GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA --- FERENC GÁL COLLEGE’S TEACHER TRAINING ELEMENTARY SCHOOL AND TEACHER TRAINING KINDERGARTEN, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- LEHRGRUND- UND HAUPTSCHULE, LEHRKINDERGARTEN- UND KRIPPE FÜR LEHRERAUSBILDUNG DER FERENC GÁL HOCHSCHULE, SZARVAS --- AKADEMIA FRANTISEK GÁL SARVASSKA CVICNÁ ZÁKLADNÁ SKOLA, CVICNÁ MATERSKA SKOLA A DETSKÉ JASLE --- FERENC GALOSKI OPRUNI SHKOLASKI SITYORI-SHKOLA THAJ NURZERA, SHAVORENGI-KRESHA ANDO SARVASHO

Intézményünk története

Gyakorlóintézmény a gyermekek és a pedagógusképzés szolgálatában

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gál Ferenc Főiskolájának fenntartásában működő köznevelési intézmény. A főiskola önálló szervezeti egységeként biztosítja a szarvasi pedagógusképző kar képzésében az óvodapedagógus és tanító, tanár szakos hallgatók gyakorlati képzését, módszertani felkészítését. A keresztény szellemiségű intézmény érték- és gyermekközpontú pedagógiájával a hazai pedagógusképzés ismert és elismert gyakorlóintézménye.

Szarvason a 18. században létesült közösségi összefogással katolikus iskola, amely egészen a 20. századi államosításig működött és szolgálta a helyi oktatás-nevelés ügyét. Az intézmény 2013 őszétől a Katolikus Egyház fenntartásában folytatja munkáját, ezzel a közel háromszáz éves múltra visszatekintő örökség élhet tovább Szarvason. A felsőoktatási integráció okán az intézményfenntartók köre is rendkívül változatos volt, de mindig is a szarvasi pedagógusképző kart erősítve, kiegészítve, szoros együttműködésben látta el feladatát.

A Gyakorlóintézmény kezdetben gyakorlóóvodaként működött a főiskola alsó szintjeit megtöltve, majd 1979-ben költözhetett egy, a korában rendkívül korszerű és minden igényt kielégítő modern épületbe. Székhelye ma is a Szabadság u. 6-8., a főiskola zárt, zöld övezetes udvara, amely ideális nevelési–oktatási színtér. A "minta" intézményben az általános iskolai intézményegység működése 1985-86 nevelési évre esik, amikor is elindulhatott szorosan az óvodai nevelésre épülve első, illetve ezt követő évben a második osztálya. A főiskolán ezzel párhuzamosan óvó- majd a tanítóképzés is megindulhatott. 1992-93-ban a Gyakorlóintézmény és a Kar óvoda-iskola programot dolgozott ki, ami azóta is segíti a zökkenőmentes óvoda-iskola átmenetet. A gyermekközpontú intézmény óvodai gyakorlata folyamatosan épült tovább az iskola gyakorlatában. A kilencvenes évek elején gyermektorna, gyógytorna, zenede, korai idegennyelvhez szoktatás jelent meg kínálatában, segítve a pályára kerülő pedagógusok felkészültségét. Az épületben tornaterem, speciális mozgásfejlesztő szoba, gyógypedagógiai foglalkoztató, sószoba, műterem, informatika terem segíti a korszerű csoportszobák és tantermek mellett a pedagógiai munkát. A kilencvenes években a tetőtér beépítésével lehetőség nyílott, hogy az iskolai osztályok tovább bővülhessenek, így korszerű környezetben, gazdag tárgyi eszköz felszereltségű gyakorlóiskolában működhetett a négy általános iskolai osztály. 2013 őszétől az intézmény nyolcosztályos iskolaként látja el Szarvas város hozzánk iratkozó gyermekeinek oktatását-nevelését, ennek megfelelően tanterembővítések történtek az épületben. A Gyakorlót védett fák, park övezi, hatalmas játszóudvarokkal, sportpályával. Örökös Zöldóvodai és Ökoiskolai címmel büszkélkedik az intézmény. Tehetségpontként a gyermekek sokféle mozgás, sporttevékenység, tánc, művészeti és kulturális program mellett az országban is egyedülálló erdei óvodában vehetnek részt, illetve gazdag, családbarát iskolai programok várják gyermekeinket és szüleiket. A Gyakorlóintézményben működik a Környezeti Nevelés Módszertani Központja is, ahol Szarvas város páratlan adottságait kihasználva folyik a gyermekek tudatos környezethasználóvá való nevelése mellett a leendő és már pályán lévő pedagógusok szakmai felkészítése, továbbképzése is. Az intézmény életével kapcsolatban „bogarássz” és kutass a www.gyakorloovi-suli.hu honlapon!

Az intézmény dolgozói szakvezető óvodapedagógusok, tanítók, szakvezető tanítók, tanárok, vezetőtanárok nem csupán a helyi nevelés ügyét, de a nemzet nevelésének ügyét is kiemelt feladatként látták, látják el ma is. Nevelőink, tanáraink könyveikkel, oktató filmjeikkel, tanulmányaikkal segítik a magyar pedagógia gyermekbarát gyakorlatának kiépülését.

A Gyakorlóintézmény vezetői voltak alapításától: Dankó Jánosné óvodavezető (1965-1967), Gál Józsefné óvodavezető (1967-1969), Szakács Mihályné dr. óvodavezető, később főiskolai tanár, főigazgató, dékán (1969-1973), Zvara Jánosné óvodavezető (1973-1987), Tóth Jánosné óvodavezető (1987-1993), Prjevaráné Mikus Márta óvodavezető (1993-1996), Bobné Chlebik Márta óvodavezető (1996-1997), Huszár Istvánné igazgató (1997-2003), Patkós Zsolt igazgató (2003-2005), Kiss Margit igazgató, f. adjunktus (2005-2011), Bíró Gyula igazgató, szaktanácsadó, f.tanársegéd (2011-)

***

Gál Ferenc

Gál Ferenc (Pácin, Zemplén vm., 1915. márc. 14.- Bp., 1998. júl. 25.): egyetemi tanár. - A teológiát Rómában végezte, 1939-ben pappá szentelték. Bodrogkeresztúron, Szerencsen káplán volt, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen teológiai doktorátust szerzett. 1942-től Kassán püspöki szertartó s a Hittudományi Főiskola tanára. 1946-tól Szerencsen hitoktató, 1949-től Göncön plébános, 1955-től Egerben teológiai tanár, 1959-86-ig, nyugdíjazásáig Budapesten a Hittudományi Akadémia dogmatika professzora, A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Dogmatika tanészékének vezetője. Sík Sándor után Szörényi Andorral, majd egyedül folytatta a budapesti Egyetemi templomban a sokakat vonzó ádventi és nagyböjti konferenciabeszédeket. A budai felsőkrisztinavárosi plébánián lelkipásztorkodott.

Gazdag teológiai örökséget hagyott ránk: huszonhárom önálló tudományos könyve jelent meg, ebből tizenhét dogmatikus mű, fő műve a kétkötetes Dogmatika. Hatvankilenc önálló tudományos cikket és tanulmányt írt a teológia minden területét érintve. Nyolcvanegy ismeretterjesztő tanulmánycikket, ismertetést jelentetett meg különböző folyóiratokban. Hat teológiai mű fordítását készítette el, és öt gyűjteményes kötetben jelentetett meg hosszabb tanulmányokat. Kiegyensúlyozott, szerény, de öntudatos egyénisége, tudományos munkássága, lelkisége, dogmatikus szemlélete mély hatást tett kortársaira, tanártársaira. Belőle éltek, szellemi irányt mutatott nekik, írásai meghatározták a korszak magyar teológiáját. Egészet alkotott, egységes szemléletű, magyar nyelvű teológiát, de a teológia részletkérdéseiben is jelentős munkát végzett. Önálló dogmatikus művei mellett nem kevésbé fontosak a teológia megújítását célzó és a lelki életet irányító tanulmányai, írásai, konferenciaelőadásai és Szentírás-magyarázatai.

Ha valakit részletesebben érdekel Gál Ferenc munkássága, érdemes elolvasni Fila Béla cikkét, melyben négy szempont szerint értékeli tanszékvezető elődjének munkálkodását.

  • Szülők akadémiája - Közös értékünk a gyermek... mindent a gyermeknevelésről -nem- csak szülőknek!
  • Szent Klára Plébánia hírlevelei
  • Galéria - Óvodai-iskolai képgyűjtemény. Óvodánk - iskolánk eseményeiről, programjairól.
  • Csoportjaink, osztályaink
  • LURKÓNIA - Körös-szögi Kiskamasz Unió
  • Munkatársak - Szakvezető óvodapedagógusok, szakvezető tanítók, pedagógiai munkánkat segítő munkatársak
GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA · 2011