GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

"A Gyakorlóban a mosoly mindig kitart!"2017-06-30

"Hatalmas tömeg gyűlt össze a sivatag szélén, a prófétát hallgatták. Átszellemült arccal figyelte a nagy mester szavait, önkéntelenül is minden mondat után bólintott egyet, kettőt. Csodálatos nap volt, nem tudott eléggé hálát adni az égnek, hogy eljött. Amikor estefelé oszlani kezdett sokaság, dühtől tüzelő arccal rohant vissza a prófétához. -Mester, idejöttem, hogy hallhassam az igaz élet tanítását. Hogy erősödjön a hitem. Hogy másokat is majd hitre juttassak!... És tessék, most, amikor haza akarnék menni - hát nincs meg a tevém! A fa, amely alatt hagytam, ott van, a teve nincs. Hát kérdezem én, ez az isteni igazságosság? Most mondd, mit tegyek? A próféta mosolyogva hallgatta a kitörést, és így felelt: -Higgy Istenben, és máskor kösd meg a tevédet!"

Így hát higgyünk Istenben, kössük meg a tevénket, és baj nem érhet bennünket! - kezdte tanévzáró ünnepi beszédét Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár.

*

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolája tanévzáró ünnepségét Gaál Roland, a Szarvasi Járási Hivatal vezetője köszöntötte. Szellemes köszöntő soraival elismeréssel szólt a megérdemelt munka gyümölcséről, az iskoláról "mint olyan helyről"... Elismerő szavait Dernovics László Szarvas Város Önkormányzat Képviselőtestület képviselője folytatta, a keresztény értékek alapját kihangsúlyozva és méltatva az első nyolcadikosokat útra bocsátó intézmény munkáját. Köszöntését követően az általa alapított támogatást is átnyújthatta ballagó nyolcadikos diákunknak.

A gyermekek műsora Stafira-Lovas Ilona tanár színpadra állításával ebben az évben is "különlegességet" rejtett, hiszen Uhljár Adrienn ötödik osztályos tanuló, erre az alkalomra írt színpadi játékát tekinthette meg az ünnepélyes tanévnyitó közönsége.

Bíró Gyula intézményvezető, ezt a vidám és felszabadult hangulatot görgette tovább tanévzáró ünnepi beszédében, és szólt a Gyakorlóintézmény idei eredményeiről, a háromszáznegyvenegy óvodás és iskolás - ebből kettőszáztizenhárom Gyakorló Iskolás - ez évi "élmény- és munkamorzsáiról. Beszédében köszönetet mondott a szülőknek, kiemelte az elért eredményeket, közösségi programokat, szólt az ez évi fejlesztésekről, nyertes pályázatokról, az előkészített és benyújtott pályázatokról, azokról az egyéni és közösségi erőfeszítésekről, amelyek a Gyakorlót a Szív és a Fej közös dobbanásának naggyá növekedett eredményévé tette.

Munkatársainak köszönetet mondott, hogy mindennap velük alkothat, velük gondolkodhat. Kiemelte, hogy a Gyakorló pedagógusai nem csak kiváló szakemberek, de a gyermekek lelkéhez kiválóan értő emberek, akik fontosak az intézmény, és személyen számára is. Igazgatói beszéde újabb "allergiás rohamot" csalt, amikor Tóth Eszter nyolcadik osztályos tanuló egy neki írt leveléből idézett:

"Drága Gyula bácsi! Nem is tudom hol kezdjem... Óvodás korom óta a Gyakorló Általános Iskolába járok. Mára már tizenkét éve, és ha belegondolok, hogy el kell menni, megszakad a szívem, könnybe lábad a szemem, és elkezdek sírni. Minden idekötött. Valóban igaz, hogy a Gyakorlóban jó gyereknek lenni. Sőt nem is jó, kiváló! A Gyakorlóban a mosoly mindig kitart! Ez így igaz! De mára már nem mosolygok, mert nem akarok elmenni. Itt akarok maradni! Nagyon sok jó, és kevés rossz emlékem van, de én mindig csak a jóra fogok emlékezni."

Na ezért érdemes csinálni! - zárta az idézetet.

Ezt az évet különösen is boldoggá tette, hogy először ballag nyolcadik osztályos gyermekközösség az iskolából, akiket "népmesei hősökként" aposztrofált beszédében. Büszkén szólt a felvételi eredményekről, arról, hogy az elballagó tanulókból többek a megye legerősebb békéscsabai gimnáziumában - emelt természettudományi, idegennyelvi, humán szakokon -, vagy a békéscsabai közgazdasági középiskolában tanulnak tovább, és tizenegyen a kiváló, helyi Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban, vagy a remek szakmakínálatú Székely Mihály Szakgimnáziumban, de lesz tanuló a Gyulai Katolikus Gimnáziumban is. Örökös értékhordozóknak nevezte a nyolcadikosokat. Az elsősökhöz hasonlóan szólt, nagy ovisokból pici iskolásokká lettek, akik ma már vidáman harsogják, hogy "Gyakorlós gyermeknek lenni jó!"

A beszédének a végén közösen számolt vissza az iskola gyermekközössége, 5,4,3,2,1... és az eredmény meg is lett, mert az erős koncentrálás meghozta gyümölcsét, az intézmény vezetője a tanévet bezárta.

Ft. Seidl Ambrus plébános, a jól megszokott történettel érkezett, és adott útravalót a nyári szünetre is.

A tanévzáró ünnepélyen száztíz gyermeket jutalmaztak könyvjutalommal, ebből a nevelőtestületi kitüntetéseket, kiváló sportolói, év közösségi emberei elismeréseket itt adták át, az igazgatói kitüntetéseket az osztályfőnöktől vehették át tanulóink. Az iskola diákolimpikon labdarúgói első és harmadik korcsoportos futballistái és edzőik arany és ezüst érmeket vettek át a jól ismert "mi vagyunk a bajnokok" című muzsika hangjaira. Az elismeréseket átvevő gyermekek nevei a iskola honlapján lesznek olvashatók az elmúlt éveknek megfelelően. "Év kisdiákja" címet vehetett át négy év, több területen elért kiváló teljesítményéért, közösségi munkájáért Pusztai Liza negyedik osztályos tanulónk. A díjat Dr. Benczéné Kardos Karola, a Bóbita Alapítvány elnöke és az intézmény igazgatója adta át. A második legmagasabb adományozható elismerést, a Bóbita Díjat nyolc év kitűnő tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért Koncz Dóra vehette át az alapítvány elnökétől, az intézmény igazgatójától és igazgatóhelyettesétől. Az iskola által adományozható legmagasabb elismerést, a "Vándor-díjat" nyolc év kimagasló tanulmányi eredményéért, versenyeredményéért, Varga Bence tanuló vehette át. Az üveglapba metszett felirat szerint is iskolánk dicsőségeivé váltak munkájukkal, egyéni teljesítményükkel. Nyolc év szülői közösségben végzett munkájáért, és odaadó áldozatos szolgálatáért köszönő oklevelet és virágot vehetett át Brachnáné Molnár Judit, és Sass József szülő.

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ebben az évben is átnyújtott pénzbeli támogatást egy fő roma tanulónak, kiemelkedő közösségi munkájáért.

*

"Isten nemcsak szemet adott, de szemhéjat is." - hangzott az intézményvezető beszédében, summázva, ha valami nem volt tökéletes ebben a tanévben, akkor...

A műsorközlő kellemes nyarat és tartalmas kikapcsolódást kívánt mindenkinek.

Sz.Zs

GALÉRIA

"Legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít!"2017-06-20

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorlóóvodája Szamóca csoportjának ez a közelmúltban duplán is sikerült. Beneveztünk a Mesedoktorok által kiírt országos pályázatba, melynek keretében kórházban fekvő beteg gyerekeknek gyűjtöttünk mesekönyveket. Csoportunk minden tagja lelkesen gyűjtött és önzetlenül ajánlotta fel értékes könyveit. Jó alkalom volt ez arra is, hogy a gyermekek attitűdjeit formáljuk, beszélgessünk a segítőkészségről, az ajándékozás öröméről. 340 könyvet sikerült ily módon eljuttatnunk az alapítványhoz, mely gondoskodik majd arról, hogy az ország minden gyermekkórházába jusson belőle. Az óvodás korosztályban mi tettük a legtöbb felajánlást, így 60.000 Ft-al jutalmazták segítő szándékunkat.

Egy másik országos rajz- és fotópályázatba is beneveztünk, melynek címe: "Kedvesség ereje – építsünk egy jobb, boldogabb világot!" Itt elnyertük a különdíjat, a "Legjobbak a jók között" kitüntető címet. Az országos díjátadóra június 3.-án került sor Budapesten a Lurdy Ház Konferencia- és Rendezvényközpontban. Egy vidám, kreatív játszóházi programot követően csoportunk néhány tagja képviseletében vehettük át a közös ajándékot, valamint a minden kisgyermeknek névre szóló oklevelet és személyes meglepetést.

Szalbotné Kovács Mária, Palyafári Fruzsina
Szamóca csoport szakvezető óvodapedagógusai

Gyakorlósok a szentendrei skanzen pünkösdi fesztiválján... 2017-06-20

Idén 50. alkalommal rendezték meg Szentendrén a Skanzenben a Pünkösdi Örökség Fesztivált. A fesztiválnak több éve társrendezője az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, melynek 8 tagcsoportja képviseltette magát. A különböző tájegységekről érkezett szellemi kulturális örökséget őrző közösségek ismét bemutatták szokásaikat, kézműves és szóbeli hagyományaikat. A rendezvény vasárnapi házigazdája, szervezője, koordinátora Csasztvan András volt. A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola tanulói második alkalommal kaptak meghívást, hogy műsorukkal fellépjenek a Skanzen nagyszínpadán. A harmadik osztályosok a testnevelés órák keretében, néptánc oktatóik vezetésével, Posgay Nórával és ifj. Csasztvan Andrással, rengeteget készültek, hogy méltóképpen képviseljék iskolájukat, a Szarvasi Hagyományőrző Közalapítványt és Szarvas városát.

A pünkösdi forgatagban a fiúk egész délelőtt népi játékokat mutattak be az érdeklődőknek, többek között a Csülközést, a lányok pedig házról házra jártak és kértek engedélyt, hogy ’pünkösdölhessenek’. Az engedélyt mindenhol megkapták, így nagyon sokszor játszották el a pünkösdi királynéválasztást a hagyományokra éhes közönségnek, amelynek jutalma mindenhol hatalmas taps volt. Délután végre elérkezett a pillanat, amikor az osztály színpadra léphetett. A gyerekek izgalma egy csapásra elillant, ahogy a táncuk elkezdődött. Két koreográfiát mutattak be, a Bodrogközi Pünkösdölőt és egy Somogyi gyermekjáték és táncösszeállítást, melyet a Dűlő zenekar kísért.

A gyerekeket elkísérte és egész nap segítette Csasztvan András, Posgay Nóra, Rusvai Márton, Szilágyi Erika, illetve néhány vállalkozó kedvű szülő és a tanító nénik. Köszönjük Csasztvan Andrásnak a meghívást, Posgay Nórának és ifj. Csasztvan Andrásnak a táncok és gyermekjátékok betanítását, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesületnek a zenekar és a buszköltség finanszírozását, illetve a Szarvasi Hagyományőrző Közalapítványnak, hogy a fennmaradó összeget biztosította.

A gyermekek életre szóló élményekkel tértek haza, hiszen nem csak aktív részesei lehettek Pünkösd ünnepének, hanem megismerkedhettek a nemzeti listán szereplő hagyományőrző programokkal is.

Komlósné Szirom Anita szakvezető tanító

Régi idők nevelőire emlékeztek a GFF Szarvasi Gyakorlójában...2017-06-12

Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár a régi idők nevelői életfánál köszöntötte a Gyakorlóintézmény és a Pedagógusképző Kar egykori és jelenkori pedagógusait, technikai munkatársait. Bevezető gondolatként Böjte Csaba testvér üzenetét fogalmazta meg "Gyermeket nevelni, egy-egy bölcs gondolatot megosztani, a bomló, mindenre rácsodálkozó emberi értelmet lángra lobbantani, a legszebb hivatás a Földön!"

Az öt esztendővel ezelőtt állított életfa üzenete; a múlt tisztelete, a hivatás erkölcsi megbecsülése, és annak a "pillanatnyisága", hogy mindannyian egyszer "a régi idők nevelőivé leszünk" - fogalmazott Bíró Gyula.

Az intézményvezető Dr. Lipcsei Imre dékán, főiskolai tanár üzenetét is tolmácsolta köszöntőjében, ami a szarvasi Campus egységét, egymás kölcsönös megbecsülését és a jó szolgálattevést foglalta össze. Emlékeztetve, hogy a Gyakorlóintézmény és a Pedagógiai kar sosem félt másként gondolkodni, másként cselekedni, de mindig annak figyelembe vételével, hogy munkák szolgálat, és alapja a felnövekvő nemzedék értéktőrzésének a jövő pedagógus generációinak.

Bíró Gyula köszönetét nemcsak a pedagógusoknak fejtette ki,hanem minden mai és valamikori dolgozónak, minden szolgálattevőnek, akik szerették, szeretik és tesznek a Gál Ferenc Főiskola szarvasi és megyei. országos jó híréért.

Groditzki Anna és Éri Nóra Bianka tanulók verssel köszöntötték a résztvevőket, majd Montvajszkiné Bátor Anna nyugalmazott szakvezető óvodapedagógus meglepetésként egy naplót nyitott, hogy minden évben a találkozásunkat megörökíthessük.

Balczó Pali bácsi pörköltje és a sok finom házi sütemény a résztvevő száz vendég számára a felelevenített emlékek elbeszélése mellett jóízű vacsora alkalommá tette a találkozást.

Sz.Zs.

GALÉRIA

Fonyódligeten töltöttünk három napot...2017-06-11

A Gál Ferenc Főiskola Gyakorló Általános Iskola 6. és 7. osztályos tanulói ebben az évben is Erzsébet Táborban vehettek részt a Balatonnál. Az idén Fonyódliget várt bennünket. Nagy izgalommal indultunk a táborba, a szállásunk faházban volt, amely nagyon jól összehozta a csoportot és igazi tábori hangulatban töltöttük a napokat. Csapatépítés volt a két osztály számára. A programok közül kiemelnénk Balatonbogláron, a Gömbkilátónál tett kirándulásunkat, ahol a Balatoni panorámában gyönyörködhettünk. Majd a bobozás következett, amit mindannyian élveztek, nagy élmény volt számukra.

Ha Balaton, a hajókirándulás sem maradhat ki a programokból, így Badacsonyba látogattunk el.

Megismerkedtünk a kirándulás során még Fonyóddal, majd a vissza úton Siófokkal.

Az időjárás kedvezett és lehetővé tette, hogy sokat fürödhessünk a Balatonban. A tábor közvetlenül a parton helyezkedett el ,így nem kellett sokat gyalogolni. A gyermekbarát táborban szabadtéri játékok várták a gyerekeket, szinte minden játékot érdeklődéssel próbáltak ki: pl. trambulin, gokart stb.

A fiúk esténként foci meccseket játszottak a tábor más csapataival, a többiek részéről a szurkolás sem maradt el. Utána a tábor nagysátrában népzenei táncház várta a táborlakókat. A kirándulásaink alkalmával már hagyománnyá vált a szalonnasütés, melyet mindenki vár.

Már második éve veszünk részt Erzsébet Táborban, nagy élményt jelent valamennyi diák és tanár számára.

Litauszkiné Erki Katalin és Tolnai Tímea osztályfőnökök

GYAKORLÓS ELSŐ HELYEZÉS ORSZÁGOS LEVELEZŐ TÖRTÉNELEM VERSENYEN...2017-06-11

Az "Időutazó" 3 fordulós, 5-6. osztályosok számára kiírt, országos levelező történelem versenyen iskolánk 6. osztályosai két csapattal és egy egyéni indulóval mérettették meg magukat. Minden forduló teszt jellegű és kreatív feladatsorból állt. A különféle történelmi feladatok, rejtvények, források tanulmányozása mellett illusztrációkat is kellett készítenie a versenyzőknek. A számos jelentkező közül Sechna Dorina egyéni kategóriában az I. helyet szerezte meg; Bakula Illés Boldizsár, Bogdán Barnabás, Pusztai Botond csoportos kategóriában a II. helyen, Lestány Kata, Diviki Levente, Korbely Patrik pedig az V. helyen végzett. A dobogósok könyvjutalomat és oklevelet, az V. helyezett csapat oklevelet kapott a verseny szervezőitől.

Felkészítőjük: Stafira Árpád tanár

Gratulálunk Nekik!

KORCSOPORTOS ELSŐ HELY A VÁROSI ASZTALITENISZ BAJNOKSÁGON...2017-06-11

2017. Május 31-én megrendezett Városi Asztalitenisz Bajnokságon a GFF SZGYÁI két tanulója is megméretette magát! A 2008-as korcsoportban Bencze Hunor az első, míg a 2007-es korcsoportban Sass Péter a negyedik helyen végzett! Edzőjük: Fest Attila

Gratulálunk nekik és edzőjüknek!

Oldalak: 158

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011