GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

Pályázati siker a Gyakorlóóvodában2019-06-17

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya három fordulóból álló tavaszi vetélkedősorozatot hirdetett a világnapokhoz kapcsolódóan, amelyhez óvodánk is csatlakozott. A pályázati anyagok elkészítésében több óvodapedagógus is részt vett. A jeles napok projekt módszerrel való feldolgozása sokféle szemszögből adott képet   az óvodában megvalósuló sokszínű tevékenységekről, tanulási folyamatokról. A tevékenységek megvalósulását képekkel dokumentáltuk, amelyet a pályázathoz csatoltunk. A munkánk elismeréseként 2. helyezést értünk el. Az ünnepélyes díjátadóra 2019. június  7-én került sor a Békés Megyei kormány Hivatalban. Nyereményünk 20000 ft-os  Libri könyvutalvány és társasjáték.

 

Demjénné Jónás Klára szakvezető óvodapedagógus

Te Deum 2019.2019-06-17

A Szent Klára Római Katolikus Plébánia Templomban Ft. Seidl Ambrus plébános atya vezetésével 2019. június 14-én tartotta a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda Te Deum Tanévzáró Szentmiséjét.  

„Világítok, mert fény vagyok,
és mert fény vagyok, világítok…”
2019-06-17

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolájában 2019. június 8-án csendült fel a ballagókat útjukon kísérő-lélekharang. A szarvasi pedagógusképző campus ünnepi díszbe öltözött, és várta azokat a kedves hozzátartozókat, vendégeket, akik megtisztelték az intézmény az idén, immár harmadik ballagó nyolcadik osztályát. Négyszáz fénykép kísérte a ballagókat az osztálytermekben, megelevenítve a 8-12 évet. A Gyakorlóovisok vidám lufi-tánccal nyitották meg a ballagási ünnepélyt. A búcsúzó nyolcadik osztályosoktól Babák Mihály, Szarvas város polgármestere köszönt el, megköszönve a szülőknek, nevelőknek, azt a fáradságos örömteli munkát, ami ezt a napot ragyogóvá teszi. Földesi Zoltán vezető főtanácsnok úrral, Szarvas város kitűzőjét nyújtották át Seidl Ambrus plébános atyának, Bíró Gyula intézményvezetőnek és Dr. Lipcsei Imre dékánnak, elismeréssel szólva a szarvasi pedagógiai műhelyben folyó munkáról. A nyolcadikosokat és vendégeiket egy játékos Fecske Csaba verssel köszöntötte Horváth Amira első osztályos tanuló és Tóth Iringó negyedik osztályos tanuló. A hetedikesek búcsúbeszédében Liska Janka és Bartolák Levente üzenetet fogalmaztak meg az elválás és az egy családba tartozás érzését hangsúlyozva. A nyolcadik osztályosok nevében Sechna Dorina és Bakula Illés Boldizsár búcsúzott az intézménytől, a nevelőktől és az iskolatársaktól. Az elköszönések mély lélekrezdülések minden alkalommal, de tudva azt, hogy az összekötő kapocs az együvé tartozás, az együtt megélt élmények, akár elszenvedett kudarcok, adják azt a sok-sok élménymorzsát, amire valamikor bizonyosan jó lesz visszaemlékezni. Dorina érzelem-húrokat pengetve, Boldizsár a „Z” generáció üzenetét fogalmazta meg az ünneplő közösség számára. Makai Gergő Hamvas Béla: A láthatatlan történet című filozofikus művével köszönt el dermesztő előadásával. Ft. Seidl Ambrus plébános atya, a Szent Klára Római Katolikus Plébánia nevében köszönt el a ballagóktól, valódi tarisznyába való üzenettel a léleknek. A zászlóátadást követően, a tudás lángjának átadói nevében Pusztai Botond, Reményik Sándor: Mi mindig búcsúzunk című veretes szavalatával adott erős felütést a nyolcadikosok egy mondattal elköszönéséhez, ami ebben az évben is a hagyományoknak megfelelően egy imádság volt.  Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár útra bocsájtó beszédében, azt a picinyke fénypontot ajánlotta mindenki figyelmébe, aki kicsi volt, gyengécske, de fénylett. Akkor fénylett, amikor a sötétség, a feketeség bénítóan áradt szét mindenre. Ez a picinyke fény nem azért világít, mert valamit el akar érni, hanem világít, mert ez boldoggá teszi. A sötétség lehet bármilyen hatalmas, hideg, áthatolhatatlan és hátborzongató, a picinyke fénnyel szemben tehetetlen. Ez a picinyke fénypont nem más, mint Mi, mint Ti, a Gyakorló, és a Gyakorlósok – gyermekek, tanulók, nevelőik, szülők, fenntartó főiskola-, – mondta ünnepi megnyitó gondolataiban az intézményvezető. Szerencsére a szép ruhák nem a délutáni pótvizsgának szóltak…, hanem az ünnepnek. Az intézmény vezetője elmondta, hogy a jövő az alkotó embereken nyugszik, és a Gyakorló egy alkotói környezet. Legyen az pszichológiai tipológiák betűkódja, vagy bármi más, amit a jelenkor a fiatalságára aggat, de egy bizonyos, hogy az ember egyik mozgatója a vágy a megmutatkozásra, a kiteljesedésre, az élet megélésére. A többi csak „keret”. A kép ugyanaz évezredek óta. Azonban ehhez kell valami, valami nagyon fontos dolog – hangsúlyozta-, a Lélek… A lélek, ami megmutatja a valódi jót, az igazgat, a szépet és a valóban értékeset. „Ha a szeretet irányít, megtalálod minden számításodat!” – idézte a tablófeliratot, Don Boscotól. Ez a család, a Gyakorló, mindig azoké marad, akik Gyakorlóvá tették, teszik. Bíró Gyula minden tanulótól egy személyes mondattal búcsúzott, és a törvényszerű „allergikus roham” most sem maradt el, mert a humor ellenére könnyekkel telített volt ez az elbúcsúzás is. Zárógondolatként megfogalmazta személyes üzenetét: „Legyetek picinyke fénypontok, amit semmilyen sötétség nem szüntethet meg világítani, és növekedjetek fényességgé!” A nevelőtestület dallal búcsúzott el az útra kelő családtagoktól, és a dal alatt húsz galamb röppent fel a kék eget, a jövőt célozva.

A ballagás zárásaként az iskolai hagyománynak megfelelően, nyolcadik osztályosaink keringő táncot mutattak be, és búcsút vettek iskolájuktól, szeretett osztályfőnöküktől, Tolnai Tímeától.

 

Sz. Zs.

GALÉRIA

„Másképpenmás” — azaz légy kreatív!2019-06-10

 A Gyakorlóintézmény szakvezető óvodapedagógusa Fabóné Nagy Andrea kapott felkérést a hajdúszoboszlói Liget óvoda óvónőitől szakmai napjuk szakvezetésére

A nap témáját a „Másképpmás” azaz a szokványostól eltérő látásmód, a kreatív gondolkodás adta.

A délelőtt folyamán számtalan olyan játékos feladatokban, szituációkban volt részük az óvónőknek, amelyek a már beidegződött, rutinos, és sablonos gondolkodástól eltérő, kreatívabb megoldást kívánták.

Miközben kreatívkodtak, másképp gondolkodtak az óvónők, mindeközben megismerhették a kreativitás fogalmát, fontosságát, működését a kreatíviparban dolgozó, kommunikációs szakember, Fabó Gergő színes előadásából, aki egyben újszerű látásmóddal, hasznos tanácsokkal, megoldási javaslatokkal látta el az óvodapedagógusokat.

A nap végére mindenkinek sikerült a megszokott komfortzónából kilépni, másképp látni, másképp gondolkozni. A kreatív látásmód a gyermekek világában is nagyon fontos, hiszen, ha hagyjuk szárnyalni a fantáziájukat, csodás dolgokra képesek. Már kisgyerekkorban fejlesztenünk kell a képzelőerőt és a kreativitást. A szakmai nap célja ezen szemléletmód átadása volt, és a résztvevő óvónők boldogan, jó kedvvel vettek részt a játékokban és vitték magukkal a tapasztalataikat, az elhangzottakat.

 

„Régi idők nevelői…”2019-06-10

Hagyománnyá vált a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorlóintézményének kezdeményezése, hogy a szarvasi campus, a pedagógusképző kar, és a Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda egykori és jelenkori dolgozói, nevelők, oktatók, technikai munkatársak találkozzanak minden évben a Pedagógus nap tájékán, egy közös estebédre, és a régi idők elbeszélésére, a jelenkor eredményeinek beszámolására.

Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár a nyolc évvel ezelőtt felállított „Régi idők nevelői” életfájánál elmondta, hogy a szeretet az, ami ezt a napot élővé tudta tenni, és minden évben örömmel fogadják hívását az intézménynek a régi idők munkatársai.

A több, mint nyolcvan fő részvételével megtartott ünnepi alkalmon fontos, hogy „ingujjban”, nem a teatralitásnak megfelelően történjen a találkozás, hanem valódi „parányi fénysugár” egy, a nevelésbe vetett hitünket, egy szebb, egy jobb, egy tartalmasabb világ lehetőségét hangsúlyozó találkozó maradjon a családias program. Böjte Csaba testvér gondolatával hívta és várta az intézmény vezetője a vendégeket: „Minden egyes gyermek egy csoda. Nem lehet tudni, hogy kiben mi lakozik: egy új Ady Endre, vagy épp Blaha Lujza. Ha ajtót nyitunk előttük, esélyt adunk nekik, hogy kibontakoztassák a személyiségüket, a tehetségüket. Nem kell hozzá mást tenni, csak egymásból a jót kiszeretni.”

Az intézmény Szív Hangjai kórusa, Balláné Tóth Krisztina vezetőtanár karvezetésével szólaltatott meg három finom muzsikát, és Brachna Bogi negyedik osztályos tanuló ajándékozta meg a vendégeket szívhez szóló szavalatával.

Jó ezekben a pillanatokban látni azokat a szeretetmorzsákat, parányi csillanásokat, a tehetségek, tehetségígéretek csipetnyi csodáit, ami miatt nem feledjük remek vállalásunkat, kötelezettségünket a választott hivatásunk irányába. A szarvasi, országosan is méltán ismert és elismert pedagógusképzés titka valahol abban rejlik, hogy gyakorlatorientált, szoros szimbiózisban működő elméleti tudományos, és gyakorlati képzés jellemezte a képzőt mindig is a története során. A jelenkor hallgatóit azzal szeretnénk felvértezni, amit a példamutatásunk is megjelenít, hogy a magot el kell vetni, és féltőn gondozni kell, minden szeretetünkkel, és alázatos odaadásunkkal. Egy szebb jövő mindenkori reményében.

Sz.Zs.

 

GALÉRIA

Nemzeti Összetartozás Napja…közös lélekrezdüléssel2019-06-10

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda is csatlakozott ahhoz, az egész történelmi Magyarországot összekapcsoló felhívásához, hogy a Nemzeti Összetartozás Napján 2019. június 4-én, a Kossuth-díjas énekes zeneszerző vezényletével, mintegy hétezer gyermek egyszerre énekelje a Kézfogás című dalt.

A műholdas kapcsolat jóvoltából a Magyar Televízió csatornái élőben közvetítették, jelentkeztek be külső helyszínekből, így Szarvas városból is. A Kézfogás című dal eléneklésével emlékeztünk a kilencvenkilenc éve aláírt békediktátum szomorú eseményére, de azzal az üzenettel, hogy ez a nap a magyar nemzet összetartozásának ünnepe is. Az a hit, ami az összetartozásunk erejét is adja, a megmaradás picinyke, de annál fontosabb záloga. A Gál Ferenc Főiskola Gyakorlóintézménye a történelmi Magyarország mértani középpontját választotta a közös éneklés helyszínének, és egyszerre, együtt szállhatott fel a lélek dallama a Kárpát-medence valamennyi pontjáról. Az intézmény kétszázötven polgára, kicsik és nagyok, a tanári kar tagjai élőben jelentkeztek be 9:45-kor a Duna TV körkapcsolásában, és a 11 órai közös éneklés alkalmával.

Az intézmény vezetője, a diákönkormányzat képviselője, a nevelőtestület tanára, az emlékezés és a fájdalom koszorúját helyezte el a délutáni városi ünnepélyen.

 

Gy.P.

Oldalak: 174

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011