GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny 2015-03-08

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny területi döntőjén 3. helyezett csapatunk.

6. osztályos lányok: Benke Bernadett, Pálinkás Luca, Czirle Gréta, ft.:Litauszkiné Erki Katalin és Gulyásné Dékán Klára

"SZARVASÉRT" KITÜNTETÉS2015-03-08

"SZARVASÉRT" KITÜNTETÉST VEHETETT ÁT A GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓINTÉZMÉNYÉNEK IGAZGATÓJA

Bíró Gyulának a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda igazgatójának Szarvas Város Baráti Köre "Szarvasért" emlékplakett bronz fokozatát adományozta, amelyet 2015. február 28-án vehetett át ünnepélyes keretek között.

Az elismerést Szarvas Város oktatásáért, ifjúságáért végzett kimagasló tevékenységéért vehette át az intézmény vezetője. A szülői felterjesztés nyomán kapott, civil kuratórium által odaítélt elismerés, annak a pedagógiai küldetésnek és nevelői szolgálatnak szól amit szenvedélyes szakmaszeretetnek és küldetéstudatnak nevezhetünk.

Bíró Gyula igazgatóként, szaktanácsadóként, a szegedi Gál Ferenc Főiskola oktatójaként, a szarvasi pedagógusképző kar óraadójaként és gyakorlati képzés vezetőjeként, vezető tanáraként, a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszékének óraadójaként, művészeti alkotóként, közéleti szereplőként vehette át az elismerést. A díj adományozói méltatták szakmaszeretetét, hivatástudatát, neveléstudományi írásait, szerkesztett kötetei mellett, művészeti, irodalmi munkásságát, közösségszervezői erejét.

A díjazott köszönőbeszédében hangsúlyozta, hogy egy kitüntetés átvételekor fontos, hogy kiktől kapjuk, és az is, hogy az elismerés kötelez bennünket, változatlan feladatokat ró ránk. Egy Sára Sándorhoz köthető anekdotát idézve hangsúlyozta, hogy a "jó szervezet működési szabályzata" leginkább abban foglalható össze: hogy mindenki legjobb tudása, és képességei szerint végezze a munkáját. Don Bosco kitűnő katolikus nevelőt idézte: "Tegyetek meg mindent, amit tudtok. Amit nem tehetünk meg mi, megteszi Isten."

Bíró Gyula köszönetet mondott munkatársainak, a szülőknek, a gyermekeknek, a munkáját segítő fenntartónak, akik hittel, szeretettel és tudásvággyal töltik meg a Gyakorlóintézmény falait. A díjat a város nevelőinek ajánlotta, mert mint hangsúlyozta Szarvason minden intézményben nemcsak jó oktatásban részesülnek a gyermekek, de kiváló a nevelésben is. Szarvas a pedagógusképzés városa, ahol öröm szolgálni. Helyben sok tennivalója van a politikának, a civileknek, a köz szolgálóinak, a Szarvast szenvedélyesen szeretőknek. Nem csupán a Gyakorlóban, de Szarvason is jó gyereknek, embernek lenni!

Sz. Zs.

Előadás2015-02-24

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság Szervezésében tartott előadást a tatai Kőkúti Általános Iskolában 2015. február 16-án Bíró Gyula szaktanácsadó, főiskolai tanársegéd, a gyakorlóintézmény igazgatója.

Az előadás sorozat erkölcs és etika oktatási alapja és módszertani kérdései címmel valósulhat meg, Tata Város Önkormányzatának és a konzervatív értékrendet magáénak valló Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság támogatásával.

Bíró Gyula előadásának címe: Erkölcstan - egy régi új - tantárgy bevezetésének szakmai, pedagógiai tapasztalatai különös kitekintéssel a tankönyvkínálatra. Későbbi időpontban a Kőkúti Általános Iskola szervezésében a járás iskoláinak pedagógusainak tart bemutató órát Bíró Gyula.

Oldalak: 173

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011