GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

Gyakorlósok kedvencei a fotókiállításon...2013-11-19

Szent Ferenc prédikációiban sokszor állította középpontba az ember és az állat kapcsolatát. Az emberiségnek –erkölcsi- kötelessége védeni és élvezni a természetet. Assisi Szent Ferenc Szent Ferenc a 1226. október 3-án hunyt el. 1228. július 16-án IX. Gergely pápa szentté nyilvánította. A természet, a környezetvédők és az állatok pártfogójaként tiszteljük. Az állatok napját október 4-én ünnepeljük. Óvodák és iskolák számtalan programmal kapcsolódnak országszerte a tisztelgéshez. A Gyakorlóintézmény Ökoiskolaként és Zöld Óvodaként idén is gazdag programokkal és tevékenységekkel, közösségi akciókkal éreztette meg a gyermekekkel az állatok iránti felelősség és gondoskodás kötelességét.

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda pedagógusai, szülői, Zöld munkacsoportjai fontosnak tartjuk a gyerekek környezeti nevelését, ember és állat kapcsolatának elmélyítését, a fenntarthatóság pedagógiai alapelveit. Az óvodás és kisiskolás gyerekek nagyon tudnak kötődni állatokhoz, szertettel és gondoskodással. Legyenek azok a nagyinál élő háziállatok, vagy otthoni kedvencek, esetleg távoli tájak csupán állatkertben csodálható lényei. Ennek a ténynek ismeretében hirdettük meg két év után ismét fotópályázatunkat. A mostani címe "Én és a kedvenc állatom". A felhívásra lelkes szülők és gyerekek képei érkeztek be intézményünkbe. A közel nyolcvan alkotás is bizonyítja, hogy hálás témát választottunk. A pályamunkák értékelését háromtagú zsűri végezte Bakula János fotós, szakértői irányításával. Fontos volt a témaválasztás, az érzelem és a hangulat megjelenése a fotón. A zsűri hosszas mérlegelés után döntött a helyezettekről, hiszen rengeteg lenyűgöző és érzelmes pillanat jelent meg a képeken. Az eredményhirdetésre kiállítás megnyitón került sor, melyet a gyakorlóiskola művésztermében tartottunk. A kiállítást Bíró Gyula, a Gyakorlóintézmény igazgatója nyitotta meg. A népes számú látogató itt hallhatta a Szent Ferenc "Gubbiói farkas történetét" Pusztai Botond és Korbely Patrik harmadik osztályos tanulók remek tolmácsolásában, ismertetőt tartott Sechna Dorina harmadik osztályos tanuló az állatok védelmének fontosságáról és Szent Ferenc életéről. A fotók értékelésének szempontjairól Bakula János, a zsűri elnöke beszélt. Nagy izgalommal vártuk a helyezettek nevét.

1. helyezést ért el Kis Alexandra,

2. lett Valastyán Brenda,

3. díjat kapta Dubovecz Alina Panda csoportos óvodás.

Az izgalomnak ezzel nem lett vége, hiszen a jelenlévők még szavazhattak egy kedvenc fotóra. Sok kép kapott szavazatot, de a legtöbbet Pljesovszki Pálma alkotása kapta. Így övé lett a közönség díj. Köszönjük Bakula Jánosnak és a Fujilabornak, hogy biztosította a helyezettek díjait és vállalta a szakmai és erkölcsi és anyagi támogatását a pályázatnak. A gyerekek természethez való kapcsolódását egy következő eseménnyel, a városi környezetismereti versennyel támogatjuk, melynek témája "Mesél az erdő". Sok érdeklődő alsó tagozatos tanulót várunk a város iskoláiból.

Grunerné Harmati Mária

Pedagógiáról és köznevelésről időszerűen Szarvason2013-11-14

Albert Einstein a fizika tudományának géniusza egy anekdota szerint New York-ban egy kardinálissal beszélgetve kifejtette; nem tartja kizártnak, hogy egyszer képesek leszünk matematikai úton bebizonyítani, hogy Isten nem létezhet. Einstein kérdőn tekintett a kardinális felé, és megkérdezte, ha ez bekövetkezik, mit fog tenni? A kardinális nyugodt, rezzenéstelen arccal a következőt monda: "Nyugodtan megvárom majd, amíg felfedezi az egyenletében a hibát."

"A köznevelés és a pedagógia időszerű kérdései" címmel rendezett konferenciát, a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda, Bölcsőde, a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kara, a Békés Megyei Pedagógiai Intézet, a Magyar Tudomány Ünnepe tiszteletére Szarvason, a Pedagógiai Karon 2013. november 7-én, a Békés Megyei Kormányhivatal vezetőjének, Erdős Norbert kormánymegbízott úrnak a fővédnökségével.

Bíró Gyula, a GFF Szarvasi Gyakorlóintézményének igazgatója, a konferencia plenáris előadásainak moderátoraként azt a kérdést tette föl, hogy elegek-e a köznevelést érintő reformok, vagy teljes átalakulásra van szükség? Merünk-e elébe menni a jövőnek, merjük-e nemcsak a kor igényeit kielégíteni, hanem a pedagógia alkalmazott tudományának segítségével egy erős, értékrendjében megingathatatlan, a készségek fejlesztésére, az emberre érzékenyen reflektáló köznevelési gyakorlatot létrehozni. A konferencia résztvevőit Gaál Roland Ferenc Járási Hivatalvezető nyitotta meg Erdős Norbert kormánymegbízott úr megbízásából, olyan finom alap felütést teremtve a köszöntőjével, amely a gondolkodás gondolkodói ösvényét jelölte ki a konferencia hallgatóságának.

Dr. Lipcsei Imre dékán, főiskolai tanár Békés megye megjelent pedagógusait utoljára köszöntötte, mint a SZIE ABPK vezetője, és köszöntőjében megfogalmazta, hogy a 2014. január 1-től a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő Gál Ferenc Főiskola karaként, változatlanul kiemelten fontosnak tartja, hogy hatékony párbeszéd legyen a gyakorlat és a tudományos munka között. A jó köznevelés, jó pedagógusképzésen nyugszik, és a folyamatos képzés, önképzés, ami erősebbé teheti a pedagógus pálya szakmai tartását. A dékáni köszöntőt követően Dr. Kozma Gábor rektor, főiskolai tanár köszöntötte a konferencia több mint százötven fős közönségét, és mint házigazda, örömét fejezte ki, hogy a szarvasi pedagógusképző hagyományok gazdagodnak, hiszen szeptember óta a Gál Ferenc Főiskolának intézménye van Szarvason, és januártól a szarvasi óvó- és tanítóképzés is a keresztényi pedagógia szellemében folytathatja munkáját, a régió főiskolájává váló Gál Ferenc Főiskola szervezeti keretein belül. Nyitóelőadásban egy valódi innovációs modellt ismerhetett meg a hallgatóság, Egy képzési-nevelési rendszermodell lehetősége a szegedi katolikus tanárképzésben című előadásban. Az előadás kiemelte a keresztényi pedagógiai vonatkozásait, érzékeltetve a felsőoktatás érzékenységét a köznevelésben zajló folyamatok iránt. Az előadás nagyívűségét a moderátor a Kisherceg szerzőjének egy gondolatával összegezte, mely azt fogalmazza meg, "ha hajót akarsz építeni, akkor ne azzal kezd, hogy munkásokat toborzol és fát gyűjttetsz velük, szerszámokat adsz nekik és kiosztod a feladatokat, hanem keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat, a végtelen tenger iránt." A következő plenáris előadást Dr. Hegedűs Gábor ny.főiskolai tanár a Projektpedagógiai Társaság elnöke tartotta, A projektpedagógia a gyakorlatban címmel. A nyitóelőadás és a plenáris előadás elemeiben, amely a projektpedagógiai metodikáját illeti, több "összekacsintás" volt fellelhető, amelyek egymást erősítették, és jó hangulatú szakmai megalapozói voltak a későbbi szekciómunkáknak. Hrabovszki Mihály a Békés Megyei Pedagógiai Intézet mb. igazgatója, aki házigazdaként is köszöntötte Békés megye óvodapedagógusait, tanítóit, tanárait, intézményvezetőit, előadásában bemutatta a szaktanácsadói és tantárgygondozói rendszer kiépítését, kiépülését Békés megyében. Az előadás magyarázta, és rendszer szinten mutatta be a szaktanácsadói struktúra működését, kiépülését, és aktuális adatokkal, információkkal szolgált Békés megyét illetően. Dr. Malatyinszki Anita a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának főosztályvezető-helyettese, az intézmények működésének ellenőrzési gyakorlatát mutatta be. Előadása az "Ellenőrzés szó" finomítását is elvégezte, hiszen a folyamatos segítség lehetőségét és a pártoló odafigyelést erősítette a hallgatóságban. Takács Péterné, az Apáczai Kiadó értékesítési- és marketing igazgatója, a készülődő tankönyvi újításokat vette lajtsromba, és mint a konferencia egyik fő támogatója, ajánlotta a hallgatóság figyelmébe tankönyvkínálatukat. A konferencia hat szekcióban folytatta munkáját. Az óvodapedagógusok szekciójában projekttervezés az óvodában témakörben Faggyas Jánosné és Fabóné Nagy Andrea szakvezető óvodapedagógusok irányításával folyt a munka. Az erkölcstan, mint "új" tantárgy bevezetésének tapasztalataival, gyakorlati módszertani kérdéseivel foglalkoztak az erkölcstant tanító tanítók és tanárok, Bíró Gyula igazgató, szaktanácsadó, vezető tanár irányításával. Pomázi Imréné igazgató-szaktanácsadó, a jászberényi SZIE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetője iskolaigazgatóknak és óvodavezetőknek mutatta be a pedagógusok értékelésének, és minősítésének gyakorlatát, a pedagógus életpálya rendszerében elhelyezve, a pilot programok eddigi eredményeinek tükrében. A negyedik szekcióban bemutató tanításon vehettek részt a pedagógusok, a GFF Gyakorlóintézményének harmadik osztályában, Lestyán Erzsébet főiskolai tanársegéd irányításával, ahol a differenciált tanulásszervezés finomságait élőben is láthatták, tapasztalhatták, és elemezhették a résztvevők. A matematikát tanító tanítók és tanárok szekciójában Dr. Hegedűs Gábor a diszkalkulia és a matematika tanítás "viszonyát" és helyzetét mutatta be, megoldási javaslatokat láttatva a témával kapcsolatban. A pedagógiai szakszolgálat működése, feladata témában Csepregi András a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat mb. főigazgatójának témavezetésével szerveződött a konferencia hatodik szekciója, ahol gyógypedagógusok és fejlesztőpedagógusok cserélhettek eszmét, juthattak információhoz. A rendezvény ideje alatt az Apáczai Kiadó tankönyvreferense mutatta be és nyújtott információt a forgalomban lévő és folyamatosan készülő tankönyvi kínálatról. A konferencia másik fő támogatója a Korona Étterem látta vendégül a konferencia résztvevőit.

A konferencia levezetői-moderátori benyomását összegezve: "egy kislány rajz órán elmélyülten rajzol. A tanár megkérdezi: Mit rajzolsz? Lerajzolom Istent – hangzik a válasz. De Istent senki nem tudja hogy néz ki – néz rá kérdőn és csodálkozva a tanár. Egy perc…és megtudják! Mosolyog a kislány. Ken Robinson Az alkotótér című könyvének egyik fejezetének bevezető részében megállapítja: "Amikor valaki azt mondja nekem, hogy ő bizony nem kreatív, azt gondolom, hogy nem tudja mi az a kreativitás."A cikket Wells gondolatával zárom, miszerint a "civilizáció nem más, mint az oktatás és a katasztrófa versenyfutása." Hogy ez ne így legyen, közös a felelősségünk, mert bár a törekvésünk, hogy elébe merjünk menni a jövőnek, szem előtt kell tartani, hogy nem csupán a bevezető gondolatokban írt jelenkori igényeket kell tudnunk kielégíteni, hanem valami tartósat, valami örök érvényűt, valami hosszútávon hasznosat kell nyújtani. Az oktatás régi épület, ahogyan A. France mondja, olyan régi, amely örökös tatarozást igényel, ezáltal valamennyi korszak jegyét magán viselve, de hogy nem omlott még össze, az ezeknek a folyamatos renovációknak köszönhetjük.

Bíró Gyula

SZENT MÁRTON NAP GYAKORLÓS MÓDRA2013-11-14

November 11. Márton nap, a Pannóniában született tours-i püspök emléknapja, amelyet 1611 óta megünnepeltek. Szent Márton már a középkorban is az egyik legnépszerűbb szent volt. A Gyakorlóintézmény nevelőtestülete fontosnak tartja, hogy az óvoda minden csoportja hagyományosan együtt emlékezzen meg Szent Mártonról, hogy egy közös játékkal élményszerűvé, emlékezetessé tegye ezt a napot. Szent Márton legendája már az óvodásoknak is tanulságos és érdekes. Márton, aki katona szeretett volna lenni, hogyan vált a nép által kiválasztottá, hogyan vált püspökké. Fontos üzenete a legendának az is, hogy segítsük egymást, és ha módunk van rá osszuk meg a rászorulókkal azt amiből nekünk több van. Érdekes a gyerekek számára, hogy a fiatal fiú a libák közé bújt, a megítélése szerint hozzá méltatlan püspökség felelőssége elől. A libák hangos gágogása elárulta őt. Mihály Zoltánné, Juhász Magda: Libanóta című versével hívta játékba a gyerekeket.

Gágog a sok kis liba gá, gá, gá
ráfelel liba mama gá, gá, gá
a nap is rájuk nevet,
oly vidám ez a sereg
mond te is utánuk, hogy gá, gá, gá

Gágognak hajnal óta gá, gá, gá
szép ez a liba nóta gá, gá gá.
Meglátod te is tudod,
ha velünk együtt fújod,
mond te is utánunk, hogy gá, gá gá.

Egy liba báb és nagyszerű bábjátékos kolléganő - Gyekiczki Istvánné- segítségével interaktív játékkal élhették át a gyerekek, hogy milyen lármát tudnak csapni a libák. A libával a visszhang játék is sikeres volt, amelyben több libás népi ritmust mondtunk közösen. Ezekben a napokban több libás mondókát, népi dalos játékot tanultak, játszottak a csoportok: Siess libám begyet rakni..., Egyél libám..., Nincs szebb madár mint a lúd...de az együtt játszás öröme mindenki számára élmény volt. Az óvodapedagógusok zenehallgatásra szánt dalai is a libákról szóltak. pl.: A gúnárom elveszett... Márton nap, időjárás jósló nap is, a tél kezdő napjának tartják. Sok évtizedes megfigyelés, tapasztalat alapján ekkor lényegesen megváltozik az időjárás, jóval hidegebbre fordul, nem ritkán a hó is leesik." Ha Márton fehér lovon érkezik, enyhe tél lesz, ha barnán, kemény tél várható."

"Ha Márton napján a lúd jégre áll, karácsonykor sárban jár."

November 11. a gasztronómiában is jeles nap. Ezen a napon kiemelt helyet kapnak a libás ételek, de libás lakoma nem a szent életű püspököt eláruló szárnyasokkal függ össze, hanem a gazdasági év befejező napjával. Az állatok behajtása után a pásztorok megkapták a járandóságukat, és ráadásként egy hízott libát. Az a mondás terjedt el, hogy "Aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik" Mi is komolyan vettük ezt a mondást, és megteremtettük a "libás lakoma"feltételeit. Asztalunkra került liba tepertő, máj, sonka, Köszönjük a LÚDLAND kft.-nek, hogy óvódásaink megismerhették, felfedezhették ezeket az ízeket! A sok finomság mellé a szarvasi TESCO támogatásával zöldségek, gyümölcsök kerültek. Köszönjük, hogy hozzá járultak, segítettek bennünket abban, hogy óvodásaink és iskolásaink számára a Márton napot emlékezetessé tegyük. Hiszem, hogy ezzel a nappal hozzájárultunk a hagyományok tiszteletéhez, a környezet iránti nyitottság, érdeklődés fokozásához.

Kiss Margit

A hulladék létrehozása nem feltétlenül rossz dolog.
Az a helytelen, ha nem kezdünk vele semmit
2013-10-28

-Hulladékgyűjtés a GFF Szarvasi Gyakorlóintézménnyel-

2006 óta viseli Gyakorló Intézményünk a Zöld Óvoda és Ökoiskola címet, ami többek között tükrözi azt a szemléletünket is, hogy a "hulladék nem szemét"! Igyekszünk is a lehetőséget megragadni annak érdekében, hogy ezt az elvet érvényesítsük.

"Nálunk érték a hulladék" felhívással szervezzük meg minden tanévben- ősszel és tavasszal –hulladékgyűjtésünket! Tettük ezt idén is október 1-én, amikor a Petőfi úti Sportcsarnoknál fogadtuk a szülők, gyerekek által összegyűjtött papír, pet- palack, és vas hulladékokat!

Jó érzés látni, hogy évről-évre szívesen kapcsolódnak akciónkhoz a szülők, és lelkesen gyűjtik már év közben az otthon feleslegessé vált újságokat, kartonokat, könyveket. A papír hulladék mellé 2 éve már a műanyag flakonokat, pet- palackokat is hozhatják a családok, és lehetőséget biztosítunk a vas hulladékok gyűjtésére, elszállíttatására is. A hulladékgyűjtésünkben résztvevő vállalkozókkal jó partneri kapcsolatot sikerült kialakítani az évek során, akik szívesen is vállalják akcióink lebonyolítását. Az idei gyűjtésünkön az időjárás kissé hidegre, fázósra fordult, de nem szegte kedvünket, és azok az óvónők, és tanítónők, akik épp nem az óvodai csoportban dolgoztak, vagy épp nem tanítottak, szívesen segítették a "szemétkupacok" mázsára, konténerekbe való hordását, lemérését.

Jó alkalom ez a nap arra is, hogy az óvónők a gyermekcsoportokkal ellátogassanak a gyűjtés helyszínére, hogy a gyerekek közvetlenül is megtapasztalhassák, megfigyelhessék a különbséget a papír, a műanyag, a vas hulladékok között, lássák a szelektíven történő válogatást, tárolást, az összegyűlt hulladékok mennyiségét.
Akciónk nagyon sikeresen zárult, eddigi legtöbb papírhulladékot sikerült összegyűjtenünk, ami szép bevételt jelent a csoportok, osztályok kasszájába.

Köszönjük minden szülőnek az aktívitást! Találkozunk áprilisban! Is... www.gyakorloovi-suli.hu

Fabóné Nagy Andrea

Oldalak: 173

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011