GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

Gyakorlós első helyezés a Megyei Angol Versenyen…2018-10-30

Október 27-én, szombaton a békéscsabai Szabó Pál Téri Általános Iskola és a TIT Körösök Vidéke Egyesülete közös szervezésében került megrendezésre a XIV. TELC MEGYEI ANGOL VERSENY, melyen a közel 100 hetedik és nyolcadik osztályos diáknak írásban és szóban is számot kellett adnia tudásáról.

Ez a komplex verseny igazi megmérettetés, hiszen nemcsak a diákok lexikai és nyelvtani tudását, olvasott szövegértését mérik, hanem a szóbeli részben különböző témakörökben, szituációkban is bizonyítaniuk kellett.

A GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskolájából 3 diák döntött úgy, hogy kipróbálja tudását.

Jól döntöttek!

  1. évfolyamon Uhljár Adrienn kimagasló pontszámmal 1. helyezést ért el, Liska Janka 5. helyezett lett.
  2. évfolyamon iskolánkat Sechna Dorina képviselte, aki a 23 fős mezőnyben a 10. lett. Felkészítőjük Tolnai Tímea angol-földrajz szakos tanár.

A zsűri értékelése szerint a versenyzők az idén is kiemelkedő kommunikációs képességekkel rendelkeztek és sokan már most sikerrel teljesítenék a B2 nyelvvizsga szintet.

Sikeresen szereplő diákjaink amellett, hogy tehetségesek és jó nyelvérzékkel rendelkeznek, rendkívül szorgalmasak, mindhárman aktív résztvevői az iskolai angol tehetségműhelynek, szereplői a különféle iskolai programoknak, és ami a legfontosabb motiváltak.  

Bízunk benne, hogy a versenyen elért eredményük a legnagyobb motiváció arra, hogy tovább versenyezzenek és még sok sikeres szereplésben legyen részük.

Sz.Zs.

Táncos sikerek...2018-10-26

Baksa Barna - Kepenyes Darida Zoé 

Latin I. hely

Standard I. hely

Rágyanszki Máté - Palyov Lara

Kezdő Latin - III. hely

Gratulálunk tanulóinknak és párjuknak, felkészítő tanáruknak!

Konferencia előadás...2018-10-26

2018. október 25-én a Turán megtartott nevelési konferencián tartott előadást Bíró Gyula igazgató, a GFF ESZK társadalompedagógiai tanszékének oktatója. A rendezvény fókuszában az óvoda-iskola átmenet problematikája, a változó köznevelési rendszer értékközpontú megközelítése állt.

Az előadásban az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának idei módosításait mutatta be az előadó, illetve azokat az iskoláskor pedagógiájához kapcsolódó módszertani megújulási lehetőségeket, amelyek az érték- és gyermekközpontú pedagógia gyakorlatának kiindulópontja  lehet.

Aerobik Magyar Bajnok Gyakorlós...2018-10-26

Sechna Dorina nyolcadik osztályos tanulónk a hétvégén Szarvason megrendezésre kerülő Aerobik Magyar Kupa döntőjében 1. helyezést ért el a csapatával.

Aerobik Magyar Kupa döntő – Szarvas, 2018. október 20.

STEP UP2 - 1. hely Sechna Dorina, Vaszkó Martina, Hermann Adrienn, Molnár 

Gréta, Varga Vivien, Márton Gréta (Blue Gym Aerobik Szabadidő Club és DSE)

Minden kategóriában az előzetesen megrendezésre kerülő 3 forduló alapján a 

legeredményesebb 5 csapat mutathatta be gyakorlatát a döntőn.

Gratulálunk tanulónknak, csapatának és nevelőegyesületének, edzőiknek!

Műhelyvezetés országos szakmai konferencián…2018-10-26

2018. október 20.-án a 21. század óvodája – A játék művészete a művészet játéka címmel hirdetett országos konferenciát Nagykovácsiban– volt Gondolkodj Egészségesen ma már Blum névre átkeresztelt Alapítvány!

A konferencia a megváltozott világ megváltozott pedagógiai kihívásaira kívánt különböző kínálatokat, válaszokat adni az óvodapedagógusi szakmai közönségnek, akik hisznek az óvodáskor személyiségfejlődésében, elfoglalt kiemelt szerepében.

A Blum program bemutatta az óvodák által alkalmazható részprogram tartalmát, és módszertanát – mint adaptációs lehetőséget – tartalmazó kézikönyvet. Ezen felül egy hiánypótló kiadvány részesei is lehettek a résztvevők, amikor a Blum program játéktárát vehették kézbe, amiben a program képzési szakemberei pedagógusai ízelítőt adnak művészeti területükön alkalmazható játékaikból.

A délutáni saját élményű műhelyekben betekintést nyerhettek a résztvevő óvodapedagógusok a Blum program szellemiségének gyakorlati megvalósulásába. A trénerek, egy órás ízelítőt adtak a kínálatukban szereplő, a művészetekre épülő képzéseikből játékosan úgy, ahogyan azt a gyerekek is megtapasztalják a csoportban, vagy éppen otthon.

A művészetekre épülő képzések közül a drámajáték vezetése projektszemlélettel az óvodai egészségnevelésben kurzus trénere Gyakorlóóvodánk szakvezető óvodapedagógusa, Fabóné Nagy Andrea, aki, műhelyvezetésével színesített a konferencia programját, szakmai tudásával, ötleteivel bővítette mind a kézikönyv, mind a játéktár kínálatát, és több éve erősíti a Blum szakmai csapatát.

A Szabadság Napja...2018-10-24

A GFF Szarvasi Gyakorlóintézménye 2018. október 19-én tartotta emlékező sétáját a Történelmi Emlékúton.

Az emlékezők mécsest gyújtottak az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékezetére.

Pusztai Botond veretes szavalatát követően, Stafira Árpád történelem szakos tanár fogalmazott meg üzenetet a szabadság napjához kapcsolódóan gyermekeink, tanulóink és szüleik számára.

A Gyakorló közösségei elhelyezték a mécseseiket és az intézmény koszorúját a történelmi stáció helyén.

2018. október 23-án Szarvas Város ünnepi megemlékezésén Bíró Gyula intézményvezető, főiskolai oktató, Bencze Hunor a diákönkormányzat elnöke és Groditzki Anna tanulónk helyez el koszorút és hajt fejet az emlékezés jegyében, intézményünk képviseletében.

„Ez aztán a ribillió, lepottyant egy rakás dió…”2018-10-18

-Szakmai-, módszertani nap a GFF Szarvasi Gyakorlóintézményében-

 

Az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ és a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda szervezésében módszertani szakmai napot tartott 2018. október 17-én az intézmény. Békés megye önkormányzati fenntartású és az egyházmegye fenntartásában működő intézmények két óvodai csoportban hospitálhattak, vehettek részt a szakmai nap műhelymunkáiban. Gyekiczki Istvánné szakvezető óvodapedagógus, főiskolai mesteroktató és Faggyas Jánosné szakvezető óvodapedagógus műhelyébe kaphattak betekintést az intézmény látogatói, az érdeklődő pedagógus közösségek.Az országos lefedettségű programon Budapestről is fogadott látogatót a Gyakorlóintézmény.

A szakmai nap plenáris előadással nyitott, ahol Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár „Van-e új az oNoAP alatt” címmel a köznevelés változatlanul változó rendszeréről tartott előadást az aktuális óvodapedagógiai kérdésekről és a köznevelés tanév kezdetéhez kapcsolódó információiról a részvevőknek.

Faggyas Jánosné szakvezető óvodapedagógus bemutató tevékenységirányításában a szabad játék professzionális szervezésébe engedett betekintést, és a projektpedagógia gyakorlati alkalmazását mutatta be a látogató pedagógusoknak. A középső csoportos gyermekekkel egy „ribilliót” rendezett, ahol a dió sokoldalú megtapasztalásának lehettünk tanúi sok-sok játékos tevékenység által. Az érdeklődő pedagógusok betekintést kaptak a projekttervezés és megvalósítás lehetőségeibe, abba a szakmai munkába, amit a csoport országosan is elismerten végez, „jó gyakorlatként” bemutatva több szakmai konferencián, és innovatív pedagógiai műhelymegbeszéléseken. A bemutatót követő szakmai beszélgetésen a nagyszámú érdeklődő óvónő megoszthatta tapasztalatait, választ kaphatott kérdéseire, folytathatott szakmai konzultációt az intézmény szakvezetőjével.

Gyekiczki Istvánné szakvezető óvodapedagógus, főiskolai mesteroktató interaktív mesefeldolgozást mutatott be „jó gyakorlatán” keresztül.  „Az állatok nyelvén tudó juhász” (hangzó mese) bemutatása, dramatizálása valósult meg nagycsoportosokkal. Az óvodapedagógus elvarázsolta cirkuszos játék keretében a gyermekeket és a jelen levő pedagógusokat is. A mesemondás alatt a gyermekek hangszerekkel, különböző hangok megszólaltatására alkalmas eszközökkel színesítették a mese tartalmi bemutatását. Teremtettek olyan légkört, ahol mindenki a mese aktív megélője, szereplője, és alakítója. A pedagógus látogató csoportok szakmai konzultáción tájékozódhattak a Gyakorló innovációs pedagógiai tartalmairól, és saját pedagógiai munkájukat is bemutathatták, reflexiókat fogalmazhattak meg a látottakkal kapcsolatban a szakvezető szakmai műhelymegbeszélésén. 

 

A program kötetlen beszélgetéssel zárult, ahol az óvodapedagógusok egyéb aktuális kérdésekről, a napi gyakorlatban jelentkező nehézségeikről folytathattak párbeszédet.

  

Bajomi-Nagy Éva

igazgató-helyettes, vezetőtanár

Oldalak: 159

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011