GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

GFF GYAKORLÓ DIÁKOLIMPIA EREDMÉNYEK2017-07-03

Gyakorlós éremeső az Országos Kajak-Kenu Diákolimpián:

 KELLER GERGŐ K-1  U13  2000m  II. hely

KELLER GERGŐ - BAKULA BOLDIZSÁR - Berta Bence - Gyetvai Máté (Gyomaendrőd)  MK-4  U13  2000m  I. hely

Monostori Péter K-1  U14  500m  I. hely

Monostori Panna  MK-1  U12  500m   III. hely

Molnár Előd - Bogdán BarnaBás - Monostori Péter - Sztricskó Zoltán (Benka Gy. Ev. Ált. Isk.)  K-4  U14  500m  I. hely

 

 „Járjátok az erény útját, és szívetekben mindig béke lesz!”2017-07-01

„Járjátok az erény útját, és szívetekben mindig béke lesz!”

-iskolatörténeti pillanat a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolájában-

 

Verőfényes nyári nap délelőtt tíz órája, amikor összegyűltek, szép ruhát öltöttek, kicsit kiléptek a hétköznapok malomkerék forgásából… Ünnepelni gyűltek össze, számukra rendkívüli, és különleges alkalomból. Nem csupán azért, mert gyermekek ballagtak, hanem a ballagókkal együtt, a Gyakorló Általános Iskola is elért életének egy szakaszának a végéhez. Öröm, és meghatódottság áradt minden percből, hogy ezt a pillanatot is megadta az Isten.

*

Az iskola történetének első ballagó nyolcadikosai, a Gyakorlós polgárok dísz-sorfala között, az intézmény zászlaját követve vonultak a tiszteletükre rendezett búcsúztató, elköszönő ünnepélyre. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Szövényi Zsolt, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nyugalmazott főosztályvezetője, ft. Dr. Kozma Gábor rektor képviseletében is Dr. Lipcsei Imre dékán, főiskolai tanár, Dr. Fest Sarolta dékánhelyettes, főiskolai tanár, Szakács Mihályné dr. nyugalmazott főigazgató, főiskolai tanár, Hodálik Pál, Szarvas város alpolgármestere, Földesi Zoltán vezető főtanácsnok, ft. Seidl Ambrus atya, a Szent Klára Római Katolikus Plébánia plébánosa, és a GFF békési középiskolájának igazgatója, Szlota József főiskolai mesteroktató, Szarvas város oktatási intézményvezetőivel, társintézményeinek vezetőivel.

Nemzeti imádságunk közös eléneklését követően a Gyakorlóóvodások vidám, színes műsora csalt mosolyt a résztvevők arcára, tették könnyű-nehézzé a búcsú pillanatait. Szövényi Zsolt főosztályvezető beszédében a meghatottsággal küzdve emlékezett vissza az alapítás pillanataira, annak a fontos momentumnak a percére, amikor egy felsőoktatási intézmény köznevelési intézmény létesítését határozta el, a már meglévő Gyakorlóóvodájának szakmai kiteljesítésének folytatásaként. Méltatta az elmúlt évek szakmai megújulását, vezetői törekvéseit, azt a példaértékű összefogást, amit a szarvasi campus valósít meg, valódi szolgálójaként a hazai pedagógusképzésnek. „Gyakorló nagypapaként” elérzékenyült mondatokat osztott meg a közösséggel, úgy is mint nagyszülő, és úgy is, mint egyik „bábája” a Gyakorlóintézménynek. Dr. Lipcsei Imre dékán, főiskolai tanár visszaemlékezett az indulásra, a felső tagozat indításának „viharos” pillanataira. Elismerően szólt a Gyakorlóintézmény vezetésének munkájáról, azokról az eredményekről, amelyeknek picinyke mozzanata volt a mai ballagás. Büszkeségének adott hangot, a Kar nevében is, hogy ezt a napot közösen ünnepelheti a mindennapokban összefonódó két intézmény. Ezt a polgári-keresztényi és modern módszertani küldetést megőrzendőnek tartotta, és a fenntartó főiskola nevében is elismerően szólt azokhoz a családokhoz, akik hittek és bíztak az intézmény vezetésében, munkatársaikban, és „úttörői” a Gyakorló Iskola kiteljesedésének.

Zelenák Zénó első osztályos tanuló Békés Márta Iskolabolygó versével búcsúzott, újbóli mosolyt csalva a résztvevők arcára. Tolisz Teodóra és Tóth Etele a felcsendülő komolyzenei dallamok kíséretében búcsúztatták a nyolcadikosokat saját gondolataikkal, valódi érzelemhúrokat pengetve. Groditzki Anna szavalatával, az Add tovább! című verssel köszönt el a ballagó diákoktól. És újra felcsendültek Bach finom muzsika-játékai, és Kasik Ákos és Tóth Eszter nyolcadik osztályosok köszöntek el tanáraiktól, az intézmény munkatársaitól, szüleiktől. Egy szál virággal búcsúztak a ballagók, köszönetüket szavakba öntve, virágba sűrítve, szüleiktől, édesanyjuktól, édesapjuktól, illetve az intézmény valamennyi dolgozójától. Ft. Seidl Ambrus atya egy apa intelmeit fogalmazta meg történetével, és a ballagó tarisznyákban lapuló mézeskalács szívek mellé levélként is elküldte útravalónak. Könnyeivel küszködve tett eleget „feladatának”, amikor Szarvas város alpolgármesterével közösen Hodálik Pál úrral leleplezték az intézmény történetének első ballagó nyolcadik osztályának nagy méretű emléktábláját, amelyen név szerint szerepel az egyházmegye püspöke, Dr. Kiss-Rigó László, a Gál Ferenc Főiskola nagykancellára, Dr. Kozma Gábor rektor, a Gyakorlóintézmény igazgatósága, a ballagó gyermekek név szerint, és az a Don Bosco-i üzenet, ami az iskola jelmondata is egyben. Az emléktáblát megáldotta Ambrus atya, majd közös könyörgés, imádság követte az ünnepi pillanatot.

Az iskola zászlóját az intézmény kiváló tanulója, sportolója, Brachna Balázs adta át, mint a hit és a láng jelképét megőrzésre, a hetedikesek képviselőjének.

Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár, aki az osztály ballagtató osztályfőnökeként fogalmazta meg ünnepi gondolatait, többször a könnyeivel – ahogy ő fogalmazott, allergiás rohamaival – küszködve, búcsúztatta szeretett neveltjeit, az iskola szárnyra bocsátott ballagóit.

„A Férfi nagyon túlsúlyos volt. Régóta le kellett volna már fogynia – legalábbis az orvosa szerint.

Reggel megint a mérlegre állt, leolvasta a mutató állását, aztán hosszasan tanulmányozta a testsúly és a testmagasság arányát tartalmazó táblázatot. Mikor ezzel elkészült, aggodalmas képpel fordult a feleségéhez:

-Hát, e szerint a táblázat szerint kb. 15 centivel magasabbnak kellene lennem!...

-Ezt aligha fogod valaha is elérni – válaszolta az asszony -, valami más lehetőséget kell találnod, ha ügyelni akarsz az egészségedre…

-Igen, teljesen igazad van … - mondta a férj, és még aznap eladta a mérleget.

A mai nap alkalom, ünnepi alkalom, szembenézés a tényekkel. Ha kibúvót keresünk, minden magyarázat megfelel. De nem azt tettük. Nem ezt tettük 2011-ben.” – mondta búcsúbeszédének bevezetéseként.

Megköszönte a szülőknek, kollégáinak, az ehhez a pillanathoz vezető utat, „a Ti és a Mi” érzését, szeretetét, bíztatását, odaadását, áldozatkészségét. Beszédében, mint igazgató elmondta, hogy a Gyakorló nemcsak gondolni, álmodni mert egy nagyot, de meg is csinálna. Megcsinálta, mert volt benne elhívás, volt benne szándék és akarat, tettre készség, cselekvő erő és lendület. Visszautalt a régi idők nevelőinek tetteire, azokra a pillanatokra, amikor 1959-ben megalapították az ország egyik legjobb Gyakorlóóvodáját, majd 1996-ban valami más utat választva Gyakorló Iskolát alapítottak, ami szolgálja a családokat, gyermekeket, a hazai és Kárpát-medencei pedagógusképzést.

2013-ban az új fenntartó, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gál Ferenc Főiskolája tudta és érezte azt a lüktetést, azt a társadalmi missziót, hogy az alkotó folyamatokat megtorpantani nem lehet, de támogatni, kiteljesíteni, értékesség érlelni nemcsak lehetőség, de a várakozásoknak is megfelelő kötelezettség. Ma a Gyakorló egy folyamatosan építkező, innováló, értékközpontú pedagógiai műhely, aminek egyik bizonyítékai az elballagó nyolcadikosok. A búcsúzó, a Gyakorlóintézmény nevében megfogalmazta, hogy hisznek a közösség erejében, és hisznek a jövő erejében. Hisznek abba, hogy méltó és teljes emberi életet csak hitben, és szép emberi kapcsolatokban érdemes élni. Olyan együttélésben, közösségekben, ami biztonságot ad, és kiteljesít. „Ilyen volt a Mi osztályunk, ilyen a Mi iskolánk.” Ahogy Bíró Gyula fogalmazott, „állandóság és változás, megőrzés és megújulás, valami ilyen környezet a Gyakorló, mert tudja, ha valamelyik is hiányzik, akkor nem bontakozhat ki sem bennetek, sem a benne rejlő tehetség. Minket Ti tesztek „naggyá”, minket Ti tesztek hitelessé. Az állandóság, a biztonság forrása, a változás pedig ösztönöz bennünket a megoldások keresésére, a kihívások elfogadására.” Ahogy fogalmazott, nem csalódhattak bennük, mert volt közös akarat, elszánás, útkeresés, hogy ma itt lehessünk. „Hároméves korotoktól tizennégy éves korotokig voltunk együtt. Ez több, mint egy óvoda, ez több, mint egy iskola, ez egy ösvény, amit közösen kellett végigjárnunk. Végigjárás közben néha még egy puszira és ölelésre le lehetett szaladni az óvodába.” Útra indítva Békés megye egyetlen Gyakorlóintézményének ballagó diákjait, így fogalmazott: „menjetek és erősödjetek, szerezzetek tapasztalatokat, és tudjátok minden percetekben, hogy ezek csak akkor érnek valamit, ha ezt nem magatoknak tartjátok meg, hanem gazdagítjátok vele a közösségeiteket, Szarvast, a hazátokat, Magyarországot! Ne felejtsétek el, csak az teljesedhet ki, aki tartozik valahová! Ti tartoztok. A családotokhoz, a családunkhoz. Ne felejtsétek el, hogy katolikus fenntartású, főiskolai Gyakorló Általános Iskolába járhattatok! Olyan iskolába, amelyik szolgál, szolgáltat, karizmát teremt, küldetése van, látható és láthatatlan erők egységgé formálásának eredményeként.” A nem „hivatalos” igazgató könnyeivel küszködve a következővel zárta gondolatait: „A Mi szívünkben itt maradtok, ez az iskola mindig a tietek marad. Iskolánk jelmondatával búcsúztatlak benneteket, mint intézményvezető, mint osztályfőnökötök, mint tanárotok: „Járjátok az erény útját, és szívetekben mindig béke lesz!” Isten áldjon Titeket, Isten áldjon Bennünket!”

Az igazgatói beszédet követően a tantestület meglepetéssel búcsúzott a gyermekektől, az Álomvilág című dalt énekelve.

Sass Zsófia megrendítő szavalatával Babits Mihály Örökkék ég a felhők mögött című versével nyitotta meg a nyolcadikosok elköszöntését, akik halk zeneszóval Bach muzsikájára Teréz Anya egy-egy gondolatát nyújtották át a résztvevőknek, az iskola közösségének.

A ballagási ünnepséget a nyolcadikosok keringő tánca zárta, amellyel búcsút vettek iskolájuktól, nevelőiktől, az intézmény munkatársaitól, szüleiktől, diáktársaiktól.

 

Sz.Zs.

 

 

GALÉRIA

"A Gyakorlóban a mosoly mindig kitart!"2017-06-30

"Hatalmas tömeg gyűlt össze a sivatag szélén, a prófétát hallgatták. Átszellemült arccal figyelte a nagy mester szavait, önkéntelenül is minden mondat után bólintott egyet, kettőt. Csodálatos nap volt, nem tudott eléggé hálát adni az égnek, hogy eljött. Amikor estefelé oszlani kezdett sokaság, dühtől tüzelő arccal rohant vissza a prófétához. -Mester, idejöttem, hogy hallhassam az igaz élet tanítását. Hogy erősödjön a hitem. Hogy másokat is majd hitre juttassak!... És tessék, most, amikor haza akarnék menni - hát nincs meg a tevém! A fa, amely alatt hagytam, ott van, a teve nincs. Hát kérdezem én, ez az isteni igazságosság? Most mondd, mit tegyek? A próféta mosolyogva hallgatta a kitörést, és így felelt: -Higgy Istenben, és máskor kösd meg a tevédet!"

Így hát higgyünk Istenben, kössük meg a tevénket, és baj nem érhet bennünket! - kezdte tanévzáró ünnepi beszédét Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár.

*

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolája tanévzáró ünnepségét Gaál Roland, a Szarvasi Járási Hivatal vezetője köszöntötte. Szellemes köszöntő soraival elismeréssel szólt a megérdemelt munka gyümölcséről, az iskoláról "mint olyan helyről"... Elismerő szavait Dernovics László Szarvas Város Önkormányzat Képviselőtestület képviselője folytatta, a keresztény értékek alapját kihangsúlyozva és méltatva az első nyolcadikosokat útra bocsátó intézmény munkáját. Köszöntését követően az általa alapított támogatást is átnyújthatta ballagó nyolcadikos diákunknak.

A gyermekek műsora Stafira-Lovas Ilona tanár színpadra állításával ebben az évben is "különlegességet" rejtett, hiszen Uhljár Adrienn ötödik osztályos tanuló, erre az alkalomra írt színpadi játékát tekinthette meg az ünnepélyes tanévnyitó közönsége.

Bíró Gyula intézményvezető, ezt a vidám és felszabadult hangulatot görgette tovább tanévzáró ünnepi beszédében, és szólt a Gyakorlóintézmény idei eredményeiről, a háromszáznegyvenegy óvodás és iskolás - ebből kettőszáztizenhárom Gyakorló Iskolás - ez évi "élmény- és munkamorzsáiról. Beszédében köszönetet mondott a szülőknek, kiemelte az elért eredményeket, közösségi programokat, szólt az ez évi fejlesztésekről, nyertes pályázatokról, az előkészített és benyújtott pályázatokról, azokról az egyéni és közösségi erőfeszítésekről, amelyek a Gyakorlót a Szív és a Fej közös dobbanásának naggyá növekedett eredményévé tette.

Munkatársainak köszönetet mondott, hogy mindennap velük alkothat, velük gondolkodhat. Kiemelte, hogy a Gyakorló pedagógusai nem csak kiváló szakemberek, de a gyermekek lelkéhez kiválóan értő emberek, akik fontosak az intézmény, és személyen számára is. Igazgatói beszéde újabb "allergiás rohamot" csalt, amikor Tóth Eszter nyolcadik osztályos tanuló egy neki írt leveléből idézett:

"Drága Gyula bácsi! Nem is tudom hol kezdjem... Óvodás korom óta a Gyakorló Általános Iskolába járok. Mára már tizenkét éve, és ha belegondolok, hogy el kell menni, megszakad a szívem, könnybe lábad a szemem, és elkezdek sírni. Minden idekötött. Valóban igaz, hogy a Gyakorlóban jó gyereknek lenni. Sőt nem is jó, kiváló! A Gyakorlóban a mosoly mindig kitart! Ez így igaz! De mára már nem mosolygok, mert nem akarok elmenni. Itt akarok maradni! Nagyon sok jó, és kevés rossz emlékem van, de én mindig csak a jóra fogok emlékezni."

Na ezért érdemes csinálni! - zárta az idézetet.

Ezt az évet különösen is boldoggá tette, hogy először ballag nyolcadik osztályos gyermekközösség az iskolából, akiket "népmesei hősökként" aposztrofált beszédében. Büszkén szólt a felvételi eredményekről, arról, hogy az elballagó tanulókból többek a megye legerősebb békéscsabai gimnáziumában - emelt természettudományi, idegennyelvi, humán szakokon -, vagy a békéscsabai közgazdasági középiskolában tanulnak tovább, és tizenegyen a kiváló, helyi Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban, vagy a remek szakmakínálatú Székely Mihály Szakgimnáziumban, de lesz tanuló a Gyulai Katolikus Gimnáziumban is. Örökös értékhordozóknak nevezte a nyolcadikosokat. Az elsősökhöz hasonlóan szólt, nagy ovisokból pici iskolásokká lettek, akik ma már vidáman harsogják, hogy "Gyakorlós gyermeknek lenni jó!"

A beszédének a végén közösen számolt vissza az iskola gyermekközössége, 5,4,3,2,1... és az eredmény meg is lett, mert az erős koncentrálás meghozta gyümölcsét, az intézmény vezetője a tanévet bezárta.

Ft. Seidl Ambrus plébános, a jól megszokott történettel érkezett, és adott útravalót a nyári szünetre is.

A tanévzáró ünnepélyen száztíz gyermeket jutalmaztak könyvjutalommal, ebből a nevelőtestületi kitüntetéseket, kiváló sportolói, év közösségi emberei elismeréseket itt adták át, az igazgatói kitüntetéseket az osztályfőnöktől vehették át tanulóink. Az iskola diákolimpikon labdarúgói első és harmadik korcsoportos futballistái és edzőik arany és ezüst érmeket vettek át a jól ismert "mi vagyunk a bajnokok" című muzsika hangjaira. Az elismeréseket átvevő gyermekek nevei a iskola honlapján lesznek olvashatók az elmúlt éveknek megfelelően. "Év kisdiákja" címet vehetett át négy év, több területen elért kiváló teljesítményéért, közösségi munkájáért Pusztai Liza negyedik osztályos tanulónk. A díjat Dr. Benczéné Kardos Karola, a Bóbita Alapítvány elnöke és az intézmény igazgatója adta át. A második legmagasabb adományozható elismerést, a Bóbita Díjat nyolc év kitűnő tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért Koncz Dóra vehette át az alapítvány elnökétől, az intézmény igazgatójától és igazgatóhelyettesétől. Az iskola által adományozható legmagasabb elismerést, a "Vándor-díjat" nyolc év kimagasló tanulmányi eredményéért, versenyeredményéért, Varga Bence tanuló vehette át. Az üveglapba metszett felirat szerint is iskolánk dicsőségeivé váltak munkájukkal, egyéni teljesítményükkel. Nyolc év szülői közösségben végzett munkájáért, és odaadó áldozatos szolgálatáért köszönő oklevelet és virágot vehetett át Brachnáné Molnár Judit, és Sass József szülő.

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ebben az évben is átnyújtott pénzbeli támogatást egy fő roma tanulónak, kiemelkedő közösségi munkájáért.

*

"Isten nemcsak szemet adott, de szemhéjat is." - hangzott az intézményvezető beszédében, summázva, ha valami nem volt tökéletes ebben a tanévben, akkor...

A műsorközlő kellemes nyarat és tartalmas kikapcsolódást kívánt mindenkinek.

Sz.Zs

GALÉRIA

"Legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít!"2017-06-20

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorlóóvodája Szamóca csoportjának ez a közelmúltban duplán is sikerült. Beneveztünk a Mesedoktorok által kiírt országos pályázatba, melynek keretében kórházban fekvő beteg gyerekeknek gyűjtöttünk mesekönyveket. Csoportunk minden tagja lelkesen gyűjtött és önzetlenül ajánlotta fel értékes könyveit. Jó alkalom volt ez arra is, hogy a gyermekek attitűdjeit formáljuk, beszélgessünk a segítőkészségről, az ajándékozás öröméről. 340 könyvet sikerült ily módon eljuttatnunk az alapítványhoz, mely gondoskodik majd arról, hogy az ország minden gyermekkórházába jusson belőle. Az óvodás korosztályban mi tettük a legtöbb felajánlást, így 60.000 Ft-al jutalmazták segítő szándékunkat.

Egy másik országos rajz- és fotópályázatba is beneveztünk, melynek címe: "Kedvesség ereje – építsünk egy jobb, boldogabb világot!" Itt elnyertük a különdíjat, a "Legjobbak a jók között" kitüntető címet. Az országos díjátadóra június 3.-án került sor Budapesten a Lurdy Ház Konferencia- és Rendezvényközpontban. Egy vidám, kreatív játszóházi programot követően csoportunk néhány tagja képviseletében vehettük át a közös ajándékot, valamint a minden kisgyermeknek névre szóló oklevelet és személyes meglepetést.

Szalbotné Kovács Mária, Palyafári Fruzsina
Szamóca csoport szakvezető óvodapedagógusai

Gyakorlósok a szentendrei skanzen pünkösdi fesztiválján... 2017-06-20

Idén 50. alkalommal rendezték meg Szentendrén a Skanzenben a Pünkösdi Örökség Fesztivált. A fesztiválnak több éve társrendezője az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, melynek 8 tagcsoportja képviseltette magát. A különböző tájegységekről érkezett szellemi kulturális örökséget őrző közösségek ismét bemutatták szokásaikat, kézműves és szóbeli hagyományaikat. A rendezvény vasárnapi házigazdája, szervezője, koordinátora Csasztvan András volt. A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola tanulói második alkalommal kaptak meghívást, hogy műsorukkal fellépjenek a Skanzen nagyszínpadán. A harmadik osztályosok a testnevelés órák keretében, néptánc oktatóik vezetésével, Posgay Nórával és ifj. Csasztvan Andrással, rengeteget készültek, hogy méltóképpen képviseljék iskolájukat, a Szarvasi Hagyományőrző Közalapítványt és Szarvas városát.

A pünkösdi forgatagban a fiúk egész délelőtt népi játékokat mutattak be az érdeklődőknek, többek között a Csülközést, a lányok pedig házról házra jártak és kértek engedélyt, hogy ’pünkösdölhessenek’. Az engedélyt mindenhol megkapták, így nagyon sokszor játszották el a pünkösdi királynéválasztást a hagyományokra éhes közönségnek, amelynek jutalma mindenhol hatalmas taps volt. Délután végre elérkezett a pillanat, amikor az osztály színpadra léphetett. A gyerekek izgalma egy csapásra elillant, ahogy a táncuk elkezdődött. Két koreográfiát mutattak be, a Bodrogközi Pünkösdölőt és egy Somogyi gyermekjáték és táncösszeállítást, melyet a Dűlő zenekar kísért.

A gyerekeket elkísérte és egész nap segítette Csasztvan András, Posgay Nóra, Rusvai Márton, Szilágyi Erika, illetve néhány vállalkozó kedvű szülő és a tanító nénik. Köszönjük Csasztvan Andrásnak a meghívást, Posgay Nórának és ifj. Csasztvan Andrásnak a táncok és gyermekjátékok betanítását, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesületnek a zenekar és a buszköltség finanszírozását, illetve a Szarvasi Hagyományőrző Közalapítványnak, hogy a fennmaradó összeget biztosította.

A gyermekek életre szóló élményekkel tértek haza, hiszen nem csak aktív részesei lehettek Pünkösd ünnepének, hanem megismerkedhettek a nemzeti listán szereplő hagyományőrző programokkal is.

Komlósné Szirom Anita szakvezető tanító

Régi idők nevelőire emlékeztek a GFF Szarvasi Gyakorlójában...2017-06-12

Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár a régi idők nevelői életfánál köszöntötte a Gyakorlóintézmény és a Pedagógusképző Kar egykori és jelenkori pedagógusait, technikai munkatársait. Bevezető gondolatként Böjte Csaba testvér üzenetét fogalmazta meg "Gyermeket nevelni, egy-egy bölcs gondolatot megosztani, a bomló, mindenre rácsodálkozó emberi értelmet lángra lobbantani, a legszebb hivatás a Földön!"

Az öt esztendővel ezelőtt állított életfa üzenete; a múlt tisztelete, a hivatás erkölcsi megbecsülése, és annak a "pillanatnyisága", hogy mindannyian egyszer "a régi idők nevelőivé leszünk" - fogalmazott Bíró Gyula.

Az intézményvezető Dr. Lipcsei Imre dékán, főiskolai tanár üzenetét is tolmácsolta köszöntőjében, ami a szarvasi Campus egységét, egymás kölcsönös megbecsülését és a jó szolgálattevést foglalta össze. Emlékeztetve, hogy a Gyakorlóintézmény és a Pedagógiai kar sosem félt másként gondolkodni, másként cselekedni, de mindig annak figyelembe vételével, hogy munkák szolgálat, és alapja a felnövekvő nemzedék értéktőrzésének a jövő pedagógus generációinak.

Bíró Gyula köszönetét nemcsak a pedagógusoknak fejtette ki,hanem minden mai és valamikori dolgozónak, minden szolgálattevőnek, akik szerették, szeretik és tesznek a Gál Ferenc Főiskola szarvasi és megyei. országos jó híréért.

Groditzki Anna és Éri Nóra Bianka tanulók verssel köszöntötték a résztvevőket, majd Montvajszkiné Bátor Anna nyugalmazott szakvezető óvodapedagógus meglepetésként egy naplót nyitott, hogy minden évben a találkozásunkat megörökíthessük.

Balczó Pali bácsi pörköltje és a sok finom házi sütemény a résztvevő száz vendég számára a felelevenített emlékek elbeszélése mellett jóízű vacsora alkalommá tette a találkozást.

Sz.Zs.

GALÉRIA

Fonyódligeten töltöttünk három napot...2017-06-11

A Gál Ferenc Főiskola Gyakorló Általános Iskola 6. és 7. osztályos tanulói ebben az évben is Erzsébet Táborban vehettek részt a Balatonnál. Az idén Fonyódliget várt bennünket. Nagy izgalommal indultunk a táborba, a szállásunk faházban volt, amely nagyon jól összehozta a csoportot és igazi tábori hangulatban töltöttük a napokat. Csapatépítés volt a két osztály számára. A programok közül kiemelnénk Balatonbogláron, a Gömbkilátónál tett kirándulásunkat, ahol a Balatoni panorámában gyönyörködhettünk. Majd a bobozás következett, amit mindannyian élveztek, nagy élmény volt számukra.

Ha Balaton, a hajókirándulás sem maradhat ki a programokból, így Badacsonyba látogattunk el.

Megismerkedtünk a kirándulás során még Fonyóddal, majd a vissza úton Siófokkal.

Az időjárás kedvezett és lehetővé tette, hogy sokat fürödhessünk a Balatonban. A tábor közvetlenül a parton helyezkedett el ,így nem kellett sokat gyalogolni. A gyermekbarát táborban szabadtéri játékok várták a gyerekeket, szinte minden játékot érdeklődéssel próbáltak ki: pl. trambulin, gokart stb.

A fiúk esténként foci meccseket játszottak a tábor más csapataival, a többiek részéről a szurkolás sem maradt el. Utána a tábor nagysátrában népzenei táncház várta a táborlakókat. A kirándulásaink alkalmával már hagyománnyá vált a szalonnasütés, melyet mindenki vár.

Már második éve veszünk részt Erzsébet Táborban, nagy élményt jelent valamennyi diák és tanár számára.

Litauszkiné Erki Katalin és Tolnai Tímea osztályfőnökök

Oldalak: 149

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011