GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

Tarisznya tele mesével... 2012-01-22

Közös programot hirdetett a SZIE Gyakorlóóvodája és Gyakorló Általános Iskolája a Kultúra Napja alkalmából. A programhoz csatlakozott további oktatási intézményekkel, a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskolával, a Benka Gyula Evangelikus Óvodával és a Szlovák Általános Iskolával együtt színvonalas és nagyszabású kultúra napi projektet valósítottak meg városszerte.

A rendezvény védnöke Dr. Dankó Ervinné Irma néni volt, aki a gyermekirodalmi munkásságával és a főiskola rendkívül szuggesztív nyugalmazott oktatójaként méltón fémjelezte a nap küldetését. A projekt Dr. B. Kiss Attila mesekutató, főiskolai oktató köszöntésével indult útjára a gyermekek számára izgalmas mesetarisznyával.

A mesekövetek a SZIE Gyakorlóintézményben kezdték kulturális "küldetésüket". A Gyakorlóintézményben interaktív mesejátékkal készültek a jeles napra, aminek egyaránt szereplői lehetek kisebbek és nagyobbak! A mesekövetek érkezése után az ünneplő intézmények bensőséges, saját értékeiket kidomborító meghitt programot szerveztek mesével, verssel, muzsikával. Minden résztvevő intézmény kézzel készített emléklapot kapott.

Az, hogy a város majd minden oktatási intézménye csatlakozott a merész ötlethez, valódi ünneppé tette a napot kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Fotók a galériában és newjsag.hu-n

"Az én csemetém" fotópályázat2012-01-15

"Az én csemetém" fotópályázat eredményhírdetésére és kiállításának megnyitójára 2012. január 12-én került sor a Gyakorló Iskola emeleti kiállítójában.

A közel száz alkotást Bakula János fényképész-fotográfus zsűrizte és választotta ki az első három helyezett alkotást. Az első helyezett 7000 Ft, a második helyezett 5000 Ft, a harmadik helyezett 3000 Ft értékű képelőhívást kapott ajándékba, amelyet a főtámogató Bakula és Rácz Fotó ajánlott fel a nyerteseinknek.

Mindenkinek a saját "csemetéje" a legszebb és legkedvesebb, ezért szerettünk volna lehetőséget biztosítani arra, hogy az amatőr alkotásokra a jelenlevők is leadhassák voksaikat. Így a különdíjas alkotások mellett, a megnyitó záróakkordjaként, egy közönségdíjas pályamunkát is kihirdethettünk.

I. helyezett: Dr. Benczéné Kardos Karola
II. helyezett: Monostoriné Sándor Nelli
III. helyezett: Fekete Noémi

Különdíjak:
- Dr. Hanyecz Katalin
- Bartolák Levente

Közönség által megszavazott különdíjas alkotó: Benczéné Inhoff Ildikó

Képek a galériában...

Szarvas Város Önkormányzata Képviselőtestületének2012-01-15

Szarvas Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Oktatási és Közművelődési Bizottság

Földesi Zoltán elnök úr

részére

Tisztelt Elnök Úr!

Némi iróniával úgy is kezdhetném levelemet és annak indoklását, hogy Önnek írok, hogyha az ég mosolyogni tud, akkor biztosan mosolyog rajtunk, mint tette ezt akkor, amikor régi korok harcosai tehetetlenségükben és tehetetlen dühükben az ég ellen lőtték a nyilaikat.

Minden intézmény életében a beóvodázás és a beiskolázás különösen fontos esemény nem csak lelkületében, de természetesen gazdasági vonatkozásainak tekintetében is. A gyermekek és szüleik meggyőzésének két féle módja ismeretes az eszközök használata szempontjából. Létezik etikus és etikátlan eszközhasználat. Kimeríti az etikátlan fogalmát az, ha egy működő és jelenleg is kétszáz fölötti gyermeklétszámmal bíró intézmény létét olyan "suttogó propagandával" kívánják ellehetetleníteni, miszerint az az intézmény bezár, megszűnik, annak jövője nincs. A városban szóbeszédként terjedő hír, miszerint a Gyakorlóintézményt – óvoda, iskola - bezárják, illetve nem indul osztály, tökéletesen kimeríti az etikátlanság fogalmán túl azt, hogy egy intézmény jó hírnevének, hitelességének megkérdőjelezése jogi következményeket vonhat maga után.

Az év kezdetén tisztelettel megküldtem Önnek és Szarvas Város polgármesterének igazgatói pályázatomat, vezetői programomat és éves programtervünket, hiszen szarvasi gyermekek nevelését, oktatását látjuk el magas szakmai színvonalon. Ezzel fenntartónktól függetlenül a partnerség lehetőségét kívántam jelezni bármilyen együttműködésben, amelyben kölcsönösen segíthetjük egymás munkáját.

Kérem Önt, hogy a helyi oktatási, művelődési életet ismerő emberként, szakemberként, tanácsnokként hívja fel a figyelmét a városban működő intézményeknek, fenntartóiknak, hogy a beiskolázást, beóvodázást saját értékeink, munkánk felmutatásával tegyük értékessé, és ne a másik munkájának, létének, jelenének és jövőjének öncélú elemzésével, gyalázásával, rémhírek terjesztésével. Intézményünk a Kormányhivatal által jóváhagyott működési engedéllyel, a minisztérium felügyeletével működő intézmény, amely a jövőben nyolc osztályos iskolaként, illetve egy csoportos bölcsődeként kibővülve kívánja tovább szolgálni Szarvas Város értékközpontú és ideológia-mentes oktatásügyét. Ezt a városi médiában is nyilvánosságra kívánja hozni az intézmény és a fenntartó egyetem.

Intézményünk fenntartója a Szent István Egyetem ABPK és a Gyakorlóintézmény minden olyan esetben, amikor az intézmény jó hírnevét sértő informátorok kilétét feltárja, bírósági eljárás keretében lép föl az intézmény jó hírnevének és szakmai munkájának megőrzése érdekében.

Gondolom, más intézményvezető kollégában is felmerült már ez a gondolat, így támogatói tudnak lenni, nem csak elviekben, de a gyakorlatban is az etikus és emberi együttműködésen alapuló "versenynek".

Köszönöm szíves közbenjárását és levelem elolvasását.

Szarvas, 2012. január 13.

Maradva tisztelettel és baráti üdvözlettel:

Bíró Gyula
igazgató

Oldalak: 162

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011