GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

Prima Primissima az óvodapedagógus szakon
avagy ki a legkiválóbb az óvodapedagógus-jelöltek között?
2019-05-08

Ezt a kérdést már évek óta feltesszük a végzős óvodapedagógus-jelölteknek. De hogyan, miként lehet ezt eldönteni?  A dilemma megoldását segítendő az a kezdeményezés, amelyet a Bíró Gyula vezette Gyakorlóintézmény 2012 óta egy szakmai délután keretében valósít meg. A legkiválóbb óvodapedagógus keresése Montvajszkiné Bátor Anna nyugdíjas szakvezető óvodapedagógus, kezdeményezésére indult el 2005-ben. A korábbi esztendőkben ugyan más formában kerestettek a legjobb óvodapedagógus jelöltek, a hagyomány azonban tovább folytatódott, míg jelenlegi formáját elérte. A végzős pedagógusjelöltek közül azok vehetnek részt ezen a megmérettetésen, akik kiváló pedagógiai képességekkel rendelkeznek, magas szinten sajátították el a gyermeklélektan, az óvodapedagógia, az óvodai módszertanok elméleti téziseit, és modern óvodapedagógiai szemlélettel képesek azokat a gyakorlatban alkalmazni. Továbbá az óvodai gyakorlatok során eddig elért kiváló minősítésekkel, kimagasló szakmai önismerettel rendelkeznek. Mindezek megléte esetén az arra érdemes hallgatók a gyakorlóóvodai szakvezetőjük ajánlásával kerülhetnek e szakmai verseny jelöltjei közé.

Az idén 2019. április 17-én 14 órakor, a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karának épületében került sor a nemes versengésre, s négy hallgató nyerte el a kiváló óvodapedagógus-jelöltséget: Kokavecz Alexandra, Kónya Kitti Mónika békéscsabai, Molnár Anett, Nyeste Ágnes Anita békési hallgatók.  Szakmai ajánlóik: Faggyas Jánosné, Gyekiczki Istvánné, Palyafári Fruzsina szakvezető óvodapedagógusok.

A szakmai verseny feladatai évről évre változnak, de alapvetően elméleti és gyakorlati szinten is megmérettetnek a hallgatók. Így készülniük kell olyan dolgozattal, amelyben számot adhatnak elméleti tájékozottságukról, kifejthetik szakmai álláspontjukat, nézeteiket, felfedhetik szintetizáló képességüket, kreativitásukat. A gyakorlati tájékozottságuk felmérésére olyan szituációs feladatokat kapnak, amelyekben megmutathatják kommunikatív, helyzetfelismerő, identifikációs, empátiás képességeiket.

Így történt ez az idén is. A szakmai zsűri mindezen információk birtokában döntött a „legkiválóbbról”, akinek tagjai sorában üdvözölhettük Szarvas város képviseletében Hodálik Pál alpolgármestert, a Pedagógiai Kar képviseletében a zsűri elnökeként Dr. Lestyán Erzsébet főiskolai adjunktust, a Gyakorlóintézmény vezetését képviselő Bíró Gyula igazgatót, főiskolai mestertanárt, Bajomi Nagy Éva igazgatóhelyettest, Montvajszkiné Bátor Annát, nyugalmazott szakvezető óvodapedagógust, valamint Huszár Istvánnét, a gyakorlati képzés vezetőjét. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Fest Sarolta dékán-helyettes, főiskolai tanár is. A rendezvény szervezésének, lebonyolításának háttérfeladatait az idén is a verseny háziasszonya, Palyafári Fruzsina, szakvezető óvodapedagógus, munkaközösség-vezető látta el.

A jelöltek - oldott, vidám légkörben teljesítve a rájuk szabott feladatokat - beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, számot adtak alapos elméleti felkészültségükről, helyzetfelismerő képességükkel, konstruktivitásukkal bizonyították szakmai elhivatottságukat. A zsűri tagjai - mérlegelve a hallgatók elméleti és gyakorlati eredményeit – Molnár Anettet választották a „Legkiválóbb óvodapedagógus-jelölt 2019” Díj nyertesének. Kiemelkedő szakmai teljesítményéhez valamennyien gratulálunk!

Huszár Istvánné

GALÉRIA

Öveges laborban jártak a 7. osztályosok2019-05-08

Ebben a tanévben is lehetőségünk volt, hogy a 7. osztályos tanulók részt vegyenek a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban megtartott laborfoglalkozáson.

A labor szaktanárai biológia, kémia és fizika gyakorlatot vezettek tanulócsoportjaink számára, illetve demonstrációs kísérletet mutattak be a jól felszerelt laborban.

Köszönjük az érdekes és sok ismerettel gazdagító laborfoglalkozást kiváló kollégáinknak, a Gimnáziumnak!

Litauszkiné Erki Katalin vezetőtanár, munkaközösség-vezető

Húsvéti tojáskeresés a gyakorlóban…2019-04-17

Húsvéti játszóházba vártuk a kisgyermekeket kedd délután a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda Alma csoportjában.  Az ünnepre Készülődés jegyében Nyusziról szóló mesét és bábjátékot láthattak, hallhattak a gyerekek. A jó hangulatot fokozta a csoportban a tojáskeresgélés. A sok kicsi kéz vidáman keresgette zenére a tojásokat és gyűjtötte kosarakba.  Az asztaloknál készíthettek síkbábokat, nyuszit, tojást, amelyet ők színezhettek, díszíthettek ki maguknak. A szülők segítettek a gyermekeknek a bábok elkészítésében és a tojások keresgélésében.  A jó hangulatú, vidám délutánon a szülők ismerkedtek, beszélgettek egymással és a gyerekekkel. A játékban elfáradt kicsiket teával és süteménnyel kínáltuk meg. A délután zárásaként óvodalátogatáson vehettek részt, ahol megnézhették azokat a csoportokat, ahová várjuk a gyerekeket. A gyerekek nagy érdeklődéssel vették birtokba a csoportokban lévő játékokat, a szülők pedig érdeklődtek az óvoda és csoport nevelési programjáról, szokásaikról és hagyományaikról. Elköszönésként a gyermekek egy újabb Mancsőrjárat figurát választhattak maguknak.

Április 24-én és 25-én a beiratkozásra várjuk a kedves szülőket, melyhez a hirdetményt óvodánk minden fórumán megtalálják az érdeklődők.

Demjénné Jónás Klára

szakvezető óvodapedagógus

Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói osztálya2019-04-17

Az Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói osztálya, Rajzpályázatot hirdetett meg "Én vagyok" címmel. 20 rajz került beküldésre, és ebből 14 munkát ítélt meg a zsűri, hogy külön értékel. A munkák kiállításra kerültek 2019.április 13.-án az országos evangélikus bábfesztiválon.

 

Díjazottak:

 

1.a.

Hodálik Balázs

Lestyan-Goda Sára

Horváth Amira

Stafira Liza

 

1.b.

Tímár Nándor

Csernus Liliána

Laczi Enikő

 

2.o.

Petényi Marcell

Ujvári Luca

Takács Henrietta

 

3.o.

Tábori Bianka

Farkas Dominik

Szőke Barnabás

Litauszki Alexandra

 

Gratulálunk Nektek!

Szeretettel várjuk a további alkotásaitokat!

 

Bátori Andrea

evangélikus hitoktató

 

 

Mi van a dobozokban?2019-04-17

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolába érkeztek ezek a dobozok, amit a tanárok és tanulóik izgatottan csomagoltak ki.

Intézményűnek fenntartói támogatás nyújtott lehetőséget, hogy a természettudományi szaktanterem taneszköz és vegyszer állományát fejlessze, közel 800.000,- Ft-ból. A dobozok rejtettek a kémia tanításához pl. hordozható laboratóriumot, szervetlen/szerves kémiai tanulói és tanári modellkészletet, és egyéb eszközöket a vegyszerek mellett, valamint a fizika tanításához kísérletező készleteket.

Köszönjük a fenntartó Főiskola támogatását, így élményszerűbbé válhat a természettudományos tantárgyak oktatása, javult a laborunk felszereltsége.

Litauszkiné Erki Katalin vezetőtanár, munkaközösség-vezető

„Óvodásabb óvoda…”2019-04-17

2019. április 11-én a Kazincbarcikán megrendezett „Játszani is engedd!” – Óvodapedagógiai Konferencián tartott előadást Bíró Gyula igazgató, a társadalompedagógiai tanszék oktatója, „Óvodásabb óvoda-óvodásabb iskola” címmel. Az egész napos szakmai konferencián a főiskola oktatója bemutatta az óvoda- és iskolapedagógia értékeit, azokat a köznevelési törekvéseket, amelyek támogatják az intézményekben folyó szakmai munkát, pedagógiai innovációkat, és külön hangsúlyt fektetett az óvoda-iskola átmenet támogatására, azokra a pedagógiai, pszichológiai, módszertani vonatkozásokra, amelyek a területet támogatják.

Költészet napi “mese birodalom” a Gyakorlóban2019-04-17

Már hagyománnyá vált iskolánkban, hogy rendhagyó irodalom órával ünnepeljük a Költészet napját, meghívott, irodalomhoz kötődő vendéggel. Ebben az évben Harencsár László, szarvasi meseíró adott keresztmetszetet - idézve szavait - munkásságáról néhány meséjén keresztül 6. és 7. osztályos tanulóinknak.
Megható történetekkel indított, melyben megelevenedett saját gyermekkora is, majd különféle humoros mesék kerültek elő festő szúnyogról, mobiltelefonról; de ‘újragondolhattuk’ Piroska és a farkas történetét is, és mindannyian belemerülve a fekete humorba egy iszlám mosónő és egy eszkimó vasalónő elmélkedéseinek ‘gondolatolvasóivá’ válhattunk.
A tartalmas 45 perc után ezekkel a történetekkel gazdagodva folytattuk a napot, de még délután is, az iskola udvart átszelve, hangos kiáltásokkal tudatták a gyerekek: “Csókolom! Nagyon jó volt a reggeli mesemondó bácsi, jók voltak a sztorik, jókat nevettünk!”

Stafira-Lovas Ilona szaktanár

Gyakorlós érmek a Zielbauer András Mezei Futó Emlékversenyen -felső tagozat-...2019-04-17

2008-ban született lányok:

Csapat: I. helyezés

 

Csapattagok: Sonkoly Fanni, Török Luca, Szécsi Panna, Diviki Anett

Egyéni: Sonkoly Fanni - I. helyezés, Török Luca - II. helyezés

 

2008-ban született fiúk:

Csapat: III. helyezés

 

Csapattagok: Komlósi Rupert, Steinmacher Tamás, Gajdos Kevin, Varga Zsolt

Egyéni: Komlósi Rupert - I. helyezés, Steinmacher Tamás - II. helyezés

 

2007-ben született lányok:

Csapat: I. helyezés

 

Csapattagok: Sindel Janka, Solymosi Berill, Éri Nóra Bianka, Makai Regina

Egyéni: Sindel Janka - I. helyezés, Solymosi Berill - III. helyezés

 

2007-ben született fiúk:

Csapat: III. helyezés

 

Csapattagok: Sziklai Gyula, Baksa Barna, Szoboszlai-Szabó Dániel, Tusjak Péter

 

2006-ban született fiúk:

Csapat: III. helyezés

 

Csapattagok: Solymosi Armand, Nieddu Roberto, Hárskúti Dominik, Simonfi József

 

2005-ben született lányok:

Csapat: III. helyezés

 

Csapattagok: Csekő Bernadett, Barta Csenge, Kószó Lara, Valastyán Brenda

 

2005-ben született fiú:

Egyéni: Pusztai Botond - I. helyezés

 

Gratulálunk!

 

Gulyásné Dékán Klára testnevelő tanár

Oldalak: 173

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011