GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Híreink

KERESZTÉNYI SZELLEMBEN A NEVELÉS ÜGYÉÉRT2014-10-09

-hivatalosan is megkezdte működését a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete-

A tanévnyitó ünnepségek különös ünnepi alkalmak egy-egy köznevelési szervezet, intézmény életében. Különösképpen így van ez akkor, ha ez éppen az első. Egyházmegyénk felelősséget érezve az általa fenntartott köznevelési intézményekért, a bennük folyó szakmai munkáért, a magyar köznevelésügyért, a nemzet szellemi felemelkedésének ügyéért alapította meg pedagógiai szolgáltató intézményét. A tanévnyitó lélekemelő pillanatai, mint a névadó Gelsey Vilmos báró személyes jelenléte, a rendezvényt megtisztelő Balog Zoltán köznevelésért felelős miniszter megnyitó beszédének üzenete, Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter pártoló jelenléte, Kiss-Rigó László alapító püspök atya pártfogói megnyitó beszéde, államtitkárok, országgyűlési képviselők, a gazdasági élet jeleseinek megtisztelő jelenléte fémjelezte azt a szándékot, amelyet a résztvevő katolikus intézmények igazgatói, helyettesei, gazdasági vezetői útravalóként is elvihettek: a tudásalapúság, versenyképesség, neveléssel átitatva szilárd értékrendet eredményezve igazi keresztényi küldetés. A tanévnyitón Kozma Gábor főigazgató úr ünnepélyesen bejelentette a keresztényi nevelés ügyért példaértékűen cselekvő köznevelési szakemberek báró Gelsey Vilmos díjának alapítását, illetve annak meghirdetését. A díj nem csupán erkölcsi elismerése a köz nevelőinek, gazdasági szakembereinek, de jelentős anyagi támogatással, pénzbeli díjazással is jár.

Az ünnepélyen Kozma Gábor főigazgató, rektor Glattfeldel-díjat adományozott báró Gelsey Vilmos úr részére, aki a keresztény nevelés ügyéért egész életében példaértékűen fáradozott, és mintaértékűen cselekedett. Báró Gelsey Vilmos a díj átvételét követően meleg baráti szavakkal köszönte meg az elismerést, és üzenetében, hitben és szellemben gazdag nevelési évet kívánt a résztvevőknek, az alakuló pedagógiai intézetnek.

Látogasson el hozzánk! www.szegepi.hu

Október 6. - Megemlékezés2014-10-09

2014. október 6-án az aradi vértanuk és Batthyány Lajos egykori miniszterelnök áldozatvállalásának 165. évfordulójára emlékezve intézményünk tanulói mécséseket helyeztek el a Szent Klára katolikus templom kertjében álló emlékműnél. Néma főhajtásunkkal tisztelegtünk a nemzet gyásznapján hőseink előtt.

HAGYOMYÁNŐRZÉS ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS GYAKORLÓS MÓDRA...2014-09-28

- MUSTOLÓ 2014 a Gál Ferenc Főiskola Gyakorlójában-

Ha borkészítésre, szőlőtermesztésre vagy szüretre gondolunk jellemzően nem Szarvas és környéke jut eszünkbe elsőként. Ugyanakkor vidékünkön is komoly hagyományai voltak a szőlőtermesztésnek, egészen a XIX-XX. század fordulójáig, amikor a filoxéra járvány szinte teljesen elpusztította a vidék szőlőültetvényeit. Ma már csak a környező mustyasorok, külterületi települések nevei (Ezüstszőlő, Szappanosi-szőlők, Simonyi-szőlő) őrzik a szőlőművelés régi emlékeit. Szeretnénk, ha ezek a hagyományok nem mennének feledésbe, a legifjabbak is megismerkednének a mustkészítés fortélyaival, a szüreteléshez kapcsolódó közösségi szokásokkal itt az Alföld szívében is.

Ezért rendezzük meg, immár negyedik esztendeje, minden év szeptemberében a Gyakorlóban szüreti felvonulásunkat és családi mulatságunkat Mustoló elnevezéssel. Ez idén sem történt másképp. Mielőtt komolyabb mulatozásra adtuk volna a fejünket egy kis sportolással melegítettünk be. Hagyományos Mustoló kupánkat ebben az évben egy utcai futóversenyen lehetett elhódímusti, melyre meghívást kaptak a város iskolái is. Bár versenynek neveztük az eseményt, de a legfontosabb cél ebben az esetben is az együtt mozgás örömének megtapasztaltatása, a közösségépítés volt, melyet nemes versengés fűszerezett.

Szombaton kora reggel komoly sürgés-forgás verte fel a Gyakorló és környékének csendjét. Izgatotmust készültek a gyerekek, szülők és pedagógusok is a szüreti felvonulásra és a hozzá kapcsolódó programokra. Senki sem tétlenkedett. Tíz órára már rotyogtak a bográcsokban a népi ételek, melyeket csoportonként és osztályonként készítettek a szülők. Elkezdődött az idei évre kiírt kreatív feladat megalkotása is. Mivel ebben az évben örvendetesen tizenegyre szaporodott csoportjaink és osztályaink száma, kézenfekvő volt, hogy megalkossuk a Gyakorló foci csapatát ember nagyságú bábokból. Begördültek a lovas kocsik is, melyeket a gyerekek és a főiskolai hallgatók segítségével díszbe öltöztettünk, majd elkezdődhetett a szüreti felvonulás. Népi rigmusokkal, népdalokkal köszöntöttük a város lakóit, majd a piacon előzőleg kidobolt menetrendnek megfelelően hagyományőrző műsorral örvendeztették meg 3. osztályos diákjaink a szépszámú és lelkes közönséget.

Visszatérve az iskola udvarára minden készen állt, hogy a „szigorú” zsűri értékelje az elkészült pályaműveket. A kreatív zsűri hosszas mustácskozás után hirdetett eredményt, hogy melyik labdarúgó legyen a Gyakorló foci csapatának sztárja. Értékelték az ötletességet, a kivitelezés minőségét és talán legfontosabb szempont a humorosság volt. Nem volt könnyű dolga a gasztronómiai bíráknak sem, hiszen tizenegy remekül, ízletesen elkészített és tálalt ételt kellett végigkóstolniuk, hogy odaítélhessék az arany-, ezüst- és bronz fakanál vándordíjakat, melyet a nyertesek egy éven át büszkén őrizhetnek. Amelyik csapat az idén nem nyert, az is bőségesen kárpótolhatta magát a finomabbnál finomabb ételekkel, süteményekkel és a présekből bőven csörgedező musttal. A családi délelőtt lezárásaként biztosítottuk egymást arról, hogy röpke egy év múlva újra összegyűlünk, hogy szüretet varázsoljunk intézményünkben és városunkban.

A Gál Ferenc Főiskola Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda köszönetet mond a Városi Rendőrkapitányságnak, a város Polgárőrségének, közterület felügyeletének, a Polgármesteri Hivatalnak segítőkészségükért, szolgálatukért.

Diákolimpia Labdarúgás őszi forduló2014-09-22

III. korcsoport

GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskola - Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola 4:1

II. korcsoport

GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskola - Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola 8:0

Oldalak: 149

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011