GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

„Megfrissülve…”-vizuális nevelés az óvodában-2018-10-01

Kondacs Mihályné Podmaniczky Mária, a felsőoktatásban ismert és elismert alapművének a Vizuális nevelés az óvodában című kötetét, korszerűsített változatban, kiadásban veheti kezébe az érdeklődő olvasó.

A magyarországi óvodák 1996 óta, kicsivel több, mint húsz éve, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának szellemében írt helyi programok szerint működnek, és tervezik meg nevelői munkájukat. Ennek egyik kiemelt nevelési területe a vizuális nevelés. A program rögzíti, hogy az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret és változatos eszközöket biztosít. A tevékenység örömmel végzett, kialakítja az alkotás igényét, a kreatív önkifejezést, és a környezet esztétikai alakítását, és az esztétikai élmények befogadását. Az óvodapedagógusaink feladata, hogy megismertesse a gyermekeket az eszközök használatával, az anyagokkal, a különböző technikai alapelemekkel, eljárásokkal. Feladatainkat ezen a nevelési területen négy pontban foglalja össze az alapprogram. A szép iránti nyitottságunk, igényességünk alapjai, az óvodában lefektetődnek.

Különösen megtisztelő és megható volt ennek a könyvnek az előszavát írni, ami valamikori főiskolás koromban a módszertani vizsgák lázában „rojtosra” jegyzetelve, könyvhöz nem illő módon, „beszamárfülezve” sorakozott az íróasztalomon. Nemcsak a könyv, mint tárgy, és tartalomgyűjtemény, de a szerző, mint kiváló tanárom is, örök nyomot, emléket hagyott bennem. Milyen „rég-közel” volt ez, a kétezres évek elején, és azóta is hányszor került kezembe a sárga borítójával, a széljegyzetekkel díszített első kiadások egyike.

Az óvodai vizuális nevelés több mint egy nevelési terület, egy tevékenység az óvodapedagógia gyakorlatában, hiszen a gyermek kifejezésének egyik „legtitokzatosabb” területe, ami mind a pszichológia, mind a vizuális kultúra, kommunikáció területéről vet föl kérdéseket, ad válaszokat. A művészeti nevelés tágan értelmezve, komplex megközelítésben, több mint a vizuális nevelés, de annak egy kiemelkedő és lényegi területe. A művészeti nevelés személyiségformálásban betöltött szerepe olyan lélektani alapvetéseket jelent, amelyek a művészetpszichológia, én-pszichológia kutatási tárgyába esik.

Nekem a művészeti nevelés, és azon belül a vizuális nevelés, a képzelet, a kreativitás és az újítás hármasságának jelenét adja. A képzelet a kreativitásunk forrása, de nem egy és ugyanaz. A képzeletünk által magunk elé tudunk idézni olyan dolgokat, amelyek az érzékeink számára nem elérhetőek. Ez a létező és nem létező határa. Meggyőződésem, hogy a képzeletünk az emberi tudatunk legnagyszerűbb ajándéka. Átléphetünk időt, átléphetünk tereket, láthatunk eseményeket, történéseket, mások szemével, „dobbanhatunk” érzelmeket mások szívével és belehelyezkedhetünk mások helyzetébe, helyébe, átgondolhatjuk jövőbeli lehetőségeinket, megálmodhatjuk a jövőt. A képzelet nem korlátozott valami. Korlátozható, de nem korlátozandó. Nem kötik közvetlen körülmények bármikor és bárhogyan változtathatunk rajta. A kreativitás az egy parányival több. Látható valami, mert a kreativitás cselekvés. A kreatív ember létrehoz valamit, aktívan és tudatosan. Kreatívnak lenni annyi, mint valamiben kreatívnak lenni. Legyen az a zene, a tánc, a matematika, a vizualitás, de gyakorlatilag bármi. A kreatív ember dolgoztatja a képzeletét.

Akkor mi is az újítás? Az újítás alkalmazott kreativitás. Mindig valamit jobbá tenni, valamit frissíteni, bevezetni, újraalkotni, újító szándékkal hasznosat, jót tenni. Végtelen képzelettel, végtelen kreativitással, végtelen kreatív erővel, és újító szándékkal rendelkezünk. Mennyire termékenyen van jelen ez a gyermekkorban, és hányszor ütközik a pedagógia elméletének megkérdőjelezhetetlen és jóravaló szándéka, a pedagógia gyakorlatával?

Az óvoda- és iskolapedagógia célja és szándéka, a kreatív erő felszínre hozása, értő támogatása.

Soha nem felejtem azt az elsők közötti főiskolai szemináriumot, ahol az órát tartó oktató nyitókérdése a következő: „Mikor tanítjuk meg az óvodás korú gyermeket nyuszikát rajzolni?” Figyeltem a töprengő pedagógusjelölt arcokat, a próbálkozást, hogy valami olyan, tanár számára megfelelőnek tűnő választ adjunk, ami időben helyesen határozza meg a feltett kérdésre adott választ, majd „ötletek szabad jegyzéke-bekiabálások”, és egy fólia a kivetítőn, amin ennyi áll óriás feliratként: „soha”.

A tanári magyarázat annyi, hogy a kép a gyermekben él…

Mitől nagyszerű Kondacs Mihályné Podmaniczky Mária újra és újra frissített módszertan kötete? Egyik részről azért, mert a főiskolai/egyetemi képzésben szükség van jegyzetekre, módszertani ismeretek alapjait támogató könyvekre, másik részről, hogy a pályán lévő már gyakorló óvodapedagógusaink is visszanyúlhassanak a gyakorlat alapjaihoz. Fontos, hogy egy jegyzet szaktudományos értelemben „alapoz”, de szemléletet is formál, nem a „könyvsége által”, hanem azoknak a korszerű szemléleteknek a gyűjtőjeként, ami alapja a gyakorlati munkának.

A szerző jegyzete nem egyszerűen egy lezárt egység, hanem egy mindig frissülő, újabb és újabb irányokkal gazdagodó alapmű, ami a további elágazásokra, „kreatív-hajtásokra” inspirál. A vizuális nevelés óvodapedagógiai gyakorlata rendszerbe helyezve, a nevelési folyamat és személyiségformálás folyamatába ágyazva értelmezett. Az óvodai vizuális nevelés módszertana a tudományok és művészetek kapcsolathálójában, az elméleti és gyakorlati kutatási módszerek rendszerébe enged betekintést. A gyermek vizuális funkcióinak fejlődése, a kifejezőkészség fejlődése, a fejlődés jellegzetességein keresztül a gyermekmunkák elemzésén, értelmezésén keresztül láttatott. Az óvodai vizuális nevelésnek feladatai és tartalma van, módszerei, amelyek folyamatosan bővülnek, változatossá válnak, és elágazásaiban a tehetséggondozás irányát mutatják. A szerző az óvodai vizuális nevelés didaktikai megközelítését is adja, és nem feledkezik meg az egyik legfontosabbról, a nevelőről, magáról az óvodapedagógusról, akinek felkészültsége, szemlélete, záloga a vizuális nevelés feladatainak megvalósításának.

A szerző nyugalmazott főiskolai oktatóként, adjunktusként, valamikori gyakorló óvodapedagógusként, rendszerben látja az elmélet és gyakorlat folyamatos párbeszédével a vizuális nevelés területét.

Kinek ajánlom a szerző kötetét? Mindenkinek és bárkinek. Óvodapedagógus hallgatóknak, képzésüket támogató alapozó mű. Gyakorló óvodapedagógusoknak, akik frissíteni szeretnék a korábban megszerzett módszertani alapismereteiket, rendszerezve, reflektálva saját tapasztalataikra, megvalósított irányaikra. Ajánlom szülőknek, természetes kíváncsisággal élő érdeklődőknek, mert egy-egy fejezete is értelmezhető, érthető, gyermekeink „nem érzelem száműzött” világának tanulmányozásához.

Bíró Gyula

igazgató, főiskolai mestertanár

/Kondacsné Mihályné Podmaniczky Mária: Vizuális nevelés az óvodában, szerzői kiadás, ISBN 978-615-00-2352-6, Szarvas, 2018./

Sport, kreativitás, gasztronómia
– Mustoló 2018. Gyakorlós módra…
2018-10-01

Ennek a három gondolatnak a jegyében telt ebben az évben is a hagyományos Gyakorlós szüreti mulattságunk. Ez akár lehetne életfilozófiánk is: sportolni, mozogni, kiteljesíteni a bennünk szunnyadó tehetséget és jókat, ízleteseket, egészségeseket enni. Na és a lélek…

A péntek délután a sport jegyében telt. A gyerekek ebben az évben is megküzdhettek a Mustoló-kupáért. Ehhez nem kellet mást tenniük, mint egy körülbelül 1 kilométeres távot minél gyorsabban futva teljesíteni. A pavilonnál megrendezett zenés bemelegítéshez sokan csatlakoztak a város lakói közül is. Hagyományos utcai futóversenyünket idén is megtisztelte, és persze teljesítette is,  Antal Béla futónagykövet, aki örömmel segédkezet a tombolasorsolásban, ahol számos sportos ajándékot sorsoltunk ki a résztvevő versenyzők között. A továbbiakban a kosárlabdáé volt a főszerep. Hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg az első Mustuló Streetball iskolai bajnokságot, ahol korosztályonként, körmérkőzések után vehették át a legjobb csapatok a kupákat. A verseny érdekessége volt, hogy a gyerekek mellett szülői csapatok is nevezhettek a tornára.

Szombaton kora reggel már nagy sürgés-forgás, lázas előkészületek jelezték, hogy az idei szüreti mulattságunk is emlékezetes rendezvény lesz, nagyon sok lelkes résztvevővel. Ahogy érkeztek az óvodai csoportok és iskolai osztályok közösségei, először a kreatív feladatra elkészült pályaművek kerültek bemutatásra, amely középköri kulisszákat teremtett a főzőverseny megkezdéséhez. Az idén a Hunyadiak zászlaját kellett újragondolni, úgy, hogy az óvodai és iskolai közösségek sajátosságai, jellemzői is megjelenjenek rajtuk, A zsűrinek nem volt könnyű dolga az értékelésnél, hiszen szellemesebbnél szellemesebb alkotások születtek, amelyek a továbbiakban iskolánkat fogják díszíteni.

A szüreti hagyományokat az idén a 3. osztály elevenítette fel népi játékfűzésével. Műsorukat a zenepavilonnál és az iskolában is előadták. Igyekeztek megmozgatni a város lakosságát is, hogy részesei legyenek a szüreti forgatagnak. A piacon már a hét elején kidobolták a nevezetes eseményt, majd pénteken a műsorukkal is megörvendeztették a népes közönséget. A lovas kocsis felvonulás során énekelt népdalokkal, csujogatókkal is igyekeztünk némi pezsgést hozni a város életébe ezen a szeles szombat délelőttön.

A gasztronómiai feladattal idén szintén a középkori hagyományokhoz nyúltunk vissza. A versenykiírásban az szerepelt, hogy olyan étket kell felszolgálni, amelyet Mátyás királyi is szívesen elfogyasztott volna. A feladatra némi történelmi kutatómunkával is készülni kellett, hiszen az Amerika felfedezése előtti időkben sok olyan alapanyag nem kerülhetett a tányérokra, amelyeknek fogyasztása ma már természetes számunkra. A terítékek és az elkészült ételek is megidézték a középkori hangulatot. Változatos, különleges és rendkívül ízletes fogásokat kellett a zsűrinek értékelni. Hosszas kóstolgatás, tanácskozás után idén is gazdára talált az arany-, ezüst- és bronz fakanál vándordíj, amelyet a győztes közösségek egy évig kitüntetett helyen őrizhetnek.

Amíg a felnőttek a terítékek megkomponálásával, az ételek elkészítésével foglalatoskodtak, addig a gyerekek segédkezhettek a mustkészítésben és ízlelgetésben, élvezhették az ugráló várakat, mézet kóstolhattak vagy különleges arcfestésekkel, csillámtetoválásokkal gazdagodhattak.

A Gyakorló szülői-, gyerek- és pedagógus közössége idén is jelesre vizsgázott Mustolásból. Jövőre újra találkozunk így szüret idején. 

Roszik Melinda szakvezető tanító

GALÉRIA

FANTASZTIKUS DIÁKOLIMPIAI SIKER...2018-10-01

Keller Gergő GFF SZGYÁI nyolcadik osztályos tanulója a 2018. szeptember 29-30-án megrendezett  Kajak-Kenu Korosztályos Országos Diákolimpia döntőben 1000 méteren 3. helyezést, 2000 méteren 1. helyezést ért el.

Gergőnek és edzőjének a remek teljesítményhez gratulál az intézményünk közössége!

KAMASZKORI TESTI-LELKI EGÉSZSÉGRŐL…2018-09-28

Kifejezetten felnőtteknek, 5. osztályos gyermekek szüleinek szóló előadást hallgathattunk meg Bíró Gyula - igazgató, főiskolai oktató előadásában - Kamaszkori Testi-Lelki Egészség – címmel, tudományos, de közérthető formában. Az előadás az alsó tagozatról a felső tagozatra való áttérés testi-lelki  kérdéseinek megválaszolásával telt, kitért az "krízishelyzetek" kezelésére is. A program az Európai Unió támogatásából, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a Bóbita Alapítvány megbízásából valósult meg.

Veni Sancte Szentmise a Gyakorlóban...2018-09-28

A Szentlelket hívták a tanév elején a diákok és nevelők a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolájában, hogy segítségével lelkesen, töretlen szorgalommal és kitartással végezzék feladatukat az előttük álló hónapokban.

2018. szeptember 27 - Szent Klára Római Katolikus Plébánia templom

A Veni Sancte szentmisét Seidl Ambrus plébános celebrálta. Közreműködtek: az iskolánk "Szív Hangjai" kórusa és a hetedik osztály tanulói.

Meghalt Mátyás, oda az igazság?2018-09-28

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda negyedik osztályos tanulója, Laurinyecz Levente válasza bizonyára egy határozott NEM erre a szokatlan kérdésfeltevésre.

S hogy miért biztos benne?

Mert a Gyulán megrendezett Mátyás király Megyei Monda- és Mesemondó Versenyen a zsűri igazságosan járt el, mikor neki ítélte az I. helyezést.

Szeptember 28-án tizenkettő negyedikes mesemondó érkezett a megye számos iskolájából a Gyulai Vár Lovagtermébe. A versenykiírásnak megfelelően mindegyikük egy-egy Mátyás királyról szóló mesével, vagy mondával a tarisznyájában, melyet az őket korhű öltözetben váró zsűri előtt adtak elő.

Levi előadásmódja, magabiztossága, szövegtudása nem csupán a döntnököket, a közönséget is lenyűgözte.

Gratulálunk, és köszönjük neked, hogy tovább öregbítetted iskolánk jó hírét!

Aszódi Márta tanító

GYAKORLÓS ÉRMEK A KÖRZETI DIÁKOLIMPIA ATLÉTIKA VERSENYEN...2018-09-28

Eredmények:

III. korcsoport:

Kislabdahajítás:     Kelemen Emma - I. helyezés

                            Szonda Martin - II. helyezés

Távolugrás:           Brachna Emma - IV. helyezés 

60 m-es síkfutás:   Bíró Csenge - I. helyezés

600 m-es síktufás: Bíró Csenge - I. helyezés

                            Sindel Janka - IV. helyezés

 

1. korcsoport:

Távolugrás:           Závoda Kata - I. helyezés

                            Stienmacher Gréta - V. helyezés

Kislabdahajítás:     Závoda Kata - I. helyezés

100 m-es síkfutás: Steinmacher Gréta - IV. helyezés

Felkészítő tanár:      Gulyásné Dékán Klára testnevelő

 

GRATULÁLUNK!

 

Örökös Ökoiskola címet nyert el a
GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskolája…
2018-09-28

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. szeptemberében értesítette a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskoláját az Örökös Ökoiskola cím odaítéléséről. Az értékelő bizottság javaslata alapján az intézmény fenntarthatóság pedagógiája terén végzett munkájának elismeréseként viselheti a címet, annak visszavonásáig.

Az Örökös Ökoiskolai cím elismerése annak „a pedagógiai és intézményvezetési folyamatnak, melynek eredményeképpen a gyermekek, tanulók számára természetessé válik az egészség- és környezettudatos életmód, az igazságos társadalmi berendezkedés iránti igény, és a globális és lokális problémák iránti nyitottság, az aktív közösségi cselekvés", a megoldásközpontú gondolkodás, és egy olyan értékrendnek a beépülése, amely tudás alapú, a család, és a tágabb társadalmi környezet felé is közvetíthető az intézmény által.

A Gyakorlóintézmény gyakorlóóvodai intézményegysége már korábban elnyerte az Örökös Zöld Óvoda címet, ehhez szervesen kapcsolva az iskola pedagógiai munkáját, ökoiskolai tevékenységrendszerét, és az intézményben működő Gyermekkert Környezetpedagógiai Módszertani Központ szakmai tevékenységét.

Sz.Zs.

Oldalak: 158

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011