GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

Veni Sancte Szentmise a Gyakorlóban...2018-09-28

A Szentlelket hívták a tanév elején a diákok és nevelők a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolájában, hogy segítségével lelkesen, töretlen szorgalommal és kitartással végezzék feladatukat az előttük álló hónapokban.

2018. szeptember 27 - Szent Klára Római Katolikus Plébánia templom

A Veni Sancte szentmisét Seidl Ambrus plébános celebrálta. Közreműködtek: az iskolánk "Szív Hangjai" kórusa és a hetedik osztály tanulói.

Meghalt Mátyás, oda az igazság?2018-09-28

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda negyedik osztályos tanulója, Laurinyecz Levente válasza bizonyára egy határozott NEM erre a szokatlan kérdésfeltevésre.

S hogy miért biztos benne?

Mert a Gyulán megrendezett Mátyás király Megyei Monda- és Mesemondó Versenyen a zsűri igazságosan járt el, mikor neki ítélte az I. helyezést.

Szeptember 28-án tizenkettő negyedikes mesemondó érkezett a megye számos iskolájából a Gyulai Vár Lovagtermébe. A versenykiírásnak megfelelően mindegyikük egy-egy Mátyás királyról szóló mesével, vagy mondával a tarisznyájában, melyet az őket korhű öltözetben váró zsűri előtt adtak elő.

Levi előadásmódja, magabiztossága, szövegtudása nem csupán a döntnököket, a közönséget is lenyűgözte.

Gratulálunk, és köszönjük neked, hogy tovább öregbítetted iskolánk jó hírét!

Aszódi Márta tanító

GYAKORLÓS ÉRMEK A KÖRZETI DIÁKOLIMPIA ATLÉTIKA VERSENYEN...2018-09-28

Eredmények:

III. korcsoport:

Kislabdahajítás:     Kelemen Emma - I. helyezés

                            Szonda Martin - II. helyezés

Távolugrás:           Brachna Emma - IV. helyezés 

60 m-es síkfutás:   Bíró Csenge - I. helyezés

600 m-es síktufás: Bíró Csenge - I. helyezés

                            Sindel Janka - IV. helyezés

 

1. korcsoport:

Távolugrás:           Závoda Kata - I. helyezés

                            Stienmacher Gréta - V. helyezés

Kislabdahajítás:     Závoda Kata - I. helyezés

100 m-es síkfutás: Steinmacher Gréta - IV. helyezés

Felkészítő tanár:      Gulyásné Dékán Klára testnevelő

 

GRATULÁLUNK!

 

Örökös Ökoiskola címet nyert el a
GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskolája…
2018-09-28

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. szeptemberében értesítette a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskoláját az Örökös Ökoiskola cím odaítéléséről. Az értékelő bizottság javaslata alapján az intézmény fenntarthatóság pedagógiája terén végzett munkájának elismeréseként viselheti a címet, annak visszavonásáig.

Az Örökös Ökoiskolai cím elismerése annak „a pedagógiai és intézményvezetési folyamatnak, melynek eredményeképpen a gyermekek, tanulók számára természetessé válik az egészség- és környezettudatos életmód, az igazságos társadalmi berendezkedés iránti igény, és a globális és lokális problémák iránti nyitottság, az aktív közösségi cselekvés", a megoldásközpontú gondolkodás, és egy olyan értékrendnek a beépülése, amely tudás alapú, a család, és a tágabb társadalmi környezet felé is közvetíthető az intézmény által.

A Gyakorlóintézmény gyakorlóóvodai intézményegysége már korábban elnyerte az Örökös Zöld Óvoda címet, ehhez szervesen kapcsolva az iskola pedagógiai munkáját, ökoiskolai tevékenységrendszerét, és az intézményben működő Gyermekkert Környezetpedagógiai Módszertani Központ szakmai tevékenységét.

Sz.Zs.

Tudományosan a lepelről…2018-09-28

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Campusának két intézménye, a Gyakorlóintézmény és a Pedagógiai Kar együttműködő partnereivel közösen, a Szent Klára Római Katolikus Plébániával, az Ótemplomi és Újtemplomi Evangélikus Egyházközségekkel és a Cervinus Teátrummal szervezte Dr. John P. Jackson fizikus előadását, aki a természettudományos lepelkutatás atyja, világhírű szaktekintélye. Az Egyesült Államokból érkezett előadó egy amerikai kutatócsoport vezetőjeként az eredeti torinói leplet 1978-ban, öt napon keresztül vizsgálhatta, és gyűjthetett róla adatokat. Az adatok feldolgozása, az újabbnál újabb kutatási aspektusok a mai napig vetnek föl a lepellel kapcsolatban kérdéseket, tudományos megközelítéseket. Az előadó Magyarországon, Szegeden a Gál Ferenc Főiskolán és a Szegedi Tudományegyetemen, Győrben a Nemzeti Színházban, és Budapesten az Erkel Színházban tart előadást, Szarvas város szintén részese lehetett a Szeged-Csanádi Egyházmegye és a Gál Ferenc Főiskola jóvoltából az előadás körútnak.

A rendezvény szervezője, Bíró Gyula főiskolai oktató, elmondta, hogy szerették volna Szarvas városba is elhozni az előadót, betekintést nyerni a témába. Az előadó maga elméleti fizikus, általános relativitás elmélettel és kozmológiával foglalkozott, de a tudományos érdeklődése a lepelkutatás révén egyre mélyülve ebbe az irányba fordult. A leplet öt teljes napon keresztül vizsgálhatta, több olyan felvetést megfogalmazva, amelyek ma is a tudományos életben meghatározóak a téma szempontjából. Az előadáson látható volt a tudományos módszer, amit a lepel kutatására használnak, egy másolaton bemutatta az egyébként beazonosított vérmaradványokat, és részletes magyarázatot kaphatott a hallgatóság, hogy a látható képmás nem hozzáadott anyag a lepelhez, hanem kémiai változás, az anyag rostjainak belső színeződése, így kizárt, hogy festve, vagy színezve lenne. Az előadás alapkérdése, hogy a torinói lepel vajon Jézus temetési leple volt-e és mi ezzel kapcsolatban a tudomány álláspontja? A tudomány álláspontját erősíti az is, amit II. János Pál pápa fogalmazott meg, hogy a tudománynak kell megfogalmaznia álláspontját ebben a kérdésben, illetve, hogy mi bizonyítható a tudomány által a lepellel kapcsolatban?

Dr. Jackson és felesége magyarországi körútjukon több megközelítésben foglalkoznak a torinói lepellel,amely segítheti, alapfelütése lehet a lepellel kapcsolatos ismeretek elmélyítésének.

A szarvasi érdeklődő közönség az angol nyelvű és szinkron tolmácsolt előadáson egy szeletét láthatta a kutató munkájának, és kaphatott ihletettséget a további elmélyüléshez.

Sz.Zs.

SZTE Szeged- Miskolc - előadás...2018-09-27

Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár 2018. szeptember 11-én előadást tartott Miskolcon, a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület felkérésére, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram módosításáról, és az abból következő gyakorlati feladatokról, pedagógiai innovációs lehetőségekről.

2018. szeptember 14-én a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán tartott előadást "Új kihívás-vagy mégsem?" címmel. A dékáni köszöntőt követően főiskolánk oktatója bemutatta az óvodapedagógiát érintő jogszabályi változásokat, a tartalmi megújulás lehetőségeit, azokat a szakmai irányelveket, amelyek a korszerű, modern és értékközpontú óvodapedagógiai, kisiskolás kor pedagógiájának gyakorlatát jellemzi.

Stúdiónk vendége...2018-09-26

Stúdiónk vendége:

Bíró Gyula, a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda igazgatója.

http://www.korostv.hu/index.php/hu/component/content/article/20-egyeb-videok/2835-nap-mint-nap-20180925

Szakmai látogatás...2018-09-26

A szolnoki Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskolából az óvodai intézményegység dolgozói látogattak el hozzánk 2018. szeptember 25-én.
Az intézmény igazgatója, Bíró Gyula főiskolai mestertanár tájékoztatót tartott a Gál Ferenc Főiskola múltjáról, jelenéről, a Gyakorlóintézmény pedagógiai, szakmai munkájáról. A kötetlen beszélgetésen szakmai kérdésekről cseréltünk gondolatot, tájékozódtunk az ott folyó katolikus hitre nevelésről, és mi is elmondtuk saját tapasztalatinkat.
A látogatás az intézmény megtekintésével zárult, amelyen megismerték az óvodai programokat, milyen külső jegyek jelenítik meg a program specifikumokat. Az intézmény nagyon jó benyomást tett a vendégeinkre, és kifejezték örömüket, hogy látogatást tehettek az intézményünkben. A viszont látogatás reményében…

Bajomi-Nagy Éva igh. vezető tanár

Fenntarthatóságra nevelés Gyakorlós módra...2018-09-26

A 2016-os tanév egyik jelentős környezetpedagógiai innovációja volt a Gyakorló Általános Iskolában, hogy felélesztettünk egy korábban jól működő iskolai hagyományt: ettől a tanévtől az óvodások mellett az alsó tagozatosok is részt vesznek az egy hetes őszi és tavaszi erdei táborban. Az első évben csupán az akkori elsősök táboroztak, idén már négy osztálynak volt lehetősége a természet közelségében tölteni egy hetet.

Sok szempontból egyedülálló és rendkívül innovatív ez a program. Egyrészt a kicsik számára megkönnyíti az iskolai életbe való beilleszkedést. Másrészt koncentrált formában nyílik lehetőség a manapság oly sokra értékelt tapogatózva, kísérletezve, felfedezve tanulásra, nem utolsó sorban pedig erősíthetjük a gyermekek természethez, közvetlen környezetükhöz való kötődését, tiszteletét.

Az erdei iskolai program tematikusan felépített, szorosan kapcsolódik a tananyaghoz, de rengeteg, a mindennapi életben is hasznos ismerethez juttat. A tevékenységek és ismeretek koncentrikusan egymásra épülnek. A legkisebbek a tábor területén és annak közvetlen végzik felfedező munkájukat, majd egyre tágítjuk a teret, amit bejárunk, tanulmányozunk, megismerünk.

Így a kisebbek az idén is a táborhely újrafelfedezésével, bejárásával, belakásával kezdték a hetet. Közösen megfogalmazták az erdei etikai kódexüket, a természetjárás szabályait, melyet remélhetőleg nem csak ezen a héten tartottak be. A tágas természeti környezet remek lehetőséget biztosított mozgásos játékokra, versengésekre, sportolásra. A folyamatosan gyűjtött erdei kincsek változatos módon lettek felhasználva: bunkerépítés, bioképek készítése, kavicsfestés, de a matematikai, irodalmi és zenei tevékenységekben is előkerültek. Kissé eltávolodva a tábortól hajókiránduláson fedezhették fel a Körös-holtág élővilágát, a Mini Magyarország makettparkban pedig hazánk épített örökségével ismerkedhettek.

A nagyobbak biztonságos kerékpáros tudásuk és közlekedési ismereteik birtokában már tágabb környezetük bejárását is megtehették. Hosszabb rövidebb kerékpártúrák keretében látogatást tettek a békésszentandrási tájházban, bepillanthattak a duzzasztó működésébe, tanulmányozhatták az ártéri erdők élővilágát, illetve üzemlátogatáson is részt vehettek az Oryza-Karex kft telephelyén, ahol a rizsfeldolgozás és csomagolás folyamatát figyelhették meg. Pénteken vonatra ültünk, ami már önmagában is élmény volt sok gyerek számára, és Mezőtúron az egyedülálló túri fazekassággal ismerkedhettünk az alkotások megcsodálása és a korongozás, agyagozás kipróbálás révén.

A szervezett programok mellett maradt idő az önfeledt játékra, sok-sok mozgásra, bogarászásra, nagyítóval kutakodásra, vizsgálódásra, gyűjtögetésre, vidám beszélgetésekre, botcsatákra, bújócskázásra, biciklizésre, felhők bámulására, gyíkvadászatra… Ez is egy iskolai hét volt. Tanultunk és tanítottunk, sokat, csak szabadabban, kreatívabban, élet közelibben, gyakorlatiasabban, szóval kicsit másképpen és lehet egy cseppet élményszerűbben is.

Roszik Melinda szakvezető tanító, programgazda

A GFF Szarvasi Gyakorlóintézmény vezetése köszönetet mond a program önzetlen támogatásáért a Lauder Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábornak, fenntartójának és Lipták Mihály Úrnak.

Oldalak: 172

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011