GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

Remekeltek a dunaújvárosi művészek2014-07-27

Egy évvel ezelőtt is éppen Bíró Gyula, a Gál Ferenc Főiskola Gyakorlóintézménye igazgatója volt a házigazda a Bartók Kamaraszínház művészeinek produkcióján. Így az est ezúttal is kellemes pogácsás-teás kínálással és kisdiákok szavalatával indult.

Eközben még bőven érkezett a nézőtérre utánpótlás - mert ahogy hallottuk, Hollandia végül 2:1 arányban megfordította Mexikó elleni csatáját. Így kezdődhetett a három dunaújvárosi vendég műsora.

Csadi Zoltán művészeti vezető az előző orfeumi est kapcsán is bebizonyította, hogy jó érzékkel nyúl irodalmi alapanyagokhoz. Vasárnapra egy hallatlan érzékenységgel megkomponált verses-zenés összeállítással rukkolt ki egy, az előző években megjelenített antológia apropóján. A nagyérdemű valósággal kegyelmi mámorba révülhetett, mert a kortárs művek kevésbé kaptak szerepet. A legforróbb töltetű irredenta gyöngyszemekből és vallomásokból kaptunk egy csokrot. Egyebek közt Sík Sándor, Sajó Sándor művek is elhangzottak. Lenyűgöző élmény volt hallani Dsida Psalmus Hungaricusát - Tótin Katalin zongoraimprovizációjától kísérve. Az önmagában is varázslatos költeményt Csadi Zoltán Páder Petra társaságában idézte. A Szarvason először bemutatkozó tehetség szép beszédével és kellemes énekhangjával lepte meg a jelenlevőket. A beszerkesztett dalok tőle és Csadi Zoltántól - Szabadság vándorai, Kell ott fenn egy ország és egy ilyen irredenta csokortól elválaszthatatlan Ismerős Arcok dal - tovább fokozták az élményt. Itt, Szarvason, a Történelmi Országközép városában hatványozott erővel bírnak az ilyen mély merítkezésű válogatások.

Tótin Katalin immár sokadjára igazolta, hogy rendkívüli művészi alázattal él együtt zongoráján művésztársaival. A mostani idényben ez az est méltán sorakozik fel - az eddig látottak-hallottak alapján - az Arany-Liszt-balladák vagy a József Attila kompozíció mellé.

Teljes cikk: Remekeltek a dunaújvárosi művészek

A jövő és a jelen csak a múltban gyökerezhet2014-07-27

Ezzel a nyitógondolattal köszöntötte Pedagógus Nap alkalmából Bíró Gyula igazgató a Gyakorlóintézmény nevében azokat a jelenlegi és valamikori gyakorlóintézményi és főiskolai kari dolgozókat, akik az intézmény meghívására megtisztelték jelenlétükkel a "régi idők nevelőinek" életfájánál tartott köszöntőt. Az igazgató arról beszélt, hogy micsoda megtiszteltetés és szükséges alázat a nevelésügy szolgálata, legyen az pedagógusi, vagy a pedagógiai munkát segítő munka, Tessedik városában. Tessedik szellemisége a város levegőjében van, akik itt szolgálnak, bármely intézmény "kötelékében", letéteményesei annak a szellemi örökségnek, ami az evangélikus lelkész, nevelő, gondolkodó nemzetformáló hagyatéka. Bíró Gyula bizonyosnak vélte, hogy akik ma teszünk helyben Szarvason, Csabacsűdön, Békésszentandráson, de az ország bármely pontján, közvetlenül alakítjuk nemzetünk sorsát, formáljuk jövőnket. Az ünnepi alkalmat Brachna Balázs és Molnár Előd ötödik osztályos tanulók Móra prózája tette vidám-oldottá, és hasította fel azokat az érzeteket, amelyet mindannyian tápláltunk valamikor, valamely nevelőnk, tanárunk, tanítónk iránt. Ebben a humor, és a komolyság megfelelő elegyet talált. Az ünnepi alkalmat megtisztelőket Huszár Istvánné igazgatóhelyettes, és Bíró Gyula intézményvezető sertéspörkölttel látta –Balczó Pali bácsi jóvoltából- vendégül, a nyugalmazott és ma is dolgozó munkatársak süteményeivel, finomságaival, és jóízű beszélgetéseivel telt a délután.

Sz.Zs.

Zsófi akarata...2014-07-27

-Tanévzáró ünnepély a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskolájában-

Zsófi az ötödikből csak egy pillanatot várt, csak egy mondatot, egy bejelentést... De ne szaladjunk ennyire előre a történetben. A Gyakorló Általános Iskola 2014.június 20-án tartotta ünnepélyes tanévzáró alkalmát. Ahogy azt Bíró Gyula, az intézmény igazgatója elmondta, minden tanév, minden év, minden pillanat történés, valahonnan valahová tartás. Az intézmény vezetője beszédében kiemelte, hogy a Gyakorlóintézmény és a benne járó gyermekek nem hulló falevelek, melyeket a szél fúj, és lebegtet, hanem csillagként ragyogóak, akiknek nem pusztán kósza széljárások alakítják az életüket, hanem a gondviselés, a szeretet, és a tudatosság. A tanévzáró beszédben a szellemes kis történetek közé ágyazva az intézmény köszönetet mondott fenntartójának, a Gál Ferenc Főiskolájának, a Szeged-Csanádi Egyházmegyének, és a helyi katolikus közösségnek, a befogadásért, az elfogadásért, és a minden erővel való támogatásért. Az intézményvezető nem feledkezett meg, hogy a szülőknek a tanári karnak köszönetet mondjon a hivatástudatért, az elhivatottságért, a hűségért, a szellemi csapatként való együttgondolkodásért. Végigtekintve az év számtalan eseményén, tanulmányi, tantárgyi versenyeredményeken, sportolói sikereken, népszerű közösségi programokon, felemelő lelki alkalmakon, és a néhai vitákon, megjegyezte, hogy a Gyakorlóintézmény egyet nem felejtett el, hogy soha nem "mások hibáit harsogjuk, nem a másikkal foglalkozunk, hanem saját erényeinkre, saját értékeinkre hívjuk fel a figyelmet, és saját hibáinkat képesek vagyunk javítani, amelynek egyetlen mozgatórugója a gyermekszeretet, a hit, a szenvedély, és annak a képessége, hogy néha szemet kell tudni hunyni a dolgok felett." A gyermekek jutalmazásakor közel hetven tanuló vehetett át tanulmányi és sportolói, kulturális, közösségi elismeréseket. A Bóbita Alapítvány és a nevelőtestület által adományozott Bóbita-díjat négy éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért, versenyeredményeiért, művészeti és sportolói tevékenységéért, közösségi munkájáért Tóth Etele Imre negyedik osztályos tanuló vehette át. Az "Év kisdiákja" elismerésben Stricskó Boglárka negyedik osztályos tanuló részesült, és négy év közösségi munkájáért Tolisz Teodóra részesült kitüntető elismerésben. Seidl Ambrus plébános atya "levelet hozott" Ruminitől, aki szívhez szóló üzenettel foglalta össze "küldetésünket", az év jelmondatát "Felfelé nézz fiam!" gondolatát. A tanévzáró műsorát Gyakorlóintézmény harmadikosai szolgáltatták, Grunerné Harmati Mária és Blaskó Péterné tanítók felkészítésével.

Eljött a pillanat, Sass Zsófi szavai valóra válhattak, "Azt a pillanatot várom, hogy Gyula bácsi kimondja, hogy a 2013/2014-es tanévet lezárom." Zsófi akarata beteljesült, a 2013/2014-es tanév a Gyakorlóintézményben bezárásra került.

Sz.Zs.

Az irodalom és a sport támogatására is jutott a díjából2014-07-27

Bíró Gyula

A "ZENIT 41" Apáczai Diploma Díjat Esztergályos Zsolt emlékére alapította az Apáczai Alapítvány mindazoknak, akik segítik a Kiadó tankönyvkiadási tevékenységét, és pályájuk során már 41 éves korukig kiemelkednek szorgalmukkal, kitartásukkal, nevelő- és oktatómunkájukkal, szaktanácsadói, szakértői munkásságukkal. Ennek a díjnak az arany fokozatát kapta meg április 10-én Bíró Gyula, a Gál Ferenc Főiskola Gyakorlóintézményének igazgatója, szaktanácsadó, főiskolai tanársegéd a hozzá tartozó 500 ezer forintos pénzdíjjal együtt. Erről már korábban hírt adtunk a newjságon, de az csak véletlenül jutott a tudomásunkra, hogy az ezzel járó összeg egy részét mire fordította az iskolaigazgató. Erről kérdeztük Bíró Gyula igazgatót, aki "nem kell ezt fényezni" kijelentéssel ki akart térni a beszélgetés elől, de nem hagytuk annyiban a dolgot.

- A díj átvételekor megköszönve a fenntartónak, a mindenkori munkatársaimnak, neveltjeinknek, szüleiknek, tettem egy kijelentést, hogy szeretnék néhány tehetséges gyermeket támogatni a díjból. Nem készpénzben, mert nem vagyok híve annak, hogy pénzt adjunk valakinek bármire, hanem más formában, közvetett támogatás formájában. Nem szerettem volna azt feltételként, hogy a gyermek szociálisan rászorult legyen, hátrányos helyzetű legyen, hanem a célzott személy, személyek valamilyen területen tehetséges legyen és ezzel megnyilvánulási lehetőséget adjunk neki.

Így esett a választás arra a kis irodalmi kalandra, ami Lovadzóként "híresült el", amiben a Gyakorlós gyerekek versei olvashatók a lovakról, és Gyakorló gyerekek rajzai díszítik, "színt adva" a lovakkal kapcsolatos érzelmekről. Ennek a kiadványnak már volt egy kis anyagi háttere, amit a díjból megpótolhattam, árulta el Bíró Gyula.

- Mivel ennek részben már megvolt a fedezete, így a felajánlásból ki fog jönni még egy kis könyv, ugyanebben a füzetecske formában, Pálinkás Luca hatodikos tanulónk tollából. Luca öt prózáját saját fotóival illusztrálja és már nyelvi lektorálás alatt van az anyag egy része.

Van egy négyes hajó a kajak-kenu egyesületben, amiben mindenki a Gyakorló tanulója. Ha már az intézmény diákjai, jeles sportolói akkor legyen egy egységes mezük, amit evezéskor, felvonuláskor vagy díjátadókor használnak, ajánlotta fel az iskolaigazgató. Ezen gondolattól vezérelve, kaptak sportcipőt, shortot és pólót, természetesen az intézmény logójával megnyomva.

- Ezek a gyermekek egyrészt nagyon büszkék arra, hogy ennek az iskolának a tanulói, másrészt arra, hogy ebben az egyesületben eveznek, így nagyon örültek a szerelésnek. Első általuk kapott multimédiás fotón egy kettes hajóval éppen bronzérmet vesznek át. Kell-e ennél nagyobb öröm?

Befejezésül elmondta, hogy Pálinkás Luca könyve valószínűleg a szeptemberi iskolakezdéskor kerül ki a nyomdából.

"A magyar nagyon tehetséges nemzet", a szarvasi tanítóképző megfelelően gondozza azt...2014-07-06

2014. április 10-én az Apáczai Kiadó budapesti székházának előadótermében került sor a 2014. évi tanítási verseny díjainak átadására, eredményének kihirdetésére. A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kara, és a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda ebben az évben is több tehetséges hallgatót mérettetett meg a tanítási versenyen. A többlépcsős szakmai kihívás mind a hallgatókat, mind a szakvezető tanítókat arra ösztönzi, hogy magyarból, matematikából, és természetismeretből olyan szakmailag-módszertanilag felkészített "állapotban" mérettessenek meg, amely a magyarországi tanítóképzők népes és jól felkészített mezőnyéből kiemelkedjen. Ebben az évben két tantárgy keretében mérettettek meg a szarvasi képző hallgatói, így természetismeretből, és matematikából. A díjátadás alkalmával a versenyzők, és felkészítő szakvezetőik összefoglaló értékelést hallgathattak meg, amelyek a tekintélyes zsűri benyomásait, jobbító szándékait fogalmazták meg. A természetismeret tanítási verseny díjazottjai:

II. díj: Alapi Katalin. F.t.: Koppányiné Langó Zsuzsanna szakvezető tanító, és Lestyán Erzsébet f.tanársegéd

III. díj: Tóth Sándor. F.t.: Bíró Gyula igazgató, f.tanársegéd

A matematika tanítási verseny díjazottjai:
II. díj:Berke Sándor. F.t.: Komlósné Szirom Anita tanító, és szintén II. hely: Kis Alexandra F.t.: Koppányiné Langó Zsuzsanna szakvezető tanító

A hallgatók bizonyították, hogy jól felkészültek, megfelelő pedagógus kompetenciákkal rendelkeznek, nyitottak a módszertani újításokra, és elhivatottak azok iránt a szakmai fogások iránt, amelyek a jövő pedagógiai gyakorlatát kell, hogy jellemezzék. A szarvasi hallgatók nem csupán magas fokú elméleti és gyakorlati tettek tanúbizonyságot, hanem arról a finom pedagógiai érzékről, amelyet a nyíregyházi és győri gyakorlóiskolákban megtartott bemutató órájukon prezentáltak, hiszen a gyermekek azonnali visszajelzése az elfogadást, a szeretetet, és az élményközpontúságot jelenítették meg. Dr. Lipcsei Imre dékánt, főiskolai tanárt és a SZIE ABPK és a GFF Gyakorlóintézmény vezetését köszönet illeti a versenyzés teljes költségének viseléséért, a szakmai és erkölcsi támogatásért.

Sz.Zs

Oldalak: 161

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011