GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

GYAKORLÓS ÉRMEK A KÖRZETI DIÁKOLIMPIA ATLÉTIKA VERSENYEN...2018-09-28

Eredmények:

III. korcsoport:

Kislabdahajítás:     Kelemen Emma - I. helyezés

                            Szonda Martin - II. helyezés

Távolugrás:           Brachna Emma - IV. helyezés 

60 m-es síkfutás:   Bíró Csenge - I. helyezés

600 m-es síktufás: Bíró Csenge - I. helyezés

                            Sindel Janka - IV. helyezés

 

1. korcsoport:

Távolugrás:           Závoda Kata - I. helyezés

                            Stienmacher Gréta - V. helyezés

Kislabdahajítás:     Závoda Kata - I. helyezés

100 m-es síkfutás: Steinmacher Gréta - IV. helyezés

Felkészítő tanár:      Gulyásné Dékán Klára testnevelő

 

GRATULÁLUNK!

 

Örökös Ökoiskola címet nyert el a
GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskolája…
2018-09-28

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. szeptemberében értesítette a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskoláját az Örökös Ökoiskola cím odaítéléséről. Az értékelő bizottság javaslata alapján az intézmény fenntarthatóság pedagógiája terén végzett munkájának elismeréseként viselheti a címet, annak visszavonásáig.

Az Örökös Ökoiskolai cím elismerése annak „a pedagógiai és intézményvezetési folyamatnak, melynek eredményeképpen a gyermekek, tanulók számára természetessé válik az egészség- és környezettudatos életmód, az igazságos társadalmi berendezkedés iránti igény, és a globális és lokális problémák iránti nyitottság, az aktív közösségi cselekvés", a megoldásközpontú gondolkodás, és egy olyan értékrendnek a beépülése, amely tudás alapú, a család, és a tágabb társadalmi környezet felé is közvetíthető az intézmény által.

A Gyakorlóintézmény gyakorlóóvodai intézményegysége már korábban elnyerte az Örökös Zöld Óvoda címet, ehhez szervesen kapcsolva az iskola pedagógiai munkáját, ökoiskolai tevékenységrendszerét, és az intézményben működő Gyermekkert Környezetpedagógiai Módszertani Központ szakmai tevékenységét.

Sz.Zs.

Tudományosan a lepelről…2018-09-28

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Campusának két intézménye, a Gyakorlóintézmény és a Pedagógiai Kar együttműködő partnereivel közösen, a Szent Klára Római Katolikus Plébániával, az Ótemplomi és Újtemplomi Evangélikus Egyházközségekkel és a Cervinus Teátrummal szervezte Dr. John P. Jackson fizikus előadását, aki a természettudományos lepelkutatás atyja, világhírű szaktekintélye. Az Egyesült Államokból érkezett előadó egy amerikai kutatócsoport vezetőjeként az eredeti torinói leplet 1978-ban, öt napon keresztül vizsgálhatta, és gyűjthetett róla adatokat. Az adatok feldolgozása, az újabbnál újabb kutatási aspektusok a mai napig vetnek föl a lepellel kapcsolatban kérdéseket, tudományos megközelítéseket. Az előadó Magyarországon, Szegeden a Gál Ferenc Főiskolán és a Szegedi Tudományegyetemen, Győrben a Nemzeti Színházban, és Budapesten az Erkel Színházban tart előadást, Szarvas város szintén részese lehetett a Szeged-Csanádi Egyházmegye és a Gál Ferenc Főiskola jóvoltából az előadás körútnak.

A rendezvény szervezője, Bíró Gyula főiskolai oktató, elmondta, hogy szerették volna Szarvas városba is elhozni az előadót, betekintést nyerni a témába. Az előadó maga elméleti fizikus, általános relativitás elmélettel és kozmológiával foglalkozott, de a tudományos érdeklődése a lepelkutatás révén egyre mélyülve ebbe az irányba fordult. A leplet öt teljes napon keresztül vizsgálhatta, több olyan felvetést megfogalmazva, amelyek ma is a tudományos életben meghatározóak a téma szempontjából. Az előadáson látható volt a tudományos módszer, amit a lepel kutatására használnak, egy másolaton bemutatta az egyébként beazonosított vérmaradványokat, és részletes magyarázatot kaphatott a hallgatóság, hogy a látható képmás nem hozzáadott anyag a lepelhez, hanem kémiai változás, az anyag rostjainak belső színeződése, így kizárt, hogy festve, vagy színezve lenne. Az előadás alapkérdése, hogy a torinói lepel vajon Jézus temetési leple volt-e és mi ezzel kapcsolatban a tudomány álláspontja? A tudomány álláspontját erősíti az is, amit II. János Pál pápa fogalmazott meg, hogy a tudománynak kell megfogalmaznia álláspontját ebben a kérdésben, illetve, hogy mi bizonyítható a tudomány által a lepellel kapcsolatban?

Dr. Jackson és felesége magyarországi körútjukon több megközelítésben foglalkoznak a torinói lepellel,amely segítheti, alapfelütése lehet a lepellel kapcsolatos ismeretek elmélyítésének.

A szarvasi érdeklődő közönség az angol nyelvű és szinkron tolmácsolt előadáson egy szeletét láthatta a kutató munkájának, és kaphatott ihletettséget a további elmélyüléshez.

Sz.Zs.

SZTE Szeged- Miskolc - előadás...2018-09-27

Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár 2018. szeptember 11-én előadást tartott Miskolcon, a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület felkérésére, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram módosításáról, és az abból következő gyakorlati feladatokról, pedagógiai innovációs lehetőségekről.

2018. szeptember 14-én a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán tartott előadást "Új kihívás-vagy mégsem?" címmel. A dékáni köszöntőt követően főiskolánk oktatója bemutatta az óvodapedagógiát érintő jogszabályi változásokat, a tartalmi megújulás lehetőségeit, azokat a szakmai irányelveket, amelyek a korszerű, modern és értékközpontú óvodapedagógiai, kisiskolás kor pedagógiájának gyakorlatát jellemzi.

Stúdiónk vendége...2018-09-26

Stúdiónk vendége:

Bíró Gyula, a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda igazgatója.

http://www.korostv.hu/index.php/hu/component/content/article/20-egyeb-videok/2835-nap-mint-nap-20180925

Szakmai látogatás...2018-09-26

A szolnoki Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskolából az óvodai intézményegység dolgozói látogattak el hozzánk 2018. szeptember 25-én.
Az intézmény igazgatója, Bíró Gyula főiskolai mestertanár tájékoztatót tartott a Gál Ferenc Főiskola múltjáról, jelenéről, a Gyakorlóintézmény pedagógiai, szakmai munkájáról. A kötetlen beszélgetésen szakmai kérdésekről cseréltünk gondolatot, tájékozódtunk az ott folyó katolikus hitre nevelésről, és mi is elmondtuk saját tapasztalatinkat.
A látogatás az intézmény megtekintésével zárult, amelyen megismerték az óvodai programokat, milyen külső jegyek jelenítik meg a program specifikumokat. Az intézmény nagyon jó benyomást tett a vendégeinkre, és kifejezték örömüket, hogy látogatást tehettek az intézményünkben. A viszont látogatás reményében…

Bajomi-Nagy Éva igh. vezető tanár

Fenntarthatóságra nevelés Gyakorlós módra...2018-09-26

A 2016-os tanév egyik jelentős környezetpedagógiai innovációja volt a Gyakorló Általános Iskolában, hogy felélesztettünk egy korábban jól működő iskolai hagyományt: ettől a tanévtől az óvodások mellett az alsó tagozatosok is részt vesznek az egy hetes őszi és tavaszi erdei táborban. Az első évben csupán az akkori elsősök táboroztak, idén már négy osztálynak volt lehetősége a természet közelségében tölteni egy hetet.

Sok szempontból egyedülálló és rendkívül innovatív ez a program. Egyrészt a kicsik számára megkönnyíti az iskolai életbe való beilleszkedést. Másrészt koncentrált formában nyílik lehetőség a manapság oly sokra értékelt tapogatózva, kísérletezve, felfedezve tanulásra, nem utolsó sorban pedig erősíthetjük a gyermekek természethez, közvetlen környezetükhöz való kötődését, tiszteletét.

Az erdei iskolai program tematikusan felépített, szorosan kapcsolódik a tananyaghoz, de rengeteg, a mindennapi életben is hasznos ismerethez juttat. A tevékenységek és ismeretek koncentrikusan egymásra épülnek. A legkisebbek a tábor területén és annak közvetlen végzik felfedező munkájukat, majd egyre tágítjuk a teret, amit bejárunk, tanulmányozunk, megismerünk.

Így a kisebbek az idén is a táborhely újrafelfedezésével, bejárásával, belakásával kezdték a hetet. Közösen megfogalmazták az erdei etikai kódexüket, a természetjárás szabályait, melyet remélhetőleg nem csak ezen a héten tartottak be. A tágas természeti környezet remek lehetőséget biztosított mozgásos játékokra, versengésekre, sportolásra. A folyamatosan gyűjtött erdei kincsek változatos módon lettek felhasználva: bunkerépítés, bioképek készítése, kavicsfestés, de a matematikai, irodalmi és zenei tevékenységekben is előkerültek. Kissé eltávolodva a tábortól hajókiránduláson fedezhették fel a Körös-holtág élővilágát, a Mini Magyarország makettparkban pedig hazánk épített örökségével ismerkedhettek.

A nagyobbak biztonságos kerékpáros tudásuk és közlekedési ismereteik birtokában már tágabb környezetük bejárását is megtehették. Hosszabb rövidebb kerékpártúrák keretében látogatást tettek a békésszentandrási tájházban, bepillanthattak a duzzasztó működésébe, tanulmányozhatták az ártéri erdők élővilágát, illetve üzemlátogatáson is részt vehettek az Oryza-Karex kft telephelyén, ahol a rizsfeldolgozás és csomagolás folyamatát figyelhették meg. Pénteken vonatra ültünk, ami már önmagában is élmény volt sok gyerek számára, és Mezőtúron az egyedülálló túri fazekassággal ismerkedhettünk az alkotások megcsodálása és a korongozás, agyagozás kipróbálás révén.

A szervezett programok mellett maradt idő az önfeledt játékra, sok-sok mozgásra, bogarászásra, nagyítóval kutakodásra, vizsgálódásra, gyűjtögetésre, vidám beszélgetésekre, botcsatákra, bújócskázásra, biciklizésre, felhők bámulására, gyíkvadászatra… Ez is egy iskolai hét volt. Tanultunk és tanítottunk, sokat, csak szabadabban, kreatívabban, élet közelibben, gyakorlatiasabban, szóval kicsit másképpen és lehet egy cseppet élményszerűbben is.

Roszik Melinda szakvezető tanító, programgazda

A GFF Szarvasi Gyakorlóintézmény vezetése köszönetet mond a program önzetlen támogatásáért a Lauder Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábornak, fenntartójának és Lipták Mihály Úrnak.

Indián nyárban a Gyakorlóóvoda őszi erdei tábora…2018-09-25

Felnőttek, gyerekek, egyaránt nagy izgalommal várták az őszi erdei tábor kezdetének napját. A verőfényes nyári napsütésben, mégis az ősz jegyeit kémlelve érkeztek meg faházaikba a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda óvodásai.

A tábor növényvilága teljesen lenyűgözte a gyerekeket, leginkább azokat, akik most először csatlakoztak a táborozók csapatához. Első nap az ovisok nagy izgalommal foglalták el szobáikat, pakoltak, berendezkedtek és az óvó nénikkel közösen megalkották tábori szabályainkat. A csoportok heti programja bár különbözött, mégis a természet közelségéről, szeretetéről, tiszteletéről és a „benne élésről” szólt.

A Panda csoportos gyermekek napjait az erdei óvoda ismét sok érdekes élménnyel gazdagította. 

Programjaik a madárbarát óvoda jegyében teltek. Kihasználva a csodálatos késő őszi időt, kerékpártúrákat tettek távolabb lévő környezetükben és megfigyeléseket végeztek a madár élővilágban. Körös Maros Nemzeti Parkban madárgyűrűzésen vettek részt egy szakember segítségével.  Kifeszített hálóba berepült madár lábara tettek gyűrűt és nagyon sok új ismerettel lettek gazdagabbak a gyermekek a madarakról tartott tájékoztatón. Nagyon nagy élmény volt gyermeknek és felnőttnek egyaránt. A komphoz kerékpároztak, hogy megfigyeljék a vízben és vízparton élő madárvilágot, és ha már a kompnál voltak  akkor felszállhattak rá és átutazhattak a túl partra. A gyermekek többsége még sosem utazott kompon és ez is egy nagyon szép élmény volt a hét során. A táborban papírsárkányt készítettek és azzal játszottak a kellemes őszi szélben.

A Cseresznye csoportos gyermekek is minden alkalommal nagyon várják az erdei tábort. Ez alkalommal a víz és a vízpart élővilágával ismerkedtek. Horgásztak igazi horgászbottal és halat is fogtak. Kirándultak az állatparkban, ahol a vízparton fészkelő madarakkal ismerkedtek meg. Fáradalmaikat az állatpark játszóterén "pihenhették ki". Természetesen nekik sem maradhatott ki egyik kedvenc tevékenységük, a sárkányeregetés sem.

A Búzavirág csoport második alkalommal tartózkodott az erdei táborban, ezért már ismerősen vették birtokba a faházaikat, a tábor területét.

A hét folyamán a ragyogó napsütéses őszi napokon felfedezték a tábor élővilágát, honos fáit, terméseit. Környezeti játékokkal, játékos tapasztalatok által gazdagodtak, ismerték meg a természet, a környezet szépségét, értékét. Megtöltötték kincses dobozaikat a természet által elengedett kincsekkel és emlékül vitték magukkal a táborból a „talpalatnyi természetet” a talpuk alatt talált kincseket, kis színes papír talpakra ragasztva.

Folyamatosan keresték a” kicsi szépet”, miközben kiválasztották a „Mi” fánkat, aminek megbecsülték, megmérték vastagságát, és átölelve meghallgatták üzenetüket.

A hét folyamán termések nevét viselő csapatokká alakultak, ahol az együttműködést, egymásra figyelést gyakorolták.

Jó volt a szabad levegőn futkározni, tornázni, botokat gyűjteni, fára mászni. Képzeletben utaztak vonattal, lóháton az ismert mondókák, versek segítségével, de a tölgyfa tövében meghallgatták a büszke tölgyfáról szóló mesét is.

Túrázásaink során láttak nyuszit, kergettek pillangót miközben hosszan gyalogoltak,

A Tulipán csoport hétfő reggel a már ismert tábori szokások felelevenítése közben önfeledten próbálta ki a hozott járműveket, melyekkel a hét folyamán, biciklitúrán vettek részt. A Körös- Maros Nemzeti Park élővilága lenyűgözte a vegyes korosztályú csoportot. A  Kacsaetetés és parkban élő állatok megismerése után jól esett kikapcsolódni a játszótéren. A tábor lehetőséget adott a helyi növényvilág megismerésére, termések gyűjtésére, mely termésekből izgalmas dolgokat barkácsolhattak a gyermekek és gesztenyeállatkáikat boldogan mutatták meg szüleiknek. Bogár világ nagyítóval történő felfedezése izgalmas kaland volt mind a kisebbek mind a nagyobbak számára, de természetesen az önfeledt labdázás, fogócska, bújócska sem maradhatott el.

A gyerekek, élményeiket mindennap megfogalmazták és elmondták szüleiknek:

„Az erdei óvoda a leges legjobb, mindennap ide szeretnék jönni.’ Majd ismét jövünk, tavasszal.

 

Dr. Budai Viktória óvodapedagógus

Oldalak: 149

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011