GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

„Kötögetjük életünk fonalát…”2017-09-07

  1. augusztus 31-én tartotta tanévnyitó ünnepi alkalmát a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolája és Gyakorlóóvodája.

A kellemes zöld környezetben tartott tanévnyitó ünnepélyt megtisztelte jelenlétével Ft. Dr. Kozma Gábor rektor, főiskolai tanár, Hodálik Pál Szarvas város alpolgármestere, Dr. Lipcsei Imre dékán, főiskolai tanár, Seidl Ambrus plébános atya, a Kar vezetőoktatói, képzésvezetői, a Szülői Közösség és Bóbita Alapítvány vezetése.

A tanévnyitó ünnepély megjelentjeit Dr. Kozma Gábor diakónus, rektor köszöntötte, keresztényi üzenetével, hangsúlyozva azt az értékelvű együttműködést, amit a Katolikus Egyház, a Gál Ferenc Főiskola, a nevelői közösség, a gyermek és szülői közösség, közösen valósít meg Szarvas városban. A rektori üzenet a munka elismerése mellett szólt az előttünk álló feladatok és elhívás fontosságáról, arról az elkövetkező fejlesztési ciklusról is, amiben „egyként dobban” fenntartó és intézmény. A rektori köszöntő szólt a saját fenntartott köznevelési intézmény mellett a város más fenntartású intézményeinek is, eredményes évet kívánva minden köznevelésben szolgáló pedagógusnak. Hodálik Pál alpolgármester úr, Szarvas Város Képviselőtestülete és polgármestere nevében köszöntötte az egybegyűlteket, és hangsúlyozta, hogy Szarvas város számára fontos a nevelési-oktatási intézményekben folyó munka, hisz a város színesítői, alakítói, és arra biztatta a Gyakorlóintézmény polgárait, vezetését, hogy változatlanul legyenek aktív és cselekvő szereplői a város kulturális és oktatási életének.

Seidl Ambrus plébános atya a már megszokott és várt év eleji történettel ajándékozta meg a résztvevőket, ezzel „kijelölve” az utat az új tanév „lelkiségének”, és a hagyománynak megfelelően Szuhaj György festőművész egy szellemes grafikáját adta át, ami mindennap emlékezteti az iskolai közösséget az év üzenetére. Az első és ötödik osztályosok vidám, szórakoztató műsorában gyermeki álmokat, „iskolás iskolátlanságokkal” derítették jókedvre a vendégeket, és fogalmazták meg azt az üzenetet, ami a Gyakorlóintézmény családiasságát jelenti.

 

Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár tanévnyitó ünnepi beszédében egy történetet osztott meg az iskola polgáraival, szülőkkel, vendégekkel;

 „Két európai tudós eltéved a sivatagban. Elfogyott a vizük, szomjhalál fenyegette őket. Egyikük úgy vélte, a távolban egy oázis körvonala rajzolódik ki.

- Nyilván, az ismert érzelmi csalódással van dolgunk, állapítja meg a társa - , számos tudományos értekezés számol be erről a jelenségről. Intő jel, kezd összezavarodni az érzékelő képességünk. Nagyon résen kell lennünk.

Tovább vonszolták magukat és most már a víz csobogását is mindketten hallani vélték.

-Istenem, hát még halálunk küszöbén is csúfot űzöl velünk…? – fohászkodik a másik.

Két busman talált rá másnap reggel a tudósok holttestére. Csodálkoznak, hogy közvetlenül az oázis előtt estek össze. Az egyik kis busman kiveszi a halottak zsebéből az útleveleiket, és így szól társaihoz:

-Már mindent értek, ezek az úgynevezett felvilágosult európaiak még azt sem képesek elhinni, ami a szemük előtt van…”

 

Az igazgatói üzenet erre a tanévre így szólt: „Higgyünk a szemünknek: új tanév, és egy újabb sikeres Gyakorlós év lehetősége kínálkozik a tanév nyitásával.”

Az intézményvezető a szenvedéllyel építkezők közösségének határozta meg a Gyakorlóintézményt, amiben nem pusztán építkezők: kőművesek, segédmunkások és építőkövek vagyunk, hanem egy szenvedélyes megrendelői akarat, egy szenvedélyes építészközösség, szenvedélyes kőműves és segédmunkás csapat és szenvedélyes építőkövek. Az elmúlt hét év közös munkáját olyan akarat kiteljesítésének, újjáépítésének nevezte, ahol nem csak egy óvoda és egy iskola újjáépítése történt meg, hanem egy igazi „szívlenyomat” jöhetett létre. Sokak áldozatos munkájának és elhivatottságának köszönhetően; „A Fej és a Szív lenyomata”. A Gyakorlóintézményben 346 gyermek és tanuló kezdte meg a nevelési- illetve tanévet, a Gyakorlóiskolában 216 Gyakorlós polgárnak csengettek be szeptember 1-jén.

Az intézményvezető külön szólt a legkisebbekhez „Morzsákhoz és Morzsókákhoz”, a nagyobbakhoz, és a nevelői és szülői közösséghez, azokhoz, akik „valósággá” teszik ezt az intézményt.

Hangsúlyozta, hogy a sikereket nem kívülről érkező kitüntetésekben, dicséretekben mérik és várják –nem mintha nem estek volna ezek is jól- jegyezte meg, mert itt a mindennapokban van, egy egymás szemébe nézésben – szülő, gyermek, nevelő, fenntartó -, egy kézszorításban, egy vállon veregetésben, egy szeretetölelésben, egy közösségi élményben. „A sikeres és boldog embereket nem díjakban mérik. Olyanok, akik biztos tudással, biztos hittel, alázattal, és odafigyeléssel vannak, bizonyos hogy, magukban hordozzák a Boldog Ember lehetőségét.” – fogalmazta meg.

Elismeréssel szólt munkatársainak tudásáról, a gyermekszeretetéről, arról a „csodáról”, ami a mindennapok elviselhető gyönyörűségét adja, megmutatja a nevelés hatalmát, a közösségük erejét, és a lélektől lélekig áramoltatás mesterségét. Ez adja a Gyakorló elismertségét régió és országszerte.  Ez adja a Gál Ferenc Főiskola egyik küldetését.

Ismertette az újonnan induló óvodai német idegennyelvi csoport innovációját, a Kosárlabda Szövetséggel és a Szarvas FC-vel kötött együttműködés tartalmi vonatkozásait, a Szilver Művészeti Alapiskolával kötött intézményi együttműködést, és azokat a közel tízmillió forint értékű rekonstrukciós munkákat, amelyeket elvégeztek a nyáron saját erőből, fenntartói támogatással, a Gyakorló Digitális-suli 2.0 program folytatását, ami egyedülálló Szarvas városban, és Békés megyében is, illetve az éppen a tanévnyitó alatt is a háttérben folyó új ötmillió forint értékű Bóbita Alapítvány és Gyakorló közös pályázati sikerét igazoló játszótér létesítését.

Ahogy azt Bíró Gyula megfogalmazta, a Gyakorló az „elöl lépők közössége, és nem a kullogóké”. Soha nem akart és soha nem akar a legnagyobb lenni, de soha fel nem adott vágya a „legjobbság”, ami alatt nem számok kusza halmaza értendő, amit hangsúlyozott, hanem valami egészen mélyen megfogalmazódó és kimondott, vagy kimondatlan érzés, ami nem jelent mást, mint az újból és újból érkező kihívásoknak való megfelelést. A bizalom megszolgálását. Ahogy ő fogalmazott, nemcsak okos gyermekeket, de boldog felnőtteket és boldog családokat szeretne látni. Ennek garanciája a kiváló fenntartó, az egyházi nevelés-oktatás, a hagyományok tisztelete, a kihívásoknak való megfelelés, az innovációs készség és az értékek feltétel nélküli őrzése. Az iskola jelmondatával, Don Bosco idézetével summázta igazgatói üzenetét: „Járjátok az erény útját, és szívetekben mindig béke lesz!”

Köszöntötte az intézmény új munkatársait, majd „közös kötögetésre” hívott mindenkit.

Kötögetjük életünk fonalát.

Választhatunk igényes mintát,/vagy inkább egyszerűt./Készülhet tarka szövet, /vagy egyszínű darab.

A színeket néha nem mi választjuk,/változó a fonal minősége is, /egyszer fehér, simogató,/máskor szúrós, kemény.

Ha elejtünk egy szemet, /türelmesen, vagy idegesen,/szedjük fel újra./Kötögetjük életünk fonalát.

De felfejteni/egyetlen egy sort /sem lehet…

kötögetjük életünk fonalát.”

 

Ezt követően kellemes nyárvégi zene kíséretében Gyakorlós polgárokká fogadta a név szerint megszólított első osztályosokat, és jó munkát kívánt tanítóiknak.

A tanévnyitó ünnepséget Koppányiné Langó Zsuzsanna igazgatóhelyettes közérdekű bejelentései, tájékoztatása zárta, a Szózat közös eléneklését követően.

 

Sz.Zs.

GALÉRIA

„Rendesen” kitáborozták magukat a Gyakorlósok!2017-08-10

A gyakorlósok nyári tábora 14. alkalommal szerveződött, ezúttal Balatonrendesre.  Az alsó tagozatos diákjaink számára számos csodát, élményt, kalandot, mókát, kacagást nyújtottak az öt nap programjai.

Megcsodálhatták a 15 kamionnyi kockából megépített óriási LEGO kocka kiállítást, kipróbálhatták az óriás interaktív építményeket, de saját elképzelésüket is megvalósíthatták a kiállítás Fun Park részében.

Kedden a szikrázó napsütés egész napra a Balaton partra csalogatott bennünket. Úszás, pancsolás, ugrálás, homokvárépítés töltötte ki a napot.

A gyerekek leginkább a szerdai napot várták, amikor Patcára, a Katica Tanyára látogattunk. Az élményparadicsomban számos szabadidős tevékenységre nyílt lehetőségük, melyek közül a hatalmas kánikulában a vízi vidámpark nyerte el legjobban a tetszésüket.

Csütörtökön megmutatta a Balaton a haragosabb arcát, melyet nagyon élveztek a gyerekek, a parton állva várták a hullámok kicsapódását. Az utolsó két napon látogatást tettünk a Festetics kastélyba és a Tihanyi Bencés Apátságba.

A gyerekek sosem rejtik véka alá véleményüket, megtették ezt most is. Az öt napot így summázták: „Zsuzsi néni! Ez volt eddig a legjobb tábor!” Mi öten kísérő pedagógusok pedig rendkívül boldogok vagyunk ilyenkor, mert mindig sikerül überelni azt, amiről korábban azt gondoltuk, hogy felülmúlhatatlan.

Koppányiné Langó Zsuzsanna táborszervező

GALÉRIA

SZELIDEN TELJESÍTENI…2017-08-02

Dr. Benczéné Kardos Karola kuratóriumi elnök adta át a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda és a Bóbita Alapítvány nevében azt a szerény anyagi támogatást, amivel Podani Milán sportolói karrierjét szeretnénk támogatni. A szeretetből pedig tettek fakadnak, eredmények sarjadnak, amiért egyként szorítunk a jövőben is Milánnak, ahogy tettük ezt eddig is.

A rövid idejű gyűjtést követően százezer forint pénztámogatást nyújtottunk Milán részére. A pénzbeli támogatás mellett a szeretetünket adtuk és adták a támogatóink, akik felsorolva a következők voltak: a GFF Gyakorlóintézményének tanulói, dolgozói és szülői közössége, Geomark Kft., Nedró György és Kamilla Reformház. Köszönet önzetlenségükért…

A gyűjtés természetesen nem zárult le, továbbra is várjuk az adományokat a Bóbita Alapítvány számlájára! Bóbita számlaszám: 11998707-04603162-00000000

Bóbita Alapítvány - GFF SZGYÁI

Plébániai hittantábor a Gyakorlóban… 2017-08-01

A hit hősei ismét megelevenedtek 2017.07.10. és 14.-e között a szarvasi Szent Klára Plébánia által megrendezett hittantáborban. A 24 alsó tagozatos hittanos résztvevővel induló táborban azokkal a szentekkel ismerkedhettek meg, akikre kicsik és nagyok egyaránt a keresztény cselekvő hit szuperhőseiként tekinthetnek. Terítékünkre ebben az évben Néri Szent Fülöp, az öröm szentje, Árpád-házi Szent Margit békeszerző királylány, Szent László lovagkirály és a szerzetesek kerültek. Fő helyszínünk idén is a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolája volt. A kézműveskedéssel, dramatikus játékokkal, árnybábozással, csapatépítő játékokkal, vetélkedőkkel, énekekkel és imákkal tarkított foglalkozások mellett a táborozók minden nap kirándultak egy kicsit. Játszottunk a ligetben, liliomos kincseket kerestünk a Szent Klára templomban, lovagi tornán vehettünk részt a Szárnyaló Lovastanyán és megnéztük, hol lakik Ambrus atya. A plébánián a szerzetesnap jegyében levendulát morzsolhattunk és illatzsákocskákat készíthettünk. Az utolsó napot a Körös-parti szarvasi Horgászüdülőben töltöttük, ahol kis műsorunk segítségével bemutattuk a héten megismert szenteket, majd bográcsos ebéddel és egy jó hangulatú családi délutánnal koronáztuk meg a hetet.

A résztvevők számára ingyenes hittantáborunk megvalósulását a Szeged-Csanádi Egyházmegye, a Szent Klára Plébánia, a Máltai Szeretetszolgálat, a Gál Ferenc Főiskola Gyakorló Iskolája és Pedagógiai Kara, valamint a szülők nagylelkű adományai támogatták. Hálás köszönetet mondunk mindenkinek, aki valamilyen formában segítette táborunkat.

 A tábor szervezői voltak: Jancsó Brigitta és Gyekiczki Istvánné Bacsa Piroska hitoktatók. Segítőik voltak: Solcan Kármen tanító szakos hallgató, továbbá Majoros Kata, Fabó Csenge és Borbély Dávid, a Vajda Péter Gimnázium önkéntes diákjai.

 

Jancsó Brigitta

Magvaink szárba szökkennek…2017-08-01

-GFF hallgató a Rózsa Borka-díj 2017. évi kitüntetettje –

 

Böjte Csaba testvér, amikor az ember előtt álló távlatok határtalanságát említi, a következőt írja: „jó dolog élni, létezni, mozgásban lenni, álmodni és alkotni, látni, hogy itt-ott elhintett kis magvaid szárba szökkennek, és bimbót, virágot bontanak.”

 

A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karának diplomaosztó ünnepségén Rózsa Gábor kuratóriumi elnök személyesen nyújtotta át a 2017. év Rózsa Borka-díját, a legkiválóbb óvodapedagógus jelölt elismeréséül.

  1. május 17-én a KSH könyvtárának oktatótermében került sor a Rózsa Borka-díj írásbeli versenyére, ahol Főiskolánkat, Pedagógiai Karunkat és az őt előterjesztő Gyakorlóintézményt Veres Jenifer hallgató képviselte.

Az 1990 óta működő alapítványt Rózsa György és két fia hozta létre, Rózsa Györgyné Robitsek Borbála óvónő emlékére, aki Mérei tanítványként a második világháború utáni első szakképzett óvodapedagógus nemzedék tagjaként szolgált elhivatottsággal pályáján. Az alapítvány 1992 óta szervezi meg a magyarországi óvodapedagógus képzőhelyek által delegált végzős hallgatók számára a versenyt, hogy a szakmai kuratórium döntését követően odaítélhesse az elismerést az oklevéllel és pénzjutalommal járó díjat. Minden évben a hallgatók a kuratórium által megfogalmazott és kijelölt aktuális témában fejtik ki nézeteiket, tanulmányaik és gyakorlati képzésük alapján fogalmazzák meg a gondolataikat. Az idei évben az érzelmi nevelés témaköre került terítékre, és minden képzőhely – főiskola és egyetem – delegált hallgatót a díj elnyerésére. A pályamunkák minden esetben jeligésen íródnak a helyszínen laptopon, és a szakmai értékelést követően történik a jeligékhez tartozó borítékok felbontása, amiben láthatjuk ki az adott év szakmai zsűrije, kuratóriuma által kiválasztott óvodapedagógus jelölt győztese.

A kuratórium minden évben összegzi a tapasztalatokat, a hallgatók írásbeli munkáját megvizsgálja, hogy a hallgató mennyire megalapozott elméleti tudással rendelkezik, meg tudja-e ragadni a lényeges területeket, komplex látásmód érvényesül-e az adott év témájában, gyakorlati példákat tud-e kapcsolni az elméleti alapokhoz, van-e a hallgatónak egyéni meglátása, kitapintható-e egyéni stílusa, majd a kuratórium tagjai összegző benyomásokat tesznek, illetve pontozzák az elkészült munkákat.

A kuratórium jelenlegi tagjai: Dr. Bakonyi Anna pedagógiai szakértő, ny. főiskolai docens, Benyusné Szász Mónika óvónő, Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár, Egyed Zsuzsanna óvodavezető,pedagógiai szakértő, Körmöci Katalin főszerkesztő, egyetemi oktató, és Dr. Villányi Györgyné főszerkesztő, egyetemi oktató. Az alapítvány képviselői: Rózsa Gábor és Rózsa Mihály urak.

2013-ban, 2015-ben, majd 2017-ben is a Gál Ferenc Főiskola szarvasi hallgatója vehette át a Rózsa Borka 2017 díjat, kiváló dolgozatának elismeréseképpen.  Veres Jenifer óvodapedagógus hallgató –Podani Mihályné és Demjénné Jónás Klára szakvezetők hallgatója - öregbíti a szarvasi pedagógusképzés hírnevét, a szárnyra bocsátó főiskolán és a gyakorlóintézményben folyó szakmai munkát. A kuratórium kiemelte, hogy a szarvasi pedagógusképzés erőssége az elmélet és gyakorlat egyensúlyának megtalálásában, és egymást erősítő voltában keresendő, hiszen évek óta bizonyítanak a hallgatók a különböző megmérettetéseken, és lesznek kiváló tagjai a hazai pedagógustársadalomnak. Jenifer pályáját óvodapedagógusként folytatja szülővárosában. Általa szárba szökkent egy kiváló pedagógusjelölt, és magvait szórhatja, hogy újabb bimbók bonthassanak virágot.

Veres Jenifer, Dr. Fest Sarolta dékánhelyettes, főiskolai tanártól és Bíró Gyula intézményvezető, főiskolai mestertanártól a kari diplomaosztó ünnepélyen vehette át a Gyakorlóintézmény által alapított és gondozott „Legkiválóbb óvodapedagógus jelölt 2017” díjat is.

 

Sz.Zs.

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola
és Gyakorlóóvoda álláshirdetései:
2017-07-03

Oldalak: 149

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011