GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Zöld Óvoda

Gyakorlóóvodánk 2006 óta viseli az Oktatási Minisztérium és a Környezeti és Vidékfejlesztési Minisztérium által adományozott ZÖLD ÓVODA címet, amelyet 2009-ben újból elnyertünk.

Miért lettünk és vagyunk ZÖLD ÓVODA?

mert a helyi nevelési programjaink a környezeti nevelést kiemelten "kezeli", tartalmazza a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget.

mert mindennapi nevelőmunkánkban természet- és környezetvédelmi feladatok kiemelten szerepelnek (fák védelme, faápolás, faültetés, madárvédelem, hulladék kezelése és felhasználása, egészséges táplálkozás, energiatakarékosság, a lakóhely-megismerési tevékenységek, az épített és a természeti környezet védelme).

mert a gyerekek nevelése egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált bánásmód elve alapján tevékenységközpontú módszerekkel zajlik.

mert az óvodapedagógusaink által alkalmazott módszerek segítik a tanulási környezet megteremtését (játék, szenzitív módszerek, életközösségek terepi tapasztaltatása, felfedezés, élménypedagógia, projekt módszer alkalmazása, kooperatív tanulás, erdei óvoda)

mert a szarvasi és Szarvas környéki, a gyermekek életkorának megfelelő hagyományokat ápoljuk a szülők bevonásával, és így a családdal való kapcsolatot erősítjük.

mert a zöld jeles napok a mi életünkben ünnepnapok, amelyekre a szülőkkel együtt készülünk. (Állatok napja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja, Természetvédelmi világnap).

mert az óvodánk felnőtt közössége munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a környezettudatos magatartásra.

mert az óvodánk berendezése az egyszerűség, a takarékosság a praktikusság jegyeit mutatja. A gyerekek által használt eszközöket, játékokat körültekintően vásároljuk meg.

mert minden csoportszobánknak egyéni hangulata, arculata van, sok-sok növénnyel, a zöld sarokban a természet által adott "kincsekkel".

mert a gyermekek rendszeresen növényápolási, állatgondozási feladatokat látnak el.

mert az óvodánk kertjében van zöldséges- és virágoskert, a gyógy-és fűszernövény rész, sziklakert és kerti tó is. A gyermekek részt vesznek a kertrészek gondozásában.(ültetés, gyomlálás, öntözés, gereblyézés)

mert az udvari játékaink környezetbarát anyagból készülnek. A szabadban történő egészséges mozgáshoz, játékhoz megfelelő hely és idő áll rendelkezésre minden nap a gyermekek számára.

mert a "hulladék nem szemét" elvet magunkénak valljuk, az újrafelhasználás érdekében ajándéktárgyakat, játékokat készítünk a szülőkkel együtt. A rontott (használt) papírok külön tárolóba kerülnek, hogy a gyerekek újból felhasználhassák (elvihessék onnan rajzolni, hajtogatni stb.) Szelektív hulladékgyűjtés biztosított az óvoda egész épületében.

mert az óvodapedagógusaink folyamatosan gyarapítják a környezeti neveléshez kapcsolódó szakirodalmakat. A szülőknek szervezett programokkal alakítják a gyermekek és családtagjaik környezettudatos és fogyasztói szokásait.

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011