GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

Sikeres szereplés a Túzok Tusán2018-05-08

Iskolánk, a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskola két csapattal vett részt a Körös-Maros Nemzeti Park által szervezett Túzok Tusa elnevezésű versenyen. A nemzeti park vonzáskörzetéből 9 település 23 csapata nevezett az első fordulóra. Itt írásbeli feladatokat oldottunk meg. A döntőben a legjobb 12 csapat mérhette össze tudását, a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark bemutatóhelyén. Az érdekes feladatok megoldásához szükség volt távcsőre, jó memóriára. megfigyelőképességre és csapatmunkára is. Hatodik osztályos tanulóink sikeresen helytálltak. 7. helyezett csapatunk: Hunya Noémi, Uhljár Adrienn, Sonkoly Ákos 34,5 ponttal. 8. helyezett csapatunk: Tóth Sára, Csatai Vivien, Kószó Lara 34 ponttal. A döntőbe jutáshoz a csapatok sok segítséget kaptak az írásbeli feladatok megoldása során osztálytársaiktól: Baráth Lucától, Osztroluczki Flórától és Sass Júliától.

 

Sok sikert és kitartást kívánok a jövő évi versenyekre!

 

Szironyné Zsabka Edit

felkészítő tanár

Duplázott a RiCsilla-GFF Gyakorló Szarvas "B" csapata!2018-05-05

Kisújszállás -RiCsilla-GFF Gyakorlo

39:75

RiCsilla-GFF Gyakorlo-Karcagi SE

85:11

 

SZTE Gyakorló Óvoda szakmai látogatása intézményünkben...2018-05-01

Szakmai látogatás keretében látta vendégül a GFF SZGYÁI gyakorlóóvodai intézményegysége a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Óvodájának nevelői, szakvezetői közösségét 2018. április 27-én. A kölcsönös szakmai eszmecsere a két intézmény gyakorlati képzésének intézményi gyakorlatát helyezte a középpontba, aminek keretében intézménylátogatáson vett részt a szegedi partnerintézményünk. Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár "A gyermekek és a pedagógusképzés szolgálatában..." című, az intézmény szakmai portfólióját bemutató előadását követően Bajomi-Nagy Éva igazgató-helyettes, szakvezető pedagógus tartott intézménybejárást. A csoportlátogatásokat követően kötetlen beszélgetés zárta a szakmai délelőttöt.

Legkiválóbb óvodapedagógus jelölt kerestetik…2018-05-01

A Gyakorlóintézmény kezdeményezésére, Montvajszkiné Bátor Anna nyugalmazott szakvezető óvodapedagógus, gyakorlati képzés egykori vezetője által megfogalmazott és a GFF Gyakorlóintézménye által írásba foglalt szempontrendszer alapján a mindenkori szakvezetők ajánlásai alapján kerülnek kiválasztásra a végzős óvodapedagógus szakos hallgatók közül a legfelkészültebb óvodapedagógus-jelöltek, akik többféle feladatban mérettetnek meg e verseny során.

A legjobb, a legkiválóbb kiválasztásának módja az elmúlt évek alatt sokféle formát öltött. Kezdetben, pályázati formában, projekttervek kidolgozásával készültek a hallgatók. Majd ezt felváltotta az „igazi verseny”. A helyszínen kaptak megoldandó pedagógiai feladatokat a jelöltek. A mai keretek hét évvel ezelőtt kristályosodtak ki, figyelembe véve, hogy a pedagóguspályára készülő hallgatóknak a pedagóguspálya előmeneteli rendszerében a későbbiekben milyen kritériumoknak kell megfelelniük. A versenyfeladatok egy részére előre kell készülniük a versenyzőknek, némelyeket pedig a helyszínen kell megoldaniuk. A pedagóguskompetenciák mentén hallgatók elméleti és gyakorlati jellegű problémamegoldó helyzetbe kerülve egyénileg és kooperációban is bizonyíthatják pályára való alkalmasságukat, a hivatásukra való felkészültségüket, az óvodapedagógus-pályára iránti elkötelezettségüket.

Erre a jeles eseményre az idén 2018.április 25-én délután került sor a GFF Gyakorlóintézményének szervezésében a szarvasi campuson..

Az idei versenyzők Holecska Odett, Lakatos Lilla, Mile Barbara Nagy Edina III. évfolyamos óvodapedagógus szakos hallgatók, szakvezetőjük pedig Demjénné Jónás Klára, Gyekiczki Istvánné és Mihály Zoltánné voltak. A zsűri tagjai sorába üdvözölhettük Szarvas város képviseletében Hodálik Pál alpolgármestert, Földesi Zoltán vezető főtanácsnokot, a Pedagógiai Kar képviseletében Lestyán Erzsébet főiskolai tanársegédet, a Gyakorlóintézmény vezetését képviselő Bajomi Nagy Éva, igazgatóhelyettest, szakvezetőt, a díj szellemiségének valamikori megálmodóját, Montvajszkiné Bátor Annát, nyugalmazott szakvezető óvodapedagógust, valamint Huszár Istvánnét, a gyakorlati képzés vezetőjét. A rendezvény szervezésének, lebonyolításának háttérfeladatait a verseny háziasszonya, Palyafári Fruzsina, szakvezető óvodapedagógus, munkaközösség-vezető látta el.

Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár elmondta a megnyitó beszédében, hogy azt a többletet keresik a verseny megszervezésével, ami a szakma elméleti és gyakorlati tudásán kívül „valami több”, ami a hivatásunk gyakorlásának letéteménye és tovább sugározásának biztosítéka.

A verseny kellemes, oldott légkörben folyt. Valamennyi hallgató ékes bizonyítékát adta szakmai elhivatottságának, igényes, alapos szakmai tudásának, fejlett kommunikációs készségének, pedagógiai reflektivitásának. A feladatok sikeres teljesítése nyomán szoros küzdelemben került kiválasztásra az idei győztes, aki Mile Barbara lett. Gratulálunk kiemelkedő szakmai teljesítményéhez!

 

Huszár Istvánné gyakorlati képzés vezető

Döntőben a GFF Gyakorló angolos csapatai…2018-05-01

A hét elején lezajlottak a Mesélj Európa! 2018 angol színjátszó verseny elődöntői, ahol a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolája 4 csapattal is képviseltette magát.

2018. április 23-án Békéscsabán, április 24-én Kecskeméten mutatták be angol nyelvű előadásaikat a csapatok. A zsűri előtt – melyet színművészek, az Európai Bizottság, valamint a Europe Direct munkatársai, illetve az Oxford University Press kollégái alkottak -  összesen 100 általános iskolás gyerek, 20 előadása elevenedett meg.

Gyönyörű, kézzel készített jelmezek, hátterek, színvonalas produkciók, helyes és választékos angol nyelvhasználat jellemezte az elődöntő mind két napját.

Intézményünk mind a négy csapata remek teljesítményt nyújtott az erős mezőnyben és 3 Gyakorlós csapat is ott lehet a 2018. május 28-án Kecskeméten megrendezésre kerülő döntőben, ahol kategóriánként 6-6 csapat méri össze tudását.

A döntőbe jutott csapatok:

5-6. évfolyam:

Wanderers csapat      

Tagjai: Bíró Csenge, Magyar Levente, Nieddu Roberto, Pusztai Liza, Solymosi Armand /5. osztály/

Explorers csapat        

Tagjai: Groditzki Anna, Lajtos Dániel, Makai Dóra, Mucha Mercédesz, Simonfi József /5. osztály/

7-8. évfolyam:

Master Minds csapat

Tagjai: Bogdán Barnabás, Korbely Patrik, Pusztai Botond, Sechna Dorina, Szécsi Lola /7. osztály/

A sikeres szereplés mögött igazi csapatmunka van, köszönet érte mindenkinek, aki segítette a felkészülésünket!

Felkészítő tanár: Tolnai Tímea angol szakos tanár

 

Sz.Zs.

Tollforgató Szépírási Verseny 2018.…2018-05-01

2018. április 26-án, csütörtök délután ünneplőbe öltözött gyerekek és felnőttek lepték el a Gál Ferenc Főiskola Gyakorlóintézményének műfüves teraszát. Az intézmény életképeivel és tanulói rajzokkal díszített tablók fogadták a Békés megyei-, valamint a Szeged-Csanád Egyházmegyei iskolákból érkező tanulókat, tanítókat és szülőket, akik a „Tollforgató Szépírási Verseny 2018” ünnepélyes díjátadójára érkeztek.

Csapó Sára 1. osztályos tanuló verse után Bíró Gyula a Gál Ferenc Főiskola Gyakorlóintézményének igazgatója, főiskolai mestertanár köszöntötte a megjelenteket a szervező intézmények és a verseny fővédnökének, Ft. Dr. Kozma Gábor rektor, főiskolai tanár nevében is. A versenyt a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskola a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézetével együttműködésben hirdette meg.

A szépíró versenyre közel 300 pályamunka érkezett az öt meghirdetett kategóriában. A szakvezető tanítókból álló zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, hiszen a benevezett tanulók és tanítók nagy hangsúlyt fektettek a kiadott szöveg pontos és tetszetős másolására. A gyöngybetűs íráson túl a szakértő zsűri a következő értékelési szempontokat vette figyelembe a díjak odaítélésekor: a teljes szöveg esztétikus összképe, a betűalakítások, betűkapcsolások szabályossága, a betűnagyság egyenletessége, a betűk közötti arányos távolság, az alsó-, és felső hurokvonalak egyformasága.

Az esemény legizgalmasabb része, a díjak átadása következett. Az okleveleket és ajándékcsomagokat Bíró Gyula igazgató és Koppányiné Langó Zsuzsanna igazgatóhelyettes adta át, aki maga is egy korábbi Tollforgató verseny győztese volt.

Az eredményhirdetés után a gyakorló iskola kórusa egy dalcsokrot adott elő, amellyel a napokban Békéscsabán az „Éneklő Ifjúság” minősítő versenyén léptek fel sikerrel.

Az izgalmakat levezetve kötetlen beszélgetés alakult ki a díjazottak és a házigazdák között néhány szendvics és tea kíséretében.

A meghirdetett versennyel a GFF szarvasi módszertani műhelye és a SZEGEPI a kézírás fontosságára hívja fel a figyelmet a mai számítógépes világunkban, mert általa képződik híd az „én és a külvilág” között. A szervezők kérték a tanulókat, tanítókat, hogy jövőre is küldjék el pályázatukat, sőt másokat is bíztassanak e nemes versengésre!

Díjazottak lettek:

 1. osztály:

1.helyezett: Hajdu Nárcisz (Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium)

2.helyezett: Kárászi Kata (Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola Csongrád)

3.helyezett: Ávrámucz Ida (N. Balcescu Roman Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium – Gyula)

 

 1. osztály:

1.helyezett: Dékány Kevin (Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Pusztaföldvár)

2.helyezett:Barna Diána (Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola – Hódmezővásárhely)

3.helyezett: Sztancsik Luca (Békéscsabai Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium – Békéscsaba9

 

 1. osztály:

1.helyezett: Szabó Tamara (Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda (Szarvas)

2.helyezett: Turcsányi Erik István (Békéscsabai Petőfi utcai Általános Iskola – Békéscsaba)

3.helyezett: Mandák Dóra (Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium-Kondoros)

 

 1. osztály:

1.helyezett: Venczel Erika Anna (Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda-Kevermes)

2.helyezett: Szalai Szabolcs (Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda-Kevermes)

 1. helyezett: Soós Nóra (Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola – Hódmezővásárhely)

 

felnőtt kategória:

1.helyezett: Szalainé Sinka Edit (Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Békésszentandrás)

2.helyezett: Lupné Soós Tünde (Dr. Mester György Általános Iskola – Elek)

3.helyezett: Tótokné Munkácsi Éva (Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola – Hódmezővásárhely)

 

Grunerné Harmati Mária szakvezető tanító, mkv.

 

Gyakorlós érmek a Diákolimpia Körzeti
Atlétika Többpróba Versenyen...
2018-05-01

Rendkívül szép eredményekkel és számos éremmel gazdagodva zárták a versenyt diákjaink és két korcsoportban is (III. kcs. lány, IV. kcs. fiú) továbbjutottak csapataink a megyei döntőbe. Gratulálunk sikereikhez!
 
Eredmények:
 
I. korcsoport fiú: III. helyezés
 
Csapattagok:
 
Domján Zalán
Gulyás Milán
Sárréti Levente
Győri Barnabás
Farkas Bendegúz
Bogdán Brúnó
 
II. korcsoport lány: III. helyezés
 
Csapattagok:
 
Csicsely Sára
Éri Nóra Bianka
Makai Regina
Molnár Sára Judit
Sindel Janka
Solymosi Berill
 
Egyéni: Sindel Janka - III. helyezés
 
II. korcsoport fiú: III. helyezés
 
Csapattagok:
 
Baksa Barna
Komlósi Rupert
Sass Péter
Sindel Patrik
Steinmacher Tamás
Szoboszlai-Szabó Dániel
 
III. korcsoport lány: I. helyezés
 
Csapattagok:
 
Barta Csenge
Brachna Emma
Kószó Lara Adriána
Steinmacher Gréta
Valastyán Brenda
Závoda Kata
 
Egyéni: Závoda Kata - II. helyezés
 
III. korcsoport fiú: II. helyezés
 
Csapattagok:
 
Bankó Csaba
Bartolák Levente
Bencsik Bence
Bencze Sámuel
Makai Gergő
Pusztai Botond
 
Egyéni: Pusztai Botond - II. helyezés
 
IV. korcsoport fiú: I. helyezés
 
Csapattagok:
 
Frankó János Dominik
Galó Tamás
Keller Gergő
Kovács Zsombor
Monostori Péter
Nagy-Bobvos Noel
 
Egyéni: Keller Gergő - III. helyezés

Egy család, egy palánta…2018-05-01

A GFF Szarvasi Gyakorlóóvodájában hagyomány, hogy a Föld napjára „Egy család egy palánta” akcióval készülünk. A közös virágültetés célja a környezetszépítésen túl az, hogy a felelős növény gondozással környezettudatosságra neveljük a gyermekeket.  Az elültetett virág gondozása közben a gyermek az általa elültetett növény gondozása közben figyelheti meg a növény fejlődését és fejlődéséhez szükséges feltételek meglétét.

 

Antoine de Saint-Exupéri szavaival: „Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat.”

Bajomi-Nagy Éva igazgatóhelyettes

GFF Gyakorló Kórus bemutatkozása Békéscsabán…2018-05-01

A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége – KÓTA Ifjúsági és Zenepedagógiai Szakbizottsága 2017/2018. tanévben is meghirdette az „ÉNEKLŐ IFJÚSÁG” hangverseny-sorozatát. Célja, hogy biztosítsák a kórusmozgalom folyamatos utánpótlását és fejlődését.

Ez alkalom nyújtott lehetőséget a GFF Szarvasi Gyakorlóiskola „Szív hangjai” Gyermekkórusának első nagy bemutatkozására. A jeles alkalomra Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban került sor április 24-én. A 18 énekkar 2 részben mutatta meg tudását. A több hónapja folyó kemény munka meghozta gyümölcsét, kórusunk remekül helyt állt a 17 több éve megalakult és működő kórus között. Műsoruk népdalcsokorból, és a Bricskán járok című kétszólamú műből állt.

A hangversenyen való részvételük feltétele volt az NKA által meghirdetett, majd általunk megpályázott és elnyert Általános Iskolai Gyermekkórus megalapítására kiírt pályázatnak, 449132/00019 kódszámmal.

A „Szív hangjai” Gyermekkórus tagjai: Papp Emma, Sziklai Ramóna (2. o.), Tóth Iringó Anna, Szebegyinszki Rita, Kovács Kiara Klára, Kelemen Kata (3. o.), Brusznyiczki Adél Anna, Éri Nóra Bianka, Hunya Karina, Makai Regina, Sindel Janka, Solymosi Berill, Szécsi Emma, Szécsi Panna (4. o.), Bakulya Viktória (6. o.) tanulók.

Felkészítő pedagógus és karvezető: Balláné Tóth Krisztina ének-zene szakos tanár.

 

Sz.Zs.

Gyakorlós diákjaink is csatlakoztak a Megye Futás rendezvényhez...2018-05-01

Az immár 5. alkalommal megrendezésre kerülő rendezvény kezdeményezője Tóth László békéscsabai futónagykövet, aki a futás, a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése céljából 2014 óta minden évben körbefutja Békés megyét. Idén 60 település érintésével összesen 634 km teljesítését tűzte ki célul. Szarvasra április 24-én kora délután érkezett meg Gyomaendrőd irányából. Felsős, 5., 6. osztályos tanulókból álló lelkes kis csapatunkkal, valamint Antal Béla Csabacsűd futónagykövetével a Szarvas táblánál vártunk rá és kísértük útján a Lengyel-palotáig, ahol alsós diákjaink fogadtak bennünket. A futástól kicsit megfáradt társaság gyors felfrissülését és energiapótlását követően Tóth László futónagykövet Csabacsűd felé folytatta útját, egy szakaszon másodikos tanulóink kíséretével.

Oldalak: 159

 • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
 • Szent Klára Plébánia hírlevelei
 • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
 • Csoportjaink, osztályaink
 • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
 • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011