GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

Elstartolt a „Járd végig!” program Szarvason2019-08-01

2019. július 23-26-án Szarvason került megrendezésre a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete (SZEGEPI) „Járd végig!” EFOP 3.10.1-17-2017-00003 programjának nyitó továbbképzése a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorlóintézményének és Pedagógiai Karának szervezésében.

A külhoni pedagógus vendégeket Babák Mihály Szarvas város polgármestere köszöntötte. Megnyitójában hangsúlyozta a programsorozat nemzetpolitikai súlyát és szerepét, és elismeréssel szólt a GFF helyi szarvasi intézményeinek munkájáról. Örömének adott hangot, hogy az egyházmegye pedagógiai intézete és főiskolája  Szarvason, mint szimbolikus helyszínen valósítja meg a programot. Dr. Lipcsei Imre dékán, főiskolai tanár, a  campus nevében mondott köszöntést, megfogalmazva, hogy az itt megvalósított továbbképzések a gyakorlat és elmélet remek elegyét adják, amelynek a garanciája a Kar és a Gyakorlóintézmény.

A közel száz vendég Ft. Dr. Kozma Gábor rektor, tanszékvezető főiskolai tanár, s SZEGEPI főigazgatójának nyitó előadását hallgathatta meg, amelyben üzenetként fogalmazta meg az értékalapú társadalom szükségességét és a nevelés ebben való kiemelt szerepét.

Kovács-Pifka Péter az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő -EMET- főigazgató-helyettese előadásában  konzorciumi partnerként mutatta be a program határon túli magyar tanulókat érintő programvonatkozásokat, az eddigi eredményeket.

Bíró Gyula a GFF képzésfejlesztési igazgatója, a program szakmai vezetője a SZEGEPI  2020-ig megvalósítandó  programját mutatta be. Előadásában, a pedagógia modernkori kihívásaira válaszként megfogalmazott programot mutatott be a hallgatóságnak.

 

Bíró Gyula képzésfejlesztési igazgató kérdésünkre elmondta, hogy a 2017-ben aláírt támogatási szerződés értelmében, a SZEGEPI az EMET (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő) konzorciumi partnereként nyújtja a „Járd végig!” program keretében a Kárpát-medence külhoni és hazai pedagógusainak szakmai fejlesztését.

Ahogy az Főigazgató Úr előadásában is elhangzott -utalt rá a szakmai vezető- ; a programot indokolja a magyar identitású pedagógusok csökkenő száma, az akkreditált képzések és a képzők képzésének hiánya, a magyar kultúra, a hagyományok elmélyült ismerete iránti igény, az anyaország nyújtotta személyes élmények szerepe.

 

A SZEGEPI stratégiai partnere a Gál Ferenc Főiskola, aminek szegedi székhelye, valamint Békés megyei karainak köszönhetően Szarvas, Gyula és Békéscsaba városok adnak otthont a 2018. január 1-jétől 2020. december 31-ig megvalósuló szakmai eseménysorozatnak. A pedagógusképző programok központi helyszíne Szarvas, ami szimbolikusan is a történelmi Magyarország, illetve a Kárpát-medence mértani középpontja, ahol több évszázados hagyományra tekint vissza a pedagógusképzés. A továbbképzéseknek a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara és a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorlóintézménye nyújt helyszínt.

A projekt célja a magyarság határokon túli kapcsolatainak erősítése, a magyar nyelv művelése az oktatás és a nevelés eszközeivel, a magyar nyelvi ismeretek elmélyítése, a hagyományok megőrzése, a magyar kultúra fejlesztése. A program a kárpát-medencei magyar diákok és pedagógusok számára kíván közösségi élményt nyújtani olyan iskolán kívüli programokkal, ahol szellemi-lelki frissülést biztosító időtöltést is tud az anyaország biztosítani. A SZEGEPI a pedagógus-továbbképzési programokba több mint ezer külhoni magyar pedagógust von be. A program Szlovéniából, Ausztriából, Szlovákiából, Romániából, Szerbiából és Horvátországból fogadja az oktatási és oktatástámogatási intézmények, szervezetek pedagógusait, szakembereit.

A SZEGEPI együttműködik a határon túli pedagógus szövetségekkel a program megvalósításában.

A Szarvason, Szegeden, Békéscsabán és Gyulán megvalósuló programok a pedagógia több területére terjednek ki. A harminc órás akkreditált továbbképzések, tréningek keretében a családpedagógiai ismeretek, a korszerű pedagógiai értékelés, a hatékony konfliktuskezelési technikák gyakorlata, a kooperatív tanulás pedagógiája, az iskolai resztoratív technikák, a hátrányos helyzetű gyermekek pedagógiája, az új tanulásszervezési eljárások gyakorlata, az anyanyelvi nevelés új stratégiái, a nemzettörténeti ismeretek új megközelítései kerülnek tárgyalásra. A Kárpát-medencei Nyári Pedagógus Akadémia hat alkalommal szerveződik, négy napos bentlakásos program keretében nyújt plenáris előadásokat, műhelymunkát, workshopokat, a szakmai párbeszéd lehetőségét a hazai és külhoni iskolák pedagógusai között, valamint a nemzeti kultúra közgyűjteményeinek, intézményeinek megismerését. Minden programot rekreációs és mentálhigiénés elemek egészítenek ki.

A Kárpát-medencei Pedagógiai Konferencia és Módszertani Napok keretében három alkalommal találkoznak a külhoni és hazai pedagógus közösségek, minden évben más tematika szerint állítva fókuszba a neveléstudomány elméletének és gyakorlatának egy-egy aktuális kérdését, építve a kölcsönös tapasztalatcserére, a horizontális tudásmegosztásra.

A SZEGEPI Kárpát-medencei Tehetséggondozó Konferenciát szervez a Budapesti Tehetségközponttal, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségével, a Magyar Tehetséggondozó Társasággal együttműködve, azzal a céllal, hogy a magyar tehetségtámogatás kultúráját erősítse a hazai és a külhoni magyar köznevelés rendszereiben. A nemzetközi konferenciára az egész világról meghívott előadók saját országuk tehetséggondozási stratégiáit és azok megvalósításának jó gyakorlatait mutatják be.

A pályázat teljes körűen finanszírozza a programokban részt vevő pedagógusok minden költségét.

 

Szarvas kiemelt helyszíne a programoknak, hangsúlyozta  Bíró Gyula a program szakmai vezetője, utalva Rektor Úr megnyitó szavaira, miszerint,  hol is lehetne jobb helye a megvalósuló  pedagógus továbbképzéseknek, mint a GFF szarvasi campusán, Tessedik szellemi örököseinek városában, Békés-megye parányi gyöngyszemében, a Kárpát-medence szívében.

Sz.Zs.

GALÉRIA

Pedagógiai- Díj kitüntetésben részesült
Bíró Gyula intézményvezető, főiskolai oktatónk…
2019-08-01

Szarvas Város Pedagógiai Díj kitüntetését vehette át Bíró Gyula a GFF Szarvasi Gyakorlóintézményének igazgatója, a GFF ESZK Társadalompedagógiai Tanszékének oktatója, 2019. július 23-án Szarvas Város Napján.

Intézményünk kitüntetettjének laudációja:

 

„Bíró Gyula Zoltán 1979-ben születetett Berettyóújfaluban. Végzettségét tekintve óvodapedagógus (TSF PK - Szarvas, 2001.), tanító-ember és társadalomismeret műv.ter. (TSF PK - Szarvas, 2001.), etika-társadalomismeret szakos – művészetfilozófia szakirány – középiskolai tanár – (EKE BTK – Eger, 2010.), szakvizsgázott szakértő (DE BTK – Debrecen, 2005.), közoktatásvezető (DE BTK – Debrecen, 2013.)

Bíró Gyula a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda intézményvezetője, a Gál Ferenc Főiskola Egészségügyi és Szociális Képzési Kar társadalompedagógiai tanszékének oktatója, a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar oktatója és gyakorlati képzés vezetője, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának óraadó oktatója. A filozófia, etika, társadalomismeret tantárgyi és a hátrányos helyzetű gyermekek pedagógiájának szaktanácsadója. Szakfelelőse és egyik kidolgozója a szarvasi karon működő közoktatási vezető szakvizsgás képzésnek.

Több pedagógiai tanulmány szerzője, szakmai témájú kiadványok szerkesztője. Szakmai, tudományos, irodalmi munkásságát több kiadvány fémjelzi. Rendszeres előadója és résztvevője hazai, és határon túli konferenciáknak. Tagja, és korábban alelnöke az Etikatanárok Országos Egyesületének. Tagja és szóvivője a  Magyar Óvodapedagógia Egyesületnek. Tagja az Óvó- és Tanítóképzők Egyesületének. Tanulmányaiban foglalkozik a köznevelés és ezen belül az óvodapedagógia új kihívásaival, az óvoda-iskola átmenet problematikájával, a társadalomtudományi és művészeti tantárgyak tanításának didaktikai kérdéseivel, tantárgyi innovációs lehetőségeivel, a hátrányos helyzetű gyermekek pedagógiájával. Több tankönyv, és tanulmánykötet lektora.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézetének tanácsadója, korábban a Rektori Hivatal köznevelési rektori megbízottja, majd köznevelési rektori főtanácsadója. Jelenleg a GFF  képzésfejlesztési igazgatója. Feladata a köznevelés és innovációinak, a felsőoktatás fejlesztésének támogatása a főiskolán és egyházmegyén belül.

Jelentős szolgálatot vállal országos testületekben, így a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület szóvivője és az Óvodai Nevelés Országos szakmai tanácsadó testületének meghívott tagja. A Rózsa Borka díj kuratóriumának tagja.  

Tehetséggondozó oktatóként, hallgatói helyezéseket érnek el a Tudományos Diákköri Konferenciákon, országos tanítási versenyeken. Elméleti munkássága mellett példaértékű a pálya iránti, a pedagógusképzés iránti elkötelezettsége, hivatástudata, a gyermekek, tanulók feltétel nélküli szeretete, intézményfejlesztő, innovációs munkája. Bíró Gyula intézményvezetői munkássága tizenöt évre tekint vissza, intézményünkben nyolc éve szolgál, második vezetői ciklusát töltve.

Alkotói munkája és a mögötte álló csapat sikereként az általa vezetett intézmény regionális, országos, és határon túli ismertséggel, elismertséggel bír. Ezeket igazolja a Minősített Referencia Intézményi cím, a Földművelésügyi Minisztérium Bázisintézményi címe, a Kincses Kultúróvoda 2017. cím, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím. Az elismeréseket mindig elhívásnak, és szolgálatnak tekinti. Pedagógiai küldetése az értékközpontúság, a hit, a szakmai alázat, a magas szintű elméleti és gyakorlati tudás, ami ugyanúgy elvárása munkatársaitól, mint önmagától.

Kulturális tevékenysége nyomán elindítója volt, és szerkesztette a Szarvas és Vidéke hetilap negyedévenként megjelenő Part művészeti mellékletét, szervezője író-olvasó találkozóknak, festőművészek bemutatkozásának, koncerteknek.

Munkásságát Rózsa Borka díjjal, Móricz bronz plakettel, Apáczai Zenit 41 díj arany fokozatával, „Szarvasért” kitüntetés bronz fokozatával, rektori dicsérettel, Balog Zoltán miniszter úr miniszteri elismerő oklevelével ismerték el.” 

 

Gyakorló Napközis Tábor2019-07-13

"Mit kívánjak nyárra?

Homokvárhoz: kupacot,

horgászoknak: kukacot,

hegymászóknak: nagy hegyet,

hűs fagyihoz: friss jeget,

folyópartra: fát, nagyot,

vakációt- száz napot!"

A Gyakorló napközis táboraiba pedig izgalmas, élményekkel teli órákat sportjátékokkal, kézműveskedéssel, kirándulással, hajókázással, homokvár építéssel, mozizással, fagyizással, piaci vásárlással, gyümisali-partival, sok-sok önfeledt játékkal és felszabadult, boldog gyermeki nevetéssel. Mert a Gyakorlóban még nyáron is jó.

 

Kovácsné Czékus Anikó

Ha végre itt a nyár…2019-07-13

...az ember strandra jár, vagy ha nem, hát a Gyakorlóoviba! Nyári életünket is úgy próbáljuk megszervezni, hogy a nyarat az óvodában töltő gyermekeink számára élvezetes, örömteli szórakozást nyújtó programokat biztosítsunk. Kézműves tevékenységekkel, pancsolással, vízipisztoly-csatával, hintázással, medence alján kincskereséssel, aszfaltkréta-galériával, mozi-matinéval, görögdinnye partival, vitorlás-versennyel, homokvár építéssel – melyet végre igazi vizesárok vehet körül, s még sorolhatnánk az élmények színes kavalkádját. Mert a Gyakorlóban nyáron is jó gyereknek lenni! :)

Plébániai hittantábor a GFF Gyakorlóintézményében2019-07-13

Bárány, igazgyöngy, kincs, kovász, búza - ezekről a szavakról idei plébániai hittantáborunk kis résztvevőinek egy-egy gazdag mondanivalójú jézusi példabeszéd juthat eszébe.

2019.06. 17. és 21.-e között immár V. alkalommal kaptunk teret és időt Jézust követő kalandjainknak a Gyakorló Általános Iskolában. Táborunk idei megszólítottjai azok voltak, akik egész évben elkötelezett, hűséges hittanosként kitűntek szorgalmukkal: így az elsőáldozók, a ministránsok és a bibliai vetélkedőn induló alsó tagozatos gyermekek.

Ezen a héten az Úr  Jézus példabeszédein azonban nem csak gondolatban elmélkedtünk, hanem elbáboztuk; megalkottuk; kelesztettük-dagasztotttuk; padlóképbe foglaltuk; templomba kincsként rejtettük, majd megtaláltuk; angyalkákként tettekekre váltottuk; végül, de nem utolsó sorban pedig Mesterünk szavait szíveinkbe zártuk. Jézust követő kalandunkat ismerkedős játékokkal, csodaösvényes kirándulással, robbanó cicás társassal, “máltai nénis” szolid habzsi-dőzsivel, majd családi délutánnal tarkítottuk. Kincseink közt gyöngyszemként emlegettük a pénteki, táborzáró-hálaadó gitáros gyermekmisét, mely ritka fényponttá vált a Szent Klára templom egyházközségének életében.

Hálás köszönet illeti Gyekiczkiné Piroska nénit kreatív szervezői-segítői munkájáért, és Bíró Gyulát a Gyakorlóintézmény vezetőjét, az intézményt a befogadásért, a szarvasi Máltai Szeretetszolgálatot a finom ajándék falatokért és a családi délután megszervezéséért, Andi néni tanításáért, Kármen nénit gitárjátékáért, gimnazista önkénteseinket: Hajnalt, Szandit, Dalmát és Bettit kitartásukért, a kedves szülőket pedig adományaikért és bizalmukért.

Jancsó Brigitta hitoktató

Tehetségígéretek kibontakoztatása2019-07-13

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorlóóvodája regisztrált tehetségpontként 2018 nyarán pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére az NTP-OTKP-18 tehetség kibontakoztató program támogatására.

Az NTP-OTKP-18-0031 kódszámú sikeres pályázat segítségével a nagycsoportosok közül tizenkét gyermek került kiválasztásra, motoros próbál elvégzésére.

A rendszeresen tervezett, szervezett mozgásalkalmak lehetőséget biztosítottak a gyermekek motoros képességeinek fejlesztése mellett az eszközök rendeltetésszerű használatának megismerésére, a szabálytudat, az önfegyelem és a sportszerű viselkedés gyakorlására.

A nevelési év végén a motoros próbák újbóli elvégzésével a gyermekek egyéni fejlődéséről kaptunk képet és összehasonlítást végeztünk a tehetségműhely munkájába résztvevő gyermekek fejlődését illetően a többi nagycsoportos gyermekével.

A pályázatból lehetőségünk nyílt mozgásfejlesztő eszközök beszerzésére és játékos sportversenyeken történő részvételre is.

Bajomi-Nagy Éva

igazgatóhelyettes, vezetőtanár

Élménytábor gyakorlós módra2019-07-07

Októberben 51 gyermek szülője eldöntötte,

hogy június 24-28-ig 5 napos táborba megy szülöttje.

Hétfőn reggel izgatottan buszra szálltak

és a Zsályaliget Élményparkig meg sem álltak.

Kipróbálták a játékokat és ugrabugráltak,

majd napnyugtakor éhes hassal Harkányba tovább álltak.

Hogy hol van Matty, eddig ők sem tudták,

épp ott, ahol várta őket a Kormorán Vendégház.

A táborozó sereg egy grammot sem fogyott,

sőt az ízletes, kiadós ételektől inkább gyarapodott.

Kedden délután egy pincébe mentek,

ahol a 17 fős csapatok versengtek.

Lézerfegyverekkel támadásba kezdtek,

csapatuk győzelmekor örömükben lelkendeztek.

Szerdán a busznyi gyermek napját Pécsen töltötte,

délelőtt a székesegyházban, délután az állatkertben.

Csütörtökön – a legnagyobb melegben- gondoltak egy nagyot,

és az orfűi strand hűs vizében töltötték a napot.

A vidám csapat azt vette észre,

hogy a táborozásuknak hamarosan vége.

A búcsúesten ettek, ittak, mulattak,

majd pillanatok alatt elaludtak.

A hazafelé úton Abaliget felé kanyarodtak,

és a cseppkőbarlang szépségein ámuldoztak.

Harkány városa nincs is olyan messze,

buszuk az útját Szarvas felé vette.

Boldogan ölelte egymást szülő és gyermek,

a tábor vidám perceire szeretettel emlékeznek.

/ZsAN/

Hála, és köszönet… áldassék a gyümölcs!2019-07-01

-Tanévzáró ünnepi alkalom a GFF Szarvasi Gyakorlóintézményében-

 

Ha valamint kapunk, az általában hálára indít… A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola 2019. június 20-án tartotta tanévzáró ünnepi alkalmát. Az ötödik osztályosok vidám tanévbúcsúztató műsora mindenki arcára mosolyt csalt, öröm volt látni azokat a valódi örömöket a színpadon, amit a vakáció kitörése jelenthet a tanulóknak, és nem kevésbé a tanáraiknak is. Jókedv, vidámság, nehéz pillanatok, munka és kacagás, rengeteg öröm és élmények, valami ilyesmi, ami a Gyakorlósokat is „utolérte”. Dr. Fest Sarolta dékánhelyettes, főiskolai tanár köszönetet mondott a Gyakorlóintézmény valamennyi gyermekének, nevelőjének és szülőjének, az elmúlt évért is, és nemes egyszerűséggel felszabadult vakációt kívánt. Ft. Seidl Ambrus katolikus plébános atya iskolánk „örökös vezérdrukkere”, az idei év zárásaként is egy tanulságos történettel engedte útjára az iskola közösségét.

Ha valamit kapunk, az általában hálára indít. Aki valamit kap, természetszerűleg hálát érez. Tényleg annyira természetes ez a természetesség? – tette föl igazgatói beszédének elején Bíró Gyula intézményvezető, főiskolai mestertanár. Tanulságos történetében, ahol a dúsgazdag adakozó vállalkozó köszönetet vár adományáért, a templomot felújítani akaró atyának – sajnos nem Ambrus atyának J -, de egy fontos mondatot kap, ami legyen megfontolás tárgya, hiszen mindig az adományozónak kellene hálásnak lennie, hogy ilyen jó célra fordíthatja pénzét, támogatását. Hála és köszönet… áldassék a gyümölcs! Mert csak jó munkának van gyümölcse. – fogalmazott beszédében. A Gyakorló, a Gál Ferenc Főiskola nagy családján belül is egy kis család. A legkisebbek családja. Ez a különlegesség csak azok számára érthető, akik érzik azokat a rezdüléseket, emberi dobbanásokat, azt az erőt, ami ebből az intézményből árad, belőlünk, a pici ovisokból, iskolásokból, a remek szülőkből, a sokszínű tanárokból, nevelőkből, a plébániánkból, és a kiváló fenntartónkból.

Az olyan ünnepeken, mint a ballagás, vagy a tanévzáró ünnepély, mindig napoztatjuk egy kicsit a lelkünket, mert a Gyakorlóra mindig rámosolyog az Isten.

A tanévet a Gyakorlóintézmény 350 kisgyermekkel zárta, ebből 242 Gyakorlós iskolapolgárral. A jövő évet már 254 gyakorló iskolás kezdi meg, köszöntve majd az új tanévet. A tanévzárás pillanatjelentés egy olyan intézményben, ahol van hit, van szigorúság, de csak akkor, amikor kell. Van követelés, de nem teljesíthetetlen, van megbecsülés, van elfogadás, van szeretet, szeretet a közösségben, a mindennapi munkában, szeretet a gyermek, a tanulók, és a hivatás irányába. Egy pedagógusképző főiskolán ezek nem is lehetnek kérdések, csupán válaszok és kijelentések. Az ünnepélyen 168 tanuló vehetett át munkája gyümölcseként könyvjutalmat, nevelőtestületi és igazgatói kitüntetéséhez. A Gyakorló becsüli, és elismeri az egyéni teljesítményeket. Az igazgatói beszéd megelevenítette az év nagyszerű pillanatait, azt a programgazdagságot, családiasságot, lelkiséget, siker-orientációt, innovatív szemléletet, amit a gyakorló ebben az évben is megvalósított, lángként óvott. Egy igazgatónak a legfontosabb feladata egy tanévzáró beszédben, hogy köszönetet tudjon mondani. A kollégáknak, a hivatásukat példásan megélő nevelőknek, a mindig újra nyitott közösségnek, a támogató szülőknek, a fantasztikus tanulóknak, és azoknak a családoknak, akik a háttérben ezt a sok-sok eredményt, „mozgalmasságot” viselik és támogatják.

Ahogy az intézményvezető fogalmazott: „a győzelem sokféle. Van pillanatnyi, és van hosszú távú is. A pedagógia ilyen. Vannak pillanatnyi sikerek, és vannak majd csak évek múlva megmutatkozóak, de sugározzuk a jót, a derűt, a boldogságot, mert a mi hivatásunk olyan, ami csak akkor működik, ha telve van szeretettel.” A hagyományoknak megfelelően megindult a közös visszaszámlálás: 5,4,3,2,1…, és a tanév lezárult.

Az iskola közössége, mintegy háromszázan kórusként állt föl, és az egymáshoz tartozás szeretetérzését megfogalmazó dallal köszönt el Ambrus atyától, aki augusztustól máshol teljesít szolgálatot, de kiváló plébánosa, lelki gondozója és remek tanára volt a Gyakorlóintézménynek. Litauszkiné Erki Katalin tanárnő negyven év gyönyörű pedagóguspálya zárásaként kapta a búcsú dallamait… könnyek között az ünnepi pillanat.

2018. évben alapított a Gyakorlóintézmény a fenntartó egyetértésével Podani Mihályné szakvezető óvodapedagógus, gyakorlati képzés vezető emlékére az Ildikó-díjat, amely hivatott elismerni a kiemelkedő szakmai tevékenységet, és hivatásszeretetet. Az Ildikó-díj metszett üveglappal, oklevéllel, és anyagi elismeréssel jár. 2019. évben az Ildikó-díjat az igazgatói határozat alapján Grunerné Harmati Mária szakvezető tanító, munkaközösség-vezető vehette át, hosszú évtizedek pedagógusi, és felsőoktatási tevékenységéért, Gyekiczki István Győzőné szakvezető óvodapedagógus, hitoktató, aki óvodapedagógusi és felsőoktatási munkásságának elismeréseként a hazai pedagógusképzésért végzett több évtizedes munkájáért vehette át a díjat. Horváth Aranka pedagógiai asszisztens, aki munkakörében példaértékűen végzi szolgálatát, emellett folyamatos tanulással készülve a pedagógus hivatásra.

Az intézmény vezetője és vezető-helyettese tanulói jutalmakat nyújtott át kitűnő tanulmányi eredményekért, országos és nemzetközi versenyeredményekért, közösségi tevékenységért, sportolói munkásságért.

Átadásra került az „Év kisdiákja díj”, amit az intézmény vezetője és a Bóbita Alapítvány elnöke, Dr. Benczéné Kardos Karola adott át, Laurinyecz Levente negyedik osztályos tanulónak.

Nyolc éven keresztül nyújtott kimagasló tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért, az intézmény által adományozható második legmagasabb elismerést, a „Bóbita-díjat” vehette át Pusztai Botond nyolcadik osztályos tanuló, és nyolc éven keresztül nyújtott kimagasló tanulmányi eredményéért, versenyeredményeiért, közösségi munkájáért, az intézmény által adományozható legmagasabb elismerést vehette át Sechna Dorina, nyolcadik osztályos tanuló. A „Vándor-díjat” az intézmény vezetője és helyettese adta át.

A Szülői Közösség ballagó tagjai: Korbelyné Új Réka, Sztruhár Anikó és Csatai János szülők vehettek át oklevelet, és egy szál fehér rózsát.

Iskolánk diákolimpiai bajnok csapatai vehették át érmeiket, és vastaps köszöntötte a diákolimpia országos döntőben nyolcadik helyezést elért leány kosárcsapatunkat.

A Szózat záróakkordjait követően minden tanuló kézhez vehette bizonyítványát, a „gyümölcsöt”.

Gyakorló, ahol jó volt ebben a tanévben is gyereknek és tanárnak is lenni…! Azért jó, hogy itt a szünet! J

 

Sz. Zs.

GALÉRIA

Oldalak: 173

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011