GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

GFF GYAKORLÓOVISOK FOCISIKERE A SZENT ANNA FOCIKUPÁN2014-11-05

A Gál Ferenc Főiskola Gyakorlóóvodája 2014. november 4-én vett részt a kunszentmártoni Dany Margit Városi Sportcsarnokban megrendezett Szent Anna Foci Kupán. A Szent Anna Katolikus Óvoda által megrendezett sportrendezvényen a 2008 és 2009-ben született fiúk és lányok alkotta csapatok nevezhettek. A körmérkőzések lezártát követően a kupát, illetve az első helyezést a GFF Szarvasi Gyakorlóóvoda Ovi-foci csapata hozhatta el. Intézményünk jelszava: "Győzni, de nem minden áron!" most is meghozta a várt eredményt, de a győzelem mellett a szervezők által biztosított remek hangulat és tartalmas sportnap is az élménygazdag óvodai életünket szépítette. Intézményünk óvodását érte az a megtiszteltetés, hogy a legtöbb gólt lövő gólkirályi címet is elhozhatta. Komlósi Rupert az Alma csoport​unk óvodása ezen a tornán remek játékával bizonyított.

A bajnok csapat tagjai: Csipai Balázs, Komlósi Rupert, Szklenár Kristóf, Sindel Patrik, Baráth Barna, Bagócsi Áron

SzZs.

ITT ÉS OTT2014-11-03

-Baráth Nóra kiállítása a GFF Gyakorlóóvoda ovigalériájában-

Baráth Nóra, a Gál Ferenc Főiskola oktatója, kedves ismerősünk. Gyakran ellátogat hozzánk barátságból, kíváncsiságból, hogy az óvodai élet sokodalúságát megtapasztalva taníthassa hitelesen hallgatóinkat. Most más oldaláról is megismerhettük: Festőművészként elhozta néhány alkotását hozzánk, az ovigalériánkba, hogy egy évszakon át gyönyörködhessünk festményeiben, rajzaiban. Az ünnepélyes megnyitón sok-sok szempár figyelte a képeket, és az alkotó magyarázatait. Közben a gyerekek énekeltek, verseltek az őszről, az őszi avarban megbújó süniről. Kiválasztották, melyik alkotás tetszik nekik legjobban, és őszinte örömmel fedezték fel, hogy két kép megfordítható, mert fejjel lefelé is szép! Pont olyan, mintha a víztükörben látnánk a fákat! Néma csodálattal lesték az alkotó minden mozdulatát, amikor már benn a csoportban megmutatta, hogyan is alkot? Alig várták, hogy ők is kipróbálhassák a pasztellkrétát.

Búcsúzáskor Nórát kérdeztem az átélt élményeiről:

- Milyen benyomásaid vannak a gyerekekről? Hogy érezted magad ebben a szokatlan helyzetben, közöttük?
-Megható élmény volt a gyerekek erős figyelmében állni, a kezdeti izgalom, hamar elmúlt, mivel őszinte lelkesedés és kíváncsiság sugárzott a gyermekekből.

-Mit láttál, mennyire nyitottak? Mi érdekelte őket?
-Meglepett , hogy a legtöbb gyermeknek az a képem tetszett, ami nekem is a legközelebb áll a szívemhez. Úgy érzékeltem minden nagyon érdekelte őket: a festmények mellett az olajpaletta színeitől kezdve az ecsetek érintése, a mese a színkirályok játékáról és az a közbeni pasztellszínek születése.

-Milyen eredményeket vettél észre alkotásaikból?
-Munkáikban meglepő volt, hogy mennyiféle árnyalat született, egy- egy új színt lelkesen hoztak megmutatni a lapon és a kiskezükön is.

-Milyen útravalót, vagy inspirációt kaptál?
-Jó volt látni az alkotómunka pírját az arcukon. A legnagyobb hatással rám az alkotói örömük áradása volt, ami megerősített abban, hogy milyen fontos ennek a természetesen meglévő alkotóerőnek az ápolása és életben tartása.

-Mit mutatnál még meg nekik szívesen a jövőben?
-Mit mutatnék még meg nekik? Azt hogyan lehet tovább játszani a vonalakkal, színekkel, formákkal....

- Nóra! Köszönjük a szép rajzot arról a varázslatos mesebirodalomról, ahol a színek laknak. Itt, előttünk varázsoltad a képre, miközben még meséltél is róla. Mi majd folytatjuk itt a varázslatot a vonalakkal, színekkel, formákkal, és szívesen látott vendég vagy nálunk bármikor! Gyere, alkoss velünk, közöttünk! Hadd lássák a gyerekek, hogyan dolgozik egy igazi művész, és máskor is kapjanak kedvet, inspirációt tőled az alkotásra.

Gyekiczki Istvánné
szakvezető óvodapedagógus

ERDŐT JÁRUNK, ÁRKOT LÉPÜNK...2014-10-09

-Gyakorlóovisok az erdei táborban!-

A GFF Gyakorlóintézményben már a szeptemberi tanévkezdés sok érdekes programot, élményszerzést kínál a gyerekeknek a mindennapi tartalmas napirend mellett. Ilyen várva várt esemény az őszi erdei tábori programunk is. Szeptember közepén lehettünk ismét 1 hétig a Lauder Camping kis "erdei lakói". Ebben az időszakban kevesebb csoport látogat ki a táborba, - mint ahogy történt ez, most is- hiszen a Szamócások, mint új kiscsoportosok, majd csak tavasszal kapcsolódnak a táborozó gyerekekhez. A többi óvodai csoport, mint a Búzavirág, Alma, Panda, és a Cseresznye csoportosok viszont már ismerősen vették birtokukba a faházakat, és fedezték fel a tábor érdekesebbnél - érdekesebb őszi kincseit.

A Camping természeti adottsága jó lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek közvetlen környezetük természetes környezetét megismerjék, felfedezzék, közvetlen tapasztalatot gyűjtsenek az ott lévő növény és állatvilágról.

Ennek a csodálatos környezetnek az értékeit tártuk fel a gyerekek előtt, amikor végig jártuk a tábor területét, és az ott lévő ismerős, és ismeretlen fákat, azok részeit, terméseit vizsgáltuk, gyűjtöttük, tapintottuk, körbeöleltük, énekeltünk, verseltünk róluk, futottunk fától fáig, és jó lehetőség volt a célba dobást is gyakorolni, amikor a gyerekek diókkal, gesztenyékkel, makkokkal próbáltak a kosárba beletalálni.
Az állatvilág néhány példányát is közvetlen közelről vehettük szemügyre. Láthattuk a fákról-fákra ugrándozó mókusokat, a tábor füves részén meglapuló nyulakat, hallhattuk a korhadt fákon megbúvó fakopáncs csőrének dobolását, de a fák odvas kérgein is felfedezhettünk az apróbb rovarokat, bogarakat. A darazsak is gyakori látogatóink voltak, szívesen dongták körül a szőlővel, szilvával, őszi gyümölcsökkel teli gyümölcstálainkat.
Hosszabb túrákra is jó alkalom az erdei óvodai hét. Ilyenkor többször teszünk látogatást, hol gyalogosan, hol kerékpárral az Erzsébet ligetbe, a Körös- Maros Nemzeti Parkba, vagy akár az Arborétumba, ahol célunk, hogy élményszerű, felfedező jellegű játékos formában ismerkedjenek a gyermekek a természettel, a természetvédelem fontosságával.
A tábori élet, a természettel, a természetben való életforma, a rengeteg élmény mellett lehetővé teszi a gyerekek számára, hogy a birtokba vett és megcsodált természetet megszeressék, miközben kialakul bennük a környezetre figyelő magatartás, a környezetükkel való harmonikus együttélés.
Nincs is jobb játék annál, minthogy össze lehet gyűjteni a sok fadarabot, faágat, a sok-sok különböző terméseket, amiből, amivel aztán jobbnál-jobb játékeszközöket lehet kitalálni, készíteni. Mindeközben fokozódik a gyermekek között az együttműködési készség, erősödnek a társas kapcsolataik, újabb barátságok alakulnak ki.
Újabb és újabb élményekkel, tapasztalatokkal, felfedezésekkel tértünk vissza óvodai csoportunkba, ahol helyet kaptak tábori gyűjteményeink, alkotásaink, amelyek még sokáig emlékeztetnek bennünket erdei óvodánk mindennapjaira.

"A természet varázsát ontja bőven.
A fűben, a virágban, és a kőben.
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!
/William Shakespeare/

Fabóné Nagy Andrea
szakvezető óvodapedagógus

KERESZTÉNYI SZELLEMBEN A NEVELÉS ÜGYÉÉRT2014-10-09

-hivatalosan is megkezdte működését a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete-

A tanévnyitó ünnepségek különös ünnepi alkalmak egy-egy köznevelési szervezet, intézmény életében. Különösképpen így van ez akkor, ha ez éppen az első. Egyházmegyénk felelősséget érezve az általa fenntartott köznevelési intézményekért, a bennük folyó szakmai munkáért, a magyar köznevelésügyért, a nemzet szellemi felemelkedésének ügyéért alapította meg pedagógiai szolgáltató intézményét. A tanévnyitó lélekemelő pillanatai, mint a névadó Gelsey Vilmos báró személyes jelenléte, a rendezvényt megtisztelő Balog Zoltán köznevelésért felelős miniszter megnyitó beszédének üzenete, Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter pártoló jelenléte, Kiss-Rigó László alapító püspök atya pártfogói megnyitó beszéde, államtitkárok, országgyűlési képviselők, a gazdasági élet jeleseinek megtisztelő jelenléte fémjelezte azt a szándékot, amelyet a résztvevő katolikus intézmények igazgatói, helyettesei, gazdasági vezetői útravalóként is elvihettek: a tudásalapúság, versenyképesség, neveléssel átitatva szilárd értékrendet eredményezve igazi keresztényi küldetés. A tanévnyitón Kozma Gábor főigazgató úr ünnepélyesen bejelentette a keresztényi nevelés ügyért példaértékűen cselekvő köznevelési szakemberek báró Gelsey Vilmos díjának alapítását, illetve annak meghirdetését. A díj nem csupán erkölcsi elismerése a köz nevelőinek, gazdasági szakembereinek, de jelentős anyagi támogatással, pénzbeli díjazással is jár.

Az ünnepélyen Kozma Gábor főigazgató, rektor Glattfeldel-díjat adományozott báró Gelsey Vilmos úr részére, aki a keresztény nevelés ügyéért egész életében példaértékűen fáradozott, és mintaértékűen cselekedett. Báró Gelsey Vilmos a díj átvételét követően meleg baráti szavakkal köszönte meg az elismerést, és üzenetében, hitben és szellemben gazdag nevelési évet kívánt a résztvevőknek, az alakuló pedagógiai intézetnek.

Látogasson el hozzánk! www.szegepi.hu

Október 6. - Megemlékezés2014-10-09

2014. október 6-án az aradi vértanuk és Batthyány Lajos egykori miniszterelnök áldozatvállalásának 165. évfordulójára emlékezve intézményünk tanulói mécséseket helyeztek el a Szent Klára katolikus templom kertjében álló emlékműnél. Néma főhajtásunkkal tisztelegtünk a nemzet gyásznapján hőseink előtt.

Oldalak: 173

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011