GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

MÓDSZERTANI SZAKMAI NAP ÉS REGIONÁLIS TANÁCSKOZÁS SZARVASON...2017-05-22

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézetével közösen rendezte meg 2017. május 12-én a Békés megye Zöld Óvodáinak, valamint a régióban érdeklődő óvodapedagógusoknak azt a szakmai konferenciát, amelyet a Még zöldebb kalandok címmel illettünk. A regionális tanácskozás egy módszertani szakmai napot kínált az érdeklődőknek, amely körülölelte az óvodai környezeti nevelés gondolatkörét, nemcsak elméletben, de a gyakorlatban is.

A Zöld Óvoda mozgalom immár 10 évre tekint vissza. Intézményünk az évforduló kapcsán kapta 2016 szeptemberében azt a megtisztelő címet, hogy bázisintézményként koordinátora, és szakmai támogatója lehet Békés megye Zöld Óvoda címet elnyert intézményeinek. A Zöld Óvoda mozgalom 2006-ban indult. A címet háromszor elnyerő óvodák már Örökös Zöld Óvoda elismerésben részesültek, jelezve azt, hogy a „zöld gondolkodás és cselekvés” az intézmény mindennapjaiban is jelen van, a környezetünkért érzett felelősségvállalást hitelesen közvetítik a legkisebbeknek. Intézményegységünk, a Gál Ferenc Főiskola Gyakorlóóvodája 2013 óta büszkélkedhet e címmel, amely nemcsak megtiszteltetés, de felelősség és elkötelezettség is számunkra. Ezért tartottuk fontosnak, hogy - bázisintézményi megbízásunknak is eleget téve - létrehozzunk egy regionális találkozót.

A szakmai nap iránt érdeklődők részint a Zöld Óvodákból, részint a régió óvodáiból érkeztek, másrészt jelen voltak azok a külföldi diákok is, akik a Losonci Pedagógiai Akadémia harmadéves növendékei, és akik jelenleg a Pedagógiai Karon és a Gyakorlóóvodában töltik óvodai gyakorlatukat.

A szakmai program Bíró Gyula, a GFF Gyakorlóintézményének igazgatója, főiskolai mestertanár köszöntőjével indult, majd Ft. Dr. Kozma Gábor főiskolai tanár, rektor, a SZEGEPI főigazgatója egyben a rendezvény fővédnöke ünnepélyes megnyitójában köszöntötte a Békés megyei és Losonci vendégeket, az egyházi és önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit, pedagógus munkatársait. A megnyitó gyermekműsort követően rektor úrtól előadást halhattunk Gyermekeink óvása - Földünk óvása címmel. Az értékközpontú nevelés üzenetét megfogalmazva, a felelősségvállalásunkat, a nevelők és a nevelés fontosságát hangsúlyozta előadásában. Ezt követően Szalbotné Kovács Mária szakvezető óvodapedagógus módszermorzsákat adott a jelenlévőknek, a fenntartható fejlődés óvodában megvalósítható lehetőségeit, a környezettudatos magatartás, attitűdök megalapozásának, formálásának fontosságát hangsúlyozva. Egy jeles zöld ünnep - a Föld Napja - témáját feldolgozva egy konkrét tevékenység részleteit vázolta fel, ízelítőül néhány filmkocka bevágásával. A téma gyakorlatias megközelítésével érzékeltette a külső helyszínen megszervezett, valamint a cselekvésbe ágyazott tapasztalatszerzések hatásosságát, személyiségformáló szerepét.

A Zöld óvodából az Ökoiskolába való átmenet problematikáját Roszik Melinda szakvezető tanító mutatta be, számtalan jelét adva, hogy a környezeti nevelés területén módszerében, szemléletében miként közelít az iskola az óvodához, úgy, hogy a szervezet jellegét megőrzi, ugyanakkor életközelivé teszi a tanulók számára azokat a dolgokat, amelyek a tankönyvekben tananyagként vannak jelen.

A találkozó negyedik előadója, Fabóné Nagy Andrea szakvezető óvodapedagógus a projekt személet és tervezés elméletét jelenítette meg a hallgatóság számára, majd az érdeklődőket egy kis játékra invitálta, amellyel az volt a célja, hogy a délelőtt kötöttségét oldva a projektmódszer gyakorlatban történő megvalósítását megtapasztaltassa. A játékfüzér témája, és egyben eszköze is a kő volt, amelyet a résztvevők fantáziájukkal megszemélyesítettek, átváltoztattak. A szakmai nap zárásaként a konferencia hallgatói a projekttervezést a gyakorlatban is kipróbálhatták. A tanácskozás hallgatósága munkacsoportokat alakítva részprojekteket dolgoztak ki, bizonyítva szakmai együttgondolkodásukat, kreativitásukat.

A délelőtt színes, változatos, gazdag szakmai programja reméljük elégedettséggel töltötte el a résztvevőket, s "tarisznyájukba" valóban hasznos szakmai morzsákat kaptak útravalóul.

Huszár Istvánné

GALÉRIA

"FOGOM A KEZED"...irodalom komplexen.2017-05-21

A "Fogom a kezed" országos irodalom csapatversenyen iskolánk 5. osztályosai 2 csapattal is indultak. A különféle irodalmi feladatok, rejtvények, gyűjtőmunka, olvasmányok tanulmányozása mellett illusztrációkat is kellett készíteni gyerekeknek szóló művekhez. A számos csapat közül Liska Janka, Krajcsi Eszter, Tóth Sára, Hunya Noémi a 8. helyen; Kelemen Emma, Závoda Kata, Steinmacher Gréta, Sass Júlia a 11. helyen végeztek. Gratulálunk Nekik!

Felkészítő tanár: Stafira-Lovas Ilona

 

KÖZÉPFOKÚ ANGOL NYELVVIZSGA NYOLCADIKBAN...2017-05-21

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola 8. évfolyamos diákjának, Pálinkás Lucának sikerült, ami csak nagyon keveseknek: 14 éves korában sikeres középfokú TELC nyelvvizsgát tett angol nyelvből.

A jó nyelvérzék mellett nagy szorgalom, kitartás és hit is kellett ehhez az eredményhez. Ősszel a megyei angol versenyen elért szép eredmény már biztató jel volt. Az igazi munka ezután kezdődött. Sok-sok tesztfeladatot és hivatalos levelet javítottunk együtt, beszéltük át a szóbeli témaköröket.

Emellett az internetnek köszönhetően Luca külföldi barátaival folytatott beszélgetései is nagyon sokat segítettek a felkészülésben. Kevés tanárnak adatik meg az életben, hogy szinte egyedül juttathatja el diákját a középfokú nyelvvizsgáig. Luca teljesítménye nem a külön óráknak és sok-sok pluszban kifizetett nyelvórának köszönhető, hanem elszántságának, szorgalmának és tanárával közös munkájának köszönhető. Példa ez minden Gyakorlós polgárnak Külön öröm, hogy ez a középfokú nyelvvizsga valódi tudást takar, igazi, használható nyelvtudást rejt.

Kedves Luca! Nagyon büszke vagyok/vagyunk Rád!

Luca középfokú tanulmányait Békéscsabán folytatja és következő terve a kínai nyelvből megszerzett nyelvvizsga. Következő könyvét is izgatottan várjuk...

Tolnai Tímea
angol nyelvtanár

Pályázat és fotókiállítás a Gyakorlóban...2017-05-21

"A természetben nyitott szemmel és füllel, a szépségre fogékony szívvel járj!

Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg csütörtök délután a "Szelfizz, fotózkodj a kedvenc fáddal!" című kiállítást a gyakorlóiskola igazgató helyettese. Az ÖKO iskola pedagógusai fontosnak tartják a természet szeretetére, megismerésére és védelmére való nevelést. Ennek egyik formája volt a fotópályázat.

A "Madarak és fák napja" alkalmából meghirdetett felhívásra az egyházmegye iskoláiból több mint 60 pályamunka érkezett. A képek kiállítására az intézmény udvarán került sor.

A kiállítást az első osztályosok színvonalas előadása nyitotta meg, melyben a szereplők kihangsúlyozták, hogy az erdő fáinak védelemre van szükségük. A beérkezett fotókat három tagú amatőr fotósokból álló zsűri értékelte, rangsorolta két kategóriában. A zsűri elnöke ismertette a nagyszámú jelenlévővel az értékelés szempontjait, majd felolvasta a díjazottak nevét. Nagyon színvonalas fotókat küldtek be a pályázók, a zsűrinek nehéz volt a választás. Az alsó tagozatosok között 1-3. helyezésben, a felsősök között első helyezésben részesültek a legkiválóbb alkotások. Mindkét kategóriában 4-4 különdíjat kaptak a tanulók. A pályázat díjazását támogatta a Szarvasi Város és Környezetvédő Egyesület, melynek képviseletében intézményünk két nyugalmazott dolgozója adta át az értékes jutalmakat. A köszöntőben elhangzott, hogy az Egyesület minden olyan kezdeményezést szívesen vesz a szárnyai alá, mely a felnövekvő nemzedék környezetvédelmi nevelését szolgálja.

A különdíjakat az egyik óvodásunk édesapja ajánlotta fel, adta át, aki a zsűrinek is tagja volt. A közönség a neki tetsző képekre leadhatta a szavazatát, az összesítés után a "közönség díjas" képet is bemutatták, alkotója nagy örömmel vette át a jutalmát.

A díjak átadása után iskolások, pedagógusok, vendégek és szülők kötetlen beszélgetés közepette tekintették meg ismét a kiállított fotókat. A jelenlévők megállapították, hogy ismét egy jól sikerült rendezvényt mondhat magáénak a Gyakorlóintézmény. Várják a következő pályázati lehetőséget az amatőr fotósok. A Gyakorlóintézmény köszönetét fejezi ki támogatóinak az értékes díjakért, a pályázóknak pedig a sok csodás alkotásért!

Grunerné Harmati Mária mkv., szervező pedagógus

GALÉRIA

Esély a RózsaBorka-díjra!?2017-05-21

Ismét eséllyel indította el a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara és a GFF Szarvasi Gyakorlóintézménye a végzős óvodapedagógus-jelöltjét azon az országos megmérettetésen, amelyet minden év tavaszán rendez a Rózsa Borka Alapítvány. Az alapítványt 1990-ben hozta létre Rózsa György és két fia Rózsa Györgyné Robitsek Borbála (1920–1967) óvónő emlékére, aki a második világháború utáni első szakképzett óvodapedagógus-nemzedék tagja, mások mellett Bélaváry Burchard Erzsébet és Mérei Ferenc tanítványa volt.

Az alapítvány 1992 óta évente rendez versenyt a magyarországi óvópedagógus-képzőhelyek által delegált végzős hallgatók számára, amelyen egy aktuális szakmai kérdés esszéformában történő kidolgozását kapják feladatul a jelöltek. A jeligés pályaműveket szakmai zsűri, kuratórium értékeli. A verseny díjazottjai díszoklevelet és pénzjutalmat kapnak.

Az idén Veres Jenifer, a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karának III. évfolyamos nappali tagozatos óvodapedagógus hallgatója érdemelte ki szorgalmával, elméletben és gyakorlatban kiemelkedő teljesítményével, hogy képviselje a nagy múltú szarvasi képzőintézményt. Jenifer az idén már több megmérettetésen is átesett. Évfolyamtársával, Mészáros Inezzel harmadik helyezést ért el a GTDK-n és az OTDK-án, valamint ő kapta 2017 Legkiválóbb óvodapedagógus-jelöltje címet is. Példaértékű szakmai felkészültsége, tudatos elhivatottsága a 3-6 éves korosztály nevelése iránt, a pedagóguspálya iránti elkötelezettsége esélyessé teszi őt az alapítvány által felkínált díjra.

Az országos elismeréssel járó versenyre 2017. május 17-én került sor. A Pedagógiai Kar és a Gyakorlóintézmény nevelőtestülete egy emberként szurkol Jenifernek a sikeres szereplésért.

Huszár Istvánné igh., gyakorlati képzés vezető

A FILM2017-05-21

Ahogy a Gyakorlós mondás mondja: "Jobb ma egy Vacskamati, mint holnap három..." Minden évben Bíró Gyula tanárforma dramaturgiájával és rendezésében negyedik, ötödik osztályosaink állítanak színre egy-egy mesejátékot, színdarabot. A tavalyi év Soványító palacsintája, A nagyszabású költői verseny, Dr. Zirzurr fogorvosi kezelése, Vacskamati virágját követően egy kis változtatott produkciót láthatnak a művészeti délután nézői, tisztelegve a szarvasi mozi előtt, film formájában mutatkozik be a negyedik osztályosok förgeteges tempójú csapata. A vidám siserehad produkciójában Lázár Ervin meséjét mutatja be a GFF SZGYÁI Super Movie Studio.Forgalomba hozza és forgalomba nem hozza a VIP Körös Film. A reggeli sajtó már a premier előtti vetítést követően a következőket írta, idézet: The Times: meglepően Gyakorlós, Magyar Idők: Időtlenül időszerű alkotás, Filmkritika: Sajátságos színpadiassága, természetközelisége, átütően képviseli a magyar filmgyártás minden erényét.

A Magyar Filmalap premier előtti vetítése után bejelentette, hogy mesefilmjáték kategóriában Magyarországot a 2017. évi Oscar jelölésen nem képviselheti más, mint a GFF SZGYÁI Super Movie Studio "Gyere haza Mikkamakka, mert jönnek a Pomogácsok című filmeposza."

Önök kedves nézőink azon kevés szerencsések közé tartoznak, akik rendelkeznek jeggyel a film megtekintéséhez, hiszen a reggeli tőzsdeindex jelezte, hogy a Cinemax összes kasszáját ostromolják a tőzsde index lekonyult, és mindenki minden ingó és ingóságát be szeretné fektetni mozijegybe, hogy láthassa, érezhesse, tapinthassa produkciós irodánk legújabb alkotását.

A rendező a kora reggeli órában az Oscar jelölés hallatán köszönetet mondott édesanyjának, a devianciáját eltűrő gyermek, tanári, és egyéb közösségeknek. Közösen számoljunk vissza, hunyjanak ki a fények: 10, 9,8,7,6........ és show time!

I. HELYEZÉS A KÖLTÉSZET NAPJÁN...2017-05-20

2017. április 11-én 8. osztályos tanulóink (Kis Alexandra, Koncz Dóra, Pljesovszki Tamara, Sass Zsófia és Tomasovszki Odett) irodalmi versenyen vettek részt, melyet a Szlovák Általános Iskola rendezett felső tagozatosoknak a magyar költészet napja alkalmából. A megmérettetéshez számos klasszikus és kortárs költő művének tartalmi és elemzési ismerete volt szükséges, illetve a megadott versek közül egyet dramatizálni kellett a csapatoknak.

Az igazán jó hangulatú versenyen alaposan felkészült tanulóink az 1. helyet szerezték meg. Felkészítő tanáruk: Stafira-Lovas Ilona

Gratulálunk a versenyzőknek és tanárunknak!

Virágok vasárnapján a Gyakorlósok...2017-05-16

A városunk szépítéséért felelős Szarvasi KOMÉP kft. negyedik alkalommal szervezett kertészeti szakkiállítást és vásárt a Zenepavilon környezetében, ahol óvodások és iskolások csoportokban vehettek részt a virágültetési "versenyben".

ÖKOISKOLA lévén igyekszünk megóvni, szépíteni a körülöttünk lévő természeti környezetet, ezért intézményünket három csapat is képviselte a Virágok vasárnapján. Az óvodások "Hortenzia" csapatnévvel, az alsósok "Tündérvirág" és a felsős tanulók "Angyaltrombita" néven jelentkeztek városunk szebbé varázsolásának programjába.

A gyerekek nagy rutinnal estek neki a palántázáshoz, hiszen pár hete a Gyakorló udvarát díszítették tavaszi növényekkel. A kiskertészek gondosan megtervezett, ötletes elrendezésekkel teli virágzó oázist igéztek meg a Zenepavilon körül, amit a rendezvény végén díjaztak is. A résztvevő csapatok 5000 forint értékű vásárlási utalványt nyertek. Ezt felhasználva még több pompázó növénnyel gazdagíthatjuk intézményünk környékét.

Urbancsek Nikola tanító

Oldalak: 161

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011