GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

ÖKOSAROK

Ökoiskolai/Zöld Óvodai  munkacsoport tagjai:

Huszár Istvánné főiskolai mesteroktató

Bajomi Nagy Éva igazgatóhelyettes, vezető tanár

Palyafári Fruzsina munkaközösség vezető, szakvezető óvodapedagógus

Szironyné Zsabka Edit vezető tanár, szakmai koordinátor

Roszik Melinda szakvezető tanító, szakmai koordinátor,

Tilnai Tímea DÖK segítő pedagógus

Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár

Gulyásné Dékán Klára tanár

Munkacsoport célkitűzései:

 

 • Elősegíteni a gyermekek/tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását.
 • Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét.
 • A gyermekek/tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
 • Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá.
 • A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi szervezetekkel.
 • Szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés, a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a napi gyakorlatban.
 • Szülők bevonása az intézmény „Zöld Pedagógiai” tevékenységeibe.
 • A környezetkímélő magatartás legyen meghatározó erkölcsi alapelv, egyéni és közösségi szinten egyaránt.
 • Alakuljon ki érzékenység környezetünk állapota iránt, ismerjük fel és óvjuk a környezet értékeit.
 • Legyen szempont az újrahasznosítás, amely közösségi akciókkal minél nagyobb társadalmi csoportot szólítson meg!
 • Az ökoiskolai/zöld óvodai tevékenység folyamatos továbbfejlesztése, a tervezett feladatok esetében a megjelölt határidők betartása.
 • főiskolai hallgatók bevonása a fenntarthatóságra nevelés pedagógiájának gyakorlatába

 

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink:

 • A „jeles napokról” /Állatok világnapja, Vizes élőhelyek világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Környezetvédelmi Világnap, Madarak és fák napja, stb…/ programokkal, versenyek és kiállítások szervezésével emlékezünk meg.
 • Bázisintézményi bemutatóórák/foglalkozások tartása, bázisintézményi feladatként a fenntarthatóság pedagógiája tartalommal óvodai foglalkozások, iskolai tanítási órák, projektek bemutatása a látogató pedagógus szakmai közösségek részére.
 • Kiadványok megjelentetése óvodai-iskolai környezeti neveléshez kapcsolódóan.
 • Főiskolai hallgatók külső világ tevékeny megismerése, környezetpedagógiai szakszemináriumainak módszertani támogatása.
 • Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben szelektíven gyűjtjük a következőket: papír, PET-palack, műanyag kupak.
 • Évi két alkalommal hulladékgyűjtés szervezése: papír és fémhulladék.
 • Részt veszünk környezettel, természettel kapcsolatos városi és regionális, országos vetélkedőkön, szervezzük a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntarthatóság pedagógiája tematikájú versenyeit.
 • Bekapcsolódunk a fenntarthatósági témahét országos programsorozatába
 • Erdei óvoda, erdei iskola hét szervezése, évente két alkalommal a tavaszi és őszi szemeszterben.
 • Családi programokat szervezünk; egy család, egy palánta akció, MUSTOLÓ,
 • Részt veszünk a városi és országos szemétszedési akciókban, iskolánk környékét rendszeres szemétszedéssel tartjuk tisztán. Takarítási Napokat szervezünk.
 • A tanulmányi kirándulásokat is minden tanévben beiktatják az osztályok az éves programjukba.
 • Együttműködés a Körös-Maros Nemzeti Parkkal, Szent István Egyetem Szarvasi Arborétumával, a Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Karával, pedagógiai, módszertani, közösségi akciók keretében. Együttműködő partnereinkkel kutatási együttműködések végrehajtása.
 • A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karának módszertani tanszékeivel közös pedagógiai, módszertani kutatások végzése.
 • Horizontális tudásmegosztó centrumként végezzük a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézetének módszertani támogatását, pedagógus továbbképzését. A Földművelésügyi Minisztérium Zöld óvodai bázisintézményeként ellátjuk Békés megye Zöld óvodáinak szakmai koordinációját, támogatását

 

Óvodai-iskolai játszóház programok:

Óvodai játszóház – cicasimogató

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=670
http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=676

Iskolára hangoló játszóház
http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=702

„Virágnyitogató” játszókuckó
http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=718

Játszóházi programok
http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=824

Iskolára hangoló játszóház
http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=862

Mikulásváró játszókuckó
http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=861

Játszóházi alkalmak a Gyakorlóóvodában cikk
http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=901

Óvodai játszóház – „Zene-bona” játszókuckó
http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=899

Tavaszváró óvodai játszóház
http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=917
http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=927

Iskolára hangoló játszóház – „Márton napi ludasságok”
http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1057

 

Tehetséggondozó versenyek:

Környezetismereti vetélkedő – versenyfelhívás

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=699

Oklevél – Groditzki Annak Hajnalka
http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=764

Bolyai Természettudományi Csapatverseny
http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=908

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1172

Curie Kémia Emlékversenyen a Gyakorlósok...
http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=919

Szelfizz, fotózkodj a kedvenc fáddal
http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=939

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=970

Gyakorlósok a Hevesy György Kémia Versenyen...
http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=943
http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1202

Emléklap – Óvodai klímaváltozás
http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1207

Sikeres szereplés a Túzok Tusán
http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1235

Tanulói tehetséggondozásunk mellett kiemelt szerepet kap a hallgatóink tehetséggondozása, és azon belül is környezetismeret tantárgy kiemelt gondozása az ország tanítóképzést folytató egyetemeivel, főiskoláival:

„A Viola rejtett virág, de4 az illatáról rá lehet ismerni”

Országos Tanítási Verseny 2016. a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karán

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=706
Országos Tanítási és Foglalkozási Verseny 2018.

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1198

 

Nyílt Óráink betekintést engednek az intézményünk oktatási gyakorlatába szülőink számára:
Nyílt órák - plakát

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=703

Go green for a day – avagy Szent Patrik nap a gyakorlóban

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=712

Hulladékgyűjtés

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=724

„Hulladék újratöltve” – Kisné Szalai Edina kiállítása

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=739

„Virágosítás a gyakorlóban”

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=736

Egyházmegyei sportnap Szegeden…

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=760

Lurkó nap 2016.

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=762

Erzsébet táborban a gyakorlósok népes serege…

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=775

Gyakorlósnak Törökmezőn is jó lenni! -a GFF Gyakorló Általános Iskolájának nyári tábora a Dunakanyarban-

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=790

Balaton átúszás

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=788

XIX. szarvasi Szilvanapok

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=801

Mustoló 2016.

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=810

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=834

Állatok világnapja

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=809

Gyakorlós győzelem az I. Szarvasi Diák

Sárkányhajó Versenyen!

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=808

Hulladékgyűjtés – 09. hó

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=805

Gyakorló Általános Iskolások nyerték az első Nebuló Kupa Sárkányhajó Versenyt

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=822

Mini-Szarvas épült a GFF Gyakorló udvarában

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=818

Szülőink munkában

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=815

Egy osztályra fogyatkozott a szorgos hangyák létszáma

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=828

Mondd, szereted az állatokat? cikk

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=823

"Aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik!"

-Márton napi vigasságok a Gyakorlóban-

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=841

Adomány átadása

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=838

Monostori László előadása

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=887

Rajzpályázat gyakorlósoknak

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=886

Óvodai játszóház – Izgő-mozgó játszókuckó

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=885

Kiss János fotóművész kiállítása a GFF Gyakorlóóvodájának tavaszi ovigalériájában...

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=921

IRÁNY A TESCO! - Tegyük zöldebbé a Gyakorlót!

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=911

Lóhere és Szentháromság...

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=930

Tesz-Vesz Tavasz délután a Gyakorlóban...

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=942

Tudósítónk jelentkezik a szorgos hangyák napjáról…

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=940

Szabadtéri kondi park létesült a GFF Gyakorlóintézményében

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=934

Tavaszi hulladékgyűjtés

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=950

Ismételt GFF Gyakorlós győzelem a sárkányhajó versenyen…

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=965

Virágok vasárnapján a Gyakorlósok...

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=964

Lurkó-nap 2017 a Gyakorlóban...

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=982

Lurkó-nap 2017.

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=975

Mustoló futás 2017.

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1008

Hulladékgyűjtés 2017. 09.

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1007

Az Állatok világnapja iskolánkban

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1015

…mert sportolni mindig jó…

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1014

Állatok Világnapja a ZOO-vodában…

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1035

Lurkó módi Mustolás a szarvasi Gyakorlóban…

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1023

Gyakorlósok „Szorgos Hangya” módra…

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1038

Állatok Világnapja a Gyakorlóban…

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1030

A GFF Gyakorló „Vitaminos veteményeskertje”

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1050

Segíteni mindig …

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1063

Szent Márton nap a GFF Gyakorlóóvodában

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1069

Márton napi játszóház

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1067

Különleges hüllők és ásványok a Gyakorlóban…

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1108

Közös alkotás Csorba Anitával…

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1119

Mindentudás Kamasz-Egyeteme 2018. - fenntarthatóság témahét

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1179

Lakható marad-e a Föld?

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1192

Tavasztündér a hóesésben…

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1190

A nap, amikor Gyakorlóban minden kizöldül…

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1189

A „VÍZ VILÁGNAPJA“ a GFF Szarvasi Gyakorlóóvodájában...

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1194

Elemükben voltak a Gyakorlóovisok!

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1223

Mindentudás Kamasz- Egyeteme: Egészséges táplálkozás, mozgás…

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1215

Egy család, egy palánta…

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1228

Virág-ültet... és...  / iskola

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1225

Az egyházmegyei együttműködés mellett az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként is megjelenítjük pedagógiai módszertani kultúránkat, ahol környezetpedagógiai, módszertani műhelyek keretében látogatásokat szervezünk. Intézményünk KOKOSZ partnerként országos találkozókat szervez, illetve közreműködik szakmai kiadványok kiadásával, megjelentetésében.
Horizontális tudásmegosztó centrum feladatok:

Tehetséggondozás az óvodában – Szakmai nap a GFF Gyakorlóóvodájában

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=728
Meghívó

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=722

Ökoléptekkel a Gyakorlóban - országos szakmai tanácskozás a GFF Szarvasi Gyakorlóintézményében-

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=749
A magyarországi köznevelés aktuális kérdései

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=747

A földművelésügyi minisztérium bázisintézményeként ismerte el a Gyakorlót…

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=807

Szakmai nap meghívó

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=958
Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet vette át a GFF Gyakorlóintézménye

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=980
Módszertani Szakmai nap és Regionális tanácskozás Szarvason…

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=974
Enikő Díj a GFF Szarvasi Gyakorlóintézményének…

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1018
Módszertani szakmai nap a GFF Szarvasi Gyakorlóintézményében…

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1041
GFF SZGYÁI stúdióbeszélgetés Bíró Gyula igazgatóval....

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1051
Módszertani szakmai nap a GFF Szarvasi Gyakorlóintézményében…

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1222
SZTE Gyakorló Óvoda szakmai látogatása intézményünkben...

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1233


Erdei óvoda programunkat erdei ovi-suli programmá fejlesztettük, közös munkaközösségi gondolkodás eredményeként, aminek filmjei, oktatófilmjei, segítik és támogatják a campuson folyó pedagógiai munkát is.


Erdei óvoda-iskola:

Erdei óvoda – iskola 2016. ősz

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=811

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=813

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=979

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1017


„Rendesen” kitáborozták magukat a Gyakorlósok!

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=1001

 

Szakmai kiadványaink:

Új módszertani kötet: Még zöldebb kalandok...

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=903

 

Stúdióbeszélgetés - Még zöldebb kalandok

http://gyakorloovi-suli.hu/hirek_detail.php?hid=913

 • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
 • Szent Klára Plébánia hírlevelei
 • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
 • Csoportjaink, osztályaink
 • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
 • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011