GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

Te Deum - tanévzáró szentmise2018-06-25

Te Deum - tanévzáró szentmise a GFF Szarvasi Gyakorlóintézményében...

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola 2018. június 13-án 10 órai kezdettel tartotta tanévzáró Te Deum szentmiséjét a Szent Klára Plébánia templomban. Közreműködtek a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskolatanulói és nevelői, a Gyakorlóintézmény "Szív Hangjai" kórusa

Elsőáldozás...2018-06-25

2018. június 3-án, Úrnapjának ünnepén került sor a negyedik évfolyamos katolikus hittanosok elsőáldozására. A Gál Ferenc Főiskola Gyakorló Általános Iskolájából, a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskolából , valamint a Szlovák Általános Iskolából január óta készültek a gyerekek a nagy napra, amikor az Úr Jézust szívükbe fogadhatják és a szentostya formájában is találkozhatnak vele. Havonta egy-egy alkalommal a közös vasárnapi szentmisék után elsőáldozási felkészítő foglalkozáson vettek részt hitoktatójuk vezetésével. Az elsőáldozás előtt minden kis hittanos elvégezte élete első gyónását. Így nemcsak értelmükkel, de lelkük megtisztításával is készültek erre a napra. Az elsőáldozási szentmisén a Gyakorlóintézmény Szív Hangjai Gyermekkórus néhány tagja vállalt énekszolgálatot és tette még szebbé az ünnepet Balláné Tóth Krisztina vezetésével. Zárásképpen Ambrus atya a plébánián vendégelte meg az elsőáldozókat.

A Gál Ferenc Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának negyedik osztályából hatan mondtak igent Jézus meghívására és lettek elsőáldozók: Brusznyiczki Adél Anna, Major Zsófia, Kasnyik Hédi, Pintér Balázs Gábor, Szécsi Emma és Szoboszlai-Szabó Dániel.

Jancsó Brigitta hitoktató

Minden kincsnek kiaknázása…2018-06-25

„Régi Idők Nevelői” találkozhattak a hagyományoknak megfelelően a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda szervezésében a GFF szarvasi campusán. A hat évvel ezelőtt állított „életfa”, amely emléket állít a régmúlt képzős oktatóinak, szakvezető óvodapedagógusainak, szakvezető tanárainak, technikai munkatársainak, találkozási pontja annak a pillanatnak, ami a Pedagógusnap alkalmával „ingujjas” baráti rendezvénynek ad helyszínt. Több ez, mint egy találkozás…, egy kapocs, ami összeköti a múltat a jelennel, és a múlttá váló jelent a jövővel.

Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár köszöntő szavaiban tolmácsolta Ft. Dr. Kozma Gábor rektor, főiskolai tanár és Dr. Lipcsei Imre dékán, főiskolai tanár üdvözletét; a rektori üzenet annak az elhívásnak a megerősítése, amit a pedagógus munka, hivatás jelent. A minden korok körülményei között. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy egy Pedagógusképző Főiskola, egy pedagógusképzést folytató Gyakorlóintézmény át kell, hogy tudja sugározni azt a szeretetet, azt a hitet, azt a megbecsülést, amit ez a hivatás jelent, és kell, hogy jelentsen. Ez a munka az alázatról szól, az iránymutatásról, a szeretettel nevelésről, a mindig bátorításról, a mindig felfedezésről, a mindig ragyogásról és csillogásról, ami nem talmi, nem külcsínes, hanem lélektől-lélekig áramló, tiszta forrású, nevelő és nevelt közötti csoda.

Az intézmény vezetője hangsúlyozta, hogy a szarvasi campus két intézménye a Pedagógiai Kar és a Gyakorlóintézmény mindig tudott egyként dobbanni, mindig tudott nagyszerű alkotói folyamatokban együttgondolkodni, és cselekedni, és ez a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gál Ferenc Főiskolájának fenntartásával, Dr. Kozma Gábor rektori támogatásával csak erősödött, és az értékközpontú nevelés műhelyévé szilárdult.

A megbecsülés egy ilyen napon nem csupán a nevelőknek szól, az oktatóknak, hanem azoknak a technikai munkatársaknak, akik mindig is a feltételeket megteremtették, a campus működését biztosították, és részei annak a nagy családnak, amit „Képzőnek” hívunk.

A jelenlévő több mint száz vendég, nyugdíjas és aktív munkatárs elbeszélhette a régi időket, a jelenkor kiváló eredményeit, és mindenki egy baráti kézszorítással, egy mosollyal, egy öleléssel erősítette az összetartozás mindennapokban is megnyilvánuló érzését.

Molnár Márta és Szitó Zsófia Alma csoportos óvodások nyitották a rendezvényt verses köszöntőjükkel, majd Palyov Lara első osztályos tanuló a „Gyakorlós kistestvér” érkezésével kapcsolatos gondolatait osztotta meg a közönséggel, és Pusztai Botond hetedik osztályos tanulónk veretes szavalatával zárult az ünnepi műsor. A köszöntés elmaradhatatlan résztvevője Montvajszkiné Bátor Anna nyugalmazott szakvezető óvodapedagógus, aki minden évben, így idén is parányi, jelképes ajándékkal kedveskedett az intézménynek. Balczó Pali bácsi remek pörköltje jó alapot adott a baráti beszélgetéshez.

Ahogy Böjte Csaba testvér mondja: „Sok-sok értéket halmozhat fel Alkotónk a gyermekeinkben! Minden kincsnek kiaknázásához nem elég egy élet, de ez nem gond, mert örök életre teremtett lények vagyunk!”

 

Sz.Zs.

„Útrakelés” a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskolájából…2018-06-25

„Vajon egy kis „hernyónak” mennyi az esélye, amikor át akar kelni az úttesten? Nincs esélye. Előtte hat méternyi aszfalt…, húsz személykocsi, öt teherautó, egy nyergesvontató és két lovaskocsi jön percenként.”

2018. június 9-én szép ruhába öltözve, kicsit kilépve a hétköznapok szürkeségéből, ünnepre gyűlt össze a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda ballagására érkező vendégserege. Nemcsak azért különleges alkalom ez, mert nyolcadikosok ballagnak, mint az ország számos általános iskolájában, hanem azért is, mert mind a nevelők, mind a szülők elérkeztek életük egy szakaszának a végéhez. Meghatottság és öröm mellett, számotvetés is az ilyen alkalom. Az ilyen ünnepek napoztatják a lelkünket.

2011-ben a Gyakorlóintézmény mert egy nagyot álmodni, amihez „támogatókat” kerestek, olyanokat, akiknek a bizalma, az elszántsága megingathatatlan. Olyanok, mint maga az intézmény, van bennük elhívás, szándék és akarat, van bennük tettrekészség, cselekvőerő és van bennük lendület.  A „Régi Idők Nevelői” 1959-ben az ország egyik legjobb Gyakorlóóvodáját, majd 1996-ban Gyakorló Iskolát alapítottak, a gyermekek és a pedagógusképzés szolgálatára mind Magyarországon, mind a Kárpát-medencében. A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gál Ferenc Főiskolája 2013-ban tudta, hogy értéket ment, értéket őriz, és értéket hagyományoz tovább fenntartóként, amikor Szarvason társadalmi missziót teljesített, és teljesít ma is az intézmény gondoskodó fenntartójaként. Ennek köszönhetően alkotói folyamatok kaptak megerősítést, teljesedhetett ki az intézmény pedagógiai hitvallása, és a szarvasi pedagógiai műhely régi-új fényében tündökölhet. A GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskola egy folyamatosan építkező, innováló, értékközpontú pedagógiai műhely, aminek bizonyítéka az intézmény történetének második ballagó osztálya.

Litauszkiné Erki Katalin osztályfőnök útrakelő osztályával, ezen a napon a meghatottságnak, és a családi közösség érzelmeinek adhatta át magát.

Ft. Dr. Kozma Gábor rektor, főiskolai tanár nevében, Dr. Lipcsei Imre dékán, főiskolai tanár köszönt el a Gyakorlós polgároktól, köszöntötte az intézményt. Ünnepi beszédében kiemelte, hogy jó döntést hozott a fenntartó és az intézmény, amikor új alapokra helyezte az intézmény működését, vezetését, menedzsmentjét, és tartalmi irányvonalaiban is mert újat tenni, kiteljesedni.

Hodálik Pál, Szarvas város alpolgármestere gratulált és elismeréssel szólt a campuson folyó munkáról, a szarvasi képző két intézményének pedagógiai teljesítményéről, és dinamizmusáról. Kérte a ballagókat, hogy érezzék a városukat, érezzék az itt rejlő lehetőségeket. A búcsúzó nyolcadikosokat a gyakorlóovisok vidám műsorral, tánccal köszöntötték. Az első, a negyedik és a hetedik osztályosok szavalatai, a hetedik osztályosok búcsúbeszéde, az ünnepélyes zászlóátadás éreztette, hogy valami lezárul, valaminek itt, és most vége szakad. Ft. Seidl Ambrus, a Szent Klára Római Katolikus Plébánia plébánosa, az intézmény tanára, „talpraállásra, talpon maradásra” sarkallta az útrakelő fiatalokat. Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár visszaemlékezett azokra a „lélek-rezdülésekre”, amelyek különlegessé tették és teszik a Gyakorlóintézményt, amitől több, mint egy óvoda és több, mint egy iskola, ami megmagyarázhatatlanul emberivé teszi a tizenegy-tizenkét év együttélését. A nyolcadik osztályosok tablójának Don Bosco-i idézetét kiemelve, „Légy vidám, és tedd a jót, a verebeket meg hagyd csiripelni!” megfogalmazta, hogy olyan fiatalokat szeretne, akik merészek, és alkotókészek, van bennük vágy a megmutatkozásra, van bennük vágy az Élet teljes megélésére, van bennük lélek, ami megmutatja az igazi jót, az igazi szépet, a valóban értékeset, de mindezt azért, hogy gazdagítsanak családot, közösséget, Szarvas városát, a hazájukat, Magyarországot.

Mert a kis „hernyó” nem tud a járművekről. Nem tudhatja, milyen széles az út, nem tud a gyalogosokról, kerékpárosokról, csak azt tudja, de leginkább érzi, hogy a túloldalon valami zöldell, valami friss, valami „ehető”… Elindulás, és megérkezés. Minden körülmények ellenére. Elindulni, menni, és megérkezni.

A nyolcadik osztályosok ballagó tánca, búcsú verseik, egy-egy szeretet-imádság mondatuk, a tanári kar búcsúéneke, ami útra engedte az elmúlt tizenegy-tizenkét év közösen megélt pillanatait, nehézségeit, örömeit, azokat a „Gyakorlós finomságokat”, amiket együtt élt meg gyermek, szülő és nevelő.

„Járjátok az erény útját, szívetekben mindig béke lesz!” Isten áldjon Titeket, Isten áldjon bennünket! zárult a 2018. évi Gyakorlós ballagási ünnepély szeretethangja.

Sz.Zs

Oklevél2018-06-20

Gratulálunk!

Oldalak: 173

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011