GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny2012-11-29

A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny Területi Fordulóján Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye ötvenegy csapatából a Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskolájának csapata II. helyezést ért el. A csapat tagjai: Kis Alexandra Klaudia, Pálinkás Luca Krisztina, Sass Zsófia Anna, Varga Bence negyedik osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk: Koppányiné Langó Zsuzsanna. A Szolnokon tartott díjkiosztó ünnepségre való eljutását a csapatnak a Szent István Egyetem ABPK támogatta.

Táncsics-didakt2012-11-29

Az orosházi Táncsis Mihály Gimnáziumban megrendezett Táncsics-didakton mutatkozott be standjával a Szent István Egyetem ABPK és a Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda. A Gyakorlóintézmény elsősorban a TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0354 projektazonosítójú pályázatának keretében kidolgozott referencia ajánlatát és jó gyakorlatait mutatta be, ajánlotta a Dél-Alföld Régió intézményeinek megvásárlására, illetve ingyenes hospitálási alkalmakra hívta fel a figyelmet az intézményben azoknak az intézményeknek, akik módszertani céllal szerveznének tantestületi látogatást a Gyakorlóintézménybe, Szarvasra.

VÁROSI KÖRNYEZETISMERETI VETÉLKEDŐ 2013.2012-11-23

A SZIE Gyakorló Általános Iskola idén novemberben is megrendezte hagyományos környezetismereti vetélkedőjét. A Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola, a Székely Mihály Intézmény Általános Iskolája és SZIE Gyakorló Általános Iskola harmadik, negyedik osztályos tanulói, a ház körül élő állatok témakörében mérhették össze tudásukat. A négytagú csapatok előzetes feladatként terepasztalt készítettek, amely egy-egy tanyavilágot mutatott be, az ott élő állatokkal együtt. Ötletes és kreatív munkáikhoz rövid szóbeli beszámolót fűztek. A játékos és gondolkodtató feladatok között volt rejtvény, totó, képkirakó, versírás és a sort a villámkérdések zárták. A gyerekek tudásáról a zsűri döntött, akinek igen nehéz dolga volt, hisz rengeteg jó válasz és megoldás született. A zsűriben Kóczy Kálmánné pedagógus, Dr. Kanti Attila állatorvos és Besenczy Zoltán alpolgármester úr foglaltak helyet.

Az izgalmas versengésben a harmadik helyezett a SZIE Gyakorló Általános Iskola csapata lett, a második és első helyezést a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola csapatai szerezték meg.

Gratulálunk a gyermekeknek és felkészítő tanítóiknak, iskoláiknak. A szponzoroknak köszönjük a délutáni uzsonnát és hogy minden résztvevő csapat jutalommal térhetett haza!Lélekemelő lélekzsoltárok...2012-11-23

A Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda Zenés őszi este programjának keretében adott "nyilvános próbaestet" az Ótemplomi Luther’s Roses Evangélikus Kórus. E sorok íróját az a megtiszteltetés érte, hogy köszönthette a Pedagógiai Kar nagyelőadó termét megtöltő kedves vendégeket és a kórus tagjait. A teltházas koncerten olyan zenei csemegének a premierjét is láthattuk, amely egy négy tételes latin nyelvű mise színpadra állítása. PP írja, hogy napjainkban az emberiség be akarja fejezni a bábeli torony építését. De a kérdés, amit ehhez hozzácsatol, drámaian karcos, miszerint Istennel, vagy Isten ellen? Mi történik, ha elkészül a mű? Felállunk az oromra, és vagy a betlehemi csillagot pillantjuk meg, vagy pedig az egész építmény ráborul "az esztelen építőkre". Na… Egy bizonyos, a torony épül, és minden egyes kövét a művészet, a művészet szeretete csiszolja, faragja egymáshoz illeszkedővé. Egyetemes nyelv, melyet mindenki érthet, megérthet, és még nyelvvizsga sincs belőle. A kórussal való első találkozásom a szilvanapi körös parti rendezvénysátor megkapó "laza" terében, az ott fellelhető élménykavalkád, önfeledtség, és örömmuzsika, ami odaszögezett a műsor harminc-negyven percére. Nem a profizmus tetszett, nem a zeneileg kifogástalan hangzás, hanem az az egység, ami a kórust alkotók arcára volt rajzolva, ami nem más, mint az öröm, a felszabadultság, a boldogság mámorító "rózsaszirmai" - ha már Roses - .

Az együttes Lázár Zsolt esperes úr kezdeményezésére lépett színre, és gyűjti maga közé azokat a gyülekezeti tagokat, akik énekükkel mosolyt csalnak a hallgatóság arcára. A jelenleg harminc tagú kórus ösztönös ráérzéssel állít színre mély és lélekben-kaparászó szentimentális üzenetű dalokat, és vidámságot, önfeledt hangzó dallamokat. Mi más lehet tetsző Istennek, s embernek, mint a vidámság, és saját létezésünknek állított tükör, szigetecske, parányi érzetmorzsák? A Himer Péter művészeti vezető által képviselt koncepció a koncerten egy hármas egységet képzett, így felcsendült egy, a már említett négy tételes latin nyelvű mise - ami szakmailag is kimagasló - új színfoltja az együttes repertoárjának, felcsendültek magyar nyelvű dalok, amelyeket a templomba járó közönség jól ismerhetett, így a Vezess engem, Atyám két kezedben, Most keljetek fel, tied a hatalom. A műsorblokk zárásaként angol nyelvű dalok csendültek fel, amelyek láthatóan "a legkisebbeknek is" olyan dallamvilágot ültetett a fülébe, amelyet "lábrázás nélkül" nem lehetett kibírni. Meg kell említenem a záróblokkban a szólót éneklők finomságát. A záróblokk leginkább ha -"szájba" vesszük- és ízekre bontjuk az amerikai gospel spirituális hangulatvilágát csempészte az előadó terembe.

Az estnek a rendező intézmény általi szándéka szerint az is célja volt, hogy a hamburgi "Kirchentag"-on fellépő kórus útját támogassa a koncert látogatók anyagi felajánlásának függvényében. Az összegyűlt tizenegynehány ezer forint picike kis "morzsókája" a szükséges pénznek, de mindenképpen gesztusa annak a jókívánságnak, hogy vigyék hírét Szarvas városnak, az itt megbúvó örömnek, és az itt fellelhető lelkesedésnek, emberségnek, és a közösség erejének.

Ha számbaveszem mi érdekel igazán más nem jut eszembe, mint a zene, a vers, a regény, a képzőművészet, parányit a politika, a történelem, - és természetesen a hölgyek-, a világ nem látható része, a világot mozgató parányi finomságok, amelyektől a lélek megborzong, vagy megnyugtatóan álomra hajtja a fejét. Remek este volt.

Könyvbemutató Nagyrábén, és Berettyóújfaluban2012-11-18

Balogh Gyula, Bíró Gyula és Kocsis Csaba 2012. november 7-én és november 14-én tartott író-olvasó találkozót, kötet bemutatót. Az Utolsó Párttitkár és Egyéb történetek című elbeszélés kötetet Berettyóújfaluban és Nagyrábén mutatták be a szerzők.

Oldalak: 158

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011