án került megrendezésre a VII. Kiskunmajsai Újonc Kupa, amelyen iskolánk két tanulója, a 2008-as korcsoportban Bencze Hunor, és a 2006/2007-es korcsoportban Sass Péter is részt vettek. Hunor a csoportjából elsőként továbbjutva, majd az elődöntőt és a döntőt is megnyerve magabiztos játékkal az első helyen végzett.

Edzőjük: Fest Attila

Gratulálunk a tanulóinknak és edzőjüknek!

Életpálya és megújuló pedagógusképzés2017-05-01

Életpálya és megújuló pedagógusképzés címmel tartott előadást a GYSZC Székely Mihály szarvasi intézményének felkérésére Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár. A kiváló intézményi együttműködés támogatja a pedagógia ágazatban tanuló középiskolások felsőoktatási orientációját.

http://www.newjsag.hu/2017/04/27/orszagos-szakmai-konferencia-a-iv-pedagogia-agazatban-tanitok-reszere/

Városi Atlétika Többpróba Verseny2017-05-01

Gyakorlós diákjaink ismét remek teljesítményt nyújtottak a Városi Atlétika Többpróba Versenyen, amelyen az alábbi eredmények születtek:

I. korcsoportos lány: III. helyezés Csapattagok:
Sonkoly Noémi
Kelemen Kata
Palicska Enna
Tábori Bianka
Veres Doren
Tóth Iringó

I. korcsoportos fiú: III. helyezés Csapattagok:
Komlósi Rupert
Steinmacher Tamás
Szklenár Kristóf
Baráth Barna
Sonkoly Zoltán
Domján Zalán

II. korcsoportos lány: II. helyezés Csapattagok:
Pusztai Liza
Komlós Ágota
Kelemen Emma
Bíró Csenge
Makai Regina
Molnár Sára

Egyéni: Bíró Csenge: III. helyezés

II. korcsoportos fiú: II. helyezés Csapattagok:
Bartolák Levente
Makai Gergő
Lajtos Dániel
Szonda Martin
Sass Péter
Baksa Barna

Egyéni: Makai Gergő: III. helyezés

IV. korcsoportos fiú: I. helyezés Csapattagok:
Brachna Balázs
Kasik Ákos
Závoda Zalán
Tóth Etele
Kovács Zsombor
Monostori Péter

Egyéni: Kasik Ákos: I. helyezés Tóth Etele: III. helyezés

Ezzel a IV. korcsoportos tanulóink továbbjutottak a megyei döntőbe.

Gratulálunk!

GYAKORLÓS BRONZÉREM A DIÁKOLIMPIÁN... 2017-05-01

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola minden évben benevez a labdarúgó Diákolimpiára, mind a négy korcsoportban. Az I. korcsoportos fiú csapat: Bencze Hunor, Baráth Barna, Csipai Balázs, Komlósi Rupert, Sindel Parik, Steinmacher Tamás, Szklenár Kristóf a területi bajnokságon II. helyezést értek el. Így ők képviselték ebben a korcsoportban az iskolájukat és Szarvas várost a megyei fordulón, ami 2017. április 25-én került megrendezésre Gyulán. A csapat itt III. helyezést ért el.

dző: Bencze Tamás

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ...2017-04-12

Rónaszéki Linda szombathelyi festőművész Álomrög című kiállítását nyitotta meg Budapesten Bíró Gyula művészeti író, főiskolai oktató, a GFF SZGYÁI igazgatója. A Palota Galériában nyíló kiállítás 2017. április 7-től, május 4-ig megtekinthető.

Oldalak: 162

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011