GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

Közös alkotás Csorba Anitával…2018-01-11

Amikor a „fej, a szív, és a zsiger” találkozik… - jellemezte Bíró Gyula intézményvezető, főiskolai mestertanár, a 2018. január 10-én létrejött közönségtalálkozót, és alkotói órát. Ahogy az intézményvezető a nap történetét elmesélte, kirajzolódik, hogy a „jó iskolának” csak azokat a zsigeri rezdüléseket kell észrevennie, amelyek a gyermekek önszerveződéséből valósággá tudnak válni, és támogatásukkal valódi és értékes programok születhetnek. Így indult ez a program is a Gyakorló Általános Iskolában, egy parányi kéréssel, „csak egyvalamit szeretnénk kérni, hívjuk meg Csorba Anitát a Gyakorlóba!”

Egy országos felhívás keretében iskolák jelentkezhettek egy közös alkotói találkozásra, amit az alkotó blogger, youtuber, Csorba Anita hirdetett meg, országosan is ismert, Inspirációs weblapján és egyéb kommunikációs csatornáin. A Gyakorlóiskola ötödik osztályos lányai nem voltak restek, és azonnal szerveződésbe kezdtek, de a szerencse a sorsolásnál nem nekik kedvezett. A „bánatos, könyörgő, mindenre elszánt, üresen csillogó tekintetek”, amik lehetetlenné tették a további hangulatos történelem órák tartását, arra ösztönözte az intézményt, hogy személyes közbenjárásával megkeresse Csorba Anitát, és Inspirációs Teamjét, hogy miként lehetne egyedi és egyszeri meghívással vendégül látni az intézményben, hogy a „történelem órák is visszatérhessenek a megszokott és izgalmasságokat rejtő medrükbe.”

A jeles napon, lázas készülődéssel, az ötödik osztályosok vendégül látták Csorba Anitát, egy közönségtalálkozó keretében, amit közös „ujjlenyomat-fa” készítéssel, és autogramok kérésével, szelfizéssel tettek feledhetetlen emlékké. A boldog gyermekarcok minden erőfeszítést megérdemeltek, a ragyogó tekintetek, a boldog pillantások, az öröm, a szívet is melengette.

Az intézmény köszönetet mond Csorba Anitának, és stábjának, hogy ez a látogatás létrejöhetett, és oly sok gyermeknek adott lendületet kreatív alkotások megvalósítására, az önkifejezés bátorságára, és felhívhatta a figyelmet a Gyakorlóiskolával közösen, hogy a tantárgyak rendszerében nincsenek fontosak, és kevésbé fontosak, hanem mind-mind egy célt szolgál, a komplex személyiség fejlesztését, és egy boldog felnőtt létbe való lépést a gyermekkorból.

Sz.Zs.

ÚJRA REMEKELTEK A GYAKORLÓS ASZTALITENISZEZŐINK2018-01-08

2018. Január 7-én rendezték meg Orosházán a Megyei Újonc Asztalitenisz versenyt, ahol iskolánk két tanulója az U11 fiú - egyéni kategóriában vett részt.

I. helyezett Bencze Hunor

II. helyezett Sass Péter

Gratulálunk a fiúknak és edzőiknek a remek sportolói sikerükhöz!

Békesség e háznak! És minden lakójának!2018-01-08

...hangzott fel a jól ismert köszöntés a GFF Szarvasi Gyakorlóintézmény vízkereszti házszentelőjén. Seidl Ambrus plébános atya Isten szerető figyelmét hozta el a GFF Szarvasi Gyakorlóóvodájába és Gyakorló iskolájába. A közös imádság és éneklés, az ötödsz osztályosok színpadi játéka, majd az intézmény minden helyiségének szentelése  tette bensőségessé ezt a közösségi alkalmunkat is.

A szentelés befejező gesztusaként az ajtók szemöldökfájára felírásra került az évszám, valamint a C + M + B betűket, amelyek a latin mondatot rövidítsz: „Christus Mansionem Benedicat”, vagyis „Krisztus áldja meg e hajlékot!”.

 

K.Z.

Szakmai Nap a Szegedi Tudomány Egyetem Gyakorló óvodájában…2018-01-04

Intézményünk óvónői 2018. első munkanapján szakmai látogatáson vettek részt a SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodájában. A város központjában, patinás felújított polgári házban kialakított négy homogén csoporttal működő óvoda infrastrukturális lehetőségeit megismerve szakmai beszélgetést folytattunk az aktuális óvodapedagógiai kérdésekről.

Az óvoda a gyakorló iskolával integráltan működik, bár nem egy épületben, így biztosítják az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentességét. A szűkös térben a felújítás során tornatermet és zárt, jól felszerelt udvart alakítottak ki a gyermekeknek megfelelő mozgástér biztosítására. Kiemelt feladatnak tekintik a környezettudatosságra és az egészséges életmódra, illetve az erkölcsi és közösségi nevelést, családias, szeretetteljes légkörben.

A kölcsönös bemutatkozás után a hallgatói képzés szerkezeti felépítésével, a hallgatói hospitálások helyi szintű megvalósításával ismertettek meg bennünket. Kicseréltük tapasztalatainkat, megbeszéltük a nehézségeket és a hallgatói tervezőmunka megvalósításának egy lehetőségét mutatták meg tantestületünknek.

Szakmai kapcsolatunkat tovább kívánjuk erősíteni az intézménnyel, így a tanév második félévében Szarvason folyatjuk a konzultációt.

Bajomi-Nagy Éva igazgató-helyettes, vezető tanár

Remekelt a GFF SZGYÁI táncos utánpótlása...2017-12-23

December 16-án Csongrádon került megrendezésre az évzáró Mikulás kupa a Szilver Táncsport Egyesület szervezésében. A versenyen a Gyakorlós utánpótlás csapat képviselte az iskolát.

Szőke Barnabás és Papp Emma standard táncból 37 indulóból a dobogó harmadik fokára állhatott. Latin táncból szintén 37 párból a kategória győzteseként, egy arany éremmel lettek gazdagabbak.

Steinmacher Tamás és Kelemen Kata 36 páros közül standard és latin táncokból is a legjobbnak bizonyult, mindkét kategóriában arany érmet szereztek.

Baksa Barna és Kepenyes-Darida Zoé latin táncokból állhattak a dobogó legfelső fokára.

Gratulálunk a párosoknak és felkészítő tanáruknak Makan Zsuzsannának

Idegen nyelvi karácsony a Gyakorlóban2017-12-23

„Az igazi határokat a beszélt nyelvek határozzák meg.”/Jean-Jacques Annaud/

Vannak olyanok, akiknek a nyelvtanulás többnyire nem jelent mást, mint vért, verejtéket és könnyeket. Mások pedig játszi könnyedséggel sajátítanak el akár több idegen nyelvet is. Míg az előbbieknek egy-egy nyelvóra, szenvedés, addig az utóbbiaknak élvezet. Az idegen nyelvi karácsony és az arra való készülés minden évben olyan élvezetes formája a nyelvtanulásnak, amelyet mindenki egyformán kedvel.

Látszólag csupa vidámság, könnyedség volt az röpke egy óra, amíg az osztályok, szakkörök és tehetségműhelyek tagjai bemutatták tudásukat, de ezt sok munka előzte meg. A színdarabokat meg kellett írni, a díszleteket elkészíteni, a dalok szövegeit lefordítani, megtanulni, a táncok koreográfiáját megálmodni és betanulni. A végeredmény nagyon színesre sikerült, hallhattunk németül verseket, klasszikus dallamokat, angolul színdarabokat, jeleneteket, verseket, komoly ünnepi gondolatokat és karácsonyi slágereket is, sőt egy kis mozzanatban még a spanyol nyelv is felbukkant. Az iskola apraja-nagyja megmutathatta tudását, az idegen nyelvekkel éppen csak ismerkedő legkisebbektől kezdve, egészen a már nyelvvizsga álmokat szövögető legnagyobbakig.

Igen, az idegen nyelv ismerete kitágítja, sőt el is mossa a határokat ember és ember, lélek és lélek között. Egy nyelv birtoklása igazi kincs, hát még több nyelv ismerte mekkora gazdagságot jelent. Reméljük, hogy a nyelvtanulás a hétköznapokban is hasonló élvezetet fog jelenteni diákjainknak, mint így ádvent időszakában.

Roszik Melinda szakvezető tanító

Oldalak: 172

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011