GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

Rajz és meseíró pályázat2013-04-02

A Körös-szögi Civil Fórum Egyesület "Tavasszal a természet is megújul" Rajz és meseíró pályázatán a Gyakorlós gyerekek kiemelkedő sikert értek el. Gratulálunk! Felkészítő pedagógusaik:óvoda-Mihály Zoltánné, iskola-Molnárné Czékus Anikó

Rajz kategóriában az alábbi helyezések/eredmények születtek:

Óvodásaink:
1. Brachna Boglárka SZIE Gyakorló Óvoda alma csoport
2. Majzik Csenge SZIE Gyakorló Óvoda alma csoport

Általános iskola 1-2. osztályosaink:
1. Uhljár Adrienn SZIE Gyakorló Iskola 1. osztály
2. Sonkoly Ákos SZIE Gyakorló Iskola 1. osztály
3. Barta Csenge SZIE Gyakorló Iskola 1. osztály
Különdíj: Kószó Lara SZIE Gyakorló Iskola 1. osztály

Általános iskola 3-4. osztályosaink
3. Varga Bence SZIE Gyakorló Iskola 4. osztály
Különdíj: Tomasovszki Odett SZIE Gyakorló Iskola 4. osztály

A legkreatívabb osztály különdíját a SZIE Gyakorló Iskola 1. osztálya kapta, a jutalmuk, hogy eltölthetnek egy délelőttöt a Szent Klára Gyógyfürdőben.

A jövő kulcsa ... a gyermek2013-04-02

A Digitális Kalamáris Kiadó gondozásában jelent meg a Zöld kalandra fel! Módszertani füzet az óvodai környezeti neveléshez című tanulmánykötet. A Szent István Egyetem Gyakorlóintézményének óvodai munkaközössége olyan módszertani kiadványt alkotott, amelyet haszonnal tud forgatni a gyakorló pedagógus, a főiskolai hallgató és a téma iránt érdeklődő olvasó. Bíró Gyula igazgató-szaktanácsadó a kötet szerkesztője a "tevékenységbe ágyazott tanulás" fogalmával írja le a tanulmánykötet lényegét, hisz a gyermek a tevékenységben fejlődik a legjobban. Az óvodai tanulás tevékenységekben valósul meg. A feladatunk "csupán" annyi, hogy a legjobb "falatokkal" kínáljuk meg a gyermekeinket. Steinbeck szerint: A nevelés a jövő kulcsa… A fenntartható pedagógiai gyakorlat mottójaként a szerkesztő a Talmud egy jól ismert sorát hívja, miszerint: "Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod." A magyar óvodai nevelés világ viszonylatban is elismert, hiszen széles tevékenység repertoárt kínál a 3-6 éves korosztály számára, amely érdeklődésüknek megfelelő, kíváncsisággal tölti el őket, vágyaikat a felszínre hozza, ami találkozik a késztetéseikkel.

A Gyakorlóintézmény környezettudatos munkáját jelzik a "Zöld óvoda" és "Ökoiskola" címek is. A kötetet Fábián Katalin a magyar Óvodapedagógiai Egyesület elnöke ajánlja az olvasók figyelmébe kiemelve, hogy a Föld napjára tervezett projekt szakmai terve jelzi egy közösség elhivatottságát, szakmai hitvallását a tervezéstől a megvalósulásig. Huszár Istvánné beköszöntő tanulmányát, amely ismerteti az intézményben folyó környezettudatos szakmai munkát, egy Kós Károly gondolattal zárja: " Tartsuk tiszteletben a természetet! Szeressük, figyeljük és óvjuk! Ne pusztítsunk feleslegesen semmit, hanem gazdálkodjunk a természet javaival! Cseppel se vegyünk el belőle többet, mint amire szükségünk van!"

A kötet szerzői a Gyakorlóintézmény szakvezető óvodapedagógusai: Fabóné Nagy Andrea, Gyekiczki Istvánné, Huszár Istvánné, Mihály Zoltánné, Podani Mihályné, Roszik Melinda, Szalbotné Kovács Mária. A tanulmánykötet az Erzsébet-ligetben megvalósított Földnapi témanap állomásait írja le széles körű módszertani ajánlással, szakmai kitekintéssel; pedagógiai magyarázatokkal, játékleírásokkal, versekkel, dalokkal. A tanulmánykötet érdekessége egy ötven perces DVD film melléklet /operatőr: Molnár András/, amely oktatófilmként a kötet állomásainak gyakorlatban történő megvalósítását mutatja be.

A kötetet szakmailag lektorálta: Lestyán Erzsébet főiskolai tanársegéd, Montvajszkiné Bátor Anna ny. szakvezető óvodapedagógus.

A kötet alkotói, szerkesztője köszönetet mond a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar vezetőjének Dr. Lipcsei Imre dékánnak, főiskolai tanárnak az intézményben folyó szakmai munka támogatásáért.

/Zöld kalandra fel! Módszertani füzet az óvodai környezeti neveléshez –szerkesztette: Bíró Gyula- Digitális Kalamáris Kiadó –felelős vezető, tipográfia: Tatai László-, Szarvas 2013. ISBN 978-96389598-4-3/

Rajzpályázat2013-03-18

A "Közlekedésbiztonság gyermekszemmel" rajzpályázaton, amelyet a Szarvasi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztálya hírdetett két tanulónk ért el helyezést:

Tomasovszki Odett negyedik osztályos tanulónk III. helyezés,Sonkoly Ákos első osztályos tanulónk különdíjban részesült. Felkészítő tanáruk: Molnárné Czékus Anikó tanító

Oldalak: 172

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011