GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

Tanévzárás a GFF Szarvasi Gyakorlóintézményében…2018-06-28

A szarvasi pedagógusképző campuson szülők sokasága, és bizonyítványra váró gyermekek serege gyülekezett 2018. június 21-én a késő délutáni órákban. A hangulatos zene, az öreg fák árnyéka, az elismerések sokasága, mind-mind adja annak a számadásnak a pillanatát, amit tanévzárónak nevezünk.

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda tanévzáró ünnepi alkalmán nemzeti imádságunk eléneklését követően Dr. Lipcsei Imre dékán, főiskolai tanár köszöntötte az egybegyűlteket, a főiskola rektora nevében. Ft. Seidl Ambrus plébános atya a hagyományoknak megfelelően lelki útravalóval látta el a vakációra készülő gyermekeket, és szüleiket. A jól elvégzett munka, a megérdemelt pihenés, nevelőnek és neveltnek egyaránt örömmel átitatott pillanat - hangsúlyozta. A Gyakorlóiskola első és ötödik osztályosai vidám műsorral mutatták be a „cyber-világ” kontra valóság találkozását, a választani tudó nyári pihenésre készülő fiatalok szemüvegén keresztül, Stafira-Lovas Ilona tanárnő rendezésében.

Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár tanévzáró ünnepi beszédében egy történettel vezette be gondolatait:

„A hálókocsi kupéjában ketten voltak. Már éppen elalvóban volt az egyik, amikor a másik hangos sóhajtozást hallott a felső ágyról:

  • Jaj, de rettenetesen szomjas vagyok… Oh, de rettenetesen szomjas vagyok…- a sopánkodásnak nem akart vége szakadni.

A legegyszerűbb megoldást választotta: felkelt, megkereste a hálókocsi kalauzát, és vett két palack ásványvizet. A kupéba visszaérve az egyiket felnyújtotta az ágy- szomszédjának. Az egy hajtásra kiitta.

Alig nyújtózott el jótevője, végre nyugalmat remélve ágyában, amikor ezt hallotta:

  • Jaj, de rettenetesen szomjas voltam… Oh, de rettenetesen szomjas voltam… - a sopánkodásnak nem akart vége szakadni.

Sikerült-e a szomjunkat oltanunk ebben a tanévben, sikerült-e megtennünk mindent, hogy egy sikeres, egy boldog tanévet, egy újabb évi együttélést zárjunk le megnyugtatóan? Sikerült-e learatnunk a munka jól megérdemelt gyümölcsét? Sikerült-e mindenben olyat tennünk, ami nem hagy bennünk szilánkokat, rossz érzéseket, nem hagy bennünk hiányérzetet? - tette föl a kérdést beszédében. Megtettünk-e mindent, hogy ne hagyjunk „maradékokat”?

A tanév zárása - mint fogalmazott - a számadás pillanata. Számadása annak, hogy mi időben ismertük-e fel a lehetőségeinket? A Mi lehetőségeinket. Tudtuk-e ápolni a Gyakorló családiasságát, a Mi Gyakorlónk, a Mi kapcsolatainak fényeit, melegségét? Tudtunk-e szenvedélyesek maradni? Tudtunk-e alázatosak lenni? Tudtunk-e szolgálatkészek lenni? Tudtunk-e bátor vállalkozók lenni? – sorolta.

„Légy vidám, és tedd a jót, a verebeket meg hagyd csiripelni!” – mert lehet jót tenni, lehet derűvel, vidámsággal tenni a jót, a többiek meg… csiripeljenek! – hangzott a válasz.

A Gál Ferencesek családja jelen van Szarvason, Békésen, Gyulán, Békéscsabán, Szegeden és Mezőtúron. Olyan szövetség ez, olyan valódi „vérségi” kapcsolat, ami különlegessé tesz bennünket. A Gyakorló a családon belül is egy kis család. Ezt a különlegességét csak Mi értjük, és csak Mi érthetjük, érezhetjük azokat a rezdüléseket, egyszerre dobbanásokat, amik belőlünk fakadnak, a legkisebbekből, az ovisainkból, a nagyobbacska iskolásainkból, a kiváló szülőinkből, nevelőinkből, plébániánkból és a remek főiskolai fenntartónkból. Napoztatjuk egy kicsit a lelkünket…” - mondta.

A Gyakorlóintézményben 350 gyermek zárta a tanévet, ebből 216 Gyakorló iskolással, és a jövő évet már több, mint 245 Gyakorló iskolás polgár kezdi meg, két első osztályt köszöntve a tanévnyitó ünnepségen. Ezt a Gyakorlós szülőknek, a Gyakorlós nevelőknek, kisebb és nagyobb Gyakorlós polgároknak köszönte meg.

A nyolc év elismeréseként Vándor-díjat vehetett át, ami a legmagasabb kitüntetése az intézménynek, Tóth Etele Imre tanuló, Bóbita-díjat vehetett át munkája elismeréseként Tolisz Teodóra, és „Év kisdiákja” kitüntetést Sindel Janka negyedik osztályos tanuló. Több mint száz jutalomkönyvet adott át az intézmény a tanulóinak, igazgatói, nevelőtestületi kitüntetésükhöz, a közösségi, sportolói és művészeti elismerő oklevelükhöz.

Az idei év a díjakban különleges volt. A Gyakorlóintézmény 2017. május 5-én veszítette el Podani Mihályné szakvezető óvodapedagógus, gyakorlati képzés-vezető munkatársát, kiváló barátját. A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda a fenntartó Gál Ferenc Főiskola, Ft. Dr. Kozma Gábor rektor, főiskolai tanár támogató egyetértésével díjat alapított munkatársuk, barátjuk emlékére, olyan kollégáik elismerésére, akik kiemelkedő szakmai tevékenységükkel szolgálják a köznevelés és felsőoktatás ügyét, áldozatos munkájukkal. A család jelenlétében az „Ildikó-díjat”, amely száz-, illetve hatvanezer forintos pénzjutalommal is járt, ebben az évben első alkalommal Szalbotné Kovács Mária szakvezető óvodapedagógus, Koppányiné Langó Zsuzsanna szakvezető tanító, igazgatóhelyettes, Jelen Szilvia titkárságvezető, Radics Zoltánné dajka vehette át. A megható pillanat az öröm mellett az elcsendesüléssel is járt, mert az intézmény számára egy fontos személy nevét viseli ez az elismerés a metszett üveglapon és díszoklevélen.

Bíró Gyula a díj alapítása kapcsán hangsúlyozta, hogy a Gál Ferenc Főiskola családjának fontosak az egyéni teljesítmények, fontosak a közösségért tenni tudó tanulók, nevelők, a nevelést segítő munkatársak, fontosak az intézményt bizalmukkal megtisztelő szülők.

Az igazgatói beszédben a következőképpen fogalmazott az intézményvezető: „Iskolánk küldetése a konzervatív, keresztény-polgári értékek gondolatisága mellett a modern pedagógiai módszerek minta értékű közvetítése. Ehhez kiváló nevelők, és csodálatos gyermekek kellenek. Vagyis a Mi gyermekeink. Csodálatos eredmények sorakoznak ebben az évben is.”

Néhány gondolatban kitért a tanév fejlesztéseire: „…új játszóteret építhettünk a Bóbita Alapítványunkkal közösen pályázati forrásból, tovább fejlesztettük infokommunikációs eszközparkunkat, 80 millió forintból fejlesszük az elkövetkező évben informatikai eszközeinket, internethálózatunkat, a tanáraink digitális kompetenciáit. A nyár folyamán 5 millió forint pályázati összegből új burkolatot kap az első emelet minden tanterme, folyosói, vizesblokkjai, új közösségi tér bútorzatok érkeznek. Az alapítvány jóvoltából több, mint egymillió forintból vásároltunk udvari bútorzatot, megvalósítjuk a közel 16 millió forint alapítványi támogatásból a Minta menza programunkat, és közel 2 millió forint értékben saját pénzügyi forrásból klimatizáltuk a tetőteret azért, hogy tanulók és tanárok komfortos környezetben, megfelelő helyen végezhessék a mindennapi munkájukat. A fenntartó főiskola 4 millió forint anyagi támogatást nyújt további fejlesztési terveink megvalósításához a nyár folyamán. Ilyen gondoskodás, ilyen összhang intézmény és fenntartó között példaértékű, és hálával teli.

Gyakorlóóvodánk 190 millió forintos pályázati támogatásból újulhat meg a következő tanévtől kezdődően, és várjuk azokat a projekt értékeléseinket, amelyek a tornaterem építésre, és iskolarekonstrukcióra vonatkoznak. Közel 2 millió forint értékű Határtalanul! pályázati támogatás, és a nap öröme, hogy újbólian a következő tanévre is 2 millió forint támogatásban részesül az intézmény.

Együttműködési megállapodást írtunk alá a tanév kezdetén a szentesi Szilver Alapfokú Művészeti Iskolával, így minden alsó tagozatosunk heti egy órában a művészeti iskola növendékeként táncolhat, igazi tehetséggondozó műhelyt alapítva Szarvason. Együttműködési megállapodás nyomán a Ricsilla Kosárlabda Sportegyesülettel közösen heti egy órás órarendbe iktatott kosárlabda foglalkozások valósulnak meg a Gyakorlóban, illetve ugyanezt a Szarvas FC-vel is el tudtuk indítani labdarúgásból. A Ricsilla Kosárlabda Egyesülettel a Ricsilla-GFF Szarvasi Gyakorló egy év alatt regionálisan is komoly diáksport szereplő csapat lett a kiváló együttműködésnek köszönhetően. Köszönet együttműködő partnereinknek!”

Beszéde végén játékra hívta a gyakorlós gyermekeket, arra kért mindenkit, hogy erősen gondoljon az „ők pillanatukra”, hangos visszaszámlálással indult a koncentrálás, és az eredmény nem maradt el idén sem, a tanévet az intézmény vezetője bezárta. A díjak és elismerések a labdarúgó csapatok érmeinek átadása, majd a bizonyítványok kiosztása zárta az ünnepi tanévzárást.

 

Sz.Zs.

„Boldogságműhely…”2018-06-25

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorlóintézménye által gondozott új kötetet vehet kezébe a kíváncsi olvasó, amely a Digitális Kalamáris Kiadó kiadásában jelenhetett meg június hónap közepén. A kötet az intézményben folyó tehetséggondozó munkába enged betekintést. A kis könyv szerkesztője, Bíró Gyula főiskolai mestertanár elmondta, hogy olyan szakmai kiadvánnyal, „pillanatjelentéssel” szerettek volna betekintést engedni a Gyakorlóóvoda szakmai munkájába, amely a Varázskuckó tehetségműhely produktumait, sokszínű alkotásait mutatja be. A Nemzeti Tehetségprogram által finanszírozott műhelymunkák gyűjteménye olyan különleges és ritkán alkalmazott anyagok felhasználásával készült alkotások reprezentációja, ami láttatja a kreativitás, és képzelet gyermekeinkben munkálkodó lényegét. Ahogy a kötet szerkesztője kérdésünkre megfogalmazta, a képzeletünk, és a végtelen kreatív erőink egyedivé tesznek bennünket. A szabad szárnyalás csodája, az alkotás gyönyörűsége, azoknak a lehetőségeknek a biztosítása, amikor a gyermeki képzeletet engedjük szárnyalni, engedjük alkotói térben működni. A kötetben láthatunk porpasztell képeket, sgrafitto karcolással készült munkákat, alukarcokat, rézdomborműveket, akril vászonképeket, kisplasztikákat, viaszos textilfestékkel készült munkákat, üvegkompozíciókat. Bíró Gyula elmondta, hogy tehetségígéreteket csak tehetséges pedagógus tud megfelelően gondozni, így elismeréssel szólt Mihály Zoltánné etnográfus, szakvezető óvodapedagógus műhelyvezetői munkájáról. A kötetben alkotással szereplő kis alkotók név szerint: Csernus Liliána, Darida Lili, Král Villő, Krátky Lia, Krecsmarik Roberta, Laczi Enikő, Misik Kornélia, Molnár Emma, Németh Szabolcs Milán, Szlovák Olívia, Tóth-Rigler Alma, Vigh Csepke.

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorlóintézményében ötéves kortól kezdődik meg a tehetségígéretek beazonosítása, gondozása, és több mint tíz tehetségműhelyben folyik a szaktanszékek szakmai támogatásával az öttől tizennégy éves korosztály tehetséggondozói munkája. A kötet szerkesztője előszavában így fogalmaz: „Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a kreativitás, az alkotói folyamat nemcsak gondolkodásról szól, hanem az érzelmek mentén értelmezhető. A Fej és a Szív. Ebben lehet különleges küldetése intézményünknek, nemcsak az óvodapedagógia, hanem az iskolás kor pedagógiája terén is. Az érzelmek, az intuícióink, a tudattalan észleléseink, érzékeléseink, mind jelen vannak művészeti tevékenységeinkben. Az alkotó gyermek, amint az alkotó felnőtt is, érzékeny. A lélek működése ez. Az esztétikai érzék fejleszthető. A szépérzék alakítható, az érzékenységre érzékenyíthetünk. Az élet annyi területéről száműztük az érzelmeket, hogy a művészeti nevelésre különleges súly nehezedik. Az érzelmi intelligencia számos képességhalmazt foglal magába, mint az egyéni és társas érzelmek felismerését, a kifejezés képességét, a másokkal való kapcsolatteremtés képességét, a kommunikáció képességét, és az új kihívásokra való reflektív, önreflektív megfelelést, ami bárhogyan is nézzük, kell a boldog ember képéhez. És mi más lehetne a célunk, mint a boldogság.

Hiszem azt, hogy a tehetségműhelyeink „boldogságműhelyek” is. Felszabadító erővel bírnak, piciny és már nem annyira piciny alkotóinknak, tehetséggondozó nevelőiknek, tanáraiknak, egy olyan intézményi légkört teremtve, amiben a belső és a külső között rugalmas kapcsolat van, és minden esetben nyitottság az újítás, a jobbítás irányába. A létezés öröme ez, az együttlétezés öröme. A munka, és az alkotás öröme. Az egyensúly öröme.”

Bíró Gyula a kötet megjelenése kapcsán hangsúlyozta, hogy a Gyakorlóintézmény csak egy helyszíne a magyar köznevelés és felsőoktatás értékközpontú műhelyeinek. Egy, a sokak közül. Az intézmény köszönetet mondott a fenntartó Gál Ferenc Főiskolának és Dr. Kozma Gábor rektornak a személyes, az intézményben folyó szakmai munka mindenkori támogatásáért. A főiskola rektora előszavával tisztelte meg a kötetet, amelyben hangsúlyozza a szarvasi pedagógiai műhely fontosságát, a Gál Ferenc Főiskola intézményeiben folyó gyermek- és értékközpontú pedagógiai munkát. A kötet megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Tehetségprogram támogatta. A kötet borítóját Fazekas Zoltán tervezte, tipográfia: Tatai László, lektorálta: Bajomi-Nagy Éva vezetőtanár.

/”Lila fecskék…” (szerk.:Bíró Gyula) Digitális Kalamáris, Szarvas, 2018. ISBN 978-615-5431-25-8/

 

Sz.Zs.

Te Deum - tanévzáró szentmise2018-06-25

Te Deum - tanévzáró szentmise a GFF Szarvasi Gyakorlóintézményében...

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola 2018. június 13-án 10 órai kezdettel tartotta tanévzáró Te Deum szentmiséjét a Szent Klára Plébánia templomban. Közreműködtek a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskolatanulói és nevelői, a Gyakorlóintézmény "Szív Hangjai" kórusa

Elsőáldozás...2018-06-25

2018. június 3-án, Úrnapjának ünnepén került sor a negyedik évfolyamos katolikus hittanosok elsőáldozására. A Gál Ferenc Főiskola Gyakorló Általános Iskolájából, a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskolából , valamint a Szlovák Általános Iskolából január óta készültek a gyerekek a nagy napra, amikor az Úr Jézust szívükbe fogadhatják és a szentostya formájában is találkozhatnak vele. Havonta egy-egy alkalommal a közös vasárnapi szentmisék után elsőáldozási felkészítő foglalkozáson vettek részt hitoktatójuk vezetésével. Az elsőáldozás előtt minden kis hittanos elvégezte élete első gyónását. Így nemcsak értelmükkel, de lelkük megtisztításával is készültek erre a napra. Az elsőáldozási szentmisén a Gyakorlóintézmény Szív Hangjai Gyermekkórus néhány tagja vállalt énekszolgálatot és tette még szebbé az ünnepet Balláné Tóth Krisztina vezetésével. Zárásképpen Ambrus atya a plébánián vendégelte meg az elsőáldozókat.

A Gál Ferenc Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának negyedik osztályából hatan mondtak igent Jézus meghívására és lettek elsőáldozók: Brusznyiczki Adél Anna, Major Zsófia, Kasnyik Hédi, Pintér Balázs Gábor, Szécsi Emma és Szoboszlai-Szabó Dániel.

Jancsó Brigitta hitoktató

Minden kincsnek kiaknázása…2018-06-25

„Régi Idők Nevelői” találkozhattak a hagyományoknak megfelelően a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda szervezésében a GFF szarvasi campusán. A hat évvel ezelőtt állított „életfa”, amely emléket állít a régmúlt képzős oktatóinak, szakvezető óvodapedagógusainak, szakvezető tanárainak, technikai munkatársainak, találkozási pontja annak a pillanatnak, ami a Pedagógusnap alkalmával „ingujjas” baráti rendezvénynek ad helyszínt. Több ez, mint egy találkozás…, egy kapocs, ami összeköti a múltat a jelennel, és a múlttá váló jelent a jövővel.

Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár köszöntő szavaiban tolmácsolta Ft. Dr. Kozma Gábor rektor, főiskolai tanár és Dr. Lipcsei Imre dékán, főiskolai tanár üdvözletét; a rektori üzenet annak az elhívásnak a megerősítése, amit a pedagógus munka, hivatás jelent. A minden korok körülményei között. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy egy Pedagógusképző Főiskola, egy pedagógusképzést folytató Gyakorlóintézmény át kell, hogy tudja sugározni azt a szeretetet, azt a hitet, azt a megbecsülést, amit ez a hivatás jelent, és kell, hogy jelentsen. Ez a munka az alázatról szól, az iránymutatásról, a szeretettel nevelésről, a mindig bátorításról, a mindig felfedezésről, a mindig ragyogásról és csillogásról, ami nem talmi, nem külcsínes, hanem lélektől-lélekig áramló, tiszta forrású, nevelő és nevelt közötti csoda.

Az intézmény vezetője hangsúlyozta, hogy a szarvasi campus két intézménye a Pedagógiai Kar és a Gyakorlóintézmény mindig tudott egyként dobbanni, mindig tudott nagyszerű alkotói folyamatokban együttgondolkodni, és cselekedni, és ez a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gál Ferenc Főiskolájának fenntartásával, Dr. Kozma Gábor rektori támogatásával csak erősödött, és az értékközpontú nevelés műhelyévé szilárdult.

A megbecsülés egy ilyen napon nem csupán a nevelőknek szól, az oktatóknak, hanem azoknak a technikai munkatársaknak, akik mindig is a feltételeket megteremtették, a campus működését biztosították, és részei annak a nagy családnak, amit „Képzőnek” hívunk.

A jelenlévő több mint száz vendég, nyugdíjas és aktív munkatárs elbeszélhette a régi időket, a jelenkor kiváló eredményeit, és mindenki egy baráti kézszorítással, egy mosollyal, egy öleléssel erősítette az összetartozás mindennapokban is megnyilvánuló érzését.

Molnár Márta és Szitó Zsófia Alma csoportos óvodások nyitották a rendezvényt verses köszöntőjükkel, majd Palyov Lara első osztályos tanuló a „Gyakorlós kistestvér” érkezésével kapcsolatos gondolatait osztotta meg a közönséggel, és Pusztai Botond hetedik osztályos tanulónk veretes szavalatával zárult az ünnepi műsor. A köszöntés elmaradhatatlan résztvevője Montvajszkiné Bátor Anna nyugalmazott szakvezető óvodapedagógus, aki minden évben, így idén is parányi, jelképes ajándékkal kedveskedett az intézménynek. Balczó Pali bácsi remek pörköltje jó alapot adott a baráti beszélgetéshez.

Ahogy Böjte Csaba testvér mondja: „Sok-sok értéket halmozhat fel Alkotónk a gyermekeinkben! Minden kincsnek kiaknázásához nem elég egy élet, de ez nem gond, mert örök életre teremtett lények vagyunk!”

 

Sz.Zs.

„Útrakelés” a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskolájából…2018-06-25

„Vajon egy kis „hernyónak” mennyi az esélye, amikor át akar kelni az úttesten? Nincs esélye. Előtte hat méternyi aszfalt…, húsz személykocsi, öt teherautó, egy nyergesvontató és két lovaskocsi jön percenként.”

2018. június 9-én szép ruhába öltözve, kicsit kilépve a hétköznapok szürkeségéből, ünnepre gyűlt össze a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda ballagására érkező vendégserege. Nemcsak azért különleges alkalom ez, mert nyolcadikosok ballagnak, mint az ország számos általános iskolájában, hanem azért is, mert mind a nevelők, mind a szülők elérkeztek életük egy szakaszának a végéhez. Meghatottság és öröm mellett, számotvetés is az ilyen alkalom. Az ilyen ünnepek napoztatják a lelkünket.

2011-ben a Gyakorlóintézmény mert egy nagyot álmodni, amihez „támogatókat” kerestek, olyanokat, akiknek a bizalma, az elszántsága megingathatatlan. Olyanok, mint maga az intézmény, van bennük elhívás, szándék és akarat, van bennük tettrekészség, cselekvőerő és van bennük lendület.  A „Régi Idők Nevelői” 1959-ben az ország egyik legjobb Gyakorlóóvodáját, majd 1996-ban Gyakorló Iskolát alapítottak, a gyermekek és a pedagógusképzés szolgálatára mind Magyarországon, mind a Kárpát-medencében. A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gál Ferenc Főiskolája 2013-ban tudta, hogy értéket ment, értéket őriz, és értéket hagyományoz tovább fenntartóként, amikor Szarvason társadalmi missziót teljesített, és teljesít ma is az intézmény gondoskodó fenntartójaként. Ennek köszönhetően alkotói folyamatok kaptak megerősítést, teljesedhetett ki az intézmény pedagógiai hitvallása, és a szarvasi pedagógiai műhely régi-új fényében tündökölhet. A GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskola egy folyamatosan építkező, innováló, értékközpontú pedagógiai műhely, aminek bizonyítéka az intézmény történetének második ballagó osztálya.

Litauszkiné Erki Katalin osztályfőnök útrakelő osztályával, ezen a napon a meghatottságnak, és a családi közösség érzelmeinek adhatta át magát.

Ft. Dr. Kozma Gábor rektor, főiskolai tanár nevében, Dr. Lipcsei Imre dékán, főiskolai tanár köszönt el a Gyakorlós polgároktól, köszöntötte az intézményt. Ünnepi beszédében kiemelte, hogy jó döntést hozott a fenntartó és az intézmény, amikor új alapokra helyezte az intézmény működését, vezetését, menedzsmentjét, és tartalmi irányvonalaiban is mert újat tenni, kiteljesedni.

Hodálik Pál, Szarvas város alpolgármestere gratulált és elismeréssel szólt a campuson folyó munkáról, a szarvasi képző két intézményének pedagógiai teljesítményéről, és dinamizmusáról. Kérte a ballagókat, hogy érezzék a városukat, érezzék az itt rejlő lehetőségeket. A búcsúzó nyolcadikosokat a gyakorlóovisok vidám műsorral, tánccal köszöntötték. Az első, a negyedik és a hetedik osztályosok szavalatai, a hetedik osztályosok búcsúbeszéde, az ünnepélyes zászlóátadás éreztette, hogy valami lezárul, valaminek itt, és most vége szakad. Ft. Seidl Ambrus, a Szent Klára Római Katolikus Plébánia plébánosa, az intézmény tanára, „talpraállásra, talpon maradásra” sarkallta az útrakelő fiatalokat. Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár visszaemlékezett azokra a „lélek-rezdülésekre”, amelyek különlegessé tették és teszik a Gyakorlóintézményt, amitől több, mint egy óvoda és több, mint egy iskola, ami megmagyarázhatatlanul emberivé teszi a tizenegy-tizenkét év együttélését. A nyolcadik osztályosok tablójának Don Bosco-i idézetét kiemelve, „Légy vidám, és tedd a jót, a verebeket meg hagyd csiripelni!” megfogalmazta, hogy olyan fiatalokat szeretne, akik merészek, és alkotókészek, van bennük vágy a megmutatkozásra, van bennük vágy az Élet teljes megélésére, van bennük lélek, ami megmutatja az igazi jót, az igazi szépet, a valóban értékeset, de mindezt azért, hogy gazdagítsanak családot, közösséget, Szarvas városát, a hazájukat, Magyarországot.

Mert a kis „hernyó” nem tud a járművekről. Nem tudhatja, milyen széles az út, nem tud a gyalogosokról, kerékpárosokról, csak azt tudja, de leginkább érzi, hogy a túloldalon valami zöldell, valami friss, valami „ehető”… Elindulás, és megérkezés. Minden körülmények ellenére. Elindulni, menni, és megérkezni.

A nyolcadik osztályosok ballagó tánca, búcsú verseik, egy-egy szeretet-imádság mondatuk, a tanári kar búcsúéneke, ami útra engedte az elmúlt tizenegy-tizenkét év közösen megélt pillanatait, nehézségeit, örömeit, azokat a „Gyakorlós finomságokat”, amiket együtt élt meg gyermek, szülő és nevelő.

„Járjátok az erény útját, szívetekben mindig béke lesz!” Isten áldjon Titeket, Isten áldjon bennünket! zárult a 2018. évi Gyakorlós ballagási ünnepély szeretethangja.

Sz.Zs

Oldalak: 158

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011