GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Munkatársaink

 

 

Név

Végzettség

Szakja

Folyamat-ban

Végzettségi szint, besorolás

PEDAGÓGUSAINK

 

1

Aszódi Márta

tanító

tanító

általános iskolai tanító, általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom speciális 

kollégiummal

 

főiskola

P/I.

2

Bajomi-Nagy Éva igazgatóhelyettes, vezetőtanár,

köznevelési szakértő

egészségtanár, óvónő, általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen, általános iskolai tanító testnevelés és sport, informatika műveltségi területen

szakvizsga

óvodapedagógus, tanító

szakvizsgázott pedagógus gyógytestnevelés területen, egészségtan szakos középiskolai tanár

 

főiskola, egyetem

Mester-pedagógus

3

Benczéné Inhoff Ildikó

szakvezető óvodapedagógus

óvodapedagógus

szakvizsgázott

óvodapedagógus, szakvizsgázott pedagógus gyógytestnevelés területen

 

főiskola

P/1.

4

Bíró Gyula

www.birogyula.hu

igazgató, főiskolai mestertanár, szaktanácsadó

óvodapedagógus, tanító, tanár, szakvizsga

Ember és társadalom műv. ter., Szakértői ped. szakvizsga, Közoktatás vezetői ped. szakvizsga, Etika- ember- és társadalomismeret szakos középiskolai tanár, bölcsész

 

főiskola, egyetem

P/II.

5

Demjénné Jónás Klára Éva szakvezető óvodapedagógus

óvodapedagógus, szakvizsga

család- és gyermekvédelem

szak és szakvizsga

 

főiskola

P/II.

7

Fabóné Nagy Andrea Katalin szakvezető óvodapedagógus

óvodapedagógus, szakvizsga

disputa szak, Freinet- pedagógus, kommunikációs technikák, konfliktuskezelés a disputa módszerével szakvizsga

 

főiskola

P/II.

8

Faggyas Jánosné szakvezető óvodapedagógus, köznevelési szakértő

óvodapedagógus, szakvizsga, környezet- pedagógus, gyakorlatvezetői

óvodai szakértő szakvizsga, Freinet- pedagógus

 

főiskola

Mester-pedagógus

9

Fekécsné Kis Anett Magdolna

óvodapedagógus

óvodaepdagúgus

 

főiskola

Gyakornok

10

Grunerné Harmati Mária munkaközösség vezető, vezetőtanár

tanító, szoftverüzemeltető, oktatási informatikus szakvizsga

orosz szakkollégium,
minőségbiztosítás és folyamatmenedzsment szakvizsga, mentor tanár szakvizsga

 

főiskola

P/II.

11

Gulyásné Dékán Klára tanár

általános és középiskolai tanár

testnevelés, földrajz, német szakos középiskolai tanár

 

főiskola, egyetem

P/I.

12

Gyekiczki Istvánné szakvezető óvodapedagógus, főiskolai mesteroktató

óvodapedagógus, katolikus hitoktató, szakvizsga
kisgyermek és csecsemőgondozó

óvodai szakértő szakvizsga

 

főiskola

P/II.

13

Hárskuti Evelin

óvodapedagógus

óvodapedagógus

   

főiskola

Gyakornok

14

Juró Mária Erzsébet vezetőtanár

tanító, szakvizsga, médiatechnológus

orosz szakkollégium, differenciáló szakpedagógus szakvizsga

 

főiskola

P/II.

16

Komlósné Szirom Anita tanító, vezetőtanár

általános iskolai  tanító ének-zene műveltségi terület,

tehetségfejlesztő pedagógus

ének-zene műveltségterület, szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztő pedagógus szakirányon

 

főiskola

P/I.

17

Koppányiné Langó Zsuzsanna igazgatóhelyettes, vezetőtanár

tanító, szakvizsga

differenciáló szakpedagógus szakvizsga

 

főiskola

P/I.

18

Krátky Anita tanár

 

általános iskolai

tanár

magyar nyelv és irodalom - történelem szakos tanár

 

főiskola

P/I.

19

Litauszkiné Erki Katalin vezetőtanár, munkaközösség vezető

általános iskolai

tanár

matematika-kémia szakos tanár

 

főiskola

P/II.

21

Kovécsné Czékus Anikó tanító

óvodapedagógus, tanító

vizuális kultúra műv. terület

 

főiskola

P/I

22

Palyafári Fruzsina szakvezető óvodapedagógus

óvodapedagógus, szakvizsga

Fejlesztőpedagógus szakvizsga

 

főiskola

P/I.

23

Rohony-Szedljak Mária

szakvezető óvodapedagógus

óvodapedagógus, kisgyermek és csecsemőgondozó,
családi napközi

vezető

Tehetséggondozó pedagógus szakvizsga

 

főiskola

P/I.

24

Roszik Melinda Erzsébet

tanító,

vezetőtanár

óvodapedagógus, tanító, szakvizsga

angol műveltségi terület, ember és társadalomismeret műveltségi terület,  Projekt rendszerű környezeti nevelés szakvizsga

 

főiskola

P/I.

25

Stafira-Lovas Ilona vezetőtanár

középiskolai tanár, szakvizsga

magyar nyelv és irodalom szakos, vallástan tanár szakos középiskolai tanár, mentálhigiéné szakvizsga

 

egyetem

P/I.

26

Szalbotné Kovács Mária szakvezető óvodapedagógus

óvodapedagógus, szakvizsga

fejlesztő pedagógus szakvizsga

 

főiskola

P/II.

27

Szironyné Zsabka Edit

vezetőtanár

általános iskolai

tanár

biológia-technika szakos általános iskolai tanár

 

főiskola

P/I.

28

Tolnai Tímea tanár

általános iskolai

tanár

földrajz – angol szakos általános iskolai tanár

 

főiskola

P/I.

 

ÓRAADÓ TANÁRAINK

2.

Fabóné Vereb Éva

informatika szakos tanár, matematika szakos tanár, fizika szakos tanár

általános iskolai tanár

 

egyetem

3.

Gazsóné Oláh Andrea

 

 

óvodapedagógia, német nemzetiségi szakirány

érettségi

4.

Jani Erzsébet

általános iskolai magyartanár, történelem szakos tanár

általános iskolai tanár

 

főiskola

5.

Kondacs Mária Julianna

matematika szakos tanár, okleveles földrajztanár, fizika szakos tanár, oktatástechnológus, a pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanára

általános iskolai tanár

 

főiskola, egyetem

6.

Lestyán Erzsébet főiskolai tanársegéd, tanító

általános iskolai tanító, pedagógia szakos előadó

tanító, pedagógia

PhD. fokozat szerzés

főiskola, egyetem

7.

Seidl Ambrus tanár

középiskolai tanár

matematika-fizika-ábrázoló geometria szakos középiskolai tanár

 

egyetem

8.

Stafira Árpád

tanár

középiskolai tanár

történelem szakos bölcsész, középiskolai  tanár

 

egyetem

9.

Szabóné Balogh Ágota főiskolai tanársegéd, tanár

középiskolai tanár

informatika szakos középiskolai tanár

PhD. fokozat szerzés

egyetem

 

 

PEDAGÓGIAI MUNKÁNKAT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKATÁRSAINK

1.

Baloghné Domokos Anikó

dajka

érettségi

 

 

2.

Dávid Ernő

karbantartó

asztalos szakmunkás

 

 

3.

Fózer Mihályné

takarító

   

 

4.

Győriné Rónyai Andrea

dajka

   

 

5.

Horváth Aranka

pedagógiai asszisztens

érettségi

óvodapedagógus szak

 

6.

Maczik András Miklósné

takarító

   

 

9.

Radics Zoltánné

dajka

   

 

 

 ADMINISZTRÁCIÓS MUNKATÁRSAK,

titkárságvezető - óvoda és iskolatitkár, asszisztens

1.

Botos Veronika

 óvodatitkár

 

érettségi, ügyviteli titkár

 

 

2.

Galát Jánosné

adminisztrációs munkatárs

     

 

3.

Jelen Szilvia titkárságvezető, iskolatitkár

tanító, szakvizsga

testnevelés műv. ter., gyógytestnevelő szakvizsga

 

főiskola

P/I.

 

Tanítóink - Tanáraink

Bíró Gyula - Gyulabá

Grunerné Harmati Mária

Huszár Istvánné - Ilike

Juró Mária
 

Koppányiné Langó
Zsuzsanna

Kovécsné Czékus
Anikó

Komlósné Szirom
Anita

Roszik Melinda
 

Krátky Anita
 

Jancsó Brigitta
 

Litauszkiné Erki
Katalin

Tolnai Tímea
 

Gulyásné Dékán
Klára

Stafira-Lovas
Ilona

Szironyné Zsapka
Edit

Balláné Tóth
Krisztina

Bajomi-Nagy
Éva

Seidl
Ambrus

Lestyán Erzsébet

Szabóné Balogh
Ágota

Óvodapedagógusaink

Demjénné Jónás
Klára

Fabóné Nagy
Andrea

Faggyas Jánosné
Kati

Gyekiczki Istvánné
 

Huszár Istvánné
Ili

Podani Mihályné
Ildikó

Szalbotné Kovács Mária

Rohony-Szedljak Mária

Palyafári Fruzsina
 

Bencze Sándorné
 

Hárskúti Evelin
 

Monostoriné Sándor
Nelli

Dr. Budai Viktória
 
 

Pedagógiai munkánkat segítő munkatársak

Radics Zoltánné
 

Baloghné Domokos
Anikó

Győriné Rónyai
Andrea

Horváth Arnaka
 

Frózer Mihályné

Maczik András Miklósné

Titkárság, karbantartó

Dávid Ernő

Botos Veronika

Jelen Szilvia

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011