GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

Mezei Futóverseny Gyakorlós eredményei - alsó tagozat-...2019-04-11

2011. születésű lányok

csapat III. hely (Áchim Tamara, Horváth Amira, Posgay Boglárka, Stafira Liza)

2011. születésű fiúk

csapat I. hely (Győri Barnabás, Timár Nándor, Dunai Dávid, Komár Zalán)

egyéni: I. hely Győri Barnabás
             III. hely Timár Nándor
2010. születésű lányok
csapat III. hely (Mészáros-Hunya Bella, Pertl Gerda, Csapó Sára, Bencze Zorka)
egyéni: II. hely Mészáros-Hunya Bella
2009. születésű lányok
csapat III. hely (Szebegyinszki Rita, Papp Emma, Baráth Csenge,Kiss Mira)

GRATULÁLUNK!

„Mégis gömbölyű” és „Kalandozások Cookie macskával” – Szakmai, módszertani nap a Gyakorlóban2019-04-11

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorlóintézménye az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként Szakmai Módszertani Napra hívta az érdeklődő békés megyei pedagógusokat. A módszertani nap keretében a tehetséggondozás óvodai gyakorlatának bemutatása történt műhelyfoglalkozások keretében, illetve az óvoda-iskola átmenet támogatásának tanórai keretekben történő differenciáló pedagógiai gyakorlatának megismertetése. A rendezvényt Bíró Gyula intézményvezető, főiskolai oktató nyitotta meg, bemutatva az intézmény pedagógiai munkáját, az intézményfejlesztés jelenlegi irányait. A békéscsabai oktatási központ szakmai munkatársaival képviseltette magát.

A bázisintézményi jó gyakorlat keretében Hárskuti Evelin óvodapedagógus a labdatechnikai elemek játékban történő alkalmazási lehetőségeiből tartott bemutató foglalkozást. A foglalkozás során a különböző méretű és minőségű labdákkal változatos mozgásformák gyakorlására nyílt lehetőség. A foglakozás zárásaként lehetőség volt a labdákkal szabad játékra, ahol a gyermekek differenciált feltételek között bemutathatták a megismert labdatechnikai elemeket.

Benczéné Inhoff Ildikó szakvezető óvodapedagógus prevenciós és korrekciós céllal vezetett mozgásfejlesztő foglalkozást, ahol a részt vevő gyermekek ismét a labdák használatával végeztek páros gyakorlatokat. A tevékenység jellegéből adódóan az óvodapedagógus nagyobb hangsúlyt fektetett a gyakorlatok pontos kivitelezésére, az igényes végrehajtásra. A változatos mozgáslehetőségek mindegyike alkalmas volt a prevencióra és korrekcióra és a tartásért felelős izmok fejlesztésére.

Roszik Melinda szakvezető tanító az első osztályosoknak tartott játékos, angol nyelvhez szoktató tanórát. A gyermekek számára már az óvodában megismert Cookie macskával játszva ismerhették meg és gyakorolhatták az angol kifejezéseket, a kedvelt és nem kedvelt ételeket megnevezve. A játékos nyelvhez szoktatás célja az idegen nyelv használatához kötődő pozitív attitűdök alakítása volt. A változatás eszközökkel történő tevékenykedés tette élményszerűvé a tanórát.

A bemutatókat a pedagógusok reflexiója követte, majd szakmai konzultáció és kötetlen beszélgetés a részvevőkkel.

Bajomi-Nagy Éva igazgató-helyette, vezetőtanár

GALÉRIA

Gyakorlós diák a Hevesy György Kémiaversenyen2019-04-11

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola tanulója 2019. március 29-én, pénteken tanárával Békéscsabára, a TIT Körösök Vidéke Egyesületnél megrendezésre kerülő XXX. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny megyei fordulójára utaztak.

A versenyzők a megyei versenyen a Magyar Természettudományi Társulat által összeállított központi feladatsort oldottak meg, külön évfolyamonként.

Kis visszatekintés, mivel ez a 30. megyei forduló volt. Mikor is kezdtem tanítványaimmal ezen a kémiaversenyen részt venni - az 1992/1993-as tanévben. Azóta szinte minden évben részt vettünk ezen a rangos versenyen.

Ebben a tanévben Csatai Vivien 7. osztályos tanuló a Mozaikos kémia levelezős tanulmányi versenyen,  a Curie Kémia Emlékverseny területi döntőjében,  most pedig a Hevesy György kémiaversenyen képviselte iskolánkat.

A megyei versenyen elért eredménye: 9. helyezett

Gratulálunk az elért eredményéhez!

Köszönjük, hogy az Intézmény anyagilag támogatta a versenyen való részvételünket.

                                                                               

 

Litauszkiné Erki Katalin vezetőtanár, munkaközösség-vezető                                

Gyakorlós diákok a Megye Futáson...2019-04-11

Idén is csatlakoztak diákjaink a Megye Futás programhoz, melynek során Tóth László békéscsabai futónagykövet immár 6. alkalommal futja körbe Békés megyét 68 település érintésével. Hetedik osztályos tanulóinkkal a Szarvas táblánál fogadtuk és kísértük útjának egyik állomásáig, a Lengyel-palotáig, ahol kicsit megpihenve és energiával feltöltődve az egészséges életmód, a rendszeres testmozgás fontosságára hívta fel a gyermekek figyelmét, valamint hasznos tanácsokkal látta el őket.

Gyakorlósok a megye 10 legjobb Kengurusa között!2019-04-11

A Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny célja, hogy népszerűsítsék a matematikát. Az eseményt minden országban azonos időben rendezik. A versenyen bárki részt vehet, akinek kedve van egyszerű és összetettebb feladatokon gondolkodni.

Mindenki a saját iskolájában oldja meg a feladatokat, majd a kódlapokon bejelöli a helyes válaszokat. Ezeket a lapokat az alapítvány székhelyén ellenőrzik, majd a kapott pontok alapján rangsorolják a versenyzőket.

A Gyakorlóiskolából 10 alsós és négy felsős gyermek készült fel a megmérettetésre. Március 21-én délelőtt különös izgalommal oldották meg a feladatsorokat. Nagy örömünkre tanulóink közül többen bejutottak a megye legjobbjai közé. A negyedikes Steinmacher Tamás és az ötödikes Solymosi Berill valamint Éri Nóra a megye legjobb harminc versenyzője közé került. Nagyon büszkék vagyunk a harmadikos Baráth Csengére, aki megyei 12. lett! Két negyedikes tanítványunk a megye tíz legjobb Kengurus versenyzője közé verekedte magát. Laurinyecz Levente megyei 9. helyezést ért el,  Baráth Barna pedig a megtisztelő megyei 7. helyet szerezte meg!

Gratulálunk versenyzőinknek és felkészítőiknek az elért eredményekhez!

Szakmai napon tartott előadást…2019-04-11

„Értékek óvodától iskoláig…” címmel tartott előadást Dunaújvárosban 2019. április 8-án Bíró Gyula igazgató, a GFF ESZK Társadalompedagógiai Tanszék oktatója. Az előadás keretében bemutatta azokat az aktuálpedagógiai irányokat, oktatáspolitikai törekvéseket, amelyek a hazai óvodáztatás és iskolapedagógia irányainak meghatározói. Üzenetként megfogalmazva az óvodásabb óvoda és az óvodásabb iskola pedagógiai tartalmát. Pedagógiai és módszertani reflexióiban láttatta az óvodai tevékenység rendszerét, az óvoda-iskola átmenet tartalmi irányait.

Labdarúgó diákjaink a Megyei Döntőben...2019-04-11

1.korcsoportos labdarúgó csapatunk a körzeti mérkőzések győzteseként bekerülve a Megyei Elődöntőbe, további szép és összeszedett játékkal a II. helyezést érte el és ezzel továbbjutott a  Megyei Döntőbe.

 

Csapattagok:

 

Balázs Bence Dominik

Baráth Barna

Bencze Hunor

Bődi Péter

Csipai Balázs Dávid

Komlósi Rupert

Nagy-Bobvos Leon János

Sindel Patrik

Steinmacher Tamás

XXII. Országos óvodai szakmai konferencia2019-04-11

Bíró Gyula, a GFF Szarvasi Gyakorlóintézményének igazgatója, a Társadalompedagógiai Tanszék oktatója, Az együttműködés „kényszerének” elviselhetetlen gyönyörűsége címmel tartott előadást a 22. Országos óvodai szakmai összejövetel a gyermekek mindenek felett álló érdekében című konferencián, 2019. április 5-én, amelynek témája a XXI. századi család, és az óvoda korszerű partnerviszonya, gyermekeink harmonikus fejlődése érdekében.

Bíró Gyula az előadásában bemutatta azt a megváltozott partneri viszonyt, amely a kölcsönös tisztelet és kölcsönös elismerésen nyugvó, a családok folyamatos támogatását és együttműködését jeleníti meg a pedagógia gyakorlatában.

Az elméleti ismeretek felelevenítésével, a gyakorlati tapasztalatok megmutatásával, arra a bizalmon nyugvó és szeretetteljes intézményi légkörre hívta föl a figyelmet, amely valódi partnerséget hozhat az intézményi működés mindennapjaiba.

XVII. Országos óvodapedagógiai tanácskozás2019-04-11

A Társadalompedagógiai tanszék oktatója, Bíró Gyula igazgató tartott előadást 2019. április 4-én, a Miskolcon megrendezésre kerülő XVII. Országos óvodapedagógiai tanácskozáson, Az érzelmileg intelligens óvodakép kialakításának lehetőségei… címmel. Az előadás szervezetfejlesztési irányokat mutatott be, intézménymenedzsment megközelítésben, láttatva azokat az elméleti és gyakorlati vonalakat, amelyek a hatékony és „egymásra figyelő” intézmény képét láttatják, eredményezhetik az óvodák profilalakításában.

Nemzetközi Gyakorlós ZENÉS siker2019-04-11

Magyar Jázmin 6. osztályos tanulónk 4 éve kezdte cselló (gordonka) tanulmányait a Chován Kálmán Művészeti Alapiskolában. Korán megmutatkozott a tehetsége, ezért a második zeneiskolai évétől az intézmény emelt tagozatán folytatja zenei képzését. Számos rendezvényen szerepel folyamatosan a városunkban, valamint képviseli iskoláját rangos csellóversenyeken. Nem régiben Szerbiában, Bácska Topolyán a 14. Nemzetközi Gordonkaversenyen mérte össze tudását a többi versenyzővel. A hosszú felkészülés és a sok nyilvános szereplés meghozta a várt sikert: produkciójával III. helyezést ért el.
Felkészítő tanára: Körösparti Ágnes /Chován Kálmán Művészeti Alapiskola

Eredményéhez gratulálunk és további sok sikert kívánunk neki!

Oldalak: 173

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011