GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

Szent Márton nap a GFF Gyakorlóóvodában2017-11-16

„Szent Mártonnak ünnepén/Égő gyertyát viszek én…”

Óvodánkban fontos feladatnak tekintjük, hogy újra felfedeztessük a szülőkkel, gyermekekkel, magyarságunk, kultúránk népi és keresztény ünnepeit, hagyományait, azok belső tartalmát, esztétikáját. A mindennapokon kívül, keresztény nevelésünk az ünnepek és hagyományok köré fonódik.

Az ünnepek többségét természetesen elsősorban a családban kell megünnepelni, az óvoda pedig kiegészítő tevékenységével hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermekek életében megalapozzuk, a hit és a hagyományok megismerésének első alapköveit. Különösen fontos, hogy a gyermekek minél korábban át tudják élni a közös ünneplés nyújtotta örömet, a közös rítusok biztonságot adó élményét.

Óvodánk ünnepei között kiemelkedő helyet foglal el a már több éves hagyománynak örvendő november 11 környékén tartott Szent Márton nap. Több népi hagyomány kapcsolódik hozzá, és itt, az óvodai közösségben is tudjuk ünnepelni. Már az előkészületek sokrétű tevékenységekre adnak lehetőséget, melybe aktívan bekapcsolódnak a gyermekek. Óvodásaink részt vesznek a színes mécsesek elkészítésében, a sok-sok libás játék közben mártoni dallamok hangzanak fel.

„Sötét van már, fúj a szél, nincs csillag az égen,
 Szent Márton világíts most kis lámpáddal nékem!
Lámpa, lámpa, lámpácska, ölelj melegeddel!
Lámpa, lámpa, lámpácska, ölelj melegeddel!”

Szent Márton a középkor egyik legfényesebb szentje, akit minden óvodásunkal megismertetünk. A róla szóló történeteket, legendákat érdeklődve, szívesen hallgatják.
316-ban Pannóniában Sabaria (Szombathely) városában született. Pogányként látta meg a napvilágot, és 15 éves volt, amikor besorozták katonának a római hadseregbe. Ott nemcsak vitézségével, tűnt ki, hanem a betegek és a szegények iránti tiszteletével is. Egyik legismertebb legendája szerint egy alkalommal katonáival lovagolva egy szegény koldussal találkozott. A férfi éhes volt, didergett, segítségért könyörgött. Márton megsajnálta, s mivel egyebe nem volt, mint a köpenye, az egyik felét a didergő koldusnak adta. Éjjel azután különös álmot látott, melyben Jézus a koldus képében jelent meg előtte. A látomás hatására megkeresztelkedett, s elhagyva a katonai pályát egyszerű szerzetesként tanította népét. Nagy tisztelet övezte tetteit, majd 371-körül Tours város püspökévé választották.

Életének üzenete: légy mindig alázatos, tégy jót, amikor csak tudsz, s ne feledkezz meg a rászorulókról.
Minden évben, különösen az ünnepet megelőző heteket, napokat meghatározza a fenti üzenet, a hűvös novemberi napokban átjárja óvodánk falait a szent mártoni lelkület. Az ünnep fénypontja az a lelki nap, amikor az óvodánk apraja-nagyja összegyűlik „Mártonozni”. Az idén sajnos nem az udvaron, mint máskor, mert most esett az eső. A tornatermünkbe hívták hangos dobszóval (a cseresznyés középsős) kikiáltók a csoportokat. Ott aztán Mihály Zoltánné óvó néni a korosztályokhoz igazított elbeszéléseiből a gyermekek megismerhették az ünnephez tartozó népszokásokat, történeteket valamint a legenda megelevenítése, dramatizálása során pozitív erkölcsi tapasztalatokhoz is (pl. önzetlenség, segítőkészség, együttérzés) juthattak. Az Alma csoportos gyerekek öltöztek be a legendák szereplőinek, de a játékba mindenki bekapcsolódhatott! A történet megjelenítése során együtt énekeltük a katonás, a Szent Mártonos és libás dalokat, mondogattuk a mondókákat, verseket. Mi, nézők voltunk a katonák, a libák, köztünk bújt el Szent Márton, és a mi gágogásunk árulta el az embereknek, hol találhatják meg! Egy leendő óvó néni: Kármen kísérte gitárjával az énekeket, és gondoskodott az emelkedett hangulatról.

A gyerekek már alig várták régi jó barátjukat: Gáspárt, a libát, (akivel Piroska néni szokott bábozni). Ő az, akivel lehetett verselni, csujjogatni, és ő hívta táncolni is a vidám mulatságba a gyerekeket.

„Aki libát nem eszik, egész évben éhezik!”

Nem is éheztünk ma sokáig! Finom libamájas kenyeret kóstolgathattunk, amit a dajka nénik osztottak szét, majd táncházzal zártuk az ünnepséget. Délután aztán örömmel vitték haza a gyerekek a kis égő lámpásaikat - a szeretet lángjaként -, és lelkesen mesélgették szüleiknek a Szent Márton napi élményeiket.

Ilyenkor vidámság, melegség járja át mindnyájunk szívét, megérezzük a koldusra terített köpeny melegét, melyet a dal is kifejez:

„Osszuk szét a köpenyét, öröksége a miénk/Pannon földnek drága szent fia, vezess minket, vígy a jóra…”

Gyekiczki Istvánné szakvezető óvodapedagógus, hitoktató

GFF Diákolimpia Ezüst! Megyesi Hunor ezüstérmes lett a Diákolimpián…2017-11-15

A karatésok hétvégén megrendezett Diákolimpiáján Megyesi Hunor az utánpótlás kategóriában ezüstéremmel gazdagította iskoláját, a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskolát.

2017. november 11-én Szigetszentmiklóson került sor a XXII. Karate Diákolimpiára. A rangos eseményre 54 egyesület 704 sportolója adta le nevezését. A verseny különlegessége, hogy az indulók nem egyesületeket, hanem iskolájukat képviselik, így eredményükkel oktatási intézményüknek szereznek dicsőséget. A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolát  Megyesi Hunor képviselte az országos megmérettetésen.

Hunor első mérkőzését 4:1-re, a másodikat 5:0-ra nyerte, mindkét meccsen elsütve egy szemet gyönyörködtető kontrollált fejrúgást, bebiztosítva ezzel a továbbjutást.

Következett az elődöntő. Hunor itt az első megszerzett találatával a fináléba küzdötte magát. Versenyzőnk a döntőben is végig fölényben volt, az utolsó másodpercig 2:1-re vezetett,ám itt valószínűleg már a biztosnak hitt győzelem tudatában figyelme kihagyott, ellenfele meg tudta lepni őt és ezzel megfordította a végére az állást. A szinte már megszerzett arany helyett végül egy kellőképpen fényesen csillogó ezüstérem került Megyesi Hunor nyakába és Gál Ferenc Gyakorló Általános Iskola éremtáblázatába az Országos Karate Diákolimpián.

Tanulónk kiváló felkészítő edzője: Ruzsinszki György

Sz.Zs.

Márton napi játszóház2017-11-12

„Aki libát nem eszik egész évben éhezik.” Márton napi játszóház

A Tessedik Sámuel Múzeum szervezésében a Ruzsicskay György Alkotóházban, a GFF Gyakorlóóvoda Panda csoportos gyermekei játszóházban ismerkedtek a Márton napi hagyományokkal és „lúdas” játékokkal.

A foglalkozás elején felelevenítették a Márton nap legendáját és azt, hogy milyen szokások és népi hagyományok övezik az ünnepet. Több játékkal is készültek a gyermekeknek, amely egész délelőtt kellemes időtöltést biztosított számukra. Kipróbálhatták ügyességüket és kitartásukat a társasjátékban, ahol ők voltak a bábuk és feladatokat kellett megoldaniuk ahhoz, hogy tovább léphessenek. Elkészíthették Márton napi lámpásukat, amelyet díszíthettek egyéni ízlésük szerint. Majd kipróbálhatták a kukorica morzsolást ,egy morzsoló széken,ami nem is volt könnyű számukra. A kitartóbbak közös munkában liba képet készíthettek. A kisebb gyermekek liba húzó versenyen próbálhatták ki türelmüket, ügyességüket, gyorsaságukat. Nagyon jól érezték magukat a gyerekek a délelőttön,a játékok és népi hagyományok felelevenítése új élményeket adott a számukra. Köszönjük a nagyszerű programot.

Demjénné Jónás Klára szakvezető óvodapedagógus

Verselni  Arany…2017-11-12

Lestyan-Goda Sára szamóca csoportos óvodás számára többszörösen is, hiszen ő képviselhette a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda óvodásait az Arany János születésének 200. évfordulója tiszteletére megrendezett területi szavaló versenyen. A Szarvasért Alapítvány által megszervezett, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott rendezvényt a GySzC Székely Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma könyvtárában nyitotta meg Závogyán Judit az Alapítvány elnöke, valamint Hodálik Pál Szarvas város alpolgármestere. A szavalóversenyen 5 település legjobbjai mérték össze felkészültségüket.

A köszöntő gondolatok után külön termekben zajlott a korcsoportonkénti döntő az óvodások, alsó tagozatosok, felső tagozatosok, középiskolások és főiskolások számára. Minden csoportban háromtagú zsűri értékelte a versmondókat. Az óvodások korcsoportjában 13 versmondót hallgathattunk meg. Sára magabiztos kiállásával, remek szavalatával az I. helyet szerezte meg, nagy örömet okozva ezzel felkészítőinek: Szalbotné Kovács Mária és Palyafári Fruzsina óvodapedagógusoknak.

Szalbotné Kovács Mária szakvezető óvodapedagógus

Gratulálunk!

GFF Gyakorló Általános Iskola sikerei a megyei angol versenyen…2017-11-12

A TIT, Körösök Vidéke Egyesület és a Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény idén 13. alkalommal rendezte meg Békéscsabán megyei szintű angol versenyét az általános iskolák hetedikes és nyolcadikos tanulói részére.

A versenyen nemcsak írásban, hanem szóban is felmérték a diákok tudását, hiszen a verseny a TELC nyelvvizsgára épül.

A tesztlap kitöltése után a versenyzők különböző nyelvi helyzetekben kommunikáltak egymással a több éves tapasztalattal rendelkező TELC vizsgáztatók előtt.

A versenyen a megye 18 iskolájából 100 tanuló mérhette össze angol tudását, köztük a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola 3 diákja. Tehetséges tanulóink az idei tanévben is szép eredményt értek el:

Nyolcadik évfolyamon Nagy-Bobvos Noel 5. helyezést, Tóth Etele 7. helyezést ért el.

A versenyen a hetedik évfolyamosokat Sechna Dorina képviselte, aki élete első egyéni angol megmérettetésén az írásbeli és a szóbeli feladatokban is szépen teljesített. Eredménye alapján ő is nyelvvizsga szint feletti eredményt ért el.

A kimagasló eredményekhez nagyban hozzájárult, hogy mindhárom diákunk aktívan részt vesz az iskolában működő angol idegen nyelvi műhely délutáni foglalkozásain, melynek kiemelt célja a sikeres nyelvvizsgára való felkészítés. Emellett szívesen vesznek részt más angol nyelvi megmérettetésen is.

Tehetséges tanulóinknak nemcsak tanulmányi eredménye kiemelkedő, hanem nagyszerű sportemberek is.

Tolnai Tímea angol nyelvtanár

Gratulálunk a szép teljesítményhez!

Táncosaink sikerei a Dunántúlon!2017-11-08

Zalaegerszegen rendezték meg a XVIII. Gála kupát és Zala Open versenyt, ahol iskolánk hatodik osztályos tanulói Bartolák Levente és Sass Júlia Zita Junior I és Junior II latin kategóriában is az ezüstérem büszke tulajdonosai.

Gratulálunk a párosnak és felkészítő tanáraiknak. További sikeres versenyzést kívánunk!

BOGYÓ ÉS BABÓCA BARÁTOKAT KERES2017-11-07

Óvodába készülő kisgyermekek részére került megrendezésre ebben a tanévben első óvodai játszóházunk. Az Alma és Szamóca csoportos óvónénik, dajka nénik szeretettel vártak minden kedves érdeklődőt, hogy megismerkedhessenek egymással kötetlen együtt játszás, és beszélgetés során.
Egy rövid bábjátékot követően a “Katicalány” elveszett pöttyeit kereshették meg újdonsült kis barátaink és alkothattak együtt szülők, gyerekek, óvónénik. Az első percekben még szüleik ölelésében elbújó gyermekek is érdeklődve figyeltek, majd észrevétlenül váltak ők is tevékeny együttműködővé.
Nem árulhatunk el részleteket, de soron következő második, decemberi játszóházunk alkalmával újabb meglepetéssel készülünk, és várunk sok szeretettel az Intézményünk iránt minden érdeklődőt.
Bogyó és Babóca barátokat keresett... és talált :)

Monostoriné Sándor Nelli óvodapedagógus

Oldalak: 172

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011